1. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  |  AOW
... Koopkracht ouderen wordt na jarenlang inleveren hersteld. Structurele verhoging van de welvaartsvaste AOW. Geen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden. Geen ...

2. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
6 augustus 2020  |  Pensioen, Dekkingsgraad, Rente, Rendement, Marktrente, Marktwaarde, De Nederlandse Bank, Bodemprocedure, Art. 126, De Nederlandse Staat, Rekenrente, ECB, Koolmees
... is een groot verschil! Geld uit pensioenkas naar overheids- of bedrijfskas Afstempelen Waarde- en welvaartsvast Voorlichting over aanspraken Stijging levensverwachting Pensioenen maximaal 7 ...

3. Indexatie van pensioen gaat niet altijd zonder problemen   16 januari 2020
16 januari 2020  | Theo Gommer  | Pensioen, Indexatie, Pensioenakkoord, Rekenrente, Dekkingsgraad, Defined Contribution regeling (DC), Employability
... van discussie is het wel/niet-indexeren van het pensioen. Indexatie houdt een pensioenaanspraak welvaartsvast doordat wijzigingen in de koopkracht en de gevolgen van inflatie worden ...

4. Pensioen (varia)   21 mei 2016
19 juni 2020  |  Pensioen, SER, 1-loketgedachte, Pensioengerechtigde leeftijd, Verjaring
... pensioenbewustzijn bij mensen. Dat was ook niet nodig, want pensioenen waren gegarandeerd en welvaartsvast. Na de crisis weten we dat het gegarandeerde pensioen niet bestaat. Uit onderzoek ...


4 items