Commissie voor geschilbeslechting

ma 6 jul 2020  | Bron: Stichting vd Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Collectief ontslag, 2020, Geschillencommissie

De Stichting van de Arbeid heeft de Commissie voor Geschilbeslechting ingericht. Werkgevers en belanghebbende vakbonden kunnen hierop gezamenlijk een beroep doen bij een ontslagaanvraag van twintig of meer werknemers als zij er niet in slagen tot overeenstemming komen over de noodzaak van het aantal ontslagen.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: