Het aantal arbeidsplaatsen, de economie en de werkloosheid nemen alle drie de komende tijd toe. Kan dat?

Opinie |  do 31 mrt 2016  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Arbeidsplaats, Werkloosheid, CBS, Banen, Werkgelegenheid

Groeicijfers?

De kop boven dit artikel lijkt volledig in tegenspraak te zijn, maar is het beslist niet. Ik probeer u dat uit te leggen door de definities eens op een rijtje te zetten. Maar ik getroost mijzelf met het feit dat het Kabinet maar al te graag u een rooskleurige toekomst voorspelt door  zogenaamde groeicijfers en definities te pas en te onpas door elkaar te gebruiken .
Het CBS draagt ook niet echt bij aan duidelijkheid en lijkt meer het “goede berichten” bureau van de regering, dan dat het pogingen doet de feiten eenvoudig te verklaren. Laat ik een poging doen.

Begrippen

Het CBS hanteert vier begrippen voor de werkgelegenheid:
  • banen
  • werkzame personen
  • werkzame beroepsbevolking en
  • arbeidsvolume

Banen

Uit de definities is af te leiden dat een baan een bezette arbeidsplaats is en een werkzame persoon iemand is die een arbeidsplaats bezet.
Omdat een persoon meerdere arbeidsplaatsen kan bezetten, kan deze ook meerdere banen hebben. Hierin zit het verschil tussen banen en werkzame personen.
Het aantal banen ligt dus beduidend hoger dan het aantal werkzame personen.

Werkzame personen

De werkzame beroepsbevolking betreft alle personen van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben voor twaalf uur of meer per week of een uitkering genieten en beschikbaar zijn voor werk.

Arbeidsplaats

Een arbeidsplaats is een plaats waar arbeid kan worden verricht door één werkzame persoon. De te verrichten arbeid kan soms verdeeld worden over meerdere personen. Er ontstaan dan meerdere arbeidsplaatsen (deeltijdbanen).

Wanneer de werkzame beroepsbevolking harder stijgt dan het aantal banen, zal de werkloosheid stijgen. Maar ook als het aantal banen harder stijgt dan de werkzame beroepsbevolking, kan nog steeds de werkloosheid toenemen.
Verder wordt er bij een baan geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijk werk, flexwerk, parttime of uitzendwerk.

Dat er nauwelijks of geen directe rekenkundige relatie bestaat tussen de economische groei en de werkgelegenheid heb ik al meerdere keren duidelijk gemaakt. Natuurlijk is economische groei wel bevorderlijk voor de werkgelegenheid, maar kan net zo goed inhouden dat de werkloosheid daardoor alleen minder toeneemt.

Verraderlijke uitspraken zijn zeker die van de uitzendbranche, die als eerste hosanna kraaien bij een stijging van het aantal uitzendbanen en dan roepen dat de economie weer aantrekt. Het geeft eerder weer, dat werkgevers bij de aanname van personeel geen risico willen nemen en liever een uitzendkracht inhuren, dan iemand een baan voor beperkte duur te geven en al helemaal niet voor onbepaalde tijd.
 

Werkloosheid

De werkzame beroepsbevolking *  gaat de komende tijd fors toenemen, vanwege de instroom van asielzoekers, werknemers uit Oostbloklanden en Turken zonder visum. Daar zijn gewoon niet voldoende banen voor. Ik bedoel werkgelegenheid, want in een fulltime job, kunnen dus 3 banen zitten. Gaan we die kant op? Wat zullen de gevolgen zijn van de “verdringingsmarkt”?

Eigenlijk is maar één getal belangrijk en dat is het werkloosheidspercentage t.o.v. de werkzame beroepsbevolking. En heb ik een baan en als ik werkloos word en kom ik dan makkelijk weer aan de bak?

* Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en Buitenlanders 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: