Opinie

Kortingen op de ziektekostenpremie niet meer toegestaan

Gisteren  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Ziekenfonds, Ziektekostenverzekering, Zorgverzekeringswet, Premiekorting
In 2005 werd de Zorgverzekeringswet ingevoerd. Een opmerkelijk jaar. Diverse wetten gingen overboord en verantwoordelijkheden werden door andere instanties overgenomen. In de wedloop...

Snel naar wendbaar beloningsbeleid in crisistijd!

Eergisteren  | Bron: AWVN / De Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: FNV, AWVN, Beloningsbeleid, Loonkosten, Arbeidsvoorwaardennota, CAO-overleg
Het aloude dogma van de vakbonden is meer loon ter compensatie van gestegen kosten van levensonderhoud en de hogere productiviteit. Daar tegenover staat de klassieke wens van de...

De betekenis van de lumpsum op de werkvloer – de harde euro’s

vr 18 sep 2020  | Bron: Gommer&Partners  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Lumpsum, Pensioenakkoord, Raad van State, Pensioenkapitaal, Pensioendatum
Het PensioenAkkoord lijkt voor velen een ‘ver van het bed-show’. Discussies over indexeren, rekenrentes en andere technische details zijn immers niet echt populair. Dat komt met name...

Nederland heeft nauwelijks een staatsschuld!

vr 18 sep 2020  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Staatsschuld, EU, Pensioenfondsen, Rekenrente, Obligaties, DNB, Knot
Het kabinet gaat de staatsschuld fors verhogen voor extra investeringen en leent daarvoor tientallen miljarden euro’s extra om daarvan toekomstige investeringen in infrastructuur,...

Grote organisaties vinden aanmerkelijk nadeel van verlaging van de WKR

wo 16 sep 2020  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Werkkostenregeling, Vrije ruimte, WKR, Belastingplan, 2021
In het Belastingplan 2021 legt het kabinet de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 definitief vast. Tegelijkertijd stelt...

Modern Mobiliteitsbeleid voor Winnaars

di 8 sep 2020  | Bron: Merknemers.nu  | Auteur: Esther Flipse  | Trefwoorden: Thuiswerken, Mobiliteit
Thuiswerken is een thema dat bijna dagelijks voorbij komt. Niet alleen aan de directietafel en op de afdeling HR, maar ook daar waar het woord zijn bestaansrecht aan ontleent:...

Pensioenleeftijd moet naar 60. Eerder stoppen is gezond

di 8 sep 2020  | Bron: Trouw Hr-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Beheerskosten, Pensioenleeftijd, Vervroegd pensioen, Zwaar beroep, AOW
Is de uitspraak van een Belgische hoogleraar. Nou voor zoveel wijsheid hoef je geen hoogleraar te zijn. Wat zegt deze professor: “Het is belangrijk om op latere leeftijd actief te...

Modern Mobiliteitsbeleid voor Winnaars

di 8 sep 2020  | Bron: Merknemers.nu  | Auteur: Esther Flipse  | Trefwoorden: Thuiswerken, Keuzevrijheid, Mobiliteitsbudget, Beloningsbeleid, Thuiswerkregeling
Thuiswerken is een thema dat bijna dagelijks voorbij komt. Niet alleen aan de directietafel en op de afdeling HR, maar ook daar waar het woord zijn bestaansrecht aan ontleent:...

Actie vóór 2022, scheelt later een hoop gedoe

zo 6 sep 2020  | Bron: Pensioenlogica.nl  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Pensioenstelsel, Pensioenfondsen, Premieovereenkomst, Beschikbare premiestelsel, Defined Contribution regeling (DC), Premiepensioeninstelling
Het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk op 1 januari 2026 zijn geïmplementeerd. Dat is bekend. Sociale partners zullen hun handen vol hebben aan de ingrijpende wijzigingen die alle...

Systeemselectie; het fundament van succes

vr 4 sep 2020  | Auteur: Hans Hoogendoorn  | Trefwoorden: e-HRM
Het e-HRM systeem dat de organisatie gebruikt, bepaalt voor een groot gedeelte de toegevoegde waarde van HR als interne dienstverlener voor de organisatie. Hiermee leg je het...

FNV wil afspraken over thuiswerk, die NB al 20 jaar bestaan

zo 30 aug 2020  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Thuiswerken, Telewerken, Arbowet, Onkosten, Reiskosten, Woon-werk
De FNV wil in nieuwe CAO’s afspraken maken over thuiswerken en weer op kantoor werken. De grootste vakcentrale baseert zich bij die eis op een vrijdag gepubliceerde enquête onder...

Pensioen(Akkoord) en reorganisatie

do 20 aug 2020  | Bron: Gommer&Partners  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Reorganisatie, Pensioenakkoord, Coronacrisis, Afspiegelingsbeginsel, Oudere werknemer, Vroegpensioen, Deeltijdpensioen, Herplaatsing, Ontslagvergunning, AOW-leeftijd
De Coronacrisis en lockdown zijn voor sommige bedrijven hét bewijs dat het gehanteerde business model – verschijnen op kantoor met de vaste ‘half 9 tot 5-routine’ – op de schop kan....

Ga geen gerichte vrijstellingen uit uw WKR budget betalen

do 6 aug 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Werkkostenregeling, WKR, Gerichte vrijstelling, Arboconvenant, Budgetcoach, Schuldhulpverlening, Arbeidsjurist, Sociaal plan, Arbowet, Arbeidsomstandighedenwet, Ventilator, Thuiswerkplek
Er zijn diensten, services en voorzieningen, die direct verband houden met de werkomstandigheden. Een aantal van deze verstrekkingen door de werkgever houdt verband met de...

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen stookt het vuur op

di 21 jul 2020  | Bron: Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Rekenrente, Pensioenrichtlijnen, Autoriteit, Pensioenakkoord
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, opgericht 12 mei 1919 heeft een brandbrief aan het grootste pensioenfonds van Nederland (ABP) gezonden. Maar in feite is deze brief gericht...

Verzekeraars azen op pensioenfondsen of zijn pensioenfondsen allang in bezit van verzekeraars?

za 18 jul 2020  | Bron: Telegraaf HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenfonds, Athora, Levensverzekeringsmaatschappij, Pensioenakkoord, Pensioenstelsel, Administratiekantoor
Athora, de nieuwe eigenaar van de levensverzekeringsmaatschappijen (en pensioenverzekeraars), Reaal en Zwitserleven, zal proberen nog meer overnames te doen, voordat het over 3 tot...

Het Pensioenakkoord is akkoord!

vr 17 jul 2020  | Bron: Gommer&Partners  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Pensioenstelsel, Premieregeling, Compensatie, Ondernemingsraad, Art. 27 WOR
Vanuit de vakbonden is op 4 juli 2020 ingestemd met het pensioenakkoord. Een politieke discussie van ruim tien jaar komt daarmee eindelijk tot een nieuwe wending. Toegegeven, het...

Alweer een pensioenakkoord, maar wat is er nu eigenlijk nieuw aan?

di 7 jul 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Rekenrente, Ledenparlement, FNV, Koolmees, Verplichting, Eindloonregeling, Middelloon, Zware beroepen, Woekerpolis, Art. 126, Pensioenwet, Backservice
Met een hoera stemming werd, nadat de laatste bolwerk, het Ledenparlement van de FNV, werd geslecht, het nieuwe stelsel begroet. Een grote overwinning voor Minister Wouter Koolmees!...

We gedogen ondanks vele waarschuwingen jarenlang forse overtredingen van de wet!

vr 19 jun 2020  | Bron: HR-kiosk Volkskrant  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, DBA, ZZP-er, Verzekeringsplicht, Privatiseren, Sociale wetgeving
Er bereikte ons een kort bericht, waarvan de boodschap wel te voorspellen was: “ Het kabinet komt er op terug een minimumtarief van 16 euro voor ZZP’ers in te voeren. De maatregel...

De informatieplicht van werkgevers bij pensioenreglementen

ma 15 jun 2020  | Bron: Gommer&Partners  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Informatieplicht, Pensioenreglement, Arbeidsongeschikt, Arbeidsongeschiktheidspensioen, Gerechtshof, Aansprakelijkheid, Pensioenuitvoerder, Zorgplicht
Werkgevers zullen het pensioenreglement van hun werknemers moeten kennen. Het pensioenreglement somt onder meer de rechten van de werknemer jegens de pensioenuitvoerder op. Een...

Van buzz (mode) woorden naar de 3+1 dominante technologieën in het HRTech landschap?

di 9 jun 2020  | Bron: HR Tech Review  | Auteur: Mark van Assema  | Trefwoorden: Buzz-woorden, Talentmanagement, Recruitment, Employee experience, Prestatiemanagement, Vaardigheden, People Analytics
Het HR Tech landschap is een gevarieerd landschap met technologie voor veel verschillende doeleinden. HR-managers kennen de grote spelers in dat landschap wel, maar op basis van...

Pensioen wordt gekort op de WW-uitkering

ma 8 jun 2020  | Bron: Pensioenlogica.nl  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Pensioen, Vervroegd pensioen, WW-uitkering, Korting, Prepensioen
Een ex-werknemer heeft twee dienstverbanden. Binnen een maand tijd eindigen beide arbeidsovereenkomsten. Hij onderneemt actie. Twee acties welteverstaan. Eerst vraagt hij de...

Uitzendbureaus of koppelbazen?

vr 29 mei 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Koppelbazen, Uitzendbureau, Verzekeringsplicht, Arbowet, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, ABU, UWV, Belastingdienst, Arboportaal
In de jaren ’60 en ‘’ 70 van de vorige eeuw waren veel onderaannemers in de bouw werkzaam. Deze bedrijfjes namen bouwvakkers in dienst, die werden uitgezet bij reguliere...

Pensioencompensatie en het pensioentransitieplan

zo 24 mei 2020  | Bron: Pensioenlogica  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Pensioentransitieplan, Pensioentransitie, Pensioencompensatie, Uitvoeringsovereenkomst, Compensatieregeling
Het nieuwe pensioenstelsel kent een dubbele transitie: qua pensioensysteem, van een pensioen- naar een premieafspraak; en de overgang van de oude pensioenaanspraken en...

Ken uw pensioenregeling

wo 20 mei 2020  | Bron: Gommer&Partners  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioenregeling, Partnerpensioen, Echtscheiding, Overlijden, Uniform Pensioenoverzicht (UPO), Ontslag, Echtscheidingsconvenant
Juridisch en fiscaal zit pensioen complex in elkaar. Dat vormt op zichzelf geen probleem – heel veel zaken zijn immers complex. Het gaat echter om de manier waarop het product aan de...

Lekker veel mensen onder je, is de wens van ieder leidinggevende, toch?

wo 13 mei 2020  | Bron: HR-kiosk BG-Magazine  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Thuiswerken, Thuiswerkplek, Telewerkplek, File
Nee, niet eens een hoger salaris of aanzien, maar vooral het gevoel dat je een aantal mensen onder je hebt, is een oergevoel dat alle andere driften overtreft. Wat is er nou...

Begrotingstekort gaat dit jaar naar 11,8%, maar de staatsschuld valt wel mee

za 25 apr 2020  | Bron: Telegraaf HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Staatsschuld, Begrotingstekort, Overheidsschuld, Pensioenfondsen, Belastingclaim, Bruto Binnenlands Product (BBP)
"De overheidsfinanciën zullen dit jaar min of meer in een ravijn storten", lezen we. Maar is het wel zo desastreus? Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat ervan uit dat hij...

Oplossing pensioentekort ZZP’ers

di 21 apr 2020  | Bron: Pensioenlogica  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Pensioentekort, ZZP, Lijfrente, Banksparen, Jaarruimte, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, DGA
Tekort op korte en lange termijn Als ZZP’ers binnen een maand nadat de corona-maatregelen van kracht zijn geworden dusdanig financieel in de problemen raken, dat zij zich in...

Waarom korting van pensioenen?

di 21 apr 2020  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Vermogen, Pensioenfondsen, Corona, Pensioenkorting, Privatisering, Rekenrente
“Corona treft pensioenen. Korting dreigt bij uitblijven nieuw stelsel”:  kopt de Telegraaf. Vooral het ABP heeft veel van haar vermogen verloren. Sinds de kredietcrisis in 2008 is...

Pensioen en Corona

di 14 apr 2020  | Bron: Gommer&Partners  | Auteur: Linda Evers  | Trefwoorden: Pensioen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bpf, Bedrijfspensioenfonds, Betalingsonmacht, Coronavirus, Overmacht, Loonoffer
Corona treft de (Nederlandse) volksgezondheid, de gezondheidszorg, maar zeker ook de economie bijzonder hard. Als gevolg van de opgelegde maatregelen om het virus onder controle te...

Vakantiegeld kan later, maar welk deel dan?

di 14 apr 2020  | Bron: HR-kiosk RADAR  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Noodmaatregel voor Werkbehoud, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Vakantiegeld, Vakantietoeslag, FNV, RADAR, Dwingend recht, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
Gisteren zei Han Busker (voorzitter FNV) in het TV programma RADAR dat werkgevers de betaling van vakantiegeld niet kunnen opschorten, zij kunnen immers, zo zei Busker,  ook voor...

Employee advocacy: maak tijdens de coronacrisis van jouw medewerkers merkambassadeurs op de arbeidsmarkt

di 14 apr 2020  | Auteur: Marc van Seeventer  | Trefwoorden: Arbeidsmarktcommunicatie, Coronavirus, employeebranding
Employee advocacy is ‘hot’. Ook in tijden van coronacrisis blijft het vinden van goed matchende kandidaten voor veel vacatures geen gemakkelijke opgave. Organisaties zijn zich...

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, maar nog veel vragen. Wie weet de antwoorden?

zo 29 mrt 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Noodmaatregel voor Werkbehoud, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Omzetverlies, DGA, Grensarbeider, Ontslag, Tegemoetkoming, Maximumdagloon, Reiskostenvergoeding, Toeslagen, Vakantiegeld, UWV, Aanvraagprocedure, Gemeente, Sociaal minimum
Wij hebben veel respect voor de rigoureuze en snelle manier waarop het kabinet deze noodmaatregel geannonceerd heeft. Maar het heeft ook alle kenmerken van een noodmaatregel....

Partnerpensioen

ma 23 mrt 2020  | Bron: &GommerPensionsgroup  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Partnerpensioen, Ouderdomspensioen, Kassa
De enige zekerheid die in het leven aanwezig is, is dat het leven vol onzekerheden zit. Bij pensioenopbouw spaart u vaak niet alleen voor ouderdomspensioen, maar ook voor...

Een opeenstapeling van jarenlang nietsdoen en wegkijken is een kwaadaardig virus

vr 13 mrt 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Wet DBA, Belastingdienst, Kinderopvangtoeslag, Wiebes, Asscher, Coronavirus
Toenmalig minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Eric Wiebes werden in 2014 door de top van de Belastingdienst op de hoogte gebracht van de uitwassen van de doorgeschoten...

Wordt de rekenrente eindelijk afgeschaft?

wo 26 feb 2020  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekenrente, Art. 126, Pensioenwet, Eindloonregeling, Middelloon, Rendement, Toezegging, Indexatie, Backservice
Het schijnt dat in de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst af te schaffen. In ruil daarvoor zou dan de zogenoemde...

Fouten in de pensioenadministratie?

wo 19 feb 2020  | Bron: Investico  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP), Pensioenfondsen, 50Plus, Waardeoverdracht
Pensioenfondsen en -verzekeraars zitten nog steeds in de ontkenningsfase, ondanks het feit dat specialisten, maar ook pensioengerechtigden dagelijks geconfronteerd worden met...

De DC-regeling – op naar pensioenrealisme

di 18 feb 2020  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Defined Benefit premieregeling (DB), Defined Contribution regeling (DC)
Vorige maand schreven wij een artikel over de indexatie van pensioen. Daarin stelden wij ons op het standpunt dat een DC-regeling in vergelijking met het DB-stelsel voor iedereen...

De soap over de verzekeringsplicht gaat verder

di 11 feb 2020  | Bron: Rendement  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, UWV, Belastingdienst, Wet DBA, Schijnzelfstandigen
In het convenant van 2005 werd afgesproken dat het controleren van de verzekeringsplicht, dat tot dan meer dan 40 jaar door het GAK/UWV werd gedaan, vanaf 2006 onder de...

Een meevaller voor alle werkgevers: overmatige beloningen zijn fiscaal getoetst

do 6 feb 2020  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Gelijkheidsbeginsel, Gelijke behandeling, Wet op de Loonbelasting, Forfaitaire regeling, Bovenmatige kostenvergoeding
Belastingexperts zetten grote vraagtekens bij vergoedingen die Tweede Kamerleden netto krijgen. HR-kiosk berichtte daar in het verleden al meerdere keren over. Bedrijven worden...

De conclusie: de hele arbeidsmarkt moet op de schop is volkomen achterhaald!

do 23 jan 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, Belastingdienst, ZZP-er, UWV, Gezagsverhouding, Wet DBA, Schijnzelfstandigen, Privatisering
Een conclusie van de Commissie Borstlap is in feite een volkomen achterhaalde zaak, want de arbeidsmarkt is al sinds 2006 volledig op de schop gegaan. In 2006 werden de...

Indexatie van pensioen gaat niet altijd zonder problemen

do 16 jan 2020  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioen, Indexatie, Pensioenakkoord, Rekenrente, Dekkingsgraad, Defined Contribution regeling (DC), Employability
Een bekend onderwerp van discussie is het wel/niet-indexeren van het pensioen. Indexatie houdt een pensioenaanspraak welvaartsvast doordat wijzigingen in de koopkracht en de gevolgen...

De Pensioen-lumpsum van 10% komt eraan!

wo 18 dec 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Lumpsum, Flexibilisering, Pensioenakkoord, Hoog/laagconstructie, Pensioenkapitaal, Keuzemenu, Pensioenbestemming
In deze bijdrage belichten we een van de flexibiliseringsmogelijkheden uit het pensioenakkoord. Op de pensioendatum zal tot maximaal 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal ‘ineens’...

Pensioenakkoord is een farce! De argumenten zijn drogredenen!

ma 16 dec 2019  | Bron: Martin van Rooijen  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekenrente, Pensioenakkoord, Beheerskosten, ECB, De Nederlandsche Bank, Pensioenleeftijd
Het Pensioenakkoord is een gevolg van misleiding van de feiten en oorzaken van de pensioencrisis. Ja, we worden allemaal gemiddeld ouder en dan is een verhoging van de...

Een wachtgeldregeling is belast, maar bovenmatige reiskosten en een auto van de zaak ook

do 5 dec 2019  | Bron: HR-kiosk en HP de Tijd  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Forfaitaire regeling, Wachtgeld, Reis- en verblijfkosten, Verblijfvergoeding, Reiskostenvergoeding
Een wachtgeldregeling is dus belast, maar bovenmatige reiskosten en een auto van de zaak ook. De schijnwerpers zijn gericht op  VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Wij melden dat...

Pensioenuitkering te hoog of te laag door rammelend IT-Systeem is maar een deel van het verhaal

di 19 nov 2019  | Bron: Nieuwsuur & HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioen, Beheerskosten, EBCC, Pensioenregeling, IT-systemen
Onze complexe pensioenregelingen worden ondersteund door rammelende IT-systemen. Dat zeggen experts en betrokkenen tegen Nieuwsuur en Investico, een platform voor...

Wet verbeterde premieregeling: naar nieuwe (denk)kaders

ma 18 nov 2019  | Bron: Mr. Theo Gommer en Mr. Michiel van Slagmaat  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioen, Pensioenstelsel, Wet verbeterde premieregeling
Meer keuzemogelijkheden Het wordt steeds duidelijker dat de ‘deelnemer’ een actievere rol krijgt in het nieuwe pensioenstelsel. Hij zal meer eigen keuzes kunnen en móeten maken....

Mijn bedrijf als sterk merk op de arbeidsmarkt

do 14 nov 2019  | Bron: Innoveren met Personeel  | Auteur: Peter Rooze  | Trefwoorden: arbeidmarktcommunicatie, Vacatures, Werving, Communicatie
Succesvolle bedrijven zijn zonder uitzondering ‘sterke merken’. Een sterk merk is een identiteit waarover positieve vooroordelen bestaan. Het doel van ‘een sterk merk zijn op de...

Pensioenkorting met 1 jaar uitgesteld

do 14 nov 2019  | Bron: NRC  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekenrente, Vermogen, Pensioenkorting, Pensioenfonds, Koolmees, Pensioenwet, Art. 126, De Nederlandsche Bank
Minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) geeft “noodlijdende” pensioenfondsen nog 1 jaar extra hersteltijd en daarbij de optie hun premies niet te verhogen. Pensioenfondsen willen...

Arbeidsmarktwet (WAB) is een straf voor mkb’ers vindt Hans Biesheuvel

ma 21 okt 2019  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Verzekeringsplicht, Belastingdienst, Wiebes, Koolmees, WW-premie, Flexwerker, Ontslagvergoeding, Wet DBA, Transitievergoeding, Compensatie, CO2-uitstoot, Deeltijd-WW
Hans Biesheuvel vindt dat de WAB totaal niet aansluit bij deze tijd. Hij noemt een aantal regelingen die in het MKB er best financieel zwaar in kunnen hakken. En daar heeft hij...

Het belang van communicatie tussen werkgever en werknemer om pensioen(recht) te snappen

vr 18 okt 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioenrechten, Communicatie, Pensioendatum, Marktrente, Arbeidsovereenkomst, Pensioenreglement, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW-pensioen, AOW-datum, Pensioenrichtleeftijd
Onduidelijkheid doet visie vervagen en bemoeilijkt (financiële) planning. In al zijn facetten vormt pensioenrecht een lastige materie om te overzien, zelfs wanneer het gaat om...

Eindelijk wordt de zogenaamde rekenrente ter discussie gesteld

wo 16 okt 2019  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekenrente, Art. 126, Pensioenwet, Verplichting, Marktwaarde, Dijsselbloem, Rekenregels, Kortingen, De Nederlandsche Bank, DNB
Art. 126 van de pensioenwet zegt dat verplichtingen naar de toekomst gebaseerd moeten zijn op de marktwaarde. De marktwaarde, de waarde dus van alle bezittingen tezamen (het...

Regeling voor zware beroepen krijgt vorm, maar is praktisch vrijwel onuitvoerbaar

ma 14 okt 2019  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Zware beroepen, Vroegpensioen, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Pensioen
Al jaren zijn we het erover eens, dat de pensioengerechtigde leeftijd niet op 65 jaar kan blijven, zoals inmiddels 100 jaar geleden (!!) in de toenmalige Tweede Kamer werd besloten....

Niet de brandstof, maar gewoon niet rijden en vliegen

ma 7 okt 2019  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: CO2-uitstoot, Vliegen, Elektrische auto, Brandstof, Groene waterstof, Milieuvriendelijk, Woon-werkverkeer
Auto’s die in 2030 worden verkocht moeten allemaal elektrisch zijn of op zonne-energie rijden of minstens op waterstof. Zelfs vliegen naar de zon, wordt vliegen door middel van de...

Prinsjesdag bevestigt dat werken loont

do 19 sep 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Prinsjesdag, Pensioenakkoord, Marktrente, Marktwaarde, Rekenrente, Pensioenkorting
Prinsjesdag heeft niet de oplossing gebracht voor de vraag of, en zo ja hoe, pensioenkortingen voorkomen moeten of kunnen worden. Dat was natuurlijk ook niet te verwachten. De hoop...

Koopkrachtplaatjes zijn voorlopers van de verkiezingsretoriek; leugens dus

wo 18 sep 2019  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Koopkracht, Koopkrachtplaatje, Troonrede
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay Over de hele linie wordt voor Nederland een koopkrachtplus van 2,1% verwacht.Onze koning relativeerde tijdens de jaarlijkse...

De Wet DBA onduidelijk?

ma 26 aug 2019  | Bron: FD  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: DBA, Verzekeringsplicht, ZZP, Flexwerker, ZZP-er, UWV, Keuzemodel, Ketenaansprakelijkheid
De Overheid zou niet met goede regelgeving komen is gewoon onzin en slechts de halve waarheid. De Wet DBA is namelijk helemaal niet onduidelijk, alleen de handhaving van deze wet, 13...

Is ‘met pensioen gaan’ wel het doel van het leven?

do 22 aug 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Recessie, Dekkingsgraad, AOW-uitkeringen, Pensioenakkoord, Rekenregels, Rekenrente, Langer doorwerken
De afgelopen zomermaanden bleken voor de economie alles behalve komkommertijd. De markrente is hard gedaald en ook de aandelenkoersen doen het niet goed. Gezien de eerste signalen...

Alles of niets?

do 8 aug 2019  | Bron: Pensioenoplossingen bij ontslag  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Pensioen, Ontslag / Transitievergoeding, Beëindigingsovereenkomst, Nabestaandenpensioen, Pensioenoplossingen, Pensioenleeftijd
Stel werknemer en werkgever willen eigenlijk van elkaar af. De werknemer wil de laatste paar jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd aan het werk blijven, echter niet voor de...

Lonen maken een inhaalslag en de koopkracht van Rutte dan?

do 1 aug 2019  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Loonontwikkeling, AWVN, CAO, Loonsverhoging, Koopkracht, Centraal Planbureau
De werkgeversvereniging AWVN maakt bekend dat voor grote groepen van werknemers de cao’s gemiddeld met 3,3% zullen stijgen. Dat is overigens heel iets anders dan dat de lonen...

Employability: dé oplossing tegen pensioenontslag en dé oplossing voor waarborging van gelijke behandeling van werknemers

di 23 jul 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioenontslag, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Leeftijdsontslag, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
Het antwoord op de vraag of werknemers gelijk behandeld moeten worden lijkt vanzelfsprekend. Opmerkelijk is de huidige situatie dan ook, dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer...

Pensioenakkoord, vaag en vrijwel onuitvoerbaar

wo 10 jul 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Vervroegd pensioen, Zwaar werk, Rekenrente, ZZP-er, Vermogen, Pensioenfonds, AOW
Pensioenakkoord, vaag en vrijwel onuitvoerbaar Vol trots werd verleden week het Pensioenakkoord gemeld en zijdelings ook nog een mogelijke oplossing voor een...

Beter prestaties ‘ondersteunen’ dan ‘managen’

di 9 jul 2019  | Bron: HR Tech Review  | Auteur: Mark van Assema  | Trefwoorden: Performance management, Performance Support
Soms kan het zo simpel zijn als de naam van een concept aan te passen om een gedragsverandering te realiseren. Een aantal HR experts kwamen met de term ‘performance support’ om de...

De verzekeringsplicht is een keuzepakket geworden

do 27 jun 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, Sociale wetgeving, Werknemer, ZZP-er, DBA, VAR-verklaring
Al jaren schrijf ik over de ZZP-er en de schijnzelfstandigheid. Toen in 2006 de Belastingdienst de controle op de verzekeringsplicht overnam van het UWV, heeft deze dienst de...

Het PensioenAkkoord en employability

di 25 jun 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Employability, Zware beroepen, ZZP-er, Verlofsparen
Gelukkig heeft ook de FNV ingestemd met het PensioenAkkoord. De deur naar vernieuwing, verdere verpersoonlijking en modernisering is daarmee opengezet. Dat zal ook nodig zijn om te...

Is het vermogen van de pensioenfondsen van de gemeenschap; van wie is dat geld eigenlijk?

do 13 jun 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: IFRS, Pensioenfonds, DNB, Rekenrente, Marktwaardering, Pensioenwet, UFR, Pensioenkorting
Uitlatingen van o.a. Wouter Koolmees, Jetta Klijnsma, Carola Schouten en Jesse Klaver, dat het vermogen van de Pensioenfondsen aan de gemeenschap toebehoort, raakt kant noch wal....

Van de regen in de drup; viermaal links is gelijk aan rechtdoor

wo 5 jun 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Privatisering, Vernieuwing, Rekenrente, Pensioenfondsen, ZZP, Schijnzelfstandigen, Pensioenstelsel, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), ECB
Niet het verbeteren van bestaande processen, maar het opstarten van nieuwe ideeën, onder het ongedefinieerd uitroepen dat het huidige stelsel niet deugt, is een hobby van menig...

Wet WAB op losse schroeven

do 30 mei 2019  | Bron: LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Auteur: Thijs Muffels  | Trefwoorden: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), ZZP, Schijnzelfstandigen
Ook de regeringspartijen waren uiterst kritisch over het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), zo blijkt uit het op 30 april 2019 vastgestelde nader voorlopig verslag van de...

We moeten vernieuwen, privatiseren en marktwerking, tot de dood er op volgt!

do 16 mei 2019  | Bron: Trouw  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenfonds, Pensioenfondsen, Rekenrente, Mededingingsrecht, Europese, Vakbonden, De Nederlandsche Bank, Goldman Sachs
Een aantal zogenaamde deskundigen wil ons doen geloven dat ons pensioenstelsel (lees pensioenfondsen) van geen kanten deugt en vernieuwd moet worden. Wat zijn de feiten:...

HRTech (software) kopen? Geen praatjes maar plaatjes!

do 25 apr 2019  | Bron: HR Tech Review  | Auteur: Mark van Assema  | Trefwoorden: e-HRM, HR-Software, HR-Tech, Software
Als je op het punt staat nieuwe HR Technologie te gaan aanschaffen, ga je meestal niet over 1 nacht ijs, heel goed! Let alleen wel goed op de paarse krokodil tijdens een...

Een nieuwe thuiswerkregeling, onbelast vergoeden van de werkplek?

wo 3 apr 2019  | Bron: AD  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Cafetariaregeling, Thuiswerkplek
Op de Facebook pagina van AD.nl stond het volgende artikel: “Eens in de vijf jaar mag een werkgever een belastingvrije vergoeding van 1815 euro geven om thuis een kantoor in te...

Waarom zou het Pensioenstelsel vernieuwd moeten worden?

do 28 mrt 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenstelsel, Koolmees, Rekenrente, Marktwaardering, Art. 126, Indexeren, Pensioen
Minister Koolmees heeft in een Kamerbrief de tien stappen gepresenteerd, die het kabinet wil zetten om het pensioenstelsel te vernieuwen. Daar is stevige kritiek opgekomen, maar...

Minister Koolmees geeft een kul-antwoord, dat volledig losstaat van de realiteit

ma 11 mrt 2019  | Bron: XX  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekenrente, Pensioenfonds
Minister Koolmees geeft een kul-antwoord, dat volledig losstaat van de realiteit Een hogere rekenrente is geen oplossing om kortingen te voorkomen, vindt het kabinet....

Interview: 5 voorbeelden van modern en onderscheidend belonen

zo 10 mrt 2019  | Bron: HR Praktijk
Hoe kun je met een modern belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid een aantrekkelijke werkgever zijn en de bedrijfsstrategie ondersteunen? Vijf concrete voorbeelden.   Esther...

Gemengde (ondeskundige) reacties op uitleg Koolmees over rekenrente

vr 1 mrt 2019  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekenrente, Marktwaardering, Indexering
De minister van Sociale Zaken zei tijdens het congres van de Pensioenfederatie er verbaasd over te zijn dat nog veel directeuren van pensioenfondsen voor een verhoging pleiten. ‘Ook...

Pensioensprookje

di 26 feb 2019  | Bron: Pieter Marres  | Auteur: Pieter Marres  | Trefwoorden: Beschikbare premiestelsel
Er was eens een medewerkster. Ze heette Anke. Elke dag weer ging zij trouw naar haar werk, 40 jaar lang.  Daarna kreeg zij een gouden horloge. En natuurlijk 70% van haar...

Pensioen: vakbonden grote lijnen, ondernemingsraad details

ma 4 feb 2019  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Pensioen, OR, Vakbonden, Instemmingsrecht, Wijziging
Als de arbeidsvoorwaarden op collectief niveau zijn geregeld, heeft de ondernemingsraad vaak geen instemmingsrecht bij wijzigingen die de werkgever wil doorvoeren. Bijvoorbeeld een...

Opgelicht door werkgever, heffingen ingehouden, maar geen geld afgedragen

vr 1 feb 2019  | Bron: EenVandaag  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Loonheffingen, Belastingdienst, Inhoudingsplicht, Werken elders
Nederlandse matrozen van een rederij uit Luxemburg moeten tienduizenden euro’s betalen aan de Belastingdienst, omdat de werkgever de ingehouden heffingen niet heeft afgedragen. In...

Geen pensioen voor Wajongers!

ma 21 jan 2019  | Bron: HR-kiosk Vraagbaak  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: AOW-franchise, Franchise, Deeltijd, Arbeidsprestatie, Wajong, Wajonger, No-riskpolis
Wajongers hebben het al moeilijk genoeg om een baan te bemachtigen, terwijl de meesten van hen dermate gemotiveerd zijn, dat menige werkgever blij mag zijn met zo’n arbeidskracht....

Eerder stoppen met werken; een kwestie van timing

do 17 jan 2019  | Bron: Pensioenlogica  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Eerder met pensioen, WW-uitkering, Deeltijd
Bij een organisatie dreigt een unieke functie binnen afzienbare tijd te vervallen. Een oudere werkneemster die deze functie (nu nog) vervult wil graag eerder stoppen met werken. Hoe...

Uitvoeringskosten pensioenen onverklaarbaar hoog

wo 9 jan 2019  | Bron: Redactie HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioen, Uitvoeringskosten, EBCC
Onze pensioenen worden onbetaalbaar is de aanname van velen. Daarom moet of de premie omhoog, maar dat is geen optie in het “inkomensplaatje”. Of we laten de pensioenleeftijd stijgen...

Opgebrand, doe je zelf!

ma 7 jan 2019  | Bron: Volkskrant & HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Opgebrand, Burn-out, Het Nieuwe Werken, Werk-privé balans, Doelstellingen
Als we de cijfers mogen geloven zit Nederland midden in een burn-out epidemie. Is het echt zo erg? En wat verklaart al die uitputting dan?  Een mooi artikel in de Volkskrant " Hoe...

Studiekosten terugbetalen of verruilen met bruto of netto loon?

do 20 dec 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Studiekosten, Realiteitswaarde, Brutoloon, Nettoloon, Studieovereenkomst, Gerichte vrijstelling, Cafetariaregeling
De afgelopen jaren kregen we steeds weer de vraag: wanneer studiekosten terugbetaald moeten worden, omdat bijvoorbeeld de medewerker de organisatie verlaat of de studie niet heeft...

De Gelukkige Hans, het sprookje van Eric en Wouter

wo 5 dec 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, Werknemer, DBA, VAR-verklaring, Belastingdienst, UWV
Het lijkt op het bekende sprookje van de gebroeders Grimm;  de knecht die achtereenvolgens een klomp goud verruilde voor een paard, een koe, een varken en toen een gans en...

Europese Commissie geeft Koolmees weer een mooi excuus voor uitstel

do 29 nov 2018  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: ZZP'er, Europese Commissie, Verzekeringsplicht, Werknemer, Gezagsverhouding, Pensioen, ZZP
De uitvoering van de kabinetsplannen om schijnzelfstandigheid bij ZZP'ers aan te pakken, wordt minstens 1 jaar uitgesteld. De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt, dat die in...

Minder werken voorafgaand aan pensioen

wo 7 nov 2018  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Deeltijdpensioen, Banksparen, Lijfrente, Verlof, AOW-gerechtigd
Uit een onderzoek dat "Wijzer in geldzaken" in 2018 heeft uitgevoerd blijkt dat 71% van de beroepsbevolking gemiddeld 7,5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd...

Meer dan 75% van de ontbindingsverzoeken wijst de rechter af

di 30 okt 2018  | Bron: LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Auteur: Bas Westerhout  | Trefwoorden: Onterecht ontslag, Ontbindingsverzoek, Dossieropbouw, Arbeidsovereenkomst, Verbetertraject
Disfunctionerend personeel is een nog groter probleem dan vroeger: de rechter wijst inmiddels meer dan 70% van alle ontbindingsverzoeken af vanwege gebrekkige dossiers, zo blijkt uit...

Ga ik naar het werk of ga ik aan het werk?

di 30 okt 2018  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekeningrijden, Telewerk, Thuiswerken, Online, Milieubeleid, File
Ruim 12 jaar geleden schreef ik, als reactie op de toenemende files de column met deze kop. Vandaag (30-10-2018) de langste files ooit, komen allerlei deskundigen in beeld, waarvan...

