Nieuws

Vliegtuigbagage duurder

di 28 mei 2019  | Bron: KLM, kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vliegtaks, Bagage, 2020, Duurder, KLM
Reizigers die met KLM naar het buitenland vliegen, moeten voortaan bij bepaalde ticketsoorten extra betalen voor hun ruimbagage. Ook bij Air France wordt de uitgebreide regeling van...

Uitspraak Accountantskamer over non-concurentiebeding

di 28 mei 2019  | Bron: Accountantskamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Non-concurrentiebeding, 2019, Accountantskamer
Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan een non-concurrentiebeding worden gekwalificeerd als niet eerlijk en niet oprecht optreden van betrokkenen (en als strijdig met het...

Bijstandsregeling voor ondernemers wordt eenvoudiger

di 28 mei 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, Ondernemer, ZZP'er, 2019, Raad van State, Advies
De regeling wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als ook voor gemeenten die deze uitvoeren. Ook is sterker verankerd dat de bijstandsregeling dient voor...

Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2020

di 28 mei 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, 2020, Wetswijzigingen, Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2020
Staatssecretaris Van Ark bood op 17 mei 2019 de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de...

Wetsvoorstel aanpassing liquidatieverliesregeling dramatisch

di 28 mei 2019  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wetsvoorstel, PvdA, 2019, VNO-NCW, Liquidatieregeling
Een nieuw initiatiefwetsvoorstel voor aanpassing van de liquidatieverliesregeling pakt waarschijnlijk dramatisch uit voor bedrijven die over de grens investeren. Vooral mkb-bedrijven...

Rechter verbiedt staking treinen bij Schiphol

di 28 mei 2019  | Bron: Diverse kanalen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Staking, FNV, Schiphol, 2019, Verbod, Rechter
Een rijdende rechter heeft besloten (zondag 26 mei 2019) dat luchthaven Schiphol op 28 mei deels bereikbaar moet blijven met het openbaar vervoer. De NS en vakbonden moeten zorgen dat...

Spoorboekje van minister Koolmees

ma 27 mei 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Koolmees, Flexibele arbeidsovereenkomst, 2019, Eerste Kamer, Spoorboekje, Waterbedeffect
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ''Arbeidsmarkt in Balans'' op 20 mei jl. in de Eerste Kamer heeft minister Koolmees op vragen de samenhang van zijn wetsvoorstel...

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

ma 27 mei 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Detachering, 2019, Nederland, Wetsvoorstel
Naar verwachting zal de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers worden verbeterd, doordat zij doorgaans recht zullen hebben op betere Nederlandse arbeidsvoorwaarden en...

Vakantiegeld lager door versnelde afbouw arbeidskorting

ma 27 mei 2019  | Bron: ADP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vakantietoeslag, 2019, Belastingtarief, Arbeidskorting
Volgens het ADP valt voor Nederlanders met een hoger inkomen het vakantiegeld in 2019 lager uit dan in 2018. Dat komt door een hoger belastingtarief op vakantiegeld. Het betreft mensen...

Achmea voert Veilig Onderweg-manifest in

ma 27 mei 2019  | Bron: Achmea  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Auto, Veiligheid, Appen, Verkeer, Manifest
Op 22 mei 2019 tekende als eerste het Achmea-manifest tegen afleiding in het verkeer. Daarin beloven medewerkers achter het stuur niet te appen of mailen en bellen, indien noodzakelijk,...

Tips om HR Analytics optimaal toe te passen

ma 27 mei 2019  | Bron: HR Praktijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Data, HR Analytics
Veel organisaties worstelen nog met de toepassing van HR Analytics. Waar zitten de grootste problemen en weerstanden? Irma Doze, een van de docenten van de tweedaagse masterclass 'Aan...

Nieuwe prijs: Instituut Gak-KNAW Award

ma 27 mei 2019  | Bron: KNAW-instituut  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Prijs, Onderzoek, 2019, Sociale zekerheid, Arbeidsmarkt
De Instituut Gak-KNAW Award is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carričre om baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en...

Klachten over Militair Invaliditeitspensioen

ma 27 mei 2019  | Bron: Nationale ombudsman  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ombudsman, Pensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen, 2019
De Veteranenombudsman ontvangt al langer klachten en signalen over de lange behandelingsduur van aanvragen voor een Militair invaliditeitspensioen (MIP) en verzoeken om een herkeuring...

Nieuwe rechtsvorm in de maak: bv-m

ma 27 mei 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gedragscode, Mona Keijzer, 2019, Rechtsvorm
De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van...

Theresa May neemt ontslag

za 25 mei 2019  | Bron: Krant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, 2019, Theresa May
Een journalist in Nederland vatte het als volgt samen: ''Theresa May biedt op 7 juni 2019 haar ontslag aan aan de koningin. Onvermoeibaar bouwde ze aan het grootste Britse politieke...

Mkb worstelt met privacywet

vr 24 mei 2019  | Bron: DDMA  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Achterstand, Controle, Privacywet
Meer dan de helft van de Nederlandse mkb’ers voldoet nog niet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is 25 mei 2019 een jaar geleden dat de privacywet...

Onacceptabel loonbod CAO ziekenhuizen

vr 24 mei 2019  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, 2019, FNV, Ziekenhuizen
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben de vakbonden in de zorg een onacceptabel laag bod (2019) gedaan. Ondanks maandenlange onderhandelingen komt de werkgever nauwelijks...

Werk moet voor beperkte werknemers meer lonen

vr 24 mei 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Passende arbeid, 2019, Van Ark, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Beperking
Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te...

Versnelling in aantal CAO-afspraken

vr 24 mei 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, AWVN, 2019
Afgelopen april 2019 kwamen 34 loonafspraken tot stand, tegenover 17, 20 en 13 in respectievelijk januari, februari en maart. De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in april 2,8...

Shell erkent, geen winstbelasting betaald

vr 24 mei 2019  | Bron: Shell e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingontduiking, Shell, 2018
Dat Shell geen belasting betaalt, komt door het in Nederland gecreëerde gunstige belastingklimaat voor multinationals. Bedrijven die hier hun internationale hoofdkantoor hebben, mogen...

APG gaat vrouwelijke medewerkers gelijk belonen

vr 24 mei 2019  | Bron: APG  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gelijke beloning, Vrouwen, Mannen, 2019
Ruim 125 vrouwelijke medewerkers van de pensioenuitvoerder hebben een brief ontvangen waarin staat dat hun salaris wordt verhoogd. Hun beloning wordt op hetzelfde niveau gebracht van...

Faillissementen in Nederland stijgen in 2019 met 3 procent

vr 24 mei 2019  | Bron: Atradius  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, 2019, Nederland, Groei
Een duidelijke verslechtering ten opzichte van 2018 en een trendbreuk in vergelijking met de afgelopen vijf jaar, waarin het aantal faillissementen steeds met dubbele cijfers daalde.

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019

vr 24 mei 2019  | Bron: NIRPA Trendonderzoek  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Salarisadministratie, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Honkvast, Beloningsonderzoek, 2019
Het vakgebied van salarisverwerking is dynamisch, wordt steeds veeleisender en is volop in beweging. Door veranderende en complexe wetgeving, zoals de AVG. Maar ook door vergaande...

Wat betaalt Nederland aan Europa en wat krijgen we terug?

do 23 mei 2019  | Bron: Rijksoverheid & De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Betalen, Ontvangen, 2017
Nederland betaalde 3,4 miljard euro (2017) en ontvingt 2,4 miljard euro. Dat betekent dat Nederland 1 miljard euro meer betaalt dan terug krijgt. Reden, Nederland is een rijk land.

Salderings​regeling zonne​panelen na 2023 geleidelijk afgebouwd

do 23 mei 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zonnepanelen, Tweede Kamer, Wiebes, Snel, 2019, Afbouwregeling, 2023
Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van...

Wetsvoorstel Btw-tarief voor elektronische uitgaven

do 23 mei 2019  | Bron: Nederlandse Orde van Belastingadviseur  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BTW, Kabinet, 2019, Europese richtlijnen en verordeningen
Journalistieke printproducties en abonnementen werden tot dusverre belast met het lage btw-tarief. Digitale uitgaven van dezelfde publicatie of publicaties die enkel digitaal...

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

wo 22 mei 2019  | Bron: AFM e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crowdfunding, Controle, Boete, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit
Wat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te maken met HRM? Veel, controle op transparantie (doorzichtigheid) van regels, dossiers en processen, crowdfunding, waardeoverdracht...

WAB toch aanvaard door Eerste Kamer

wo 22 mei 2019  | Bron: Wel ingelichte kringen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Koolmees, Eerste Kamer, ZZP
Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft de voorstellen 'arbeidsmarkt in balans' (WAB) van minister Koolmees goedgekeurd. Formeel vindt komende week de stemming plaats. Als...

Jurisprudentie inzake contracting

wo 22 mei 2019  | Bron: Jurisprudentie & HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantonrechter, Contracting, 2019
Het ging om een pakketbedrijf dat onrechtmatig handelde en bewust profiteerde van onderbetaling van arbeidskrachten in een contracting-constructie die daarvoor was opgezet.

Slecht functionerende collega’s grootste stoorzender volgens werkend Nederland

wo 22 mei 2019  | Bron: Mercer  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Disfunctioneren, Irritatie, Gezondheid, Tevredenheidsonderzoek
Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun werk. We beoordelen dit namelijk met een 7, zo blijkt uit landelijk onderzoek van adviesbureau Mercer. Waar we absoluut niet...

Een minimum vast uurloon in Nederland en Europa

wo 22 mei 2019  | Bron: Redactie HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimumloon per uur, PvdA, Europa, Gelijke beloning
De PvdA wil dat alle uurlonen (in de eerste zes maanden van 2019) € 10,36 zullen bedragen. Een minimumloon van € 9,33 bij een 36-urige werkweek gaat dan 11 procent omhoog. De PvdA...

Pensioenfonds Zorg en Welzijn doet proef met verplicht ZZP-pensioen

wo 22 mei 2019  | Bron: PFZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenplicht, 2021, Pensioenfonds, Zorg, Welzijn
Er komt een pilot waar kunst- en cultuur-ZZP’ers verplicht pensioen opbouwen. Als de ZZP’ers toch op een andere manier al pensioen opbouwen, kunnen ze gebruikmaken van de zogenaamde opt...

4% meer verdiend aan export naar het Verenigd Koninkrijk

wo 22 mei 2019  | Bron: ZZP Forum & CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verenigd Koninkrijk, 2018, Belang, Nederland
In 2018 groeide de verdiensten van de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk met 4%, in vergelijking met 2017. Er werd in totaal aan 25,5 miljard euro verdiend aan...

Werken tot aan de pensioenleeftijd

wo 22 mei 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Doorwerken, Pensioenleeftijd, 2011, Vroegpensioen
60-jarigen in 2011 werkten tot hun pensioenleeftijd twee tot drie keer zo vaak als 60-jarigen uit 2001. Het aandeel 60-jarigen met vroegpensioen is in tien jaar juist gehalveerd.

Groningen profiteert meest van EU-subsidies

wo 22 mei 2019  | Bron: NOS & Adviebureau ERAC  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Subsidies, 2014, 2020, Groningen
De provincie Groningen profiteert in de periode 2014-2020 het meest van Europese subsidies, Friesland en Drenthe het minst.

Directie FNV gaat opnieuw praten

wo 22 mei 2019  | Bron: Diverse kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: FNV, Staking, 2019, Vakbond, Interne
De directie van vakbond FNV heeft haar reorganisatieplan ingetrokken en gaat opnieuw in gesprek met FNV Personeel, aldus de bekendmaking 21 mei 2019.

Waarover moet de vakantietoeslag worden berekend?

di 21 mei 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Vakantietoeslag, Vakantiebijslag, Vakantiegeld, Ploegentoeslag, Overwerk, 13e maand, Eindejaarsuitkering
Deze maand wordt in de meeste gevallen weer het vakantiegeld uitbetaald (dat officieel dus vakantiebijslag of vakantietoeslag heet). Wettelijk moet dat minstens 8% over het...

Hogere rente studieschuld in strijd met verdrag VN

di 21 mei 2019  | Bron: Diverse kranten en kanalen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leenstelsel, Studenten, 2019, studieschuld, Rente
Het plan van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om de rente op studieschulden te verhogen is in strijd met het internationaal onderwijsrecht. Dat maakten het Interstedelijk...

