ABP-pensioengerechtigden stappen naar de rechter om pensioenverlies

ma 30 sep 2019  | Bron: Ambtenarensalaris.nl  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenverlies, ABP, Lubbers, Rekenrente, Marktwaarde, Art. 126

Oud-ambtenaren willen via de rechter de Nederlandse Staat dwingen om alsnog het pensioengat te vullen dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. Daarvoor hebben zij de Vereniging Pensioenverlies opgericht.
Met een eenmalige lidmaatschapsbijdrage wil de stichting de onderzoeks- en proceskosten betalen.Onder premier Lubbers verlaagde de overheid haar bijdrage in de ambtenarenpensioenen, als onderdeel van bezuinigingen. Daarmee daalde de overheidsbijdrage in de jaren tachtig van 21 procent tot onder de 10 procent. Dat betekende een betalingsachterstand van bijna 33 miljard gulden. Omdat ABP toen nog een rijksdienst was, hadden ambtenaren en leraren er niets over te zeggen.

Redactie: De oud-ambtenaren hebben natuurlijk een punt, maar nog beter, wanneer de rekenrente van de baan zou zijn en gewoon op basis van Art.126 van de pensioenwet met de "marktwaarde" van het vermogen rekening zou worden gehouden.


Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: