Mag de tijd van doktersbezoek in mindering gebracht worden op verlofsaldo?    Zijn bedrijven die onder een CAO vallen verplicht een opleidingsbudget aan te bieden 

Transitievergoeding en Bijzonder Tarief

Vraagbaak  |  9 februari 2016  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Bijzonder tarief, Middeling

Vraag

Medewerker heeft een relatief aanzienlijk bedrag ontvangen aan Transitievergoeding bij het ontslag. De werkgever heeft hier het Bijzonder Tarief op toegepast. Is dit correct en hoe kan de teveel ingehouden Loonbelasting worden gecorrigeerd?

Antwoord

Veel medewerkers zullen bij ontslag een Transitievergoeding* ontvangen. De werkgever zal hierop het bijzonder tarief toepassen. Het bijzonder tarief is gebaseerd op het jaarinkomen van voorgaand jaar. Het kan dus voorkomen dat er (op het moment van uitbetalen) relatief veel belasting wordt ingehouden. Het verschil wordt over het algemeen rechtgetrokken met de aanslag Inkomstenbelasting. Wijken de inkomens in de 3 lopende jaren sterk van elkaar af (en dat kan natuurlijk, wanneer de transitievergoeding een aanmerkelijk bedrag is) dan kan middeling worden toegepast.

* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag de tijd van doktersbezoek in mindering gebracht worden op verlofsaldo?    Zijn bedrijven die onder een CAO vallen verplicht een opleidingsbudget aan te bieden