Telt de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) mee voor de ketenregeling?    Ketenbepaling 

Heb ik bij 2 kinderen onder de 8 jaar recht op een heel jaar ouderschapsverlof?

Vraagbaak  |  13 januari 2016  |  Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Tweeling

Ik heb 2 kinderen onder de 8 jaar. Is het mogelijk om ouderschapsverlof aan te vragen voor 2 perioden van 26 weken? M.a.w. 1 jaar compleet ouderschapsverlof. Of moet er tussen de eerste 26 weken en de tweede periode van 26 weken een minimale (werk) periode zitten?

Antwoord:
We hebben een uitvoerig antwoord bijgevoegd, waarin u kunt lezen, dat u in principe voor 2 kinderen in totaal 52 weken ouderschapsverlof heeft. Zie: https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/vakantie-en-verlof/ouderschapsverlof 
Ook kan de werkgever nauwelijks bezwaar maken hoe u dat ouderschapsverlof gaat opnemen. Dat betekent dat u praktisch, totdat uw kinderen de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt, een vol jaar (2 x 26 weken) aan ouderschapsverlof kunt opnemen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Telt de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) mee voor de ketenregeling?    Ketenbepaling