Contractaanpassing    Heb ik bij 2 kinderen onder de 8 jaar recht op een heel jaar ouderschapsverlof? 

Telt de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) mee voor de ketenregeling?

Vraagbaak  |  16 januari 2016  |  Trefwoorden: Ketenregeling, BBL, Leerwerkovereenkomst

Wanneer werknemers, die in het kader van de broepsbegeleidende leerweg (BBL) werken, na hun studie in dienst genomen worden bij dezelfde organisatie als waar ze hun leerwerkovereenkomst hebben gehad, beginnen ze dan ‘nieuw’ voor de nieuwe ketenbepaling? Of wordt de werkovereenkomst van de BBL-tijd meegenomen en moet het dienstverband na de studie meteen een vast dienstverband worden?

Antwoord:
De ketenregeling geldt niet voor werknemers die werkzaam zijn in een beroepsbegeleidende leerweg en werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur werken en overige door de minister aan te wijzen groepen. 
Zo staat het in artikel 7:668a lid 7 BW.  “Dit artikel is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs”
Kortom: In z’n algemeenheid is de ketenregeling (dus het meetellen van de BBL periode) niet van toepassing.

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Contractaanpassing    Heb ik bij 2 kinderen onder de 8 jaar recht op een heel jaar ouderschapsverlof?