Salarisverlaging    Dienstverband 

Contractaanpassing

Vraagbaak  |  20 januari 2016  |  Trefwoorden: Ontslag (UWV), Ontslag / Transitievergoeding, Deeltijdontslag, Vaststellingsovereenkomst

Vraag

Ik heb een vast contract voor 32 uur, verdeeld over 2 standplaatsen. (20 uur in Nijmegen, 12 uur in Eindhoven) Vanwege bezuinigingen zal de locatie van Eindhoven sluiten. Mijn werkgever wil mij voor 12 uur ontslaan. Mogen ze mijn contract überhaupt veranderen? Zo ja, is hun plan nu om mij volledig te ontslaan en vervolgens weer opnieuw voor 20 uur in dienst te nemen. Het gevolg is dat ik mijn opgebouwde arbeidsjaren kwijt ben. Is deze stap die de organisatie wil zetten mogelijk? Wat is het advies voor mij als werknemer om er zo gunstig mogelijk uit te komen?

Antwoord

Ik zal proberen uw vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden, want kennelijk is een aantal zaken nog niet definitief, maar schetst u de eventuele mogelijkheden.
Uitgaande van de volgende situatie:

1. U heeft 1 vast contract bij Kentalis en werkt 20 uur in Nijmegen en 12 uur in de locatie Eindhoven
2. U heeft in totaal 5 jaar gewerkt bij deze organisatie
3. Vanwege bezuinigingen sluit de locatie Eindhoven

Dat laatste impliceert niet dat u automatisch bent/wordt ontslagen voor 12 uur.
Uw werkgever moet een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, waarbij zij moeten aangeven, dat er in de andere locaties (ook) geen werk is c.q. ontslag onvermijdelijk is.

Laten we 3 mogelijkheden eens op een rijtje zetten en de gevolgen:
Er kan ook sprake zijn van “deeltijdontslag”. Met deeltijdontslag wordt bedoeld een ontslag onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met een geringere arbeidsduur (d.w.z. een kleiner aantal uren per week of andere afgesproken tijdseenheid) zonder dat overigens wijziging wordt gebracht in de functie of de arbeidsvoorwaarden.
Of een ‘wijzigingsontslag’ waarbij we te maken met een ontslag onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met andere arbeidsvoorwaarden.
Het UWV Werkbedrijf werkt meestal niet mee aan een ‘deeltijdontslag’, tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat een ‘deeltijdontslag’ onvermijdelijk is.
En we kunnen ook te maken krijgen met een zogenaamde “vaststellingsovereenkomst”. Soms past een dergelijke overeenkomst in een Sociaal Plan, met allerlei regelingen.
Stel dat de werkgever een ontslagvergunning krijgt voor het “deeltijdontslag”, dan zijn er 2 zaken die spelen:
1. Een wettelijke opzegtermijn van 2 maanden
2. Een transitievergoeding van 10 x 1/6 van het maandsalaris in de Eindhoven functie (loon incl. vakantietoeslag en onregelmatigheidstoeslag , eindejaarsuitkering etc.)
(1/6 per half jaar)
Het loon kan niet verlaagd worden bij een deeltijdontslag en ook, wanneer u weer opnieuw in dienst treedt (wijzigingsontslag), blijven de dienstjaren behouden.
In een ‘vaststellingsovereenkomst” (wettelijk 14 dagen bedenktijd) kunnen natuurlijk allerlei andere afspraken worden gemaakt, wanneer in principe de vergoedingen hoger zijn dan de wettelijke.
Een vaststellingsovereenkomst wordt meestal benut om allerlei procedures te omzeilen, waarbij er meestal ook voordelen voor de werknemer zijn.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Salarisverlaging    Dienstverband