Dubbel stemmen voor Europees Parlement mag niet, kan wel

di 21 mei 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Europees parlement, Stemmen
Bij de komende Europese Parlementsverkiezingen is het voor EU-burgers die in andere lidstaten wonen opnieuw mogelijk dubbel te stemmen. Het is verboden, maar de controle erop is niet...

Slimme speaker komt er aan

di 21 mei 2019  | Bron: AI  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Artificial Intelligence, 2019, Slimme speaker
Een slimme speaker of smart speaker is een speaker die je met je stem opdrachten kan geven. Niet alleen commando’s voor bedienen van de speaker zelf, maar ook van andere slimme...

Prijzen stijgen eerste kwartaal 2019 meer dan de lonen

di 21 mei 2019  | Bron: CBS & CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Koopkracht, 2019, Inflatie, Kabinet
De prijzen stijgen harder dan verwacht en de lonen juist minder hard. De CAO-lonen stegen gemiddeld met 2,3% naast een gemiddelde prijsstijging van 2,9%.

Verloop bij Bureau ICT Toetsing

di 21 mei 2019  | Bron: BIT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Controle, ICT, 2019
Opnieuw stapt er iemand op bij het Bureau ICT-toetsing (BIT). Reden: onafhankelijkheid en kwaliteit van het BIT zijn onvoldoende geborgd. De leegloop is des te meer zorgelijk omdat de...

Weinig vertrouwen in Europees parlement

di 21 mei 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europees parlement
Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Gevreesd wordt dat de opkomst in 2019 niet groot zal zijn. Wat zijn daarvan de redenen?

Komt de prikklok weer terug?

di 21 mei 2019  | Bron: AD en andere kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Urenregistratie, Prikklok, Europees Hof, Hof van Justitie, 2019, Overwerk, Rusttijd
Bedrijven in de EU moeten de uren van hun werknemers precies bijhouden, oordeelde het Europees Hof van Justitie op 15 mei 2019. Dat is nodig om te controleren of de minimale rusttijden...

Een jaar ervaring van de AVG door profit organisaties

di 21 mei 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), 2019, Intern
De AVG was in april 2019 een jaar oud. Een overzicht van opgedane ervaringen. Onder meer ''De Functionaris Gegevensbescherming (FG) werd in de helft van de grotere bedrijven aangesteld....

Picnic: Wel CAO maar dan anders

ma 20 mei 2019  | Bron: FNV en kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, Kantonrechter, 2019, Picnic
Websuper Picnic gaat samen met zijn medewerkers en brancheorganisatie INretail in de fulfilment centers een eigen e-commerce-CAO ontwikkelen die aansluit bij de werkzaamheden en de...

Geen deelname van ZZP’ers in pensioenfondsen

ma 20 mei 2019  | Bron: FD  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, DBA, ZZP-er, Pensioenfondsen
De Tweede Kamer maakt zich steeds meer zorgen over de grote groep mensen die helemaal niet meedoet aan het huidige pensioenstelsel. Zoals ZZP’ers, die geen toegang tot...

Kritiek op aanpak fraude met Europese subsidies

ma 20 mei 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Subsidies, Europa, Fraude, 2019, Europese Rekenkamer
De Europese lidstaten doen nog altijd te weinig om fraude met EU-subsidies aan te pakken. Het ontmoedigen en opsporen van fraude schiet vooral tekort bij de relatief arme lidstaten die...

Vliegbelasting van 7 euro per vlucht per passagier

ma 20 mei 2019  | Bron: Rijksoverheid en derden  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vliegtaks, 2019, 2021, Snel
Het wetsvoorstel nationale vliegbelasting is ingediend bij de Tweede Kamer. Voor het geval een Europese vliegbelasting te lang op zich laat wachten is een vliegbelasting uitgewerkt van...

Nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

ma 20 mei 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bouw, Toezicht, 2019, Rijksoverheid
De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter...

Verboden gezondheidsvragen in sollicitatieprocedures, en toch ...

ma 20 mei 2019  | Bron: CKA  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gezondheid, Vragen, Verboden, Horeca, Onderzoek, Sollicitatie
In de Wet op de medische keuringen staat dat vragen stellen aan sollicitanten over hun gezondheid niet is toegestaan. Niet in de gesprekken en in sollicitatieformulieren. En toch worden...

Ook wethouders luiden noodklok over jeugdzorg

ma 20 mei 2019  | Bron: VNG e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, Jeugdzorg, 2019, Gemeenten
Het Rijk moet snel meer geld uittrekken voor de financiering van de jeugdzorg. Met die dringende oproep aan het kabinet sluiten wethouders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich aan bij...

Aanvraag tolkvoorziening bij UWV

vr 17 mei 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, 2019, Tolk
Vanaf 1 juli 2019 moet een aanvraag voor een tolk alleen bij het UWV worden gedaan. UWV en Tolkcontact gaan samenwerken om de tolkvoorziening makkelijker te maken.

Weer minder ZZP'ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

vr 17 mei 2019  | Bron: CBS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Verzekering, Arbeidsongeschiktheid, 2019
Steeds minder ZZP’ers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Volgens het CBS daalde het percentage ZZP’ers met een AOV van 23,3% in 2011 naar 18,6% in 2017.

Duurzame bloemen op Moederdag

vr 17 mei 2019  | Bron: Centrum Centraal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CO2-uitstoot, Moederdag
De Nederlandse bloemenkalender van Centrum Centraal laat van 19 bekende snijbloemen de CO2 -uitstoot zien en in welke maand je die het beste kan open.

Steun studieleenstelsel brokkelt af

vr 17 mei 2019  | Bron: De Volkskrant e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Studiekosten, Leenstelsel, 2019, Studenten
In de eerste maanden van 2019 is de steun van de politieke partijen voor de studielening aan het afbrokkelen. Van de regeringspartijen is er nog steun van de VVD en D66, van de...

Prijs 2019 voor Great Place to Work

vr 17 mei 2019  | Bron: Great Place to Work  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Great Place to Work Institute, 2019, Prijs
Tony's Chocolonely ontving in 2019 de prestigieuze titel Great Place to Work. Opnieuw, want 5 jaar geleden eindigde de producent van slaafvrije chocolade in deze verkiezing ook al bij...

Werkloosheid verder gedaald naar 300 duizend

vr 17 mei 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheid, 2019, CBS
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. In april waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen...

Taxibedrijf Uber e.a. leiden tot meer files

do 16 mei 2019  | Bron: The Verge  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Taxi, USA, File, 2018
Uber verbetert de doorstroming in steden? Nee, helaas het tegendeel is waar. De cijfers in San Francisco en New York bewijzen dit. De ritjes hebben bovendien nog een extra nadeel: ze...

Kabinet stelt honderden miljoenen beschikbaar voor jeugdzorg

do 16 mei 2019  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kabinet, 2019, Jeugdzorg, Gemeenten, Wetten
Volgens de welbekende Haagse bronnen* noemt de NOS (mei 2019) de volgende bedragen die het kabinet aan de gemeenten beschikbaar zal stellen: in 2019 350 miljoen euro, in de jaren...

Betalingsachterstand nog steeds bij 20 procent studenten

do 16 mei 2019  | Bron: Duo, Nos, Dagbladen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Studenten, Betalingsachterstand, Leningen, 2018
In 2018 heeft een op de vijf studenten een studieschuld. Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van vier/vijf jaar geleden. Komt bij dat van veel buitenlandse studenten het adres...

Nederland nummer 1 in Europa?

do 16 mei 2019  | Bron: CBS & Eurostat  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Nederland, Vergelijking, Plaats, 2017
Nederland nummer 1 in Europa? Nee, verre van dat cijfer. Het CBS, met gebruik van Eurostat, publiceerde een overzicht van de scores van de 28 EU-landen op een aantal deelgebieden...

Afleiders voor een goede productiviteit

wo 15 mei 2019  | Bron: Protime  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Irritatie, Productiviteit, Afgeleid
Protime noemt vijf afleiders. Het is zinvol als u eerst zelf te rade gaat welke afleiders u onderscheidt, en pas daarna kennis neemt van de vijf grooste afleiders die Protime noemt.

