Transitievergoeding en Bijzonder Tarief    Waar kan ik mijn pensioenrechten achterhalen? 

Zijn bedrijven die onder een CAO vallen verplicht een opleidingsbudget aan te bieden

Vraagbaak  |  3 februari 2016  |  Trefwoorden: Opleidingsbudget, Sectorfonds, Ontwikkelingsbudget, Loopbaanbudget

Vraag

Zijn bedrijven die onder een CAO vallen verplicht een standaard opleidingsbudget aan hun werknemers aan te bieden? Zo ja, wat is hiervan de hoogte? En indien dit per sector afhankelijk is, voor welke sectoren geldt dit vaste opleidingsbedrag dan?
 

Antwoord

Bedrijven die onder een CAO vallen zijn niet verplicht om een standaardopleidingsbudget aan hun werknemers aan te bieden, behoudens wanneer dit expliciet in de CAO staat vermeld.
 
Er zijn CAO’s waarin is afgesproken dat aan de medewerker per jaar een “Ontwikkelingsbudget” beschikbaar wordt gesteld van bijvoorbeeld €  1.000, dat naar eigen inzicht kan worden besteed.
Bij Gemeenten is dit Individueel Loopbaanbudget  (ILB) €  500 per jaar.
Er zijn ook sectorfondsen waar een werkgever (aangesloten bij een dergelijk fonds) een beroep op kan doen voor cursussen, opleidingen c.q. trainingen en die door derden te laten organiseren.
 
Het gaat te ver om uit te zoeken voor welke sectoren en/of (van de honderden) CAO’s er regelingen zijn getroffen. Verder wijzen wij u op het initiatief van www.xs2talent.nl
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Transitievergoeding en Bijzonder Tarief    Waar kan ik mijn pensioenrechten achterhalen?