1. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  |  AOW
... Koopkracht ouderen wordt na jarenlang inleveren hersteld. Structurele verhoging van de welvaartsvaste AOW. Geen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden. Geen ...

2. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
14 oktober 2019  |  Pensioen, Dekkingsgraad, Rente, Rendement, Marktrente, Marktwaarde, De Nederlandse Bank, Bodemprocedure, Art. 126, De Nederlandse Staat
... is een groot verschil! Geld uit pensioenkas naar overheids- of bedrijfskas Afstempelen Waarde- en welvaartsvast Voorlichting over aanspraken Stijging levensverwachting Pensioenen maximaal 7 ...

3. Pensioen (varia)   21 mei 2016
3 december 2019  |  Pensioen, SER, 1-loketgedachte, Pensioengerechtigde leeftijd
... pensioenbewustzijn bij mensen. Dat was ook niet nodig, want pensioenen waren gegarandeerd en welvaartsvast. Na de crisis weten we dat het gegarandeerde pensioen niet bestaat. Uit onderzoek ...


3 items