Managers met salaris boven 6 ton niet beter

wo 15 mei 2019  | Bron: CBS & Universiteit Groningen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inkomen, CEO, Onderzoek, 2018, Maximum bedrag
Het blijkt dat de managementkwaliteit tot een bepaald salarisniveau positief samenhangt met het salaris van de CEO. Het positieve verband lijkt te stagneren boven de 600 duizend euro.

Gezonder kunnen we het niet maken, wel duurder

wo 15 mei 2019  | Bron: Rob Baan  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Bedrijfskantine, Bijtelling, Lunch, WKR, Eindloon, Arboregeling
Ons bedrijfsrestaurant was niet heel anders dan dat van andere. Mijn werknemers kwamen er na hard werken zitten, kregen van ons een bak soep en koffie of thee, aten hun meegebrachte...

Vakbond FNV eist bevriezen AOW-leeftijd voor 1 juli 2019

wo 15 mei 2019  | Bron: FNV en derden  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AOW, Vakbonden, Koolmees, 2019, Pensioenfondsen
Vakbonden wensen een uitgebreide doorrekeningen over de effecten van het nieuwe aanvullende pensioen. En daarvoor moeten de rekenregels voor pensioenfondsen bekend zijn. Dat betekent...

500 automobilisten met mobieltje beboet

di 14 mei 2019  | Bron: Bing & De Telegraaf  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Mobieltje, Auto, Bekeuring, 2019
De politie heeft rond Breda ruim 500 boetes uitgedeeld aan automobilisten die tijdens het rijden hun mobieltje gebruikten. Het totale boetebedrag van deze bekeuringen is ruim € 128.000...

Matrix ‘Handhaving en sanctionering’

di 14 mei 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verwijtbaar, Gedrag, UWV, Overheid, Onderwijs, 2018
De matrix helpt werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs om vast te stellen of er sprake is van verwijtbaar gedrag van een (ex-)werknemer. UWV heeft samen met een aantal...

Aantal volledig elektrische auto’s verdubbeld in 2018

di 14 mei 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Elektrische auto, 2019, CBS

Mijlpalen twintigers schuiven op

di 14 mei 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, Opleiding, Levensloop, 2018, CBS
Twintigers van 2018 bereiken mijlpalen in hun levensloop later dan de twintigers van 2008. Ze gaan later uit huis, volgen langer onderwijs en hebben minder snel een vaste arbeidsrelatie...

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019

ma 13 mei 2019  | Bron: NIRPA  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Trendonderzoek, Salarisadministrateur, Salarisadministratie, Vakgebied, Payroll professional, NIRPA
Graag willen wij u namens het NIRPA uitnodigen voor deelname aan het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019. Trendonderzoek Salarisprofessionals is in 2016 voor het eerst...

Kantoor waar alle afval grondstof wordt

ma 13 mei 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoor, UWV, 2019, Afval, Grondstof
Een afvalcoach, nieuwe manieren van afval inzamelen en recycling tot nieuwe producten: Het kantoor van UWV in Utrecht is dankzij hulp van het consortium CircularOffice op weg om een...

Aan de slag met MBO-certificaten

ma 13 mei 2019  | Bron: BB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beroepsonderwijs, 2018, 2019, MBO, Leven lang leren, Van Engelshoven
30 april 2019 zijn de eerste veertien MBO-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen gepubliceerd in de Staatscourant. Met een MBO-certificaat kunnen werkenden en...

Werkgevers komen banenafspraak in 2018 goed na

ma 13 mei 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Banenafspraak, 2018, Positief, Werkgevers, Overheid
UWV heeft de Trendrapportage banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018 gepubliceerd. Dit is de voorbode van het jaarlijkse, officiële meten van de banenafspraak. De cijfers laten...

Dekkingsgraad pensioenen in april 2019 iets hoger

ma 13 mei 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dekkingsgraad, Pensioen, 2019
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april 2019 weer wat opgekrabbeld van 106% naar 107%.

Gekoelde trein in plaats van vrachtwagen

ma 13 mei 2019  | Bron: Cool Rail  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrachtwagen, Treinen, CO2-uitstoot
Door het vervoer per trein wordt het aantal vrachtwagentransporten jaarlijks met 12.096 verminderd en worden 22 miljoen wegkilometers bespaard. Daardoor wordt jaarlijks circa 15.000 ton...

Werkgevers discrimineren oudere werknemers

vr 10 mei 2019  | Bron: Netspar & diverse kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Oudere werknemer, Discriminatie, Opleidingen, 2019
Ze bieden hun medewerkers vanaf 56 jaar veel minder vaak cursussen en trainingen aan dan de rest van hun personeel. Dat blijkt uit een onderzoek van pensioeninstituut Netspar, mei 2019....

Elektrische auto's populair, dip voor diesel

vr 10 mei 2019  | Bron: Europa Nu & ACEA  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Automarkt, Benzine, Elektrische auto, Europa
Het aantal puur elektrische auto's in Europa is in het eerste kwartaal 2019 met bijna 85 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel benzineauto's nam licht toe,...

Ook verplicht pensioen voor ZZP’ers kunst en cultuur?

vr 10 mei 2019  | Bron: Zorg & welzijn  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Verplicht, 2019
Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) wil dat vanaf 2021 voor alle ZZP’ers die werkzaam zijn in de kunst en cultuur een verplichte pensioenregeling zal gelden. Willen de ZZP-ers dat ook?

Hogere rente op studielening vanaf 2020?

vr 10 mei 2019  | Bron: Dagbladen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: studieschuld, Rente, Eerste Kamer, 2020, 2019
De rente op studieleningen zal de komende jaren fors wellicht stijgen. Dat gaat gebeuren als het wetsvoorstel - rente op studieschulden van 5 jaar naar de hogere rente van 10 jaar -...

Jaarverslag Inspectie SZW 2018

vr 10 mei 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, Jaarverslag, 2018
In het jaarverslag 2018 treft de lezer tal van weetjes en cijfers aan. Het verslag kan op een video worden bekeken. Belangrijk zijn de drie veranderingen in 2018 zijn doorgevoerd

Letselschade onbelast

vr 10 mei 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Letselschade
Een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding is niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat je het bedrag snel aan iets besteedt.

Gemeenten komen jaarlijks miljoenen tekort voor jeugdhulp

do 9 mei 2019  | Bron: Gemeenten, Rijksoverheid, Couranten,  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gemeente, Jeugdzorg, Tekort, Kabinet
De een na de ander gemeente komt in de rode cijfers door de jeugdhulp, de kranten staan er vol van. Het gaat niet om kleine bedragen, een tekort van vijf tot dertig procent t.o.v. het...

Ook ABP vreest verlaging pensioenen

do 9 mei 2019  | Bron: ABP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Overheid, 2019, 2020, ABP, Jaarverslag
De kans dat oud-ambtenaren in 2021 pensioen moeten inleveren is “reëel”. Dat schrijft pensioenfonds ABP in het jaarverslag 2018.

Autoplan Amsterdam onrealistisch

do 9 mei 2019  | Bron: Overheid en derden  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Autoplan Amsterdam onrealistisch
Het door wethouder Dijksma aangekondigde plan om vanaf 2030 alle benzine- en dieselauto’s te weren uit Amsterdam is onrealistisch. Dat heeft Bovag in diverse landelijke media laten...

Wijziging Participatiewet en Ziektewet middels breed offensief

do 9 mei 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, Van Ark, Consument, 2019
Het concept wetsvoorstel is ter consultatie op internet door Min. SZW aangeboden. Mensen kunnen in de periode 30 april en 6 juni 2019 schriftelijk reageren. Reacties worden gepubliceerd...

Eisen voor gezonde lucht opnieuw afgewezen

do 9 mei 2019  | Bron: NRC e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fijnstof, Gerechtshof, 2019, Afgewezen, Nieuws, Milieudefensie
Het gerechtshof in Den Haag heeft op 17 mei 2019 de vorderingen van Milieudefensie voor gezonde lucht opnieuw afgewezen. De consequenties zijn dat de Nederlandse Staat geen extra...

Jurisprudentie starters- en zelfstandigenaftrek

do 9 mei 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Startersaftrek, Zelfstandigenaftrek, Belastingdienst, 2019, Gerechtshof
Een timmerman is er niet in geslaagd het gerechtshof in Den Haag te overtuigen inzake zijn de starters- en zelfstandigenaftrek. Eerder had de Belastingdienst de urenregistratie...

