1. Fiscalisering AOW   30 maart 2012
30 maart 2012  | CPB  | Fred Barkhuis
65-plussers zullen vrijwel zeker gaan meebetalen aan de AOW. Hoe, dat is in dit politiek beladen onderwerp onzeker.

2. Fiscalisering AOW   25 december 2012
7 mei 2017  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Fiscalisering AOW
Inhoud Wat betekent fiscalisering AOW? Mogelijkheden Gevolgen Wat betekent fiscalisering AOW? Fiscalisering AOW is het betalen van de AOW-uitkeringen uit de algemene middelen, ofwel uit de ...

3. Is de fiscalisering van de AOW al wet=   13 april 2018
19 maart 2018  |  Fiscalisering AOW
Vraag Is de fiscalisering van de AOW al tot wet verheven en vanaf wanneer is deze dan van kracht ? Antwoord De fiscalisering van de AOW is nog slechts een gedachte, geen kabinetsbesluit en al ...

4. Fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar   7 november 2017
9 november 2017  | Pensioen Perspectief  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Algemene Ouderdomswet, Pensioenleeftijd, Belastingdienst, Fiscalisering AOW
Voor de pensioenopbouw hanteert de Belastingdienst “fiscale maxima”. De nieuwe maxima zijn van grote  invloed op de pensioenregeling. De maximale jaaropbouw blijft gelijk. In een middelloonregeling ...

5. Ons pensioenstelsel moet drastisch veranderen, maar is dat wel zo?   24 september 2018
24 september 2018  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioenstelsel, Pensioensysteem, Staatsschuld, Rekenrente, Marktwaarde, Pensioenakkoord
... premie verdwijnt in het zwarte gat dat belastingen heet. De aanvulling door het rijk heet dan fiscalisering van de AOW door onvoldoende premie-inkomsten. Voor de jaren 2007-2014 werd in ...


5 items