Wetten voor 25 mei 2018    Relatie 


Referendum

Datum laatste wijziging: 6 januari 2019  |  Trefwoorden: Referendum, 2017, Afschaffen


Inhoud

 1. Referendum inlichtingenwet neemt eerste horde
 2. Referendum inlichtingenwet een feit
 3. Kabinet zal uitslag referendum over sleepwet negeren
 4. Kritiek om referendum te negeren
 5. Referendum afluisterwet komt er
 6. Kabinet kan referendumwet intrekken zonder referendum
 7. Wat je moet weten over het Wiv-referendum
 8. Experts uiten forse kritiek op afschaffing referendum
 9. Kabinet gaat 'sleepwet' aanpassen
 10. Raadgevend referendum afgeschaft
 11. A’dam wil mogelijkheden referendum verruimen

Referendum inlichtingenwet neemt eerste horde

Een raadgevend referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) - ook wel hackwet genoemd - is een stapje dichterbij gekomen. De Kiesraad heeft ruim 19.000 verzoeken voor een niet-bindend referendum goedgekeurd. Dat moesten er in deze fase minimaal 10.000 zijn. Door het groene licht van de Kiesraad hebben de voorstanders van een referendum nu tot 16 oktober 2017 de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat lukt, dan komt er een referendum over de wet, die in juli 2017 werd aangenomen door de Eerste Kamer.

Het raadgevend referendum is mogelijk sinds 2015. Het enige referendum tot nog toe ging over het associatieverdrag met Oekraïne. Iets minder dan een op de drie kiezers ging toen stemmen, 61 procent stemde tegen. Tevergeefs zo bleek later toen premier Rutte doorging het EU-associatieverdrag in te voeren.

Het is maar de vraag of het referendum in zijn huidige vorm nog lang zal bestaan. Het onderwerp ligt op tafel bij de kabinetsformatie en diverse partijen zijn ontevreden over de huidige wet. (Bronnen: ANP & Reformatorisch Dagblad, sep. 2017)

Referendum inlichtingenwet een feit

Waar niet velen op hadden gerekend, komt er toch: op 9 oktober 2017 behaalden tegenstemmers van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV), beter bekend als de sleepwet, de benodigde 300 duizend handtekeningen.

Naar alle waarschijnlijkheid kan de burger op 21 maart 2018 voor of tegen de sleepwet stemmen, tegelijk met verkiezingen voor de gemeenteraad.

Meer informatie, lees de 'sleepnetwet' van de Volkskrant.

Kabinet zal uitslag referendum over sleepwet negeren

Het kabinet zal de uitslag van het referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten negeren, dat stelt CDA-leider Sybrand Buma. Volgens Buma denkt de rest van de coalitie er ook zo over. Hij noemt het referendum "een rest uit het verleden" en ziet daarom ook niet goed hoe de uitslag moet worden overgenomen, "terwijl we eigenlijk al hebben afgesproken dat we van het raadgevend referendum af willen."

Volgens de CDA-leider leent het onderwerp zich ook niet voor een volksraadpleging. Hij noemt de wet een "buitengewoon ingewikkeld ding met enorme consequenties als het niet doorgaat".

De aanvragers van het referendum spreken van de 'sleepwet', omdat de wet het mogelijk maakt om bij het volgen van verdachten ook de communicatie van onschuldige burgers af te tappen. Volgens de regering zijn er genoeg waarborgen ingebouwd om misbruik van die gegevens te voorkomen. Diverse instanties, waaronder de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak, hebben zich kritisch uitgelaten over de wet. (Bron: Nu, 28 okt. 2017)

Kritiek om referendum te negeren

In politiek Den Haag klinkt van links tot rechts felle kritiek op het plan van CDA-leider Sybrand Buma om de uitkomst van het raadgevend referendum over de inlichtingenwet sowieso te negeren. Volgens hem denkt de hele coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er hetzelfde over.

66-Kamerlid Kees Verhoeven (D66) noemt de uitspraak van Buma 'onverstandig'. Volgens Verhoeven is het belangrijk een 'inhoudelijk en genuanceerd' maatschappelijk debat te voeren over de inlichtingenwet. 'We moeten afwachten wat het raadgevende advies van de bevolking is, en dan een verstandige afweging maken'. (Bron: De Volkskrant, 29 okt. 2017)

Referendum afluisterwet komt er

Het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de 'aftapwet' komt er. Dat heeft de Kiesraad bekendgemaakt. Het referendum zal, als de referendumcommissie ermee instemt, plaatsvinden op woensdag 21 maart 2018, de dag van de (meeste) gemeenteraadsverkiezingen.

Ongeveer 417.000 mensen hebben hun handtekening gezet om het referendum aan te vragen. Uit een steekproef bleek dat 92 procent geldig is. Dat is ruim boven de vereiste 300.000 die nodig zijn om een referendum te houden.

Als de wet er komt, krijgen inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om internetverkeer af te tappen. De AIVD mag nu alleen individuele internetverbindingen aftappen, straks mogen ze ook ongericht verbindingen aftappen op zoek naar informatie. Relevante gegevens mogen drie jaar worden bewaard.

De initiatiefnemers zijn vijf studenten van de Universiteit van Amsterdam. Ze vrezen dat de privacy in het geding komt, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen. (Bron: NOS, 1 nov. 2017)

Kabinet kan referendumwet intrekken zonder referendum

Het kabinet kan de wet over het raadgevend referendum intrekken zonder dat hier nog een referendum over hoeft te worden gehouden. Dat staat in een advies van de Raad van State.

In het advies van de RvS stonden ook wat kritische noten, bijvoorbeeld dat het kabinet de noodzaak van de intrekking beter moet motiveren. In het wetsvoorstel dat naar de Kamer is gestuurd, heeft de regering hier ook gehoor aan gegeven.

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU afgesproken de Wet raadgevend referendum in te trekken. Oppositiepartijen als PVV, SP en GroenLinks spraken eerder van een schoffering van de kiezer. Die zou zich niet voor het behoud van het referendum kunnen inzetten. (Bron: Nu, 21 dec. 2017)

Wat je moet weten over het Wiv-referendum

Aanstaande woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijk mogen we ook 'voor' of 'tegen' stemmen in een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel 'sleepwet' of 'sleepnet' genoemd. Gebleken is dat slechts 1 op de 6 Nederlanders weet waar die wet over gaat.

Het Algemeen Dagblad (AD) maakt zich zorgen over het gebrek aan kennis van de potentiele stemmers over het voornoemde referendum. Vandaar dat er 20 vragen en antwoorden zijn opgesteld. (Bron en de vragen/antwoorden: 4Nieuws, 15 mrt 2018)

Experts uiten forse kritiek op afschaffing referendum

Het kabinetsbesluit om het raadgevend referendum af te schaffen is juridisch houdbaar, maar het voornemen om het onmogelijk te maken een referendum over de afschaffing te organiseren is "niet fraai, niet hoffelijk en niet genereus*" naar voorstanders van referenda.;

De geleerden wijzen de senatoren in de Eerste Kamer erop dat het aan hen is om te oordelen of procedure die het kabinet volgt door de beugel kan. Dat is namelijk een politieke vraag, stellen zij. (Bron en nog meer kritische geluiden: Nu, 28 mrt. 2018)

*Ander woord (synoniem) voor genereus, zoek maar uit: gul, mild, royaal, grootmoedig, groothartig, edelmoedig en scheutig.

Kabinet gaat 'sleepwet' aanpassen

De vier coalitiepartijen hebben daarover een akkoord bereikt, bevestigen meerdere bronnen. Het kabinet zal de beslissing vrijdag na de ministerraad bekendmaken. In totaal wil het op zes punten tegemoetkomen aan de bezwaren van het nee-kamp bij het raadgevend referendum op 21 maart.

De wet wordt nog wel doorgevoerd, maar krijgt nieuwe waarborgen. Zo moeten gegevens minder willekeurig en meer gericht op personen worden verzameld. Dit werd ook het ‘sleepnet’ van de wet genoemd. Eerder deed het kabinet al toezeggingen, maar nu worden de strengere normen ook in de wet vastgelegd.

Ook mogen nog niet beoordeelde bestanden met afgetapte informatie alleen met buitenlandse veiligheidsdiensten gedeeld worden als ze aan een belangrijke voorwaarde voldoen. Die buitenlandse geheime dienst moet namelijk werken volgens de Nederlandse democratische normen. (Bronnen: in ieder geval alle grote kranten in Nederland, april 2018)

Raadgevend referendum afgeschaft

Raadgevend referendum

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht voor afschaffing van het raadgevend referendum gestemd. Senatoren van de coalitiepartijen en de SGP, een kleine meerderheid van 40 van de 75 zetels, steunden de afschaffing. Het raadgevend referendum houdt daarmee per direct op met bestaan.

Sinds de invoering van de Wet raadgevend referendum in 2015 is er twee keer een referendum gehouden. Een keer over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne en een keer over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Bindend referendum

Hoewel het referendum is afgeschaft, is de discussie nog niet voorbij. De staatscommissie-Remkes, die onderzoekt of het parlementaire stelsel toekomstbestendig is, adviseerde afgelopen maand dat Nederland een bindend correctief referendum moet krijgen. Daarvoor moet echter de Grondwet aangepast worden, dus dat zou een jarenlang proces worden.

(Bron: MSN Nieuws, 11 jul. 2018)

A’dam wil mogelijkheden referendum verruimen

Het Amsterdamse gemeentebestuur oppert om via een referendum een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk voor te leggen aan de inwoners. Dat staat in een discussienota van het college van b. en w., met meer plannen om de regels rond referenda te versoepelen.

Het moet makkelijker worden om een volksraadpleging aan te vragen, door het aantal benodigde handtekeningen te verminderen. Het minimumaantal handtekeningen voor een ­referendum, 27.000, ligt hier relatief hoger dan elders in de grote steden. Daarnaast zou de gemeenteraad de mogelijkheid moeten krijgen om een volksstemming uit te schrijven. Nu kunnen alleen inwoners dat initiatief nemen. (Bron: Het Parool, 4 jan. 2019)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wetten voor 25 mei 2018    Relatie