Bestelauto    Carpoolen 


Boete

Datum laatste wijziging: 17 december 2019  |  Trefwoorden: Boete, Auto, Inkomensafhankelijk

Inhoud

  1. Verkeersboetes 2019 - overzicht hoogte bekeuringen
  2. Rijken worden minder geraakt door een boete
  3. Bon voor automobilisten met mobieltje aan
  4. Boete als u stil staat?

Woord vooraf: Deze subparagraaf zal nog worden uitgebreid.

Verkeersboetes 2019 - overzicht hoogte bekeuringen

Te hard gereden, fout geparkeerd of gebeld achter het stuur? Hierop kunnen in Nederland fikse boetes staan. De hoogte van deze verkeersboetes wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. In 2019 gaan de boetebedragen voor snelheidsovertredingen licht omhoog ten opzichte van het vorige jaar. De bedragen voor andere verkeersovertredingen blijven grotendeels gelijk aan die van 2018.

Onderstaand treft meest voorkomende verkeersovertredingen aan waarvoor in Nederland een boete kan worden uitgeschreven. Voor de hoogte van de boetes verwijzen wij u naar de site van Auto en Vervoer.

Rijken worden minder geraakt door een boete

Een nieuwe Amerikaanse studie toont aan dat verkeersboetes een grote impact hebben op automobilisten met een kleine portemonnee. De financiële stress is bij het armste kwart zelfs twee tot vijf keer zo hoog als bij het rijkste kwart. Heel opvallend: de spanning, veroorzaakt door een boete van 175 dollar, is bij de lage inkomens net zo groot als de stress bij een salarisdaling van 900 dollar.

Een boete zou iedere overtreder even zwaar moeten treffen. Inkomensafhankelijke verkeersboetes zijn daarom eerlijker. Je verkleint de kans dat een snelheidsboete bij arme mensen tot een neerwaartse spiraal van financiële ellende leidt.

NB: In Finland bestaan inkomensafhankelijke boetes al bijna honderd jaar.

(Bron: AD, 19 jan. 2019)

Bon voor automobilisten met mobieltje aan

De politie heeft in week 19 van jaar 2019 rond Breda ruim 500 boetes uitgedeeld aan automobilisten die tijdens het rijden hun mobieltje gebruikten. Het totale boetebedrag van deze bekeuringen is ruim 128.000 euro, gemiddeld € 256.

Pas op voor een tweede bekeuring en meer, een rijverbod hangt in de lucht!

Boete als u stil staat?

Voor het stilstaan krijgt iemand geen boete. Iemand krijgt wel een boete van € 400 als de auto weliswaar stil staat maar niet van de openbare weg af is.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bestelauto    Carpoolen