Volledig Wettelijk Minimum Loon vanaf 21 jaar

do 18 mei 2017  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: WML, Minimum jeugdloon

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 het wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt en enkele daarmee verband houdende andere wetten. Het voorstel geeft jongeren vanaf 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon en voorziet daarnaast in een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon van 18- tot 20-jarigen. Het wetsvoorstel gaat 1 juli 2017 in werking treden.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: