1. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  1-loketgedachte, Overheid, Dienstverlening
... betrokken bij de beleidsvorming.
EB-adviseur De EB-adviseur speelt in op de 1-loketgedachte, de werkgever doet met één persoon zaken over vele zo niet alle onderwerpen op ...

2. Arbeidsmarkt verslechtert   30 september 2017
2 oktober 2017  | AWVN  | Fred Barkhuis  | Arbeidsmarkt, AWVN, 1-loketgedachte
De problemen die werkgevers ondervinden zijn groter dan gedacht. Niet alleen is de krapte ‘breder’ dan alleen ‘ambachtelijk opgeleiden’ – technici, programmeurs enz. – ook liggen de ...

3. Belastingplan 2016 door de Tweede Kamer en nu nog Eerste Kamer   19 november 2015
20 november 2015  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Wet IB, 1-loketgedachte, Belastingdruk
De Tweede Kamer heeft op 18 november het belastingplan 2016 aangenomen. Maar of het wetsvoorstel door de Eerste Kamer komt is twijfelachtig. Indien nee, dan zijn er grote problemen te verwachten: ...

4. Centrale Raad van Beroep oordeelt over verhoging AOW   31 juli 2016
5 augustus 2016  | Rechtennieuws  | Fred Barkhuis  | AOW-leeftijd, Verhoging AOW-leeftijd, Jurisprudentie, 1-loketgedachte
De Centrale Raad van Beroep beslist in een aantal uitspraken dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in het algemeen is toegestaan. Een tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één ...

5. Groei éénpitter accountants- en administratiekantoren   30 augustus 2016
30 augustus 2016  | Accountancyvanmorgen & CBS  | Fred Barkhuis  | 1-loketgedachte
Het aantal éénpitter accountants- en administratiekantoren nam toe van 24930 naar 25300. Daarmee lijkt er nog steeds geen einde te komen aan de toename van het aantal kleine kantoren.

6. Pensioen (varia)   21 mei 2016
9 november 2020  |  Pensioen, SER, 1-loketgedachte, Pensioengerechtigde leeftijd, Verjaring
Inhoud Sociaal economische raad (SER) Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen 'Extra kosten bij vrije keuze pensioenfonds' DNB en AFM horen niet thuis in pensioendebat ...

7. Steden en Rijk sluiten City Deal   11 maart 2016
15 maart 2016  | Min. SZW  | Fred Barkhuis  | 1-loketgedachte, Overheid, Gemeente
Wie voor ondersteuning bij de gemeente aan klopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet ...

8. Verbetering akoestiek leidt tot 30% minder afleiding en stress   31 juli 2016
1 augustus 2016  | Stress Research Institute Stockholm  | Fred Barkhuis  | 1-loketgedachte, 2015
Nieuw onderzoek laat zien dat het verbeteren van de geluidsomgeving in een open kantooromgeving zorgt voor 30% minder afleiding en stress.

9. Voorstellen FNV CAO's 2017   21 september 2016
22 september 2016  | FNV e.a.  | Fred Barkhuis  | 1-loketgedachte
De FNV wil door CAO-afspraken over het Generatiepact de komende jaren 8.000 jongeren aan een vaste baan helpen. De bedoeling is dat oudere werknemers minder gaan werken, waardoor jongeren aan de ...

10. Wet verbetering hybride markt WGA   20 mei 2016
23 mei 2016  | Eerste Kamer  | Fred Barkhuis  | WIA, WGA, UWV, 1-loketgedachte
Dit voorstel wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten. Het voorstel beoogt een aanpassing van de wijze waarop de ...


10 items