Vakantiedagen (inleveren)    Vakantiedagen (onbeperkt) 


Formulier Actie RODE KRUIS Geef-een-dag

Datum laatste wijziging: 21 december 2017  |  Trefwoorden: Verlofdag, Vakantie, Inleveren, UNICEF, Rode Kruis

Afzien van verlof ten behoeve van een actie voor een goed doel, zoals het RODE KRUIS geef 1 dag


 
Ondergetekenden:

1. Naam werkgever, gevestigd te . . . . . . . . . , ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur/leidinggevende, hierna te noemen "de werkgever";

2. De heer/mevrouw . . . . . . . . . . . . . . . . . ., geboren op . . . . . . . . . . . . . . . . . ., hierna te noemen "de werknemer";
 
verklaren in aanvulling op de tussen ondergetekenden op . . . . . . . . . . . . . . . . . . gesloten arbeidsovereenkomst, te. . . . . . . . . . . . . . . . . te zijn overeengekomen als volgt:
 
De werknemer ziet af van  . . . bovenwettelijke verlofuren, die een waarde hebben van €  . . .
(Dat zijn de rechten van uren/dagen, die boven de 20 wettelijke dagen komen). 
 
De werkgever sponsort vervolgens het goede doel voor een gelijke waarde als waarvoor de medewerker afstand doet.
 
Datum: . . . . . . .
Handtekening werknemer:                            Handtekening werkgever:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
N.B. De medewerker verkoopt geen dagen/uren, maar doet hier afstand van.
De werkgever sponsort vervolgens het goede doel, dat ook aftrekbaar is van de winst.

 

Ga terug naar rubriek Vakantiedagen (inleveren).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Vakantiedagen (inleveren)    Vakantiedagen (onbeperkt)