Heb ik over mijn meeruren recht op loon tijdens ziekte?    Moet over een bonus wat eigenlijk commissie is vakantietoeslag betaald worden? 

Waarom een opzegtermijn voor mij als uitzendkracht bij een inlener?

Vraagbaak  |  13 juli 2017  |  Trefwoorden: Detacheringsovereenkomst, Opzegtermijn

Vraag

Graag wil ik uw advies inwinnen over de betekenis van een zin in het contract (voor onbepaalde tijd) waarvoor ik morgen ga tekenen.

Ieder der partijen kan de overeenkomst tussentijds tegen het einde van de kalendermaand opzeggen met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven opzegtermijn.
De werkgever (detacheringsbureau) zegt dat dit betekent dat ik en de opdrachtgever (gemeente waar ik gedetacheerd word) de overeenkomst tussentijds mogen opzeggen en dat voor het detacheringsbureau geldt dat er een gegronde reden moet zijn indien zij het contract willen beëindigen.

Voor mij komt het over alsof de werkgever, de opdrachtgever en ik het contract tussentijds mogen opzeggen. Dus ook het detacheringsbureau. Hierdoor heeft het 'voor onbepaalde tijd' geen waarde.

Zou u mij alstublieft kunnen vertellen wat deze zin in het contract betekent?

Antwoord

Het is mij ook niet duidelijk. U werkt voor een detacheringsbureau/uitzendbureau waarmee u een contract heeft voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat het detacheringsbureau u alleen kan ontslaan vanwege een gegronde reden (en ontslagvergunning) met inachtname van de wettelijke opzegtermijn.
Het detacheringsbureau verhuurt u aan diverse cliënten, w.o. een Gemeente. De Gemeente kan de overeenkomst met het Detacheringsbureau tussentijds opzeggen, met inachtname van een opzegtermijn van 1 maand. En dat ook zonder een gegronde reden. Maar u hebt zelf geen juridische binding, noch een contract met de Gemeente.
Het is mij niet duidelijk waarom er ook een clausule in de overeenkomst moet staan m.b.t. de werkzaamheden bij de Gemeente. Behalve dan, dat er een mogelijke toelichting is op de onzekerheid van de werkzaamheden en de duur.
Kan het zijn, dat in feite de Gemeente u heeft “aangenomen”,  maar het dienstverband via het Detacheringsbureau laten lopen, omdat de Gemeente niet de mogelijkheid heeft om personeel aan te nemen.
Met wat extra toelichting zou ik u beter van dienst kunnen zijn.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Heb ik over mijn meeruren recht op loon tijdens ziekte?    Moet over een bonus wat eigenlijk commissie is vakantietoeslag betaald worden?