Nieuws

Staatssecretaris wil gemeenten inzage geven in betalingsachterstanden

do 17 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Van Ark, Schuldhulpverlening, 2019, 2021, Gemeenten
Hulpverleners mogen, als het voorstel wordt aangenomen, zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen voor informatie over inkomen en vermogen. Privacyregels worden hierbij in acht...

Staatssecretaris wil gemeenten inzage geven in betalingsachterstanden

do 17 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Van Ark, Schuldhulpverlening, 2019, 2021, Gemeenten
Hulpverleners mogen, als het voorstel wordt aangenomen, zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen voor informatie over inkomen en vermogen. Privacyregels worden hierbij in acht...

Uitstel rapport veranderingen arbeidsmarkt uitgesteld

do 17 okt 2019  | Bron: CM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitstel, Rapport, Arbeidsmarkt, Veranderingen, 2020
Hoewel het kabinet gevraagd heeft om de adviezen van de Commissie Borstlap over de veranderingen op de arbeidsmarkt uiterlijk 1 november 2019 op te leveren, heeft de commissie om...

Activiteitgerelateerde werkomgeving, niet altijd goed uitgevoerd

do 17 okt 2019  | Bron: FFacts e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkomgeving, 2019, Activity-based, Promotie
Steeds meer mensen werken in een 'activiteitgerelateerde' werkomgeving, waar ze geen vaste plek hebben, maar flexibel gebruik kunnen maken van verschillende soorten plekken. Uit...

Derde kwartaal 2019: aantal vacatures daalt

do 17 okt 2019  | Bron: Intelligence Group e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Vacatures, Minder, IT-ers
Voor het eerst in jaren daalt het aantal vacatures. In het derde kwartaal van 2019 was het vacatureaanbod 5,3% lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al dit hele jaar was een...

Wetswijzigingen OR - faillissement

do 17 okt 2019  | Bron: Diverse kanalen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, Faillissement, 2019, Wetswijzigingen
In 2019 zijn wijzigingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangebracht. Het gaat om de rol van de OR tijdens een faillissement.

Jongeren betrekken bij medezeggenschap

wo 16 okt 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, Jongeren, 2019, SER, Medezeggenschap
Hoe trekken ondernemingsraden meer jongeren aan? En hoe geef je jongeren via medezeggenschap invloed op organisatiebeleid? De SER organiseerde over dit thema op 4 oktober 2019 een...

Prominente Nederlanders willen versoepeling pensioenregels

wo 16 okt 2019  | Bron: Diverse couranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Pensioenakkoord, 2019, Prominenten, Tweede Kamer
De pensioensregels moeten snel versoepeld worden, staat in een brief aan de Tweede Kamer die is ondertekend door veertig voormalige topmanagers uit het bedrijfsleven, oud-bestuurders...

Fonds voor opkopen problematische schulden

wo 16 okt 2019  | Bron: ChristenUnie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Fonds, Van Ark, 2019
ChristenUnie en PvdA willen dat er een Nationaal Saneringsprogramma komt om mensen met schulden te helpen. Zij vragen staatssecretaris Van Ark om hier onderzoek naar te doen en een...

Lonen gaan in 2020 sneller stijgen dan CPB verwacht

wo 16 okt 2019  | Bron: AWVN e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, CAO, Loonstijging
Voor werknemers gaat de loonstijging volgend jaar hoger uitvallen dan nu voorzien, met gunstige gevolgen voor de koopkracht.

Belastingdienst voert nieuw BTW-identificatienummer in

wo 16 okt 2019  | Bron: KvK  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BTW, 2019, Autoriteit Persoonsgegevens, Identificatie, Onwenselijk, Onrechtmatig
Zo'n 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het...

Weinig werkgevers nemen arbeidsbeperkten in dienst

di 15 okt 2019  | Bron: Divosa & SCP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsgehandicapte, Werk, 2019, Participatiewet
Divosa neemt actief deel aan het Breed offensief en Simpel switchen, twee projecten van het kabinet om mensen met een beperking betere kansen op werk te bieden. Daarnaast adviseert...

Belastingontwijking 2016

di 15 okt 2019  | Bron: Reuters  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingontduiking, 2016, Europese Commissie, Nederland
Rijke Nederlanders stalden in 2016 53 miljard euro in belastingparadijzen, waardoor de fiscus ruim 2 miljard euro misliep.

Na 45 jaar zorg, pensioen mogelijk?

di 15 okt 2019  | Bron: FNV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, AOW, CAO, Koolmees, 2019
Vakbonden en werkgevers in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) hebben op 10 oktober 2019 een onderhandelingsresultaat afgesloten voor de gehele sector. Als...

Misbruik uitzendkrachten deels ongedaan gemaakt

di 15 okt 2019  | Bron: CNV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Misbruik, Uitzendkracht, CNV, ABU, NBBU, 2018, 2019
Vakbond CNV heeft in het afgelopen anderhalf jaar (maart 2019 t/m augustus 2019) ongeveer driehonderd uitzendkrachten ruim €1,2 miljoen aan nabetalingen gevorderd. Gemiddeld ging het...

Meer aandacht werkgevers voor personeelsbeleid

ma 14 okt 2019  | Bron: SCP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkgevers, Personeelsbeleid, 2019
Werkgevers geven meer aandacht aan personeelsbeleid. Zo geven steeds meer werkgevers aan het hun verantwoordelijkheid te vinden om de combinatie arbeid en privé te faciliteren. Ook...

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

ma 14 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, Afstand, Arbeidsmarkt, 2019, Voortijdig schoolverlaten
Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27...

Beheersen werkdruk niet opgelost

ma 14 okt 2019  | Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkdruk, Werkstress, CPB, 2019
Naast aantrekken personeel, is het beheersen van de werkdruk het meest genoemde knelpunt in personeelsbeleid voor werkgevers. Dit blijkt uit het rapport 'Arbeidsmarkt in kaart van 9...

Kwetsbare groepen krijgen het moeilijker op de arbeidsmarkt

ma 14 okt 2019  | Bron: BVK  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), 2019, Kwetsbaar, Bijstand
De WaB kan leiden tot meer bijstandsuitkeringen. Uit de recent bekendgemaakte bijstandsbudgetten (BUIG) blijkt dat daar niet op is geanticipeerd.

Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag

vr 11 okt 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontslag, Bedrijfseconomisch, Langdurige arbeidsongeschiktheid, UWV, 2019
Vanaf 1 oktober 2019 geldt er een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag. Het gaat om de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens...

Basisvoorziening voor alle werkenden

vr 11 okt 2019  | Bron: NBBU  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: NBBU, Arbeidsmarkt, Basisvoorziening, 2019
Een wendbare arbeidsmarkt vraagt om nieuwe zekerheden, zoals een basisvoorziening voor alle werkenden, stelt de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

Robuuste groei toegevoegde waarde in het MKB

vr 11 okt 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, CBS, 2019, Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde* van niet-financiële midden- en kleinbedrijven nam in 2018 toe met 5,4 procent. Ook in 2017 was de groei ruim 5 procent. Zowel de arbeidsproductiviteit als de...

Klokkenluider bij Justitie maandenlang afgeluisterd

vr 11 okt 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Huis voor Klokkenluiders, Grapperhaus, 2019, Afgeluisterd
Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus was vol lof over een klokkenluider die misstanden aan het licht bracht bij zijn departement. Nu blijkt diezelfde klokkenluider...

Boete voor werkgever en uitzendbureau bij discriminatie

do 10 okt 2019  | Bron: VNO-NCW e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Van Ark, Wetsvoorstel, Boete, Openbaar, 2019, Uitzendbureau, Werkgever
Uitzendbureaus en werkgevers die bij het zoeken naar nieuw personeel betrapt worden op discriminatie te voorkomen, kunnen een boete krijgen en hun wangedrag wordt openlijk gepubliceerd....

Discriminatie naar migratieachtergrond afgenomen

do 10 okt 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Racisme, 2019, Panteia, Migratie
Mensen met een migratieachtergrond maken minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje naar aanleiding van een sollicitatie, dan mensen zonder migratieachtergrond. Ten opzichte...

Aanpak armoede kinderen per gemeente anders

do 10 okt 2019  | Bron: Defence for Children & Save the Children  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Armoede, Kinderen, Gemeenten
De aanpak van armoede onder kinderen verschilt te veel per gemeente. Een effectieve aanpak ontbreekt en het landelijk sociaal vangnet schiet tekort.

Meer mogelijkheden voor schuldeisers

do 10 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, Dekker, 2019, Tweede Kamer
In de huidige situatie worden schuldeisers bij een zogeheten turboliquidatie niet of te laat geïnformeerd en komen zij pas naar verloop van tijd er achter dat zij hun geld...

Pensioenakkoord, in oktober 2019 stapje verder

do 10 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, 2019, 2020, Koolmees, Tweede Kamer
In een brief aan de Tweede Kamer van 7 oktober 2019 heeft minister Koolmees de volgende fase ingezet. Aanpassingen/veranderingen betreffen de AOW leeftijd, dienstjaren, zware beroepen...

Europa een stap verder met cryptovaluta

wo 9 okt 2019  | Bron: Europa Nu, Ad e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cryptomunt, Europees parlement, Wetgeving, 2019
De Europese Unie heeft een gezamenlijke benadering nodig voor zogeheten cryptovaluta en komt met wetgeving om het te reguleren. Beoogd icevoorzitter Dombrovskis kondigde dat op 8...

Meer partnerverlof dan wettelijk verplicht is

wo 9 okt 2019  | Bron: WomenInc  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vaderschapsverlof, Partnerverlof, 2020, Bovenwettelijk
Coca-Cola European Partners Nederland en de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) maakten bekend dat zij per 1 januari 2020, zes weken...

Nederlandse jongeren meest loyaal

wo 9 okt 2019  | Bron: CVster  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verloop, Onderzoek, 2019, Nederland, Loyaal
Op wereldwijd niveau blijken jongeren in Nederland het meest loyaal te zijn aan hun werkgever. Gemiddeld blijven zij namelijk ruim 2,5 jaar bij een bedrijf voordat ze overstappen naar...

Studieschuld 2019 bijna 2 miljard meer dan in 2018

wo 9 okt 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leenstelsel, Schulden, Toename, 2019, Studenten
Een student van 20 jaar - veelal midden in zijn studie - heeft in 2019 gemiddeld € 8.000 schuld.

UWV arbeidsmarktprognose 2019-2020

wo 9 okt 2019  | Bron: UWV & CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacatures, 2019, 2020, Groei
Groei economie en banen zet zich naar verwachting voort, wel in een lager tempo De Nederlandse economie groeit ook in de jaren 2019 en 2020. Maar het groeitempo is duidelijk lager dan...

UWV start onderzoek WGA-dienstverlening

di 8 okt 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: WGA, UWV, Onderzoek, 2024
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UWV willen de dienstverlening voor werkzoekenden met een WGA-uitkering verbeteren. Daarom start vanaf 1 oktober 2019 een...

IT-starter kan uit 25 banen kiezen

di 8 okt 2019  | Bron: Intelligence Group & Sterksen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sollicitatie, Keuze, 2018, Artificial Intelligence, Informatietechnologie (IT), Banen
IT-studenten hebben in de huidige vacaturemarkt na hun afstuderen een ruime keuze. Elke starter kan maar liefst uit 25 banen kiezen, blijkt uit IT Labour Market Monitor 2019 van...

Geen registratie gewerkte uren, wel een boete

di 8 okt 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Normtijden, Boete, Inspectie SZW, 2019
Een postbezorgbedrijf heeft een boete gekregen van € 289.000 van de Inspectie SZW. Het bedrijf heeft na vordering van de inspecteurs geen stukken overgelegd waaruit blijkt hoeveel uur...

Brexit? De cijfers op een rij

di 8 okt 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, 2019, Cijfers
Het Verenigd Koninkrijk heeft in het referendum van 23 juni 2016 gestemd voor vertrek uit de Europese Unie. Nederland is op tal van manieren verbonden met het Verenigd Koninkrijk. Het...

Schijnzelfstandige heeft recht op vakantiedagen

di 8 okt 2019  | Bron: Villamedia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Schijnzelfstandigen, Europees Hof, Vakantiedagen, 2017
Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat een schijnzelfstandige die jarenlang voor hetzelfde bedrijf werkt, ook recht heeft op vakantiedagen en vakantiegeld die vaste werknemers...

Meldpunten bijstandsfraude verdrievoudigd

di 8 okt 2019  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: bijstnad, Fraude, Toename, Meldpunt, 2019, 2013
Het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. In 2013 waren er 44 meldpunten, in 2019 zijn dat niet minder dan 149. Voorzichtigheid inzake het...

Informatiecampagne in 2019 over Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

di 8 okt 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), 2019, Campagne
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start op 7 oktober 2019 een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied...

Activiteiten Breed offensief overzichtelijk gemaakt

ma 7 okt 2019  | Bron: AWVN e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Passende arbeid, 2019, Beperking
VNO-NCW heeft samen met De Normaalste Zaak van alle activiteiten in het Breed offensief van SZW een overzichtelijk document gemaakt. Dit Breed offensief moet ertoe leiden, dat meer...

Wat je mag vastleggen over zieke werknemers uitgebreid

ma 7 okt 2019  | Bron: AP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zieke werknemer, Autoriteit Persoonsgegevens, 2019
In reactie op de meest gestelde vragen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de informatie over wat je mag vastleggen over zieke werknemers uitgebreid. Bestaande Q&A’s zijn...

Iets hogere dekkingsgraad pensioenen in september 2019

ma 7 okt 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Dekkingsgraad, 2019
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen komt in september net boven de kritieke grens van 100%. De dekkingsgraad eindigde op 101%.

Groei crowdfunding 2019

ma 7 okt 2019  | Bron: Brisk e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crowdfunding, 2019, Groei
In de periode januari t/m september 2019 financierden de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen tot nu toe ruim 229 miljoen euro verdeeld over 2.562 projecten. Ten opzichte van...

Nieuwe MBO-certificaten voor medewerkers thuiszorg

ma 7 okt 2019  | Bron: Beroepsonderwijs & bedrijfsleven  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MBO, Zorg, Niveau, 2019
De medewerkers haalden eerder het diploma Helpende zorg en welzijn op niveau 2. Zij verrijken dat nu met een MBO-certificaat, behaald na afronding van een onderdeel van de opleiding...

Nederland telt bijna 2 miljoen ondernemingen

ma 7 okt 2019  | Bron: KvK  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, 2019, Aantal, Groei
Op 1 juli 2019 telde Nederland 1.956.396 ondernemingen in Nederland. Het zal niet verbazen als Nederland eind 2019 de 2 miljoen bereikt. Volgens de KVK zijn er in 2019 al bijna 55...

Harde aanpak bedrijven met slechte digitale beveiliging

vr 4 okt 2019  | Bron: NCSC e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, Grapperhaus, 2019, KLM, Beveiliging
Minister Ferd Grapperhaus wil dat de overheid kan ingrijpen als bedrijven hun digitale beveiliging niet op orde hebben. Hij reageert daarmee op recent onderzoek waaruit bleek dat veel...

Tienduizenden banen op het spel door stikstofcrisis

vr 4 okt 2019  | Bron: VNO-NCW, NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, VNO-NCW, Brandbrief, 2019, Bouw
Het kabinet moet binnen twee weken afspraken maken met de provincies om uit de stikstofcrisis te komen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW schrijft in een brandbrief aan alle ministers dat...

Wijzigingen in uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag per 1-10-2019

vr 4 okt 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Uitvoeringsregels, Ontslag, Bedrijfseconomisch
De uitvoeringsregels van UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn op een aantal onderdelen aangepast. Deze regels gelden vanaf 1 oktober 2019. In de uitvoeringsregels...

Ontslag via kantonrechter vaak afgewezen

vr 4 okt 2019  | Bron: Juristen Arbeidsrecht  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Kantonrechter, Ontslagprocedure, WWZ, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Vaststellingsovereenkomst
Al bij de behandeling van het wetsvoorstel van de WWZ (juli 2015) concludeerde HR-kiosk, dat veel werkgevers zullen kiezen voor een ontslagprocedure via de zogenaamde...

Stijging aantal gepensioneerden vlakt af

do 3 okt 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gepensioneerd, 2018, CBS, AOW
In 2018 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd. Sinds 2015 neemt het aandeel gepensioneerden onder de bevolking niet meer toe.

Gratis informatiepakket HRM software

do 3 okt 2019  | Bron: Diverse HRM leveranciers  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: HR-Software, Keuze, 2019, Gratis
Selecteer de beste HR oplossingen m.b.v. productinformatie van toonaangevende leveranciers, een interactief vergelijkingsrapport en case studies. Kosteloos en zonder verplichtingen. Er...

Rotterdam: van tweedeling naar meerdeling

do 3 okt 2019  | Bron: Demos  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Armoede, 2019
Om sociaaleconomische verschillen tussen mensen te duiden wordt vaak gebruikt gemaakt van een driedeling, lagere klasse (ook wel arbeidersklasse), middenklasse en de hogere of...

Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2019

wo 2 okt 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, Langdurige arbeidsongeschiktheid, Ontslag, Hoge School
De UWV Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna: Uitvoeringsregels) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële...

Meest populaire vacaturesites in Nederland

wo 2 okt 2019  | Bron: Indeed  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacatures, 2019, Sollicitatie
HR-kiosk noteerde de tien meest bezochte sites met URL's, 1e kwartaal 2019.

Checklist arbeidsdiscriminatie

wo 2 okt 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, TNO, Checklist, 2019, Arbeidsmarkt, Werving
De Inspectie SZW heeft aan TNO gevraagd onderzoek te doen naar de wijze waarop werkgevers en intermediairs in Nederland invulling geven aan het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie....

MBO-ers studeren na behalen examen niet verder

wo 2 okt 2019  | Bron: CBS, De Telegraaf, derden  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MBO, Baan, 2019, Studeren, Techniek, Zorg, Jongens, Meisjes
MBO-studenten kiezen steeds vaker voor een baan in plaats van verder studeren. In 2010 studeerde 44 procent van de MBO-ers door, in 2018 was dat nog 39 procent. De redenen zijn...

Spaargeld en vermogensbelasting, hoe zit het in 2020?

wo 2 okt 2019  | Bron: Knab  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekentool, Vermogensbelasting
Hoeveel belasting er betaald moet worden, hangt af van de omvang van het vermogen. De Belastingdienst hanteert o.a. termen als ‘rendementsklassen’ om de vermogensbelasting in 2020...

Honderd kilometer/uur rijden? Meerderheid is tegen

di 1 okt 2019  | Bron: De Telegraaf e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Milieu, Auto, Enquête, 2019, 100 km/uur
In totaal is slechts 42 procent voor een verlaging van de maximumsnelheid op alle snelwegen naar 100 kilometer per uur. Rechts stemt meer tegen, Links meer voor.

Snel investeren in uitbreiding openbaar vervoer

di 1 okt 2019  | Bron: VNO-NCW en MKB-Nederland  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Openbaar vervoer, Vastlopen, 2019, Kabinet
Volgens ondernemingsorganisaties is nu al sprake van een ‘hyperspits’ en komen er tot 2030 zo’n 1 miljoen mensen bij in Nederland, waardoor de mobiliteitsvraag groter wordt. ‘Het...

400.000 belastingontduikers in Nederland

di 1 okt 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zwartwerken, Belasting, Belastingontduiking, 2018
In 2018 hebben zo'n 400.000 mensen in Nederland belasting ontdoken door soms of regelmatig hun werk niet op te geven. In totaal gaat er zo'n 4 miljard euro in die 'zwarte wereld' om.

Meeste crowdfunding-leningen volledig terugbetaald

di 1 okt 2019  | Bron: Crowdfundmarkt.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crowdfunding, 2019, Record
De verwachting is dat, na afloop van alle leningen, het percentage afboekingen op crowdfundingprojecten zal uitkomen op 5%. 95% van de crowdfundingleningen zal dus volledig terugbetaald...

Grote verdeeldheid over boerka

di 1 okt 2019  | Bron: Volkskrant e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Boerka, Verbod, Tweede Kamer, Ollongren, Grapperhaus, Koolmees, 2019
Twee maanden na de invoering van de wet zijn de gemoederen allerminst bedaard. De Tweede Kamer spreekt er op 27 september 2019 over met de bewindslieden Kajsa Ollongren van Binnenlandse...

Nieuw 100% houten, remontabele kantoorgebouw Triodosbank

di 1 okt 2019  | Bron: Triodosbank  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bank, Duurzaamheid, Circulair, Kantoorinrichting
Eerste grootschalige 100% houten, remontabele kantoorgebouw Triodosbank is opgeleverd. De compositie en vorm van het vijf verdiepingen hoge gebouw is o.a. geïnspireerd door de natuur,...

Belastingkloof ZZP'er en werknemer te groot

di 1 okt 2019  | Bron: ANP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Werknemer, Belastingontwijking
Professor Boot maakt een vergelijking tussen een werknemer in loondienst die 30.000 euro bruto verdient en een ZZP'er die hetzelfde bedrag beurt. De werknemer betaalt 6.000 euro...

Opleidingskosten aftrekbaar van transitievergoeding

ma 30 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, Aftrekbaar, Opleidingen, 2020, Koolmees
De ministerraad heeft er mee ingestemd de Raad van State om advies te vragen over het voorstel - opleidingen aftrekbaar van de transtievergoeding - van minister Koolmees en wil dat de...

Het monetair beleid van de ECB. Een nieuwe stimulans

ma 30 sep 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ECB, 2019, Monetair beleid, Lage rente
De nieuwe beleidsmaatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) in september 2019 heeft aangekondigd, maken veel los. Een deel van de negatieve gevolgen van de negatieve rentes wil de...

Recht op onbereikbaarheid in CAO ingevoerd

ma 30 sep 2019  | Bron: NRC, FNV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onbereikbaar, 2019, CAO, FNV
Medewerkers in de gehandicaptenzorg hebben voortaan het recht onbereikbaar te zijn op vrije dagen. Het recht is voor het eerst vastgelegd in een CAO, zegt vakbond FNV. Het moet een...

ABP-pensioengerechtigden stappen naar de rechter om pensioenverlies

ma 30 sep 2019  | Bron: Ambtenarensalaris.nl  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenverlies, ABP, Lubbers, Rekenrente, Marktwaarde, Art. 126
Oud-ambtenaren willen via de rechter de Nederlandse Staat dwingen om alsnog het pensioengat te vullen dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. Daarvoor hebben zij de Vereniging...

Help, nieuwe benzine E10

ma 30 sep 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Auto, Brandstof, 2019, Milieu
Vanaf dinsdag 1 oktober 2019 stroomt er E10 uit de Euro 95-pomp en niet langer het oude E5. De meeste automobilisten zullen daarvan de gevolgen nauwelijks merken, maar voor een...

ABP-baas vindt kortingen onnodig. Fondsen zijn steenrijk

ma 30 sep 2019  | Bron: ABP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ABP, Korting, Pensioenkorting, Rekenrente, Marktwaarde, Rendement
Ze treedt naar buiten omdat de baas van de Nederlandse Bank - Klaas Knot - eerder deze week de indruk wekte dat de pensioenen er treurig bijstaan. Volgens Wortmann staan niet de...

Vrouwen en minderheden ondervertegenwoordigd in adviescommissies

ma 30 sep 2019  | Bron: NRC en Trouw  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrouwen, 2019, Ondervertegenwoordigd, Minderheden
Belangrijke en invloedrijke adviescolleges zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Onderwijsraad voldoen niet aan de wettelijke bepaling dat...

Verpleegkundigen aan bestuurstafel zorg?

ma 30 sep 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Bestuurder, Verpleegkundigen, 2019
Zorginstellingen zouden een verpleegkundige in hun raad van bestuur en raad van toezicht moeten aanstellen, een zogenoemde chief nursing officer. Daarvoor pleiten VVD en GroenLinks. De...

Belastingplan 2020

vr 27 sep 2019  | Bron: HR-kiosk e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingplan, 2020, Prinsjesdag
Het kabinet gaat miljarden meer uitgeven aan lastenverlichting en investeringen dan voorheen. Met dank aan de EU waar het lenen van geld anno 2020 niets kost.

Veel uitval bij start schuldhulpverlening door emoties

vr 27 sep 2019  | Bron: Divosa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Schuldpreventie, 2019
Angst, schaamte, moedeloosheid. De vereiste gang naar het gemeentehuis. De verplichting om je administratie compleet te hebben. Dit zijn redenen voor de forse uitval tijdens de eerste...

Gestructureerde aanpak nodig voor doorbraak in duurzaam ontwikkelen

vr 27 sep 2019  | Bron: CAOP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duurzaam, Prinsjesdag, 2019
Leven lang leren is een actueel maatschappelijk thema. Om in te kunnen blijven spelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt is het steeds belangrijker dat werkenden zich blijvend...

Premies volks- en werknemersverzekeringen in 2020 nog hoger

vr 27 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sociale premies, 2020, Volksverzekeringen, Werknemersverzekeringen, Vast contract, Tijdelijk dienstverband
De hoge WW-premie, voor werknemers met een tijdelijk contract, zal in 2020 circa 7,94% zijn. Voor werknemers met een vast contract gaat een percentage van circa 2,94% gelden.

Ouderen nemen spaargeld op bij negatieve rente

vr 27 sep 2019  | Bron: Anbo  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rente, Opnemen, 2019, Negatieve spaarrente
Zes van de tien ouderen halen hun geld van de bank als de rente op spaargeld negatief wordt. Dat meldt de ANBO, de belangenorganisatie van senioren.

Steeds meer Euro 6-motoren

vr 27 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrachtauto, Uitstoot, 2019, Fijnstof
Sinds de introductie van vrachtauto’s met motoren uit de Euro 6-milieuklasse in 2013 neemt het gebruik hiervan elk kwartaal met gemiddeld 2,2 procentpunt toe. Euro 6-motoren stoten 97...

Hoge Raad verbiedt rookruimtes in horeca per direct

vr 27 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, Hoge Raad, 2019, Per direct, Restaurant
Rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden worden per direct - 27 september 2019 - verbannen. Sinds 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van...

Kerncijfers beroepsziekten 2018

vr 27 sep 2019  | Bron: NCvB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beroepsziekte, 2018
De hoogste incidentiecijfers zijn gerapporteerd voor psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding­ en bewegingsapparaat.

Aanvullingen Wnra voor ambtenaren per 2020

do 26 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid & LOGA  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gemeente, CAO (ambtenaren), 2020, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Vóór 1 januari 2020 zal de CAO-tekst opnieuw worden herzien in de CAO Gemeenten 3.0. In de nieuwe versie zullen onder meer de wijzigingen van wet- en regelgeving naar aanleiding van de...

De tien gevaarlijkste beroepen

do 26 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gevaarlijk werk, 2018, CBS, Mannen, Vrouwen
In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, werken meer mannen dan vrouwen. Alleen in beroepen in de persoonlijke dienstverlening werken...

Meer sportclubs rookvrij

do 26 sep 2019  | Bron: DL  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Sportverenigingen, Rookvrij
In 2019 zijn er in Nederland 1152 sportclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij, terwijl dat er vorig jaar nog ongeveer 550 waren.

Toename ZZP-docenten door groeiend lerarentekort

do 26 sep 2019  | Bron: Trouw  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Basisonderwijs, 2019, Toename
Het groeiende lerarentekort zorgt voor een toename aan ZZP-docenten. Het aantal ZZP’ers in het basis- en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren ruim verdubbeld.

Pensioenregeling met beschikbare premie leidt tot leeftijdsdiscriminatie

do 26 sep 2019  | Bron: College voor de Rechten van de Mens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Premiebasissysteem, College voor de Rechten van de Mens, 2019, Discriminatie
Een pensioenregeling met een keuzebudget wat leidt tot - afhankelijk van de leeftijd - verschillen in de extra salaris. Voorgelegd aan het College dat hiermee niet akkoord gaat.

Pensioeneffecten van de lage rente

wo 25 sep 2019  | Bron: Pensioenfederatie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, 2019, Pensioenfederatie, Indexatie, Pensioenopbouw
De zorgen betreffen niet een deel van de pensioenfondsen, maar alle pensioenfondsen. De zorgen van de Pensioenfederatie betreffen ook de explosieve stijging van de premies en waar die...

Verliezen door cyberaanvallen bereiken recordhoogte

wo 25 sep 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2021, Cybercrime, Verlies
Als gevolg van deze criminaliteit lijden bedrijven schade door ontwrichting van hun dagelijkse bedrijfsvoering, boetes, daling van aandelenkoersen, verlaging van kredietwaardigheid en...

Wijzigingen basiszorgverzekeringen 2020

wo 25 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorgverzekering, 2020
In 2020 wordt de zorg andermaal gewijzigd. Het gaat onder meer om een vergoeiding van logieskosten, apotheekbereidingen van geneesmiddelen die tot 2020 niet werden vergoed en...

Meer statushouders bij het spoor

wo 25 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Statushouder, Van Veldhoven, 2021, Treinen, Vaste baan
Het streven is dat minimaal 30 statushouders (asielzoekers) in 2021 een vaste baan in de spoorsector krijgen. Na 2021 is de bedoeling dat er elk jaar minimaal 10 statushouders...

Minister verwacht verdubbeling medicijntekort

wo 25 sep 2019  | Bron: Divere bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Geneesmiddelen, Tekort, Bruins
De medicijntekorten lopen flink op, onder meer door productievertragingen vanuit landen als China en India. Volgens Bruins is Nederland te afhankelijk geworden van die landen.

Schaf zelfstandigenaftrek helemaal af

wo 25 sep 2019  | Bron: CNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zelfstandige zonder personeel, Afschaffen, Zelfstandigenaftrek, 2019, CNV
De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor ZZP'ers, moet volledig worden afgeschaft. In plaats daarvan moet het kabinet een minimumtarief van 25 euro per uur voor zelfstandigen...

Loonsverhogingen afdwingen

wo 25 sep 2019  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loonsverhoging, 2020, Kabinet, Dijkhoff, Afdwingen
Omdat de lonen in 2019 niet genoeg stegen, stelde het kabinet verlaging van de winstbelasting uit. Dijkhoff sluit verdere uitstel van die verlaging als mogelijk drukmiddel voor...

Invoering tweeschijvenstelsel inkomstenbelasting versneld

di 24 sep 2019  | Bron: Accountancy Van Morgen e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Belastingschalen, 2023
De invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting wordt versneld. De invoering die aanvankelijk per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt al per 1 januari 2020...

Stop verkoop beruchte bestrijdingsmiddelen

di 24 sep 2019  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gevaarlijke stoffen, Parkinson
Kamerleden hebben minister Schouten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - vragen gesteld over de relatie tussen landbouwbestrijdingsmiddelen en de ziekte van...

Record aantal gereden kilometers in 2018

di 24 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2018, Auto, Kilometers, Record
Nederlandse personenauto’s hebben in 2018 een recordaantal van 121,4 miljard kilometer afgelegd. Dat is 1,2 procent meer dan in 2017. Vooral auto’s op naam van een bedrijf reden meer....

Extra geld om lerarentekort basisonderwijs te verlagen

di 24 sep 2019  | Bron: NOS, Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basisonderwijs, Lerarentekort, Rutte, CAO, 2019
Het kabinet is bereid te bekijken of er in 2020 eenmalig extra geld kan worden uitgetrokken om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken. Premier Rutte zei ook dat...

Ambtenaren krijgen ook recht op transitievergoeding per 1-1-2020

di 24 sep 2019  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Ambtenaar, Ambtenaren, Transitievergoeding, Ontslag / Transitievergoeding
Vanaf 1-1-2020 krijgt de ambtenaar bij ontslag recht op een transitievergoeding, net als gewone werknemers.Werknemers die bedrijfseconomisch ontslag krijgen, houden recht op het...

Psychische klachten zorg 40 procent hoger

di 24 sep 2019  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Psychisch, Klachten, 2019, Toename
Het aandeel zorgmedewerkers dat psychische zorg ontvangt, is de afgelopen vier jaar met 40 procent gestegen. Vooral werknemers onder de 25 jaar hebben vaker psychische problemen.

Kamer wil dubbel paspoort voor Nederlanders in het VK

ma 23 sep 2019  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Paspoort, 2019, Dubbel paspoort, Tweede Kamer
Vijf partijen van de Tweede Kamer dienen op 23 september 2019 een initiatiefwet in die Nederlanders in Groot-Brittannië moet beschermen tegen de gevolgen van een brexit zonder deal met...
Bekijk items: 301 tot 400 (9 849 totaal)