Verlaging maximale subsidiebedrag voor praktijkleren in 2019

di 25 sep 2018  | Bron: Rijksoverheid & Rendement.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Subsidie, 2019, Praktijkleren, Verlaging

Een tijdlang was het onzeker of de subsidieregeling praktijkleren ook voor het schooljaar 2018/2019 beschikbaar zou zijn. In de zomer maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat de subsidieregeling verlengd zou worden voor het komende schooljaar. Over de omvang van het subsidiebudget bleef echter onduidelijkheid bestaan. In de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van OCW is deze onduidelijkheid nu weggenomen. Uit het Prinsjesdagdocument blijkt dat het kabinet het totale subsidiebudget met € 19,5 miljoen inkort.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: