1. Overzicht verlof- en vakantiedagen 1919   10 augustus 2019
10 augustus 2019  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | Verlof, Vakantie, Europees parlement, 2019, Zorg, Vrije dag
Het Europese Parlement heeft diverse beslissingen over verruiming van verlofregelingen genomen. Had het te maken met de verkiezingen? In de diverse beslissingen worden de mogelijke gevolgen voor de ...

2. De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen stookt het vuur op   21 juli 2020
21 juli 2020  | Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen  | Andries Bongers  | Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Rekenrente, Pensioenrichtlijnen, Autoriteit, Pensioenakkoord
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, opgericht 12 mei 1919 heeft een brandbrief aan het grootste pensioenfonds van Nederland (ABP) gezonden. Maar in feite is deze brief gericht aan alle ...

3. Hiërarchie wetgeving   16 april 2009
11 maart 2017  |  Arbeidsrecht, Hiërarchie, Rangorde, Wetten
... Verenigde Naties en de Raad van Europa. ¹De International Labour Organisation (ILO) opgericht in 1919 en vanaf 1946 verbonden aan de VN. De ILO heeft als doel het bevorderen van sociale ...

4. Historie Arbeidstijdenwet   12 juli 2010
20 augustus 2016  |  Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/arbeidstijden/arbeidstijden-inleiding
... de Arbeidsinspectie, die tot taak had te controleren of werkgevers zich aan de regels hielden; In 1919 kwam er een nieuwe Arbeidswet, die tot 1996 heeft stand gehouden. In deze wet werden voor ...

5. Ministerie van Arbeid   12 maart 2020
25 oktober 2020  |  Ministerie van Arbeid, 1919
... de werkloosheidsverzekering. Meer geschiedenis, lees 'De eerste jaren van ministerie van arbeid, 1919 - ...

6. Pensioenakkoord   25 december 2012
4 september 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Pensioenakkoord, AOW-leeftijd, Rekenrente, Marktwaarde, Opname, Vermogen, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Overrendementen, Pensioenrichtlijnen
... vinden. (Bron: VCP, 15 jul. 2020) Brief Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (opgericht 12 mei 1919) Brief van de NBP aan Pensioenfonds ABP, n.a.v. het Pensioenakkoord en de rekenrente Geachte ...

7. Toch AOW-pensioen met 65 jaar!   11 december 2015
15 december 2015  | Andries Bongers  | AOW, AOW-gat, Pensioen
... de AOW-leeftijd (Ouderdomspensioen) al bijna 100 jaar geleden op 65 jaar werd gesteld. Op 20 juni 1919 werd in de toenmalige Tweede Kamer een voorstel aangenomen om de pensioengerechtigde ...

8. Vakbond FNV eist bevriezen AOW-leeftijd voor 1 juli 2019   13 mei 2019
15 mei 2019  | FNV en derden  | Fred Barkhuis  | AOW, Vakbonden, Koolmees, 2019, Pensioenfondsen
Vakbonden wensen een uitgebreide doorrekeningen over de effecten van het nieuwe aanvullende pensioen. En daarvoor moeten de rekenregels voor pensioenfondsen bekend zijn. Dat betekent dat partijen ...


8 items