IT en HR meestal geen warme relatie

ma 15 okt 2018  | Auteur: Mark van Assema  | Trefwoorden: Agile werken, HRTech
IT en HR meestal geen warme relatie IT is iets voor de IT afdeling en daar werken nerds die een andere taal spreken. In een Agile organisatie is samenwerken met die IT'ers echter...

Het pensioen is verdwenen. Maar wie zijn verantwoordelijk voor jouw geld?

di 2 okt 2018  | Bron: Radar  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioen, Admistratiekantoor, Beheerder
Pensioen verdwenen? Je werkt sinds 1978 voor dezelfde werkgever en betaalt jaren trouw pensioenpremie. Nog even en je kunt met pensioen. En dan kom je erachter dat je opgebouwde...

Ons pensioenstelsel moet drastisch veranderen, maar is dat wel zo?

ma 24 sep 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenstelsel, Pensioensysteem, Staatsschuld, Rekenrente, Marktwaarde, Pensioenakkoord
Pensioenakkoord? Politici, werkgevers en werknemersorganisaties praten al jaren over de voorwaarden van pensioenen. Meestal met verschillende en vaak onjuiste uitgangspunten. En...

Achmea stopt met het voeren van formele beoordelingsgesprekken bij gebrek aan duidelijke doelstellingen?

zo 16 sep 2018  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Beloningsstrategie, Beoordelen, Beoordelingsgesprek, Doelstellingen, Strategie, Carrierepad
Vandaag werd ik opgeschrikt door het bericht waarbij de verzekeraar laat weten te kiezen voor een meer flexibele aanpak. Daarin is ook meer oog voor de korte termijn, zonder de...

Baas in eigen huis!

wo 12 sep 2018  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Feminisme, Deeltijd, Levensgeluk, Rolwisseling
Achterstand van vrouwen kost Nederlandse economie €100 mld. Een volkomen nutteloos onderzoek met belachelijke conclusies, waar economie een belangrijkere factor schijnt te zijn, dan...

Vrouwen zijn gewoon ongeschikt!

vr 7 sep 2018  | Bron: Managers Online  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Topvrouwen, Vrouwenquotum, Bestuurder, Commissaris
Er zit weer geen vooruitgang in het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursondernemingen. Dat blijkt uit de elfde jaarlijkse Nederlandse Female Board Index van...

Een beschikbaar premiepensioen kan tegenvallen. Wat te doen?

do 23 aug 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Uitkeringsvereenkomst, Premieovreenkomst, Beschikbare premiestelsel, Marktrente, Pensioen
Goed dat de Volkskrant afgelopen maandag de risico’s van (beschikbare) premieovereenkomsten aanstipte. Tevens schreven zij:‘Binnen dit soort regelingen bestaat een grote variëteit’....

Koolmees is volledig de weg kwijt, maar vaart ook zonder kompas

di 21 aug 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, ZZP-er, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW, Pensioen, Sociale verzekeringen
Minister Koolmees is niet van plan om de stijging van de AOW-leeftijd in een lager tempo te laten verlopen, ondanks het feit dat actuarissen hebben berekend, dat de levensverwachting...

Beslist niet doorleren, want dan moet je langer werken!

wo 1 aug 2018  | Bron: FD  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioengerechtigde leeftijd, AOW-leeftijd, Opleidingsniveau
Het voorstel (van het Nidi) om een koppeling te maken van het opleidingsniveau met de AOW-leeftijd is een stimulans om niet door te leren en je te ontwikkelen. Daar komt nog eens...

De Nederlandsche Bank is de hoofdschuldige dat pensioenen niet verhoogd mogen worden.

wo 18 jul 2018  | Bron: Pensioen Pro  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Marktwaarde, Marktrente, Korting, pensioen, Staatsschuld, Belastingclaim, Rendement
Niet Draghi, maar de Nederlandsche Bank is de schuldige dat pensioenen niet verhoogd mogen worden. Er is, volkomen ten onrechte, zelfs sprake van mogelijke kortingen op de...

Het concurrentie- en relatiebeding: groeiende economie - groeiend aantal geschillen?

wo 4 jul 2018  | Auteur: Thijs Muffels  | Trefwoorden: Concurrentiebeding, Ontslag
Designed by Freepik Bij een groeiende economie groeit doorgaans ook het aantal geschillen over het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Is een...

Minder werken vanaf pakweg 60 jaar, een dagdroom of een reële wens?

wo 4 jul 2018  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Deeltijdpensioen
Het moet wel realistisch blijven. Weet u hoeveel geld er nodig is om helemaal met werken te stoppen vanaf ongeveer 60e jaar? Als u dat weet, stelde de Universiteit Maastricht, dan is...

Herrie in de rechtszaal, TV-kok Den Blijker is freelancer (Telegraaf 30-6-2018)

ma 2 jul 2018  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, Dienstverband, ZZP, Concurrentiebeding, Eigenrisicodrager
Tv-zender RTL en de Belastingdienst hebben een rechtszaak gevoerd over het dienstverband van TV-kok Herman den Blijker. Voorlopige conclusie: de Rotterdammer is freelancer....
Bekijk items: 1 tot 100 (192 totaal)