Geen negatieve rentevergoeding bij waardeoverdracht

wo 8 feb 2017  | Bron: VVP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Waardeoverdracht, Rente

Bij individuele wettelijke waardeoverdrachten is de overdragende pensioenuitvoerder rente verschuldigd aan de ontvangende pensioenuitvoerder (artikel 23 lid 4 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet). In 2017 zou de rente mogelijk negatief worden, in overleg met Min. SZW blijft de rente echter nul procent.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: