Cijfers Nederland, Euro, mondiaal    Europese besluiten 


Economische en financiele gevolgen

Datum laatste wijziging: 16 mei 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Economie, Financieel

Inhoud

 1. Cijfers dekkingsgraad 2020
 2. Nederland bij economisch meest getroffen landen
 3. Bijzonder uitstel van betaling: fiscale maatregelen coronavirus
 4. Banken geven mkb-bedrijven uitstel voor aflossing
 5. Centraal Planbureau: vier scenario's
 6. Oplossingsrichtingen: samen sterker uit de crisis
 7. Wetenschappers waarschuwen kabinet voor corona-apps
 8. Belastingdienst licht voorwaarden coronareserve 2019 toe

Cijfers dekkingsgraad 2020

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de eerste maand van 2020 teruggelopen van 103% naar 101%. Door wereldwijde angst voor het Coronavirus liepen de rendementen op aandelen terug en was er een vlucht naar safe havens, wat de rente deed dalen.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde van 103% naar 102%. Deze dekkingsgraad ligt hoger dan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%. Kortingen zijn voor eind 2020 echter nog steeds een realistisch scenario. (Bron: AON, 3 feb. 2020)

NB: Klap voor beurzen door Coronavirus: AEX is op 26 februari 2020 met 8 procent gedaald.

Nederland bij economisch meest getroffen landen

Nederland staat in de top van landen die economisch het meest worden getroffen door het nieuwe Coronavirus (Datum: maart 2020). Volgens onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet zijn er bijna duizend Nederlandse bedrijven die direct worden geraakt. Zij hebben filialen of dochterondernemingen in Chinese regio’s die door het virus zijn getroffen.

Andere landen die hoog op de lijst staan zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Wereldwijd zijn er 49.000 bedrijven buiten China die opereren in de betreffende gebieden in het Aziatische land. De studie bevestigt nogmaals dat de virusuitbraak wereldwijd grote economische gevolgen heeft. Meer dan 5 miljoen bedrijven in de wereld zijn afhankelijk van Chinese leveranciers uit de regio's.

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers en ZZP’er met betalingsproblemen door het coronavirus kunnen nadat zij u aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen, de Belastingdienst vragen om 'bijzonder uitstel van betaling'. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. De betrokken krijgt vervolgs standaard uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden.

Als de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt zij met invorderingsmaatregelen. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen. De individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats en de Belastingdienst kan aanvullende voorwaarden stellen.

De Belastingdienst stelt de volgende regels en voorwaarden aan het verzoek:
 • Het verzoek moet u schriftelijk indienen.
 • In de brief moet u aangeven dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.
 • U moet in het verzoek vermelden om welke reeds opgelegde aanslagen het gaat. U krijgt dan automatisch uitstel voor een periode van 3 maanden.
 • Wilt u langer dan 3 maanden uitstel van betaling? Dan kan de Belastingdienst u vragen om een nadere onderbouwing, mogelijk in de vorm van een verklaring van een extern deskundige.
 • Welke nadere informatie de Belastingdienst in dat geval precies willen ontvangen, is nog niet bekend. Ze publiceren daar in een later stadium over op hun website.

Banken geven mkb-bedrijven uitstel voor aflossing

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Ondernemers hoeven geen verklaring van een derde deskundige op te sturen naar de Belastingdienst als bewijs van financiële problemen als gevolg van het coronavirus.

Centraal Planbureau: vier scenario's

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de impact van het coronavirus op de economie in 2020 en 2021 in vier scenario’s omgezet, om de grootte van de impact te duiden en aan te geven waar de voornaamste onzekerheden zich bevinden. Beleidsadviseur Ron Batten duidt scenario 3 en 4 die de grootste invloed hebben op verzekeraars. (Bron: CPB, 27 mrt. 2020)

Oplossingsrichtingen: samen sterker uit de crisis

De Coronamonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen en besteedt aandacht aan de belangrijkste aandachtsgebieden voor oplossingsrichtingen. Doel is om op de langere termijn sterker uit de crisis te komen.

Deeltijd-WW is een geschikt middel om een tijdelijke terugval van de economie te doorstaan. Ook na de kredietcrisis heeft dit gewerkt. Zeker in combinatie met scholing. Op basis van onderzoek onder leden van de werkgeversvereniging AWVN blijkt dat bedrijven momenteel voorzichtig zijn met het ontslaan van medewerkers. Na de vorige crisis deed zich deze ‘labour hoarding’ eveneens voor: bedrijven durven de met moeite geworven medewerkers niet te laten lopen. Daardoor stijgt de werkloosheid na een economische omslag niet meteen. (Bron en meer, Panteia, 31 mrt 2020)

Wetenschappers waarschuwen kabinet voor corona-apps

Een groep van zestig wetenschappers heeft in een brief aan het kabinet zorgen geuit over de inzet van apps bij de bestrijding van het coronavirus. “Het gebruik van de apps mag onze fundamentele rechten en vrijheden niet aantasten”, stellen zij in de brief. (Bron: Skipr, 14 apr. 2020)

Belastingdienst licht voorwaarden coronareserve 2019 toe

Bedrijven mogen het verwachte verlies door de coronacrisis dit jaar als fiscale coronareserve ten laste van de winst over 2019 brengen. Daarvoor gelden vijf voorwaarden:
 1. Er is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
 2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020.
 3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
 4. De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.
 5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. 
(Bron: Muilerman, 13 mei 2020)
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Cijfers Nederland, Euro, mondiaal    Europese besluiten 
Bonte Bij

Zuivere koffieDe gratis versnapering voor de thuiswerker
Bestel direct   |