Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?    Vervroegd pensioen en een uitkering 

Vakantietoeslag over 13e maand en onregelmatigheidstoeslag?

Vraagbaak  |  17 maart 2018  |  Trefwoorden: Vakantietoeslag, Onregelmatigheidstoeslag, Dertiende maand, Eindejaarsuitkering, WML

Vraag

Mijn werkgever heeft mij jarenlang 8% vakantiebijslag betaald over mijn onregelmatigheidstoeslag en 13e maand. Werkgever overweegt nu om in de toekomst  te gaan stoppen met het betalen van deze 8% vakantiebijslag (en eventuele aanvullende pensioenopbouw, enz.) over de onregelmatigheidstoeslag en 13e maand, omdat hij recentelijk van mening is dat hij dit in het verleden ten onrechte zou hebben betaald.

Antwoord

Over de onregelmatigheidstoeslag en de 13e maand is uw werkgever gewoon vakantietoeslag van 8% verschuldigd. Zie ook het antwoord op een eerdere vraag
https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/vakantietoeslag-betalen-over-commissie
 
Zie ook:  http://wetten.overheid.nl/BWBR0002638/2016-01-01
Het zondermeer niet meer betalen van vakantietoeslag over deze emolumenten is onrechtmatig.
 
In de wet staat de eindejaarsuitkering als een uitzondering genoemd. M.a.w. hierover hoeft geen VT te worden betaald.
 
Verschil 13e maand en eindejaarsuitkering.
Een eindejaarsuitkering en een 13e maand kunnen echter van elkaar verschillen. Een eindejaarsuitkering is vaak afhankelijk van de winst van de organisatie en kan daarom elk jaar anders uitpakken. Een 13e maand is een eenmalige extra betaling  ter hoogte van het in de  arbeidsovereenkomst vastgestelde bruto maandloon, exclusief vakantietoeslag.
 Omdat u vermeldt dat het een 13e maand is, is ook hierover vakantietoeslag verschuldigd.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?    Vervroegd pensioen en een uitkering