Telt een proefplaatsing mee voor de ketenregeling en is prijscompensatie verplicht?    Heb ik nog recht op pensioen? 

Ik ben op mijn verzoek in functie verlaagd, moet mijn salaris ook verlaagd worden?

Vraagbaak  |  8 januari 2018  |  Trefwoorden: Demotie

Vraag

Ik heb circa 2 jaar een functie als planner 1, functieschaal 45. Vervolgens ben ik overeengekomen met mijn manager dat ik een stapje terug wilde doen naar de functie van planner 2. Ik merkte echter niets aan mijn salaris. Heb dit vervolgens aangegeven aan mijn manager. Zij heeft dit aan P&O doorgegeven en zij zouden het in orde maken. Vervolgens heb ik een brief ontvangen en daarin stond dat mijn functie gewijzigd is naar personeelsplanner 2 en dat de overige arbeidsvoorwaarden gehandhaafd zouden blijven. Mijn salaris is tot op de dag van vandaag nog steeds hetzelfde. Kan mijn werkgever na 1 jaar alsnog aangeven dat ik te hoog ben ingeschaald en mij terugzetten in salaris en het teveel betaalde salaris terug laten betalen?

Antwoord

Vooropgesteld dat wanneer een medewerker in schaal/functie wordt verlaagd (demotie) het gebruikelijk is om het loon niet te verlagen, behoudens wanneer ook het aantal werkuren wordt verminderd. De consequentie is wel dat vanaf dat moment het salaris wordt bevroren.
 
Terugbetalen:
Het is gebruikelijk om het salaris hetzelfde te laten.
Mocht men een fout hebben gemaakt, dan dient een terugbetaling, zo dat al zou moeten gebeuren, in overleg te geschieden
Wettelijk kan een werkgever geen terugbetaling eisen, wanneer de werkgever zelf een fout heeft gemaakt en de medewerker dat niet heeft geweten of heeft kunnen weten.
Jouw salaris zal dus wel worden “bevroren”, m.a.w. je zult geen periodieken meer ontvangen, omdat je “bovenschalig” bent.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Telt een proefplaatsing mee voor de ketenregeling en is prijscompensatie verplicht?    Heb ik nog recht op pensioen?