Blockchain    Cryptomunten 


Brexit

Datum laatste wijziging: 20 september 2019  |  Trefwoorden: Brexit, Nederland

Inhoud

 1. Mogelijke gevolgen voor Nederlandse bedrijven
 2. Gevolgen Brexit merkbaar voor HR
 3. Extra faillissementen door Brexit
 4. Europese werknemers in Groot-Brittannië beschermen door Europees arbeidsrecht
 5. Brexit: grote gevolgen voor werkgevers
 6. 2.000 pond per jaar voor werknemers van buiten EU
 7. Hogere bankiersbonussen leveren veel banen op
 8. Kamp weigert te profiteren van andermans ellende
 9. Brexit treft groot deel Nederlands bedrijfsleven
 10. Veel Europese burgers vertrekken uit Verenigd Koninkrijk
 11. Nederlandse bedrijven bereiden zich onvoldoende voor op Brexit
 12. Wees voorbereid op Brexit zonder afspraken
 13. Medicijnagentschap EMA naar Amsterdam
 14. In 2019 onverbiddelijk afscheid van de UK
 15. Blair pleit voor Brexit-herkansing
 16. Britse EU-burgers willen EU-rechten behouden
 17. Moment van Brexit 29 maart 2019 komt snel naderbij
 18. Britse regering geeft uitgelekt Brexit-rapport vrij
 19. Verenigd Koninkrijk blijft tot 2021 binnen douane-unie EU
 20. Brexit raakt ook Nederlandse regio’s
 21. Britse studenten willen referendum over deal Brexit
 22. EU wijst Brits voorstel douane-unie af
 23. MKB-Nederland en EZ lanceren programma ‘Brexit-buddies’
 24. Akkoord over binnen bereik
 25. Wordt Nederland centrum voor Europese financiële handel?
 26. Brexit-tips voor bedrijven
 27. Douane helpt ondernemers met ‘Brexit-toolkit’
 28. Tweede Kamer bezorgd om noodwet voor harde Brexit 
 29. No-deal kost Nederland 2,3 miljard
 30. Britten mogen nog 15 maanden in Nederland blijven
 31. MKB-ondernemers met handen in het haar over Brexit-onzekerheid
 32. Brexit monitor van het CBS
 33. Chaos van een no-deal voorkomen door uitstel Brexit 
 34. Nederland praat met 250 bedrijven over verhuizing
 35. Noodwet wordt aangepast, Kamer niet buitenspel bij no-deal
 36. Fiscaal overgangsrecht in het geval van een no-deal
 37. Brexit goudmijn voor Nederland
 38. Opslag van persoonsgegevens in VK bij een harde Brexit 
 39. Schijf van vijf voor werkgevers
 40. Brexit uitgesteld tot 12 april of 22 mei 2019
 41. Eerste Kamer accepteert noodwet Brexit
 42. 1 november 2019 valt besluit over de Brexit
 43. 4% meer verdiend aan export naar het Verenigd Koninkrijk
 44. Theresa May neemt ontslag
 45. Trump adviseert Britten rekening Brexit niet te betalen
 46. Boris Johnson nieuwe premier van Verenigd Koninkrijk
 47. Geen Britse verkiezingen meer voor brexit
 48. Gelekt Brits rapport voorspelt gevolgen no-deal-brexit
 49. Steeds meer Britten willen Nederlander worden
 50. Britse bedrijven investeerden in 2018 voor 80 miljard euro in Nederland
 51. Nederlandse ondernemers vrezen voor brexit

Mogelijke gevolgen Brexit voor Nederlandse bedrijven

Artikel 50

Het is de verwachting dat ‘Artikel 50’* voor eind maart 2017 in gang wordt gezet, waarna gestart kan worden met de uittredingsonderhandelingen en de onderhandelingen die de toekomstige verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen bepalen. Dit betekent dat bedrijven zich zullen moeten voorbereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit.

* Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon beschrijft de spelregels van een uittreding.

White Paper

Onlangs heeft het Verenigd Koninkrijk meer inzicht gegeven in zijn positie voor de komende Brexit onderhandelingen. Uit onder meer een speech van minister-president Theresa May en de recent gepubliceerde White Paper van de Britse regering is duidelijk geworden wat het Verenigd Koninkrijk voorziet. Zo wil de regering de interne markt van de Europese Unie verlaten, autonoom worden ten opzichte van het Europese Hof van Justitie en controle hebben over de immigratie naar het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn enkele belangrijke politieke hordes genomen, zoals de goedkeuring door het parlement van een wet die de Britse regering machtigt om ‘Artikel 50’ en de onderhandelingen in gang te zetten.

Mogelijke fiscale gevolgen van Brexit

Wij verwachten dat de Brexit grote gevolgen kan hebben op meerdere fiscale gebieden, zoals:
 • het verkeer van goederen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt ingewikkelder waardoor hogere transactiekosten zijn te verwachten;
 • een hoger risico op dubbele btw-heffingen bij grensoverschrijdende transacties;
 • aanpassingen van Britse btw-tarieven en vereisten bij btw-rapportages;
 • het niet langer toepasbaar zijn van gunstige EU-regelingen (zoals EU-richtlijnen en EU-jurisprudentie) en een hogere belastingheffing bij bedrijven;
 • het beperken van het vrije verkeer van personen (wellicht al in 2017); en
 • het verlies van belastingvoordelen voor internationale werknemers.
(Bron en meer: PwC, 9 mrt. 2017)

Gevolgen Brexit merkbaar voor HR

Om te beginnen, niemand weet precies wat er nu gaat gebeuren. Een pogingen wordt wel gedaan.

 • Wellicht zijn de grootste gevolgen terug te zien binnen het arbeidsrecht. Van veel Europese wetten is onduidelijk of Groot-Brittannië ze wil behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten rondom anti-discriminatie en werktijden. Toch zullen de veranderingen niet heel groot zijn: de regering zou wel gek zijn om algemeen geaccepteerde regels ineens terug te draaien.
 • Voor werknemers die van buiten de EU komen, kent Groot-Brittannië al een streng toelatingssysteem. In dat selectieproces wordt gekeken naar een paar dingen: kan iemand anders in de UK misschien die functie vervullen, hoe hoog is iemand opgeleid, dat soort dingen. Voor EU-ingezetenen geldt het vrije verkeer van personen. Maar wanneer we de EU verlaten, is de verwachting dat de eisen voor EU-ingezetenen ook hoger worden. Dat kan betekenen dat Britse bedrijven die gebruik maken van Europeanen, die functies straks veel moeilijker vervuld krijgen.
 • Mensen die veel geld hebben gespaard en enigszins gespreid lange termijn beleggingen hebben gedaan, zitten relatief veilig. Maar mensen die op korte termijn afhankelijk zijn van een laag pensioentje wat meebeweegt met de beurzen, zijn slechter af. De macro-economische vooruitzichten zijn zo onduidelijk en instabiel dat deze mensen binnenkort wellicht minder pensioengeld uitgekeerd kunnen krijgen.
Lees het gehele artikel in het Engels, sinds onze boekenweek weten we dat bij vertalen de essentie soms verloren gaat.

Extra faillissementen door Brexit

De Brexit maakt honderden Nederlandse bedrijven kwetsbaar. In 2018 zal het aantal faillissementen hierdoor toenemen. Belangrijkste oorzaken: omzetverlies door nadelige wisselkoers, vraaguitval en investeringen die uitblijven.

Nederland moet zich voorbereiden op aanzienlijke schade. De kans is groot dat de nadelige gevolgen groter uitpakken dan nu voorzien. Zo waarschuwt kredietverzekeraar Euler Hermes in het whitepaper 'Brexit werpt eerste schaduwen vooruit' dat eind maart 2017 is gepubliceerd.

Europese werknemers in Groot-Brittannië beschermen door Europees arbeidsrecht

EU-toponderhandelaar Michel Barnier zal eisen dat Europese werknemers in Groot-Brittannië beschermd worden door Europees arbeidsrecht, en dan dus vallen onder de Europese Commissie en de Europese rechtbanken, zelfs als ze na de naar het Verenigd Koninkrijk komen, aldus Financial Times.

Dit kan een moeilijk punt worden in de onderhandelingen, omdat de Britse premier Theresa May aanstuurt op een zogenoemde harde Brexit, waarbij de Britten uit de Europese interne markt treden in ruil voor totale controle over hun immigratie en soevereiniteit over de Britse wetgeving. (Bron en meer: Business Insider, 21 apr. 2017)

Brexit: grote gevolgen voor werkgevers

De Brexit heeft grote gevolgen voor Nederlandse werkgevers die hun werknemers naar de UK uitzenden en voor UK werkgevers die hun werknemers in Europa willen laten werken. AWVN (25 april 2017) belicht de volgende items, kort samengevat:

Overgangstermijn

Op basis van het Unieverdrag is er een termijn van twee jaar waarop de huidige afspraken, de huidige Europese regelgeving, gecontinueerd wordt. Deze termijn is ingegaan op woensdag 29 maart 2017.

Migratie

De gelijke behandeling naar nationaliteit zal eindigen en UK-onderdanen worden bij uittreding beschouwd als derdelanders. Dat betekent dat UK-onderdanen niet meer vrij zijn om in de EU lidstaten te werken en omgekeerd.

Sociale zekerheid

De Europese Sociale Zekerheids Verordening zal niet langer toegepast kunnen worden voor het werken van EU-werknemers in de UK of voor UK-werknemers in de EU lidstaten. Mogelijk komt er een Sociaal Zekerheidsverdrag tussen Nederland en de UK.

Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

Niet langer kan gebruik gemaakt worden van de Europese afspraken over het werken met gedetacheerde werknemers in de EU.

Fiscaal

De fiscale gevolgen van de Brexit zijn immens. Dat geldt niet alleen voor de geharmoniseerde indirecte belastingen, zoals BTW en invoerrechten, maar ook voor de niet geharmoniseerde directe belastingen zoals vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting.

Pensioen

De pensioenrichtlijn, op basis waarvan geen extra aansluiting verplicht kan worden gesteld wanneer men in het eigen land reeds deelneemt aan een aanvullende pensioenregeling, zal niet langer van toepassing zijn. Dit leidt ertoe dat dubbele deelname en dubbele kosten aan de orde kunnen zijn.

Andere gevolgen

Ook op andere Europese dossiers zal de Brexit gevolgen hebben. Een voorbeeld daarvan betreft de Europese ondernemingsraad. De werknemers van de UK zullen niet meer automatisch via de Europese regelgeving vertegenwoordigd worden.

Conclusie

De Brexit zal grote gevolgen hebben voor Nederlandse werkgevers die hun werknemer naar de UK uitzenden en voor UK werkgevers die hun werknemers in Europa willen laten werken.

2.000 pond per jaar voor werknemers van buiten EU

De Britse premier Minister Theresa May heeft aangekondigd bedrijven 2.000 pond per jaar in rekening te brengen voor iedere niet EU-migrant die ze in dienst hebben. Het plan maakt onderdeel uit van haar streven om de immigratie naar Groot-Brittannië terug te brengen tot onder de 100.000 per jaar.

May heeft de zogeheten ‘Immigration Skills Charge’ vorige maand al ingevoerd en het te betalen bedrag staat nu op 1.000 pond per jaar. Met dat nieuwe beleid zijn bedrijven gedwongen jaarlijks te betalen voor iedere niet EU-werknemer. Het geld wordt gebruikt om de eigen Britse beroepsbevolking bij te scholen. (Bron: Business Insider, 18 mei 2017)

Hogere bankiersbonussen leveren veel banen op

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat Nederland af moet van het bonusplafond van 20% voor financiële instellingen. Dat houdt veel bedrijven tegen om na de Brexit vestigingen te verplaatsen van het Verenigd Koninkrijk naar ons land. Zo loopt de staatskas een miljard aan belastinginkomsten mis en de werkgelegenheid zou zonder het plafond weleens met 17.000 banen kunnen groeien, rekent VNO-NCW voor.

De organisatie doet het pleidooi aan de vooravond van de parlementaire behandeling van een motie die de strenge bonusregels sterker in de wet wil verankeren. Banken mogen in Nederland sinds begin 2015 maximaal 20% van het vaste salaris als bonus uitkeren. Elders in Europa wordt 100% gehanteerd. (Bron: Accountantvanmorgen, 26 jun. 2017)

Kamp weigert te profiteren van andermans ellende

De heeft tot nu toe 13 bedrijven, goed voor 730 banen, ertoe gebracht over te stappen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, of hier uit te breiden. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) zijn deze bedrijven niet actief geworven, maar hebben zichzelf gemeld bij zijn ministerie.

Kamp is terughoudend in het in Londen lokken van bedrijven die naar het Europese vasteland willen verhuizen als gevolg van het vertrek uit de EU van Groot-Brittannië, een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Bovendien benadrukt hij dat Nederland er geen belang bij heeft om het onderste uit de kan te halen bij de . Hij deelt niet de mening van veel andere Europese landen dat de Brexit zo hard mogelijk moet worden om te voorkomen dat andere landen volgen.

Belemmering daarbij voor de financiële bedrijven is de Nederlandse bonuswet, stelt de bewindsman. Die wet stelt de maximale bonus op een vijfde van het jaarsalaris en is daarmee de strengste van de EU waar de bonus is gemaximeerd op een heel jaarsalaris. Kamp neemt daarmee afstand van een wet waarvoor hij als minister van Rutte II medeverantwoordelijk is. Coalitiegenoot PvdA hamerde op de komst ervan. (Bronnen: De Volkskrant & Business Insider, 1 jul 2017)

Brexit treft groot deel Nederlands bedrijfsleven

De impact van een Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven is groot en waarschijnlijk groter dan voor de rest van de eurozone. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk een belangrijke exportpartner voor Nederland en goed voor bijna drie procent van het Nederlandse BBP.

ABN AMRO verwacht dat de gevolgen voor de export van zowel goederen als diensten groot zullen zijn. Zo heeft de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk een aandeel van 8,2 procent. Voor de export van diensten is dit zelfs 10,8 procent.

De impact van valutaschommelingen zal voor vrijwel alle sectoren een grote impact hebben, waardoor het afdekken van valutarisico's cruciaal is. Dit geldt vooral voor agrarische, food- en industriële bedrijven. Door de daling van het Britse pond in 2016 werden agrarische producten duurder. Het pond zal verder afzwakken tot en met 2018 en dat zal negatieve effecten hebben op de export van deze producten. De industriële sector heeft ook last van de wisselkoerseffecten en de gevolgen hiervan op handelsstromen. Naar verwachting neemt het aantal orders uit het Verenigd Koninkrijk door het zwakkere pond af. Ook zal het risico van nieuwe douanetarieven negatief effecten hebben op de handelsstromen. (Bron: Brisk, 20 jul. 2017)

Veel Europese burgers vertrekken uit Verenigd Koninkrijk

Het aantal vertrekkers uit het Verenigd Koninkrijk neemt toe ten opzichte van het aantal inkomende. Dat meldt het Britse bureau voor de statistiek. De totale daling van het aantal migranten bedraagt 81.000, waarvan 51.000 EU burgers zijn. Door de naderende Brexit kiezen veel EU burgers voor zekerheid, voornamelijk burgers die uit Oost-Europese landen komen.

Door de Britse regering wordt er met tevredenheid op gereageerd. Britse ondernemers vrezen daarentegen dat het hoge vertrek ten koste gaat van geschoolde arbeidskrachten. (Bron: Europa NU, 25 aug. 2017)

Nederlandse bedrijven bereiden zich onvoldoende voor op

Nederlandse bedrijven moeten zich actiever gaan voorbereiden op de mogelijke scenario’s van de Brexit. “Het wordt steeds duidelijker dat Nederland samen met Ierland de meest ingrijpende gevolgen zal ondervinden van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie”, zegt Leon Kanters, partner bij KPMG Meijbrug & Co. Kanters: “Hoewel Nederlandse bedrijven in het algemeen nauwelijks rekening houden met een ‘harde’ , kan een scenario waarbij terug wordt gevallen op de regels van de WHO1 niet worden uitgesloten. Voor zowel de Nederlandse als de Ierse economie betekent dit een desastreus voortuitzicht.”

Toch is Brexit volgens Kanters niet alleen maar ‘kommer en kwel’. Kanters: ‘Voor Nederlandse bedrijven biedt ook nieuwe kansen. Het dwingt hen bijvoorbeeld om naar nieuwe markten te kijken. Bovendien vormt Nederland een aantrekkelijk alternatief voor de bedrijven die zich binnen de Europese Unie willen vestigen. Tot nu toe hebben al dertien multinationals aangegeven hun hoofdkantoor of productielijn naar ons land te willen verplaatsen. En de komende maanden zullen meer bedrijven in dat voetspoor zullen treden. (Bron: RiskenBusiness, 12 okt. 2017)

1 WHO: World Health Organization

Wees voorbereid op zonder afspraken

Nederland moet zich erop voorbereiden dat er na een Brexit helemaal geen akkoord met het Verenigd Koninkrijk (VK) komt. Dit is het zogenaamde chaosscenario. Dat zou betekenen dat de Britten uit de Europese Unie (EU) stappen zonder overgangsperiode en zonder afspraken over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK.

Dat schrijven Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) en Kees Verhoeven (D66) donderdag 16 november 2017 in hun rapport. Ze vragen verder om meer aandacht voor de rechten en positie van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Daarover bestaat nu nog veel onduidelijkheid. Ook vinden ze dat er meer transparantie over de onderhandelingen moet zijn, zodat parlementariërs het proces goed kunnen volgen en controleren. (Bron: Europa Nu, 17 nov. 2017)

Medicijnagentschap EMA naar Amsterdam

Als gevolg van Brexit verhuist het Europees Medicijnagentschap EMA van Londen naar Amsterdam. De hoofdstad won de stemming over de nieuwe vestigingsplaats. Het agentschap is verantwoordelijk voor het goedkeuren van medicijnen op de Europese markt.

De komst van het EMA levert 900 directe en 1500 indirecte banen op. Daarnaast profiteert onder meer de hotelbranche. Men schat in dat de EMA in Londen 36.000 extra hotelovernachtingen per jaar opleverde en in Amsterdam zal het niet anders zijn. (Nieuws: diverse bronnen, 21 nov. 2017)

In 2019 onverbiddelijk afscheid van de UK

Op 29 maart 2019 om 23.00 uur neemt de EU onverbiddelijk afscheid van de UK.

Dat heeft ook grote gevolgen voor de Engelse en Schotse financiële markten, want die zijn altijd bijzonder actief geweest binnen de EU en ook in Nederland. Verzekeraars die momenteel vanuit GB opereren, zijn genoodzaakt zich tijdig binnen de EU te vestigen. En Europese verzekeraars zullen zich in de UK moeten vestigen, althans als men daar actief met de afzet van verzekeringsproducten wenst bezig te houden. (Bron: Findinet, 26 nov. 2017)

Blair pleit voor herkansing

De Britse oud-premier Tony Blair wil dat zijn landgenoten zich op termijn nogmaals mogen uitspreken over de Brexit. Hij noemde het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie ,,een fout die de hedendaagse wereld niet begrijpt en toekomstige generaties niet zullen vergeven''.

De voormalige Labourleider wees erop dat voorafgaande aan het referendum onduidelijk was hoe de toekomstige relatie met de EU er bij een Brexit uit zou zien. ,,Hoe kunnen we vaststellen wat de 'wil van het volk' is voordat we weten wat het alternatief is voor het huidige EU-lidmaatschap?'', aldus Blair, die van 1997 tot 2007 aan de macht was. (Bron: ANP/RTR, 4 jan. 2018)

Britse EU-burgers willen EU-rechten behouden

Britse burgers in Nederland willen weten waar zij precies aan toe zijn als hun moederland niet meer in de Europese Unie zit. Vijf van hen stappen woensdag samen met twee belangenorganisaties naar de voorzieningenrechter in Amsterdam. Ze willen dat de rechter vragen over hun toekomstige rechten gaat voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU. Het is niet mogelijk voor burgers om dit rechtstreeks bij het hof te doen.

In totaal wonen er ongeveer 46.000 Britten in Nederland van wie een derde economisch is gebonden aan Amsterdam. Zij hebben nu naast hun Britse nationaliteit ook het EU-burgerschap waar allerlei EU-rechten aan vast zitten. Zij willen die behouden. Het gaat onder meer om het recht op verblijf, werk, vrij reizen, gezinshereniging, pensioenopbouw. (Bron: Nieuws.nl & ANP, 17. jan 2018)

Moment van Brexit, 29 maart 2019, komt snel naderbij

Op dit moment is de invulling van de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) nog onduidelijk. Naarmate deze onduidelijkheid langer duurt, blijft voor bedrijven en voor toezichthouders minder tijd over om zich goed voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met 387 tot 627 miljoen euro zullen toenemen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen.

Een belangrijk gevolg van Brexit is het ontstaan van nieuwe EU-buitengrenzen in Nederland. Dit zorgt voor een significante extra belasting van overheidsorganisaties, zoals de Douane, NVWA en KCB. (Bron: KPMG, 18 jan. 2018)

Britse regering geeft uitgelekt Brexitrapport vrij

De Britse regering zal een uitgelekt rapport over de economische gevolgen van het vertrek uit de Europese Unie openbaar maken.

Uit het rapport, waarvan de nieuwssite BuzzFeed delen naar buiten bracht, zou blijken dat Groot-Brittannië los van de EU veel slechter af is dan gedacht. De economie zal jarenlang ernstig te lijden hebben onder het afscheid van Europa. Zelfs als er gunstig handelsverdrag wordt gesloten, zal over een periode van vijftien jaar de groei in alle economische sectoren lager uitvallen dan als EU-lid. In het geval van een harde , zonder deal, is dat verschil nog veel groter. (Bron: Europa-nu, 1 feb. 2018)

Verenigd Koninkrijk blijft tot 2021 binnen douane-unie EU

Tot 31 december 2020 blijft het Verenigd Koninkrijk onderdeel van de douane-unie van de EU. Ook blijven de landen tot die datum onderdeel van de interne EU-markt. Deze week werd een overeenkomst gesloten.

Zonder de deal was het Verenigd Koninkrijk na 29 maart 2019 geen onderdeel meer geweest van zowel de douane-unie als de interne markt. Goed nieuws dus voor ondernemers, want die kunnen tot 2020 gebruik maken van de douane-regels die tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU van kracht zijn. Ze hebben op die manier meer tijd om zich voor te bereiden op eventuele nieuwe regels die met de Brexit gepaard gaan. (Bron: LogistiekProfs, 21 mrt. 2018)

Brexit raakt ook Nederlandse regio’s

Nederlandse provincies horen bij de regio’s die economisch het meeste zullen merken van de Brexit. Kwetsbare sectoren zijn handel, dienstverlening, productie en toerisme. Dat blijkt uit een onderzoek (april 2018) van het Europees adviesorgaan van lokale en regionale overheden van de EU, het Comité van de Regio’s (CvdR).

In de primaire sector zal EU-lidstaat Ierland het meeste gaan voelen van de . Nederland en België worden daarna het sterkst geraakt. In het CvdR-rapport worden Noord-Holland, Flevoland en Noord-Brabant genoemd als Nederlandse regio’s die in deze sector de grootste (economische) blootstelling aan de Brexit ondervinden.

Britse studenten willen referendum over Brexit-deal

Britse studentenorganisaties die samen bijna 1 miljoen jongeren vertegenwoordigen, hebben hun krachten gebundeld om een referendum over een toekomstig Brexit-akkoord af te dwingen. De studenten vragen de parlementsleden in het gebied waar ze wonen om steun voor de oproep tot een volksraadpleging.

In een brief aan de parlementsleden wijzen de studentenbonden erop dat jongeren ook het recht hebben om hun zegje te doen over de Brexit, omdat het om hun toekomst gaat, aldus de zondagskrant The Observer.

Veel jongeren die twijfels hebben over de waren in juni 2016 nog niet oud genoeg om te mogen stemmen in het referendum over het EU -lidmaatschap. Daarom willen ze alsnog de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen als er een akkoord over de Brexit op tafel ligt. (Bron: Europa-Nu, 13 mei 2018)

EU wijst Brits voorstel douane-unie af

Het voorstel van de Britse regering om ook in 2021 nog in de douane-unie met de EU te blijven om vrij verkeer van goederen tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland in stand te houden, is niet mogelijk. Dat zei EU-onderhandelaar Michel Barnier na afloop van een week onderhandelen in Brussel. Hij wijst het af omdat de Britten dan nog steeds ,,de lusten maar niet de lasten'' van de EU zouden genieten na de Brexit.

Barnier wees erop dat de EU een permanente oplossing voor de grenskwestie eist. De EU wil de garantie dat in de toekomst ,,onder alle omstandigheden'' goederen zonder controles van Ierland (EU) naar het Britse Noord-Ierland en omgekeerd kunnen. (Bron: Europa Nu, 8 jun. 2018)

MKB-Nederland en EZ lanceren programma ‘-buddies’

Tienduizenden Nederlandse mkb-bedrijven kunnen - direct of indirect - geraakt worden door en zijn daar vaak nog niet van doordrongen. Ook worstelen zij regelmatig met de vraag wat zij nu al kunnen doen terwijl er nog geen akkoord is. Om ze hierin bij te staan lanceren MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het nieuwe programma -Buddies. Hierbij helpen experts van grote bedrijven, branches, de douane en bijvoorbeeld AWVN, BCC, KvK en evofenedex kleinere bedrijven met hun -vragen.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken & Klimaat (EZK): "35.000 Nederlandse bedrijven doen zaken met het Verenigd Koninkrijk zonder dat ze ervaring hebben buiten de EU. Deze bedrijven moeten zich dus nog beter voorbereiden op de dan hun collega’s die al overal ter wereld zaken doen." (Bron: MKB NL, 12 sep. 2018)

Akkoord over Brexit binnen bereik

Een akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de ligt binnen bereik. Dat zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier tijdens een bijeenkomst van de Europese Kamers van Koophandel in Brussel. Volgende week woensdag bepalen de EU-leiders zonder premier Theresa May erbij of er voldoende aanleiding is om een overeenkomst goed te keuren.

Volgens Barnier wordt er ,,dag en nacht’’ gewerkt om op 30 maart 2019 ordelijk uit elkaar te kunnen gaan. ,,Ook zullen we proberen de eerlijkst mogelijke deal voor de toekomst te sluiten.’’ De Fransman zei dat de geen ,,toegevoegde waarde'' heeft en alleen verliezers kent.

Als de 27 EU-leiders op 17 oktober positief oordelen over de onderhandelingen, roept EU-president Donald Tusk alle 28 regeringsleiders half november naar Brussel om het akkoord op het hoogste niveau af te timmeren. (Bron: Europa Nu, 10 okt. 2018)

Wordt Nederland centrum voor Europese financiële handel?

Terwijl in Brexitonderhandelingen grens- en douanevraagstukken het meest in het oog springen, vindt er momenteel een vrij onzichtbare omwenteling in de Europese kapitaalmarkten plaats. De financiële handelsinfrastructuur, met name aandelen- en obligatieplatforms, verplaatst zich naar Nederland. Banken vestigen zich op het Europese vasteland veelal in Frankfurt en Parijs. Vermogensbeheerders verplaatsen Europese activiteiten naar Luxemburg en Dublin.

De AFM voerde meer dan 150 gesprekken met partijen die belangstelling hebben voor een vergunning. ‘Wij gaan ervan uit dat tussen de dertig en veertig procent van de Europese handel in financiële instrumenten zich in Nederland vestigt. Daarmee wordt Nederland binnen de EU27 het centrum voor de financiële handel’, stelt Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM. ‘De komst van deze partijen zal ook een aanzuigende werking hebben op andere dienstverlenende bedrijven. Bovendien versterkt het de toegang voor Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders tot de kapitaalmarkt.’ (Bron: Career Guide, 29 okt. 2018)

Brexit-tips voor bedrijven

Vanaf 29 maart 2019 komen ruim 35.000 ondernemers, vooral bedrijven in het mkb, voor het eerst in aanraking met de douane. Baker Tilly Berk (24 oktober 2018) geeft vijf tips over de volgende onderwerpen:
 • Brexit-scenario’s
 • Supply chain
 • EORI-nummer
 • AEO-vergunning
 • Douanekennis

Douane helpt ondernemers met ‘Brexit-toolkit’

De ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit zijn onvoorspelbaar. Wat de uitkomst ook zal zijn, ondernemers zullen hier de gevolgen van ervaren. De Nederlandse Douane heeft daarom een ‘Brexit-toolkit’ gelanceerd.

Op 29 maart 2019 moet de Brexit definitief zijn. De Nederlandse Douane adviseert om nu al maatregelen te treffen en voor te bereiden op de . De Brexit-tool die zij ontwikkeld hebben moet daarbij helpen. Dit document geeft duidelijkheid over de te nemen stappen voor bedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk. (Bron: MKB belangen, 28 nov. 2018)

Tweede Kamer bezorgd om noodwet voor harde Brexit

De Tweede Kamer heeft grote zorgen over een noodwet die ministers vrijwel carte blanche geeft om op te treden als het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie tot chaos leidt. Vrijwel alle partijen roepen minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op het voorstel aan te passen.

De noodwet is opgesteld voor het geval Groot-Brittannië de EU verlaat zonder goede afspraken vooraf. Als dat gebeurt en daardoor in Nederland problemen dreigen te ontstaan, geeft de wet ministers de bevoegdheid beslissingen te nemen zonder eerst het parlement te raadplegen. (Bron: Europa Nu, 5 dec. 2018)

No-deal kost Nederland 2,3 miljard

Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord, kost dat Nederland tot en met 2023 zo’n 2,3 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Daarbovenop komen nog eens extra bijdragen aan de EU in de begroting van 2021 tot 2027.

Wanneer de Britten zonder deal uit de EU stappen, moet Nederland de komende twee jaar 1,6 miljard extra betalen aan Brussel. Alle Europese landen moeten dan namelijk gezamenlijk de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk opvangen. Ook maakt de overheid tot en met 2023 nog eens 700 miljoen euro extra kosten voor instellingen die extra werk te doen krijgen door de zoals de Douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (Bron en meer: IEX profs, dec. 2018 en anderen)

Britten mogen nog 15 maanden in Nederland blijven

Britten die voor de op 29 maart 2019 rechtmatig in Nederland verblijven, hoeven daarna niet meteen weg als Groot-Brittannië zonder deal de Europese Unie verlaat. Zij mogen nog 15 maanden in Nederland blijven wonen, werken en studeren.

Dat schrijven minister Blok en staatssecretaris Harbers aan de Tweede Kamer. Ze hopen zo een "fatsoenlijke oplossing" te bieden aan de 45.000 Britten in Nederland, in het geval van een no-deal scenario. De overgangsregeling geldt ook voor familieleden van Britse burgers die zelf geen EU-nationaliteit hebben. (Bron: NOS, 7 jan. 2019)

NB: Het is van belang dat Groot-Brittannië tegelijk met Nederland dezelfde maatregelen neemt voor Nederlanders die in het Groot-Brittannië wonen en werken. 

MKB-ondernemers met handen in het haar over Brexit-onzekerheid

De Brexit kan grote impact hebben voor Nederlandse ondernemers. Het VK is voor Nederland de tweede exportbestemming qua toegevoegde waarde. Zo exporteerde Nederland in 2015 voor 38 miljard euro naar het Britse koninkrijk. Daar zijn 200.000 banen mee gemoeid. Nederland heeft ook 177 miljard aan investeringen uitstaan in het VK. Dat alles vraagt om een zorgvuldig proces naar een nieuwe relatie tussen de EU en het VK en om aandacht voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

In het artikel - MKB Nederland, januari 2019 Brexit-aandacht voor onder meer invoertarieven, douaneformaliteiten en Taskforce .

Brexitmonitor van het CBS

Het Verenigd Koninkrijk heeft in het referendum van 23 juni 2016 gestemd voor vertrek uit de Europese Unie. Nederland is op tal van manieren verbonden met het Verenigd Koninkrijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft daarom deze relaties met Nederland in kaart gebracht en gepubliceerd in dit dossier. In dit dossier vindt u cijfers en nieuwsberichten over allerlei thema’s. De thema’s zijn onderverdeeld in
 • handel en toerisme
 • migratie
 • Nederland macro-economisch
 • financiële markten en vertrouwen
(Bron: CBS, laatst bijwerkt 16 jan. 2019

Chaos van een no-deal voorkomen door uitstel Brexit 

Veel Nederlandse ondernemers zijn de onzekerheid rond Brexit spuugzat nu de door de EU en de Britse regering onderhandelde deal vanavond massaal is weggestemd. ‘Belangrijkste prioriteit is om nu te voorkomen dat deze situatie uitdraait op een chaotische no-deal waar burgers en bedrijven keihard de dupe van worden. Als dat helpt om tot een deal te komen waar iedereen mee kan leven, moet er uitstel van komen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘De gevolgen zijn anders niet te overzien.’

'Dit kabinet verdient lof voor alles wat het al doet met het aantrekken van bijvoorbeeld extra personeel bij de douane en de noodwet', vindt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. 'Maar zaak is nu vooral dat we voorkomen dat er überhaupt een no-deal situatie komt. De gevolgen daarvan voor de havens, de aanvoer van medicijnen, landingsrechten en financiële transacties zijn niet te overzien. (Bron en meer: VNO-NCW, 15 jan. 2019)

Nederland praat met 250 bedrijven over verhuizing

Nederland is met meer dan 250 bedrijven in gesprek over een gerelateerde verhuizing naar ons land. Daarbij zitten ook ‘grote jongens’, meldt Michiel Bakhuizen van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Het gaat om Britse bedrijven, maar ook Amerikaanse en Aziatische ondernemingen die niet gediend zijn van de economische onzekerheid die de soap met zich meebrengt.  Recent kondigden de Japanse elektronicagigant Sony, het Amerikaanse mediabedrijf Discovery en de Japanse bank Norinchukin al een verhuizing van hun hoofdkantoor van Londen naar Amsterdam aan.  (Bron: PZC, 24 jan. 2019)

Noodwet wordt aangepast, Kamer niet buitenspel bij no-deal

Minister Stef Blok ging 24 januari 2019 akkoord met nieuwe aanpassingen van de noodwet als de Britten zonder deal uit de EU stappen. Er was veel kritiek op de wet: ministers zouden verregaande bevoegdheden krijgen en daarmee de Kamer buitenspel zetten. 'Ze hadden een bepaling in de wet opgenomen waar geen controle op zat,' zegt CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. (Bron en meer: BNR, 25 jan. 2019)

Fiscaal overgangsrecht in het geval van een no deal

Er komt tijdelijk fiscaal overgangsrecht voor burgers en bedrijven. Dit komt erop neer dat in het geval van een no deal voor de belastingen wordt gedaan alsof het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie nog niet verlaten heeft. Het overgangsrecht geldt in beginsel voor de rest van het jaar. Dit voornemen schrijft staatssecretaris Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid, 4 feb. 2019)

Brexit goudmijn voor Nederland

Nederland profiteert volop van de Brexit. Het aantal bedrijven dat vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU naar Nederland is verkast, is afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat levert duizenden banen en honderden miljoenen euro’s aan investering op.

Nederland profiteert volop van de . Het aantal bedrijven dat vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU naar Nederland is verkast, is afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat levert duizenden banen en honderden miljoenen euro’s aan investering op.

Dat blijkt uit cijfers die de NFIA, de overheidsinstantie die buitenlandse investeerders binnenhaalt, vandaag publiceert. Nederland is vooral aantrekkelijk voor bedrijven in de media, logistiek en financiële sector. De goede kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg, in combinatie met de goede bereikbaarheid, maken Nederland tot een populaire bestemming. (Bron: De Telegraaf, 9 feb. 2019)

Opslag van persoonsgegevens in VK bij een harde Brexit

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft regels opgesteld voor het doorgeven van persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk als er sprake zou zijn van een harde Brexit. In dat geval geldt het VK als een ‘derde land’, en daarvoor geldt een aparte aanpak.

Als de uitdraait op een zogenoemde harde of ‘no deal Brexit’- dus een uittreding uit de EU zonder afspraken - gaan er andere regels gelden voor de opslag van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk (VK). Het VK geldt dan als een derde land, en daarvoor gelden andere regels. Organisaties die inderdaad persoonsgegevens opslaan in het VK, moeten bepalen hoe ze de bescherming daarvan willen regelen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben ze daarvoor drie manieren:
 • Ze kunnen terugvallen op standaard- of ad-hocbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.
 • Ze hanteren bindende bedrijfsvoorschriften.
 • Ze baseren zich op gedragscodes of een certificeringsmechanisme.
(Bron: Rendement, 15 feb. 2019)

Schijf van vijf voor werkgevers

De afgelopen twee jaar heeft AWVN samengewerkt met het loket om het Nederlandse bedrijfsleven te informeren over de gevolgen van de Brexit. “Voor werkgevers heeft de gevolgen op een vijftal terreinen. Wij noemen dit de schijf van vijf,” vertelt Blaakman aan het AD. Het gaat om
 • Migratie
 • Sociale verzekeringen
 • Arbeidsrecht en voorwaarden
 • Aanvullend bedrijfspensioen
 • Fiscaal
Bij een harde moeten bedrijven per schijf bekijken wat dit voor hen betekent. Het gaat bedrijven die dit niet goed geregeld hebben direct geld kosten.” (Bron: AWVN, 15 mrt. 2019)

Brexit uitgesteld tot 12 april of 22 mei 2019

Op 29 maart 2019 om 23.00 uur Britse tijd zou het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie stappen. Tijdens de Europese Raad van 21 maart werd echter besloten om de in ieder geval uit te stellen tot 12 april. Wanneer de Britten voor eind maart alsnog instemmen met de huidige deal zal de worden uitgesteld tot 22 mei 2019.

Eerste Kamer accepteert noodwet

Na de Tweede Kamer is op 26 maart 2019 ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de noodwet i.c. het treffen van onvoorziene maatregelen a.g.v. de door het kabinet zonder het akkoord van beide Kamers.

Er zijn een paar wijzigingen afgesproken:
 • De speciale bevoegdheden van het kabinet gaan een half jaar in plaats van een jaar gelden.
 • Een door een minister getroffen noodmaatregel geldt maximaal tien weken. Moet de maatregel worden verlengd dan moeten de Kamers dat goedkeuren.

1 november valt een besluit over de Brexit

De Britse premier May krijgt tot 1 november 2019 de tijd haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. De EU-leiders hebben dit in Brussel op een speciale EU-top besloten. Het Verenigd Koninkrijk is akkoord gegaan.

4% meer verdiend aan export naar het Verenigd Koninkrijk

Hoe belangrijk het Verenigd Koninkrijk voor Nederland is, blijkt uit de volgende cijfers:

In 2018 groeide de verdiensten van de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk met 4%, in vergelijking met 2017. Er werd volgens het CBS in totaal aan 25,5 miljard euro verdiend aan de export naar het VK.

In totaal werd er bijna voor 60 miljard geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Maar als je alle kosten eraf haalt, zoals de import van grondstoffen en tussenproducten, blijft er die 25,5 aan verdiensten over. Hiervan is 13,1 miljard euro aan diensten en 12,4 aan goederen.

Bij diensten gaat het vooral om zakelijke diensten, vervoer en computer- en informatiediensten. Nederlandse producten die vooral worden geëxporteerd zijn groenten, vlees en bloemen. (Bron: ZZP-forum, 13 mei 2019)

Theresa May neemt ontslag

Een journalist in Nederland vatte het als volgt samen: ''Theresa May biedt op 7 juni 2019 haar ontslag aan aan de koningin. Onvermoeibaar bouwde ze aan het grootste Britse politieke project van na de Tweede Wereldoorlog. Haar gebrek aan politiek inzicht brak Theresa May op. Juist in een tijd waarin de Britten snakten naar een inspirerende leider, kregen ze een robot."

Redactie: Er zijn mensen die daar anders over denken. In een vrij land mag dat.

Trump adviseert Britten rekening Brexit niet te betalen

Wat Trump betreft stuurt de volgende premier het Brexitkopstuk Nigel Farage naar Brussel als onderhandelaar. „Ik mag Nigel heel graag. Hij heeft veel te bieden, hij is slim. Ze zullen hem niet sturen, maar denk er eens aan hoe goed ze het zouden doen als ze dat wel deden. Ze zijn daar nog niet achter.”

Trump gaat nog verder: De Britten moeten weglopen uit de brexitonderhandelingen met de Europese Unie als ze niet krijgen wat ze willen, en de 'brexitrekening' van 44 miljard euro hoeven ze niet te betalen.

Boris Johnson nieuwe premier van Verenigd Koninkrijk

Boris Johnson is nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 55-jarige oud-journalist kreeg tweederde van de Conservatieve partijleden achter zich na een wekenlange leiderschapsstrijd met zijn rivaal Jeremy Hunt. 30 juli 2019 krijgt hij de sleutels van 10 Downing Street. Johnson volgt Theresa May op. 

De Britse premier May kreeg uiteindelijk tot 1 november 2019 de tijd haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. Benieuwd of deze datum ook voor Boris Johnson zal gelden of moet hij zich eerst inwerken?

Geen Britse verkiezingen meer voor brexit

Als de Britse regering onder leiding van premier Boris Johnson na de vakantie ten val wordt gebracht door een meerderheid van het Lagerhuis, worden er geen nieuwe verkiezingen meer gehouden voor de brexit op 31 oktober een feit wordt. Dit hebben zijn naaste medewerkers gezegd, berichtte The Financial Times. Ze zeiden dat Johnson, die een regering aanvoert van enthousiaste voorstanders van het vertrek uit de Europese Unie, "dagen na de brexit verkiezingen laat houden". (Bron: Europa Nu, 8 aug. 2019)

Gelekt Brits rapport voorspelt gevolgen no-deal-brexit

De Britse regering verwacht bij een no-deal-brexit onder meer een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland, voedsel- en medicijntekorten, een brandstoftekort en vertragingen bij grenscontroles. (Bron: Europa Nu, 18 aug. 2019)

Steeds meer Britten willen Nederlander worden

In de aanloop naar een brexit vragen steeds meer Britse staatsburgers de Nederlandse nationaliteit aan. In de eerste zes maanden van het jaar hebben 180 Britten een naturalisatieverzoek ingediend. Dat is ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde maanden vorig jaar, komt naar voren uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verstrekt na berichtgeving door nieuwszender BNR. (Bron: Europa Nu, 16 aug. 2019)

Britse bedrijven investeerden in 2018 voor 80 miljard euro in Nederland

Britse bedrijven zijn sinds het Brexit-referendum drie jaar geleden bijna zes keer zo veel gaan investeren in Nederland. In 2018 brachten Britse bedrijven 80 miljard euro naar Nederland. In 2016, het jaar waarin de Britten in een volksraadpleging kozen voor uittreding uit de EU, investeerden Britse concerns nog voor slechts 14 miljard euro.

Ondernemingen vrezen een No Deal-Brexit, die ervoor zorgt dat het VK op slag buiten alle Europese afspraken en regelingen valt. Daardoor kunnen in het VK gevestigde ondernemingen die veel zaken doen met bedrijven in de EU het moeilijk krijgen.

Nederlandse ondernemers vrezen voor brexit

Ruim 80 procent van de Nederlandse ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk denkt dat Britse bedrijven nog niet klaar zijn voor de aanstaande brexit. 47 procent van die ondernemers maakt zich dan ook grote zorgen over de gevolgen van een no deal-brexit. Dat blijkt uit een enquête (september 2019) van BNR, VNO-NCW en MKB Nederland.

De grootste kopzorgen krijgen ondernemers van mogelijke importtarieven, extra grenscontroles en minder inkomsten. Meer dan de helft, 60 procent, van de ondernemers zegt zich goed te hebben voorbereid. Daartegenover staat volgens VNO-NCW dat 35 procent nog helemaal geen voorbereidingen heeft getroffen. 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Blockchain    Cryptomunten