Baas in eigen huis!

Opinie |  wo 12 sep 2018  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Feminisme, Deeltijd, Levensgeluk, Rolwisseling

Achterstand van vrouwen kost Nederlandse economie €100 mld. Een volkomen nutteloos onderzoek met belachelijke conclusies, waar economie een belangrijkere factor schijnt te zijn, dan levensgeluk.
"Nederland laat een enorme bron van welvaart en welzijn onbenut door de hardnekkige achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt", zegt het rapport van McKinsey, waarbij dus welzijn een logisch gevolg van welvaart zou zijn. McKinsey bood het rapport afgelopen woensdag aan minister Ingrid van Engelshoven aan, met de kennelijke bedoeling dat zij stimulerende maatregelen gaat treffen, dat de burn-out onder vrouwen nog meer gaat toenemen.
De onderzoekers constateren dat vrouwen massaal in het onderwijs en de zorg werken, sectoren met veel deeltijdbanen en een relatief lage bijdrage aan het bruto binnenlands product. Ze nemen onevenredig veel onbetaalde zorgtaken op hun schouders en worden ook nog eens belemmerd door 'uitgesproken opvattingen en sociale normen' rond werkende moeders en de school- en beroepskeuze van meisjes.
Het rapport geeft cijfers over economische vooruitgang, maar nergens wordt levensgeluk als factor genoemd. Wanneer vrouwen (en overigens mannen ook) in deeltijd werken, is dat vaak een bewuste keuze om een balans in hun leven(sgeluk) te vinden. Nederland hoort qua levensgeluk bij de top (6) van de wereld. Laten we dat eens koesteren.

Levensgeluk moeten we koesteren

Al weer 20 jaar geleden deed ik een onderzoek naar de netto instroom in de WAO. Het bleek dat de sterke toename uitsluitend door vrouwen werd veroorzaakt. De belangrijkste oorzaak van de instroom waren psychische klachten, vooral onder herintreders. Steeds meer werden en worden gehuwde vrouwen met jonge kinderen door de maatschappij onder druk gezet om meer uren te maken, waarbij opvang, opvoeding en begeleiding van kinderen, aan professionals moet worden overgelaten. De rolwisseling heeft toen en nu (op een enkele uitzondering na) nauwelijks plaatsgevonden. Dus prima wanneer vrouwen zelf beslissen of ze in deeltijd willen werken. Niet alleen baas in eigen buik, maar ook baas in eigen huis. Dat is niet opgedrongen maar meestal een bewuste keuze.
Lees ook mijn column van 8 jaar geleden: Feminisme is een uitvinding van een slimme vent
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: