Teambeloning    Werknemersparticipaties 


Terugvorderen

Datum laatste wijziging: 22 april 2017  |  Trefwoorden: Teruggaaf, Terugvorderen, Salaris

Inhoud

  1. Redenen terugvordering
  2. Terugvordering onverschuldigd betaald loon
  3. Goed werkgeverschap
  4. Jurisprudentie

Redenen terugvordering

Om de volgende redenen kan een werknemer teveel salaris hebben ontvangen:
  • de werkgever heeft verzuimd de juiste bedragen van de loonbelasting en/of sociale premies te gebruiken;
  • de werkgever heeft verkeerde toeslagen - denk bijvoorbeeld aan een afbouwregeling - toegepast;
  • de werknemer is gedurende een periode in een te hoge salarisschaal ingedeeld.

Terugvordering onverschuldigd betaald loon

Als de werkgever aan de werknemer meer loon betaalt dan waarop hij recht heeft, is het loon 'onverschuldigd betaald'. De werkgever kan het teveel betaalde loon in principe terugvorderen. Indien het terugvorderen tot een rechtszaak leidt, is het aan de kantonrechter om te beoordelen of de terugvordering redelijk is.

Goed werkgeverschap

In de jurisprudentie van kantonrechters wordt terugvordering van te veel betaald loon nogal eens in strijd geacht met goed werkgeverschap. Het gaat dan meestal om gevallen waarin aan de werknemer niet duidelijk hoefde te zijn dat er te veel was betaald. Bijvoorbeeld omdat er een fout is gemaakt in de berekening van de in te houden heffingen.

Indien die fout niet leidt tot heel grote verschillen in het netto loon, kan het zijn dat de werknemer inderdaad niet kon weten dat hij teveel netto loon ontving. Het verschil is dan weliswaar onverschuldigd door de werkgever betaald, maar de werkgever is dan niet gerechtigd (op basis van uitspraken van de kantonrechter) om het verschil terug te vorderen.

Ook zou de werknemer in financiële problemen kunnen komen als hij plotseling geconfronteerd zou worden met een terugvordering van een aanmerkelijk bedrag als de fout in de loonberekening over een langere periode is gemaakt. In die gevallen wordt terugvordering van het onverschuldigd betaalde deel van het loon doorgaans ook in strijd met goed werkgeverschap geacht.

Jurisprudentie

In de jurisprudentie zijn een aantal uitspraken te vinden die verband houden met goed werknemerschap, een voorbeeld.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Teambeloning    Werknemersparticipaties