41. Kritische noten   2 maart 2019
16 november 2019  |  Duurzaam, Kritische noten
... het streven naar zero uitstoot in 2025 loopt TLN vooruit op de huidige overheidsplannen, die op 2030 mikken. Om de doelstelling te halen, is volgens Van Dijk samenwerking met de gemeenten nodig ...

42. Langer leven, langer werken   28 december 2012
28 december 2012  | CBS  | Fred Barkhuis
... wordt mede bepaald door de ontwikkeling van de levensverwachting. De verwachting is dat in 2030 personen op 68-jarige leeftijd van hun AOW kunnen genieten en in 2038 komt de AOW-leeftijd ...

43. Milieu   6 april 2018
9 maart 2020  |  Auto, Milieu, CO2-uitstoot, Dieselauto
... in de top 3 warmste jaren ooit komt. Woensdag eiste de Europese Commissie dat de auto-industrie in 2030 auto's bouwt met 30 procent lagere uitstoot. Het kabinet Rutte III heeft in het ...

44. Niet de brandstof, maar gewoon niet rijden en vliegen   7 oktober 2019
7 oktober 2019  | Andries Bongers  | CO2-uitstoot, Vliegen, Elektrische auto, Brandstof, Groene waterstof, Milieuvriendelijk, Woon-werkverkeer
Auto’s die in 2030 worden verkocht moeten allemaal elektrisch zijn of op zonne-energie rijden of minstens op waterstof. Zelfs vliegen naar de zon, wordt vliegen door middel van de zon. En dat ...

45. Nieuwbouw kantorenmarkt blijft nodig   2 maart 2017
3 maart 2017  | CPB  | Fred Barkhuis  | Kantoorruimte, Nieuwbouw
... kantorenvoorraad biedt – in puur kwantitatieve zin - genoeg ruimte voor de kantoorbehoefte in 2030 en 2050. Toch zal nieuwbouw van kantoren nodig blijven, concluderen het Planbureau voor de ...

46. Organisaties dreigen klimaatakkoord niet te tekenen   5 december 2018
6 december 2018  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | Klimaatakkoord, Milieu, Uitstoot, CO2
... lukken om het kabinetsdoel te halen: een vermindering van de uitstoot van CO2 met 49 procent in ...

47. Organisaties en sectoren   17 juli 2019
24 mei 2020  |  Klimaat, Organisaties, Sectoren
... 1990. De bevolking nam met 15 procent toe. Om de afspraken in het Klimaatakkoord te halen, is in 2030 een reductie nodig van 49 procent ten opzichte van 1990. De grootste reductieopgave ligt bij ...

48. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  Ouderen, Vergrijzing, Toeslag
... in jong talent wordt echter lastig nu de jongere bevolking afneemt. Met een workforce die in 2030 voor 32% uit mensen tussen de 50 en 64 jaar bestaat, kunnen overheden en bedrijven het zich ...

49. Pensioentekort: rendement van jaarlijkse premie is niet het probleem   24 april 2016
26 april 2016  | Pieter Marres  | Dekkingsgraad, Levensverwachting, Staatsschuld, Pensioenfonds, Rekenrente
... 23,5% Jaarpremie € 3.525 Opbouw 70% van de grondslag € 10.500 Wanneer deze man in 2030 de leeftijd van 68 jaar behaalt, dan is de prognose dat hij en/of zijn partner nog ongeveer ...

50. Rapport Circulaire Economie verschenen (januari 2018)   16 januari 2018
17 januari 2018  | CBS  | Fred Barkhuis  | Circulaire economie, Rapport, Recyclen, Rijksbrede, Transitie
... uitwerking van de doelstelling uit het Rijksbrede programma CE om het gebruik van grondstoffen in 2030 te halveren van ...


Bekijk items: 41 tot 50 (69 totaal)