DoorwerkCAO    Ondernemings- en bedrijfstak CAO 


O&O fonds

Datum laatste wijziging: 19 juli 2019  |  Trefwoorden: O&O fonds, CAO, Pensioen, Pensioenakkoord

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Pensioenen

Inleiding

Een O&O fonds* is een stichting die door sociale partners bestuurd wordt: een samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze fondsen hebben tot doel om de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Zij zorgen ervoor dat dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil blijft. Het zijn private organisaties.

Het O&O fonds draagt eraan bij dat bedrijven nu en in de toekomst geen problemen ondervinden bij het zoeken naar geschikt personeel en dat werknemers zich prettig voelen in hun werk doordat ze voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van hun taak. Dit gebeurt onder meer door opleiden te stimuleren met behulp van financiële bijdragen uit subsidieregelingen waaraan het fonds uitvoering geeft.

De meerderheid van de fondsen wordt bekostigd door een heffing op de loonsom die vastgelegd is in de CAO. In de levensmiddelenindustrie is er sprake van ruim100 CAO's. In deze CAO's zijn geen afspraken vastgelegd over afdrachten aan een O&O fonds. De Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) wordt dan ook niet bekostigd vanuit een loonsomheffing. Nederland telt ongeveer honderd opleidingsfondsen die ieder een deel van het bedrijfsleven bestrijken.

* Opleidings- & Ontwikkelingsfonds

Pensioenen

Het op 5 juni 2019 gesloten pensioenakkoord maakt het mogelijk om vitaler met pensioen te gaan. Enerzijds omdat mensen eerder kunnen stoppen met werken, anderzijds vanwege de investeringen om langer doorwerken makkelijker te maken.

Verwacht wordt dat het thema vroegpensioen de komende jaren terugkeert op de CAO-tafel. De O&O-fondsen spelen een belangrijke rol om input te leveren voor het CAO-overleg. Zo ontstaat er vraag naar data over medewerkers die potentieel aanspraak maken op een vroegpensioenregeling. Daarnaast is er meer inzicht nodig in het verlof- en pensioensparen over toeslagen. O&O-fondsen beschikken veelal over arbeidsmarktdata en kunnen ook verschillende onderzoeken financieren die nodig zijn om meer benodigde kennis op te halen.

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: DoorwerkCAO    Ondernemings- en bedrijfstak CAO