Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

di 16 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Overheid, 2020

Tot de verwerking van persoonsgegevens behoren alle handelingen die gedaan worden met deze gegevens; bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bijwerken, opvragen, raadplegen, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden, combineren, afschermen, en vernietigen van gegevens.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: