Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

di 29 sep 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Burgerservicenummer, Verplicht, Zorg, Verlenging

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen (zoals het Centrum indicatiestelling zorg) zijn verplicht het BSN te registreren. Ook moeten ze het nummer gebruiken als ze gegevens over patiënten uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: