Niet brengen maar halen, niet gehaald, dan niet gemaald

do 17 nov 2016  | Trefwoorden: Pensioenfonds, Pensioen, Polis, Verzekeringspolis


Voor het aanvullend pensioen geldt een haalplicht, geen brengplicht. U moet dus zelf achter uw pensioenaanspraken aan. In de praktijk valt dat niet altijd mee. Dankzij de moderne informatietechnieken doen veel pensioenfondsen wel hun best om gepensioneerden op te sporen. Meestal lukt dit, maar in honderden gevallen per jaar ook niet.
Ongetwijfeld zal het pensioenfonds van uw laatste werkgever ongeveer een half jaar voor uw pensioendatum contact met u opnemen en u een formulier toesturen. Maar heeft u drie maanden voor uw pensionering nog niets gehoord, dan kunt u het beste zelf contact opnemen.  Ook als het om relatief kleine bedragen gaat.
Niet alleen dat pensioenfondsen soms hun administratie overhevelen naar andere beheerders, maar vooral oude Verzekeringsmaatschappijen zijn moeilijk te vinden. O.a. op de website http://www.atem.nl/atem/lijst.htm   kunt u heel gemakkelijk de rechtsopvolger zien van de oude verzekeringsmaatschappij. Maar bent u daar zelf ook bekend? Met uw originele polis hebt u in ieder geval een bewijsstuk in handen. Nu nog uw recht halen. Ja, halen want brengen is er vaak niet bij.
Veel pensioenverzekeraars hanteren namelijk de slagzin: “Niet gehaald, dan niet gemaald”!
De verzekeraars zijn namelijk niet verplicht om met de oude polis uw huidige adres op te zoeken via het GBA en u te vertellen dat er nog een “appeltje voor de dorst” klaarligt.
Ons advies is dan ook om uw polissen goed te bewaren en bijtijds aan de bel te trekken, want anders kunt u fluiten naar uw centen.
Waar kunt u informatie vinden:

Mijn Pensioenoverzicht

Veel persoonlijke informatie kunt u vinden op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl
U logt in met uw DigiD

De Nederlandsche Bank

Hebt u de naam van het pensioenfonds, maar bestaat het pensioenfonds niet meer? Dan kunt u informatie opvragen bij De Nederlandsche Bank (DNB). U kunt ook gratis bellen met de Informatiedesk van DNB: 0800-0201068.

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB)

Op de website van de VB kunt u onder Over Pensioen/Vergeten Pensioen een register raadplegen met (oude) pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen.
 

Stichting Pensioenregister

Of neem contact op met de Stichting Pensioenregister, telefoonnummer 020-751 2870

 
Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP)

Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) heeft haar kantoor in juli 2014 gesloten en de administratie overgeheveld aan Pensioenfonds  Zorg en Welzijn. In mei 2014 heeft de Stichting FVP alle FVP-bijdragen aan de betreffende Pensionfondsen en Verzekeraars betaald, waar de werknemer bij zijn laatste werkgever, voordat hij werkloos werd, zijn pensioen had lopen. Dat kan dus de PFZW Pensioenfonds Zorg en Welzijn .  Maar helaas is daar niemand meer thuis. Maar ook ABP weet niemand meer ergens van, terwijl ook daar de gelden zijn gestort  of Aegon.


 
 
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: