Examenfraude    Leenstelsel studenten hoger onderwijs 


House of Skills

Datum laatste wijziging: 7 mei 2017  |  Trefwoorden: Omscholing, Opleidingen

Inhoud

  1. Aanleiding
  2. Omscholing naar andere sector
  3. Pilots
  4. Leer-, experimenteer- en matchingscentrum

Aanleiding

Binnen de metropoolregio Amsterdam (MRA), werken bedrijven, onderwijs en overheid samen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Aanleiding daarvoor is onder meer het verdwijnen van banen in het lage en het middensegment. Daar komen wel andere banen voor in de plaats, maar deze banen vragen vaak om andere kennis en vaardigheden dan welke nodig waren voor het verdwijnende werk. Dat betekent dat bijscholing, en vaak zelfs omscholing nodig is.

Omscholing naar andere sector

Het realiseren van omscholing is niet eenvoudig. Weliswaar bestaan er Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (OO-fondsen), maar deze zijn gericht op de eigen sector. Omscholing naar een andere sector is vaak niet mogelijk. Terwijl de nieuwe banen juist vaak in andere branches te vinden zijn. Ook de Onderwijsraad ziet dit probleem, en heeft minister Bussemaker geadviseerd om in plaats van de huidige OO-fondsen, te werken met een persoonlijk opleidingsbudget.

Pilots

Het kabinet heeft het House of Skills (Skill = vaardigheid) aangewezen als proeftuin om te onderzoeken hoe er meer ruimte kan komen voor ontwikkelingen in de regio. Voorbeelden van omscholing zijn de volgende
  • Rabobank medewerkers omscholen naar verpleegkundigen
  • Medewerkers apotheek omscholen tot GGZ verpleegkundigen
  • ZZP’ers basisvaardigheden ondernemerschap bijbrengen
  • 'Vergrijzen of verzilveren': oudere werknemers die moeilijk een baan vinden, verplaatsen naar werk op Schiphol in bijvoorbeeld logistiek of hospitality (letterlijk 'gastvrijheid')

Leer-, experimenteer- en matchingscentrum

Het House of Skills is een regionale samenwerking waar mensen terecht kunnen voor bijvoorbeeld loopbaanadvies, informatie over de kansen en mogelijkheden in andere sectoren, en trainingen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Een Leven Lang Leren dus, iets wat tegenwoordig van groot belang is om kansrijk te blijven op de arbeidsmarkt. Ook bedrijven kunnen terecht bij het House of Skills, met vragen over veranderend werk in hun organisatie, en voor het vinden van werknemers die beschikken over de juiste vaardigheden.

Demo: zie youtube.com

(Bronnen: Amsterdameconomicboard.com, NVP e.a.)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Examenfraude    Leenstelsel studenten hoger onderwijs