Het Rijnland Model (1806 - nu)    Human Relations (1945-1960) 


Holocratie

Datum laatste wijziging: 4 december 2017  |  Trefwoorden: Organisatie, Bureaucratie, Zelfsturende teams, Holacratie

Holocratie1 , geen managers, geen bureaucratie en geen directe orders. De macht in organisaties moet worden teruggeven aan de medewerkers. ‘Gooi de bestaande regels uit het raam.’ Een interessante benadering die past in de ruimte die intrapreneurs zoeken om ideeen te kunnen realiseren.

1 Wordt ook geschreven als Holacratie.

Holocratisch vs Sociocratisch. Beide systemen hebben geen management en beide systemen gaan dus uit van zelfmanagement. Toch is er een heel groot verschil tussen een Sociocratie en een Holocratie. Samengevat: In een sociocratie is het doel om consensus of tenminste consent te krijgen. Dus iedereen moet het er mee eens zijn of er tenminste mee instemmen. Bij een Holocratie is dit niet het geval, daar hebben verschillende individuen verschillende rechten en beslissingsbevoegdheden. Dit maakt hen echter geen manager of baas, maar enkel ‘verantwoordelijk op gebied X’.

De basis is een stelsel van regels die richting geven. Regels die op het overleg en de besluitvorming van toepassing zijn. Met die regels moet je denken aan agile/scrum bij de uitvoering van projecten.

Organisaties met nieuwe business modellen zoals Airbnb en Uber, maar ook organisaties met nieuwe verdienmodellen zoals Booking.com, hebben een aantal zaken met elkaar gemeen. Ten eerste dat ze nieuw zijn en gebruik maken van de allernieuwste mogelijkheden die internet-technologie hen te bieden heeft. Ten tweede zijn het organisaties die allerlei dure tussenpersonen uitschakelen of zelf als een nieuw type tussenpersoon fungeren. Zo kan Booking.com, net als Airbnb overigens, worden gezien als een partij die tal van reisbureau's van de markt heeft gedrukt. Daarnaast zijn Airbnb en Uber prachtige voorbeelden van de 'civic economy', waarbij de rollen van producenten en consumenten in elkaar overvloeien.

Deze voorbeelden hebben nog iets anders gemeen. Dat is dat ze kunnen worden gezien als voorbeelden van de met de 'civic economy' en de netwerksamenleving samenhangende overstap naar andere besturingsmodellen. Een daarvan is de holacratie, een revolutionaire vorm van organiseren, zonder traditionele managers, zonder bureaucratie of hiërarchie en zonder de opdeling van het werk in afgebakende functieprofielen. Het model neemt afstand van de traditionele top-down benadering en distribueert autoriteit en invloed over alle medewerkers in de organisatie. Holacratie is een radicaal ander soort besturingssysteem voor teams en organisaties, bedacht en populair gemaakt door de Amerikaanse IT-ondernemer Brian Robertson (2007 en 2010). Een van de grootste pleitbezorgers in Nederland is Diederik Janse. (Bron: DuurzaamNieuws)

Meer informatie is onder meer te vinden op Wikipedia en HNWB.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Het Rijnland Model (1806 - nu)    Human Relations (1945-1960)