Beslist niet doorleren, want dan moet je langer werken!

Opinie |  wo 1 aug 2018  | Bron: FD  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioengerechtigde leeftijd, AOW-leeftijd, Opleidingsniveau

Het voorstel (van het Nidi) om een koppeling te maken van het opleidingsniveau met de AOW-leeftijd is een stimulans om niet door te leren en je te ontwikkelen.
Daar komt nog eens bij dat hoger loon zwaarder wordt belast en je ontvangt geen enkele toeslag, subsidie of korting. Gewoon dus lekker dom blijven. Nauwelijks AOW premie betalen en dan evenveel of zelfs meer AOW-ontvangen dan iemand, die zo eigenwijs is om door te leren.
Waar blijkt overigens het opleidingsniveau uit? Zijn dat de diploma’s die je op jeugdige leeftijd verwerft of ook de kennis die je daarna in de praktijk opdoet? De cursussen, die je volgt in de avonduren? De trainingen binnen de organisatie waar je werkt? Of gewoon je kennis op peil houden via het internet?

Hoogopgeleiden verdienen veel en hebben een makkie

Onderzoekers van het demografisch instituut Nidi komen met een pleidooi om laagopgeleiden eerder recht te geven op AOW dan hoogopgeleiden. Deze discutabele aanname is dus, dat laagopgeleiden meestal zwaar werk doen en hoogopgeleiden veel verdienen en ook nog eens een makkie hebben.
De Nidi-onderzoekers pleitten ook voor drie verschillende AOW-leeftijden: een voor laagopgeleiden, een voor middelbaar opgeleiden en een voor hoogopgeleiden. Doel: iedereen ontvangt ongeveer even lang (en evenveel) AOW.
Dat koppeling van de AOW-leeftijd aan de opleiding de prikkel kan wegnemen om door te leren, daar is Nicole van der Gaag (Nidi) niet zo bang voor.
Het hoogste opleidingsniveau als men jong is?
‘De meeste mensen bereiken hun hoogste opleidingsniveau als zij jong zijn. Een twintiger gaat de beslissing om wel of niet door te leren echt niet baseren op zijn AOW-leeftijd. Gezien de discussie denk ik dat dit wel een kans van slagen heeft, meent Van der Gaag.
In welke wereld leeft Van der Gaag? Wat ik niet lees in het voorstel, is dat iedereen ook evenveel premie gaat betalen.

AOW-leeftijd al een eeuw op 65 jaar!

In 1918 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd* van 70 jaar naar 65 te verlagen, met het advies om periodiek deze leeftijd aan te passen aan de omstandigheden. Inmiddels zijn we gemiddeld 10 jaar ouder geworden en hebben een eeuw lang de pensioenleeftijd niet aangepast. Nu we ineens wakker zijn geworden, vanwege de toenemende uitgaven, wordt de stijging zelfs sterker doorgevoerd dan kennelijk wenselijk is. Natuurlijk kunnen we ook de premie verhogen c.q. de hogere inkomens meer laten betalen, door de 2e schijf te verlengen. Dus het inkomensplaatje nog eens opschudden.

Eenvoudige oplossing

Eenvoudiger is om vanaf 62 tot 70 jaar werknemers zelf de keuze te laten maken, wanneer ze met AOW-pensioen willen. Een eenvoudige formule geeft dan precies aan wat je recht is op AOW.
Of de pensioenfondsen ook meedoen?
 
* Er was toen ook al AOW (uitgevoerd door de Rijksverzekeringsbank, nu SVB), alleen niet voor zelfstandigen

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: