Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)    Klimaatakkoord 


Internationaal Monetair Fonds

Datum laatste wijziging: 6 december 2018  |  Trefwoorden: IMF

Inhoud

  1. Inleiding IMF
  2. IMF positief over Nederlandse financiële sector
  3. Meer nadruk op verdienvermogen
  4. Verschillen tussen ZZP'ers en werknemers verkleinen, lonen omhoog

Inleiding INF

Het Internationaal Monetair Fonds of Internationaal Muntfonds (IMF) is een VN-organisatie voor internationale samenwerking op monetair gebied, bestrijding van financiële crises en kredietverlening voor staten met betalingsproblemen. Het IMF is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met hoofdkantoor in Washington D.C..

Het IMF werd opgericht in 1944, tegelijk met zusterorganisatie de Wereldbank, in het kader van de wederopbouw van het internationale betaalverkeer na de Tweede Wereldoorlog. Doel van het IMF was toe te zien op naleving van de akkoorden van Bretton Woods en internationale overeenstemming over de wisselkoersen tot stand te brengen. Het fonds werd in december 1945 voor het eerst officieel in werking gesteld door 29 nationale regeringen.
Sinds de eenzijdige opzegging van het Bretton Woods-systeem door de VS, begin jaren 70, heeft het IMF voornamelijk de functie van kredietfonds. In die hoedanigheid verstrekt het leningen aan staten die niet aan krediet kunnen komen op de internationale kapitaalmarkten. Als voorwaarde voor dergelijke leningen kan het beleidsverandering binnen staten eisen, doorgaans met het oog op bezuinigingen en "afslanking" van nationale overheden. Hierdoor is het een belangrijk vehikel geworden voor het verspreiden van neoliberaal beleid vanuit het westen naar ontwikkelingslanden.

Anno 2017 heeft het IMF 189 lidstaten. Een aantal algemeen erkende landen is niet lid: Andorra, Cuba (was wel lid van 1946 tot 19643), Liechtenstein, Monaco, Nauru, Noord-Korea, Oost-Timor, Palestina en Vaticaanstad. Kosovo is wel lid, maar wordt niet algemeen erkend. Het IMF heeft 107 miljard dollar in leningen uitstaan aan 87 landen.

(Bron: Wikipedia)

IMF positief over Nederlandse financiële sector

Het Nederlandse financiële stelsel is schokbestendig en het toezicht op de financiële instellingen is na de crisis versterkt. Dat zijn de hoofdconclusies van het reguliere vijfjaarlijkse Financial Sector Assessment Program (FSAP) dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onlangs heeft afgerond.

Het IMF oordeelt positief over de financiële weerbaarheid van de Nederlandse bankensector. Tot dit oordeel komen de experts op basis van eigen stresstesten waaraan Nederlandse banken werden onderworpen. Een dergelijke test simuleert de impact op de kapitaalpositie van (hypothetische) schokken. Hieruit wordt geconcludeerd dat de Nederlandse bankensector goed is gekapitaliseerd: alle banken blijven ver boven het minimumniveau van 7% kernkapitaal. (Bron: DNB, 3 apr. 2017)

Meer nadruk op verdienvermogen

Het gaat uitstekend met Nederland, maar het zou nóg beter kunnen. Dat is de voorlopige conclusie van het IMF-team dat de afgelopen weken Nederland bezocht. Het Internationaal Monetair Fonds dat jaarlijks het beleid van haar leden evalueert, steunt het kabinet in het gevoerde begrotingsbeleid. Het kabinet benut de budgettaire ruimte om de lasten voor burgers te verlichten en overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs te vergroten. De meeste maatregelen helpen volgens het IMF om het verdienvermogen van Nederland te vergroten.

Het IMF wijst erop dat effect kan worden vergroot, door nog meer nadruk te leggen op onderwijs en publieke r&d-uitgaven. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven deze conclusie. De ondernemingsorganisaties wijzen er daarnaast op dat ook na de lastenverlichtingen, de collectieve lastendruk zich nog steeds op hoog niveau bevindt. Volgens het IMF kan ook meer geld worden uitgetrokken voor de lonen. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er daarbij op dat de lonen op dit moment al snel stijgen in Nederland. Dit jaar stijgen de CAO-lonen met gemiddeld 2,2 procent. Los van de loonstijging in de CAO gaan mensen er ook op vooruit als zij een extra schaal of bonus krijgen of als zij van baan wisselen. (Bron: VNO-NCW, 2 mrt. 2018)

Reactie: VNO-NCW en MKB-Nederland stellen naar aanleiding van het IMF-bezoek aan Nederland dat de collectieve lastendruk zich ook na de recente lastenverlichtingen nog steeds op een hoog niveau bevindt. Het kabinet benut de budgettaire ruimte om de lasten voor burgers te verlichten, zien zowel het IMF als de werkgevers. Toch is dat volgens de twee werkgeversorganisaties nog niet genoeg. (Bron: AccountancyvanMorgen, 2 mrt. 2018)

Verschillen tussen ZZP'ers en werknemers verkleinen, lonen omhoog

De verschillen tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract en ZZP'ers moeten worden verkleind en de lonen moeten omhoog. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag in een rapport over Nederland.

Met name de belastingregels voor werknemers en ZZP'ers en de verschillen in sociale bescherming moeten volgens het IMF worden aangepakt. De loonbelasting kan nog wel iets lager, maar de huidige voorgestelde verlaging van die belasting en de verhoging van het lagere btw-tarief zijn goede eerste stappen, zei IMF-econoom Tom Dorsey in een toelichting.

Tegelijkertijd mag de flexibiliteit op de arbeidsmarkt worden vergroot. Als dat laatste gebeurt, zijn bedrijven volgens Dorsey ook eerder geneigd om de salarissen te verhogen.
Hervorming pensioenstelsel aantrekkelijker voor zelfstandigen. Ook is het volgens het IMF tijd om het pensioenstelsel te hervormen. (Bron en meer: Tentoo, 6 dec. 2018)

Redactie: Luistert het Kabinet naar het IMF of andersom? Soms wel en soms niet, de waarde van deze internationale IMF-adviezen ontgaat ons. Dorsey raakt onbedoeld een goed punt. De verschillen tussen werknemers en de meeste ZZP-ers zouden opgelost kunnen worden door de wet op de verzekeringsplicht gewoon toe te passen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Bedoelt Dorsey met vergroten van de flexibiliteit op de arbeidsmarkt dat de rechtsbescherming van de werknemer verminderd mag worden naar Amerikaans model?

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)    Klimaatakkoord