Betere managers leiden productievere bedrijven

wo 8 mei 2019  | Bron: CBS & Universiteit Groningen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Management, Beter, 2018
Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het management presteren beter. Een hoge productiviteit en meer internationale activiteiten van het bedrijf gaan vaak samen met een...

Per ongeluk 100.000 CV's openbaar

wo 8 mei 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dossier, Openbaar, Ontslag (UWV), Privacy, Koolmees, Tweede Kamer, 2019
Ruim 117.000 CV’s van werkzoekenden zijn tussen 16 en 30 april illegaal gedownload bij uitkeringsinstantie UWV. Het gaat om contactgegevens zoals naam, woonplaats en e-mailadres, maar...

Voorwaarden voorziening treffen voor transitievergoeding

wo 8 mei 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Hoge Raad, 2019
Een werkgever mag een voorziening treffen als aan drie punten is voldaan. In een arrest in 2019 ging het met name om punt drie 'het moet redelijk zeker zijn dat de transitievergoeding...

Opleverdatum en aanvaarding bepalen dat de dienst is verricht

wo 8 mei 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, BTW, 2019, Europees Hof
Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de formele opleverdatum en aanvaarding bepalend zijn voor het moment dat een dienst is verricht. De uitspraak is belangrijk voor...

Wanneer zijn buitenlandse sociale verzekeringspremies verschuldigd?

di 7 mei 2019  | Bron: CBR  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Buitenland, Sociale werkvoorziening, Europa, Jurisprudentie
Het gaat om de miljoenen Europeanen die gedeeltelijk werken in het land waar zij geboren zijn en deels ook in een ander EU-land werken. Het is logisch dat Europa zich bezig houdt met de...

HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers

di 7 mei 2019  | Bron: Edubook  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Scholing, Opleiding, Opleidingsbudget, Ontwikkeling
8% van de respondenten geeft aan dat HR de grootste invloed heeft op de scholingsintentie van medewerkers. Welke rol gaat HR spelen, wanneer de invloed op de scholingsintentie zo...

De WKR gebruikelijkheidstoets toch weer ter discussie bij de Hoge Raad?

di 7 mei 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Hoge Raad, Gebruikelijkheidstoets
Bij het toekennen van een onbelaste vergoeding hanteert de Belastinginspecteur de zogenaamde “gebruikelijkheidstoets”. In principe een eenvoudige toepassing, maar in een rechtszaak...

Minister Koolmees lanceert Regelhulp financieel cv

ma 6 mei 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Subsidies, Naslag, Financieel, Koolmees
De Regelhulp financieel cv van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt inzichtelijk op welke subsidies werkgevers aanspraak kunnen maken, als zij iemand met een...

Mobiel banditisme harder aangepakt

ma 6 mei 2019  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Criminaliteit, VNO-NCW, Mobiel, 2019
Als mobiele bendes werden opgepakt, werden ze vaak weer rijgelaten in afwachting van hun rechtszaak. Daarna komen ze vaak niet meer opdagen, wie had dat nou kunnen verwachten? Het gaat...

Behoefte persoonlijk budget te spenderen aan beweging en ontspanning

ma 6 mei 2019  | Bron: Visma & Raet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vitaliteit, Management, Sport, Onderzoek
Uit een onderzoek bleek dat als medewerkers honderd euro vrij mogen besteden, liefst 41 procent van hen dat willen uitgeven aan sport, beweging en ontspanning. Het is daarom vreemd...

Ontwikkelingen antigeluid-paneel

ma 6 mei 2019  | Bron: Diverse onderzoeken  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Geluidsoverlast, Kantoor, Kantoortuin, Verbetering
Bekend is dat de antigeluid, akoestische of gewoon wandpanelen hun intrede doen in kantoren en daarbuiten om ongewenst lawaai te verminderen. En hierbij kan je ook denken dat een van de...

Cijfers finan­ciële sector 2018

ma 6 mei 2019  | Bron: AFM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Financiële sector, 2018
Een groot aantal cijfers 2018 betreffende de finan­ciële sector, inclusief getallen over de pensioenen.
Bekijk items: 301 tot 400 (9 354 totaal)