Jaarverslag Raad van State 2018

ma 15 apr 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jaarverslag, Raad van State, 2018

De Raad van State draagt bij aan behoud en ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Dat doet de Raad door advisering over de kwaliteit van voorgenomen wet- en regelgeving en door bestuursrechtspraak in hoogste instantie. De Raad van State is een Hoog College van Staat dat uit publieke middelen wordt bekostigd. Vanzelfsprekend legt hij publieke verantwoording af over de aanwending van deze middelen en over de uitvoering van zijn taken. Dat doet de Raad van State in zijn jaarverslag.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: