1. Overzicht verlof- en vakantiedagen 1919   10 augustus 2019
10 augustus 2019  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | Verlof, Vakantie, Europees parlement, 2019, Zorg, Vrije dag
Het Europese Parlement heeft diverse beslissingen over verruiming van verlofregelingen genomen. Had het te maken met de verkiezingen? In de diverse beslissingen worden de mogelijke gevolgen voor de ...

2. Hiërarchie wetgeving   16 april 2009
11 maart 2017  |  Arbeidsrecht, Hiërarchie, Rangorde, Wetten
... Verenigde Naties en de Raad van Europa. ¹De International Labour Organisation (ILO) opgericht in 1919 en vanaf 1946 verbonden aan de VN. De ILO heeft als doel het bevorderen van sociale ...

3. Historie Arbeidstijdenwet   12 juli 2010
20 augustus 2016  |  Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/arbeidstijden/arbeidstijden-inleiding
... de Arbeidsinspectie, die tot taak had te controleren of werkgevers zich aan de regels hielden; In 1919 kwam er een nieuwe Arbeidswet, die tot 1996 heeft stand gehouden. In deze wet werden voor ...

4. Ministerie van Arbeid   12 maart 2020
12 maart 2020  |  Ministerie van Arbeid, 1919
... de werkloosheidsverzekering. Meer geschiedenis, lees 'De eerste jaren van ministerie van arbeid, 1919 - ...

5. Pensioenfondsen steken miljarden in economie   26 mei 2014
28 mei 2014  | NVM  | Fred Barkhuis  | Pensioen
Dertien pensioenfondsen en verzekeraars nemen de handschoen op en gaan bekijken hoe zij meer kunnen investeren in de Nederlandse economie.

6. Toch AOW-pensioen met 65 jaar!   11 december 2015
15 december 2015  | Andries Bongers  | AOW, AOW-gat, Pensioen
... de AOW-leeftijd (Ouderdomspensioen) al bijna 100 jaar geleden op 65 jaar werd gesteld. Op 20 juni 1919 werd in de toenmalige Tweede Kamer een voorstel aangenomen om de pensioengerechtigde ...


6 items