Deregulering, ander woord voor bestaande wetsregels negeren?

Opinie |  wo 7 okt 2015  | Bron: Redactie HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Verklaring arbeidsrelatie, Wiebes, ZZP-er

Deregulering

De nieuwe wet beoogt om meer duidelijkheid te brengen in de zelfstandigheid van eenmansbedrijven of anders gezegd schijnzelfstandigheid terug te dringen. M.a.w. het ondernemerschap te ontnemen. Het woord deregulering suggereert dat bestaande onwerkbare regels worden geschrapt, maar niets is minder waar.

De nieuwe arbeidsverklaring voor ZZP-ers ligt onder vuur van de Eerste Kamer, werkgevers en de zelfstandigenlobby. Ruim elf weken voor de invoering is er nog volop gesteggel over wie zich vanaf 1 januari ZZP-er mag noemen en wie niet. De verwarring is dusdanig groot dat vele tienduizenden lopende ZZP-contracten dreigen te worden opgeschort vanwege aansprakelijkheidsrisico's, zo waarschuwen critici.

Het voorstel voor de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) wordt dinsdag beoordeeld in een zeer kritische Eerste Kamer. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de opvolger van de VAR-verklaring ontworpen om schijnzelfstandigheid terug te dringen en de aansprakelijkheid voor foute constructies ook bij de werkgever te leggen. Tot nu toe is het zo dat de Belastingdienst naheffingen (volkomen ten onrechte) alleen aan de ZZP-er mag opleggen.

Onjuiste criteria

Nog steeds worden onjuiste criteria gehanteerd om te bepalen of er sprake is van een zelfstandige ondernemer of een verplicht werknemerschap. De wetgeving op dit gebied (Coördinatiewet 1953 nog nooit aangepast) en het Besluit beoordeling dienstbetrekking aangepast 2005, spreekt over de criteria van de privaatrechtelijke dienstbetrekking. Anders gezegd: een werknemer waarop de verzekeringsplicht van toepassing is. Die criteria zijn:
a. de opdrachtnemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten
b. de opdrachtgever is verplicht tot betaling van loon
c. De opdrachtnemer staat in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever

Bij de ZZP-er (zelfstandige) is meestal alle 3 criteria van toepassing. En is er dus geen sprake van zelfstandigheid. Een bijkomend bewijs van zelfstandigheid kan bijvoorbeeld het hebben van 3 of meer opdrachtgevers per jaar zijn, maar is niet doorslaggevend c.q. feitelijk niet aan de orde, wanneer a, b en c van toepassing zijn.

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist.Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: