Opleidingen OR-leden    Personeelsvertegenwoordiging (verschillen met OR) 


OR-jaarverslag

Datum laatste wijziging: 28 januari 2020  |  Trefwoorden: Ondernemingsraad, Jaarverslag

Inhoud


Wettelijk verplicht

De OR is verplicht een jaarverslag op te stellen. Met het jaarverslag geeft de ondernemingsraad aan zijn achterban een overzicht van de OR-activiteiten van het afgelopen jaar. Het schrijven van een jaarverslag is voor de OR een terugkerende verplichte taak (artikel 14 lid 2h WOR). Met het jaarverslag legt de OR verantwoording af aan zijn achterban over haar werkzaamheden als personeelsvertegenwoordiger.

Inhoud jaarverslag

  1. Voorwoord: belangrijke onderwerpen behandeld, belangrijke genomen besluiten, samenwerking met bestuurder, functioneren van de OR.
  2. Aantal OR-vergaderingen en overlegvergaderingen.
  3. Namen en functies OR-leden, tussentijdse vacatures.  
  4. OR-commissies, onderwerpen en wel/niet resultaten.
  5. Raadpleging deskundigen, welke onderwerpen.
  6. Behandelde onderwerpen in de OR-vergadering en de overlegvergadering.
  7. Genomen besluiten in/na overleg met de OR.
  8. Overleg met commissarissen, welke onderwerpen.
  9. Gevolgde cursussen e.d., aantal deelnemers, korte inhoud  
  10. Te behandelen onderwerpen volgend jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Opleidingen OR-leden    Personeelsvertegenwoordiging (verschillen met OR)