Internetconsultatie Besluit en Regeling inburgering

ma 14 sep 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inburgering, Internetconsultatie, 2020, Eerste Kamer

Er zijn de afgelopen zomer stappen gezet rondom de nieuwe Wet inburgering. De wet is op 2 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zal zich er de komende periode over buigen. Op 2 september jl. is er nog een stap gezet. Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling (Besluit inburgering 20.. en Regeling inburgering 20..) zijn in internetconsulatie gegaan. Dit houdt in dat alle geïnteresseerden vanaf 2 september 2020 vier weken de tijd hebben om hier desgewenst op te reageren.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: