Wet WAB op losse schroeven

Opinie |  do 30 mei 2019  | Bron: LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Auteur: Thijs Muffels  | Trefwoorden: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), ZZP, Schijnzelfstandigen

Ook de regeringspartijen waren uiterst kritisch over het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), zo blijkt uit het op 30 april 2019 vastgestelde nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegeheid.
Met name de VVD is zeer kritisch nu de regering inwerkingtreding van het wetsvoorstel noodzakelijk acht om schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie te voorkomen. De VVD haalt in dat kader de kamerbrief van de staatssecretaris van Financiën inzake Rapportage toezichtsplan arbeidsrelaties aan, waarin is gemeld dat in bijna 57% van de gecontroleerde zzp-constructies feitelijk sprake was van een (fictief) dienstverband. Maar toch heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 28 mei aangenomen.
Lees meer...

Thijs Muffels

Thijs Muffels Meer info

Thijs Muffels is advocaat sinds 1999, tevens partner bij Lieshout Westerhout Advocaten. Thijs is een doorgewinterde expert op het gebied van collectief en individueel ontslag, overgang van onderneming,medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden. Hij begeleidt herstructureringen zodanig dat het beste resultaat voor alle arbeidsverhoudingen in de onderneming wordt bereikt. Onderhandelingen met vakbonden en ondernemingsraden (over organisatieveranderingen inclusief sociaal plan) worden pragmatisch ingestoken met optimaal rendement. Hij werkt voor (middel)grote (inter)nationale ondernemingen alsook voor bestuurders en werknemers. Hij heeft met succes de postacademische opleiding Grotius Arbeidsrecht gevolgd, is lid van de European Employment Lawyers Association (EELA), van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: