Nieuws

Nederland laat Europees fonds voor voedselbanken onbenut

do 25 jun 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Voedselbank, Onbenut, Tweede Kamer, Europees, 2020
"Dat de voedselbanken het door de coronacrisis een stuk drukker krijgen, lijkt wel vast te staan: We houden rekening met een groei van 50 procent en we begrijpen niet dat Nederland...

Evolutie van het wervingsproces in tijden van Corona

do 25 jun 2020  | Bron: Managers Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sollicitatie, Corona, Werving, 2020
Hoewel de mogelijkheid om thuis te werken een voordeel is dat veel werknemers waarderen, hebben veel bedrijven een gebrek aan infrastructuur om die mogelijkheid aan te bieden zonder dat...

Stichting van de Arbeid komt met aanvalsplan ‘werknemers zonder pensioen’

do 25 jun 2020  | Bron: Stichting van de Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, 2020, Stichting van de Arbeid
In het aanvalsplan zijn acties en maatregelen opgenomen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan. Hiervoor zijn meerdere deskundigen geraadpleegd en heeft de...

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen

wo 24 jun 2020  | Bron: CPB & SCP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Armoede, 2020, Geld, Banen
Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met...

Ondernemingsraad kan circulaire economie aanjagen

wo 24 jun 2020  | Bron: OR-net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, Circulaire economie, 2020
De huidige manier van produceren wordt wel de ‘lineaire economie’ genoemd. Bedrijven maken van grondstoffen producten op een eindige manier, waarmee de aardse voorraden worden uitgeput....

Betrek mensen met een beperking bij anderhalvemetersamenleving

wo 24 jun 2020  | Bron: College voor de Rechten van de Mens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Anderhalvemeter, Beperking, 2020, Corona
In het VN-verdrag handicap staat dat mensen met een beperking moeten worden betrokken bij maatregelen die over hen gaan. Dat is een verplichting bij de totstandkoming en uitvoering van...

Kwart werkzoekenden met migratieachtergrond gediscrimineerd tijdens sollicitatie

di 23 jun 2020  | Bron: Unique  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Migranten, 2020, Sollicitatie
Discriminatie en racisme domineren momenteel het nieuws. Ook op de werkvloer komt dit in Nederland nog veelvuldig voor. Te oud? Te jong? Van het verkeerde geslacht of een andere...

Duidelijkheid over fiscale uitruilregeling woon-werk

di 23 jun 2020  | Bron: Staatscourant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Reiskostenvergoeding, Coronavirus, Datum, Staatscourant
Voor de fiscale uitruilregeling woon-werk moet de werknemer op uiterlijk 12 maart 2020 zijn keuze voor deelname aan de regeling kenbaar moet hebben gemaakt, wil men de thuiswerkdagen...

Vergaderen door College voor de rechten van de mens

di 23 jun 2020  | Bron: College voor de Rechten van de Mens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: College voor de Rechten van de Mens, Vergaderen, Corona, 2020
Het College voor de Rechten van de Mens heeft in verband met het coronavirus maatregelen getroffen om zoveel mogelijk fysieke zittingen te kunnen houden, met inachtneming van de...

Na 3 minuten zijn ze het weer vergeten

ma 22 jun 2020  | Bron: EenVandaag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Anderhalvemeter, Middelbare scholen, Coronacrisis
Het is voor middelbare scholen erg moeilijk om leerlingen onderling anderhalve meter afstand te laten houden. De scholen maken zich nu al zorgen over de start van het nieuwe schooljaar.

Discriminatie hardnekkig probleem

ma 22 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Ollongren, Tweede Kamer
De afgelopen periode is wederom gebleken dat discriminatie en racisme hardnekkige problemen in onze samenleving zijn. Discriminatie is een diepgeworteld probleem en het bestrijden ervan...

Grenzen EU weer open tijdens corona? Let op privacy!

ma 22 jun 2020  | Bron: EDPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Grenscontrole, Privacy, Controle, Corona
Steeds meer grenzen tussen EU-lidstaten gaan weer open, nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. De lidstaten kunnen hierbij extra maatregelen willen nemen. Bijvoorbeeld coronatests aan...

Arbeidsvoorwaarden heroverwegen

ma 22 jun 2020  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsvoorwaarden, AWVN, Coronacrisis, CAO, Heroverwegen
Gezonde bedrijven en maximale werkgelegenheid op de lange termijn moeten de doelstellingen zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarom doen werkgevers en vakbonden er verstandig aan...

NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19

vr 19 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ergonomie, COVID-19, 2020, Nen-spec
Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het heeft geen verplichtend karakter en is maximaal zes maanden geldig. De NEN-spec zal worden geactualiseerd als er nieuwe...

Zelfstandigenverklaring en minimumtarief ZZP’er ingetrokken

vr 19 jun 2020  | Bron: Personeelswet e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimum tarief, ZZP, Koolmees, Tweede Kamer
Het kabinet komt er op terug een minimumtarief van 16 euro voor ZZP’ers in te voeren. De maatregel blijkt niet effectief voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, terwijl het...

Afspraken met grote steden over aanpak lerarentekort

vr 19 jun 2020  | Bron: Min. OCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leraren tekort, Slob, Kabinet, 2020
Het kabinet trekt de komende vier jaar 116 miljoen euro uit voor de uitvoering van de noodplannen van de grote steden, waar het lerarentekort het grootst is. Met dit geld kunnen de...

Minder bedrijven worstelen met betalingsverplichting

do 18 jun 2020  | Bron: CM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Ondernemers, Belasting, VNO-NCW, MKB
Bijna 20 procent van de ondernemers in Nederland kan als gevolg van de coronacrisis niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Dat is een stuk minder dan een maand eerder....

Duitsland bedankt

do 18 jun 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duitsland, Samenwerking, 2020, Patiënten, Coronacrisis
Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft in Münster Duitsland bedankt voor hun bereidheid en hun inzet om de afgelopen maanden Nederlandse corona-patiënten te behandelen...

Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

do 18 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Van Ark, Preventie, 2020
Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW), verantwoordelijk voor de Brede Schuldenaanpak van het kabinet, kijkt naar de mogelijkheid om meer mensen met problematische schulden tijdelijk...

Benut lessen uit coronacrisis om thuiszitters naar school te helpen

do 18 jun 2020  | Bron: Min OCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderwijs, Thuiswerken, Coronavirus, 2020, Slob
Jaarlijks gaan zo’n 4600 leerlingen om uiteenlopende redenen langere tijd niet naar school. Ze kampen bijvoorbeeld met een langdurige ziekte of hebben thuis ernstige problemen. Door...

Bestaand medicijn lijkt te werken bij ernstig zieke coronapatiënten

do 18 jun 2020  | Bron: Divere bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Medicijnen, coronavaccin, Engeland, 2020, Goedkoop, Dexamethason
Een goedkoop en algemeen verkrijgbaar medicijn kan het leven van ernstig zieke patiënten met coronavirus helpen redden. De lage dosis steroïde behandeling dexamethason is een grote...

Regeling gedupeerde ouders toeslagen wordt uitgebreid

wo 17 jun 2020  | Bron: Kinderopvangtotaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Van Huffelen, Kinderen, Toeslagen, 2020, Ouders
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakt het mogelijk dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen...

Royaler nabestaandenpensioen

wo 17 jun 2020  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nabestaandenpensioen, 2020, Keuze, Vakbonden, Werkgevers
Onderdeel van het pensioenakkoord 2020 krijgt de partner van een overleden werknemer in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering.

Extra aandacht voor thuiswerkende jonge werknemers

wo 17 jun 2020  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, Stress, Jongeren, 2020, Arbeidsinspectie
Toenemend gebruik van digitale communicatiemiddelen in een werkcontext kan leiden tot meer stressklachten, een verschijnsel dat bekend staat als ‘technostress’. Jonge werknemers en...

Definitief geen verlenging overgangsfase brexit

di 16 jun 2020  | Bron: Accountancy Nieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, 2020, 2021, Engeland, Europa, Definitief
In het terugtrekkingsverdrag, niet te verwarren met het akkoord over de toekomstige relatie, zijn onder meer afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers die in Engeland wonen en...

Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

di 16 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Overheid, 2020
Tot de verwerking van persoonsgegevens behoren alle handelingen die gedaan worden met deze gegevens; bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bijwerken, opvragen,...

Mogelijk coronavaccin voor Europa gecontracteerd

di 16 jun 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Vaccinatie, 2020, coronavaccin
Als de ontwikkeling van het betreffende vaccin goed verloopt, komen vanaf eind 2020 stapsgewijs in totaal 300 tot 400 miljoen vaccins voor Europa beschikbaar.

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

di 16 jun 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Zorg, Verlenging, 2020
De compensatieperiode is voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen.

Tientallen gemeenten moeten miljoenen lenen

di 16 jun 2020  | Bron: Gemeente.Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Gemeente, Tekort
Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten lenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en uitgaven...

Webmodule ZZP Zelfstandige Zonder Personeel start als pilot

di 16 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, Pilot, 2020, Tweede Kamer, Koolmees, Vijlbrief, Mona Keijzer, Rechtspositie
Een deel van de bedrijven zal in de toekomst de werkrelatie anders moeten vormgeven als ze een opdracht door een ZZP’er willen laten uitvoeren. Het kabinet ziet tevens van af van het...

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 4)

ma 15 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tozo-regeling, 2020, Gemeente, Ondernemer
Op 12 juni 2020 zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vierde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige...

Gesprekken uitwerking pensioenakkoord afgerond

ma 15 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, 2020, Koolmees, Kabinet, Sociale partners
Het voorstel luidt dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december 2020. Voor zware...

Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

ma 15 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmigranten, 2020, Coronavirus
Arbeidsmigranten in Nederland lopen een verhoogd risico op een coronabesmetting. Zij zijn voor hun woning en zorgverzekering vaak afhankelijk van hun baas, en zijn daardoor extra...

Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 (coronavirus)

ma 15 jun 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Poortwachter, Aanpassen, Coronavirus, 2020
De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever...

Steeds minder mensen schuldenvrije toekomst

ma 15 jun 2020  | Bron: ANP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Ombudsvrouw, Schuldsanering, 2020, Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
Steeds minder mensen komen in aanmerking voor schuldsanering. Uit onderzoek blijkt dat burgers moeilijk toegang vinden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), meldt de...

Aantal faillissementen gedaald in mei 2020

ma 15 jun 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, 2020
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in mei 73 bedrijven minder failliet verklaard dan in april.

Regeling gedupeerde ouders toeslagen wordt uitgebreid

za 13 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Toeslagen, 2020, Compensatie, Ouders
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakt het mogelijk dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen...

Eerste aanvraagperiode NOW gesloten

vr 12 jun 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, UWV, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
In de eerste aanvraagperiode hebben 144.000 werkgevers een aanvraag ingediend. UWV heeft tot nu toe 4,5 miljard euro uitgekeerd aan 123.000 werkgevers. (zie onderaan dit artikel, NB6)

Brussel wil maandelijkse coronarapporten van onlineplatforms

vr 12 jun 2020  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Europese Commissie, 2020
De Europese Commissie voert haar strijd tegen nepnieuws en desinformatie over het coronavirus op. Zo wil ze dat onlineplatforms als Facebook, Google en Twitter elke maand rapporteren...

Studenten helpen scholieren achterstanden inlopen

vr 12 jun 2020  | Bron: Min OCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Achterstand, Studenten, Pabo, 2020, Onderwijs
Studenten gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van...

Rutte laat jongeren meepraten en vraagt hen met concrete plannen te komen

vr 12 jun 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rutte, Jongeren, Coronacrisis
Kom met ideeën, suggesties en ‘liefst opbouwende’ kritiek te komen om de coronasamenleving nog beter in te richten. Met een selectie van beste ideeënbedenkers gaat Rutte in gesprek op...

Lonen stijgen een stuk minder in de marktsector sinds coronacrisis

do 11 jun 2020  | Bron: Personeelsnet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Incidentele loonsverhoging, 2020, Coronacrisis, CAO
Sinds de komst van de coronavirus is de gemiddelde loonsverhoging in CAO’s bij bedrijven in de marktsector met +1,8 procent bescheiden te noemen. Door de coronacrisis verkeren...

175.000 OV-reizigers willen een auto kopen

do 11 jun 2020  | Bron: Bovag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Openbaar vervoer, Auto, Tweedehands, 2020
In een onderzoek van Markteffect in opdracht van BOVAG onder 1.185 consumenten gaf afgelopen week de helft van de OV-reizigers aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer.

Geen winst, dan maar sluiten

do 11 jun 2020  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Boete, Horeca, 2020, Eenmetervijftig
Roxanne Moison opende vorige week vol goede moed weer haar café De Pompe in Goes. Drie dagen later heeft ze de deuren weer gesloten. ‘We hadden een leuke opening, maar we merkten meteen...

Vooralsnog wordt minimumloon niet verhoogd

do 11 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimumloon, Koolmees, Van Ark, Tweede Kamer, CPB, Verhoging
Er komt geen hoger minimumloon op basis van het CPB-onderzoek waaruit blijkt dat verhoging van het minimumloon minder banen kost dan eerder werd gedacht. Wat zij wel willen is dat er...

Verrekeningsmethode internationale bestuurders- en commissarisbeloningen

wo 10 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Commissaris, Internationaal, Verrekening, 2020
De aanpak van belastingontwijking is een van de beleidsprioriteiten van dit kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer van 29 mei 2020 beschrijft het kabinet hoe het de effecten van de...

Werkgever mag mondkapjes voor ov onbelast vergoeden

wo 10 jun 2020  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Mondkapjes, Onbelaste vergoeding, Onbelaste verstrekking, Openbaar vervoer, Arbowet
Werkgevers kunnen mondkapjes die hun werknemers nodig hebben als ze met het openbaar vervoer van en naar het werk willen reizen, onbelast vergoeden. De wet geeft de werknemers echter...

Coronacrisis kost honderdduizenden Nederlanders hun baan

wo 10 jun 2020  | Bron: DNB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Werkloosheid, DNB, 2020
In cijfers, de werkloosheid gaat in 2020 waarschijnlijk naar 4,6 procent van de beroepsbevolking. In 2021 komt als gevolg van reorganisaties het werkloosheidscijfer op circa 7,3...

Wetsvoorstel: Betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen

wo 10 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, Betaaldata, Maand, 2020, Wetsvoorstel, Mona Keijzer, sanne
Dit is één van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven die de bewindspersonen op 9 juni 2020 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Coronahandreiking helpt bedrijven met veilig en gezond werken

wo 10 jun 2020  | Bron: MKB & VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Veilig, Gezond, VNO-NCW, MKB, 2020, SER, FNV, CNV
Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om...

AP wijst supermarkten op regels gezichtsherkenning

wo 10 jun 2020  | Bron: AP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, 2020
Dat begint misschien bij een supermarkt, die met één druk op de knop kan opzoeken hoe vaak jij de winkel binnenkomt en wat jij dan koopt. Dat eindigt bij een situatie dat we continu...

Veilig thuiswerken

di 9 jun 2020  | Bron: MKB Belangen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Veilig, Thuiswerken, Wachtwoord, Phishing, Coronavirus, 2020
MKB-Belangen geeft een opsomming van niet minder dan acht cyberrisico's.

Maak deeltijd thuiswerken mogelijk

di 9 jun 2020  | Bron: Denktank Coronacrisis & SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Deeltijd, SER, Coronacrisis, 2020
Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Houd daarbij rekening met de sector, specifieke omstandigheden en het type werkzaamheden.

Noodmaatregelen bereiken 2,5 miljoen werkenden

di 9 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Overheid, Loonkosten
Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkgelegenheid heeft de afgelopen drie maanden ruim 2,1 miljoen werkenden bereikt. Op de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO werd zo’n...

Nederlanders in Engeland en Engelsen in Nederland

di 9 jun 2020  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Nederland, Groot-Brittannië, 2020, 2021, Inburgering
Er wonen en werken ongeveer 100.000 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Het VK heeft toegezegd dat EU-burgers die vijf jaar of langer in het VK wonen niet uit het land hoeven te...

Kwart aanvragen TOZO niet uitbetaald

di 9 jun 2020  | Bron: Accountant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tozo-regeling, 2020, ZZP-er, Niet uitbetaald
Haast een kwart van alle aanvragen voor de TOZO-regeling is niet uitbetaald, afgewezen of niet goed ingevuld. Gemeenten geven aan problemen te voorzien bij de verlenging van de...

Gaan we ooit weer terug naar kantoor?

di 9 jun 2020  | Bron: Het Nieuwe Werken en Arcadis  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, Kantoor, Vergaderen, 2020, Corona
De komende tijd zal een groot deel van de kantoorwerkers gewoon thuisblijven. Toch vraagt de versoepeling van de coronamaatregelen om een visie op een nieuwe manier van werken. Wat als...

Kritiek op uitvoering Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

ma 8 jun 2020  | Bron: RTL Z  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Kritiek, Koolmees
Ondernemers blijven ontevreden met de manier waarop de omzet moet worden berekend in het steunpakket NOW 2.0. Vooral seizoensbedrijven voelen zich gedupeerd. Maar volgens minister...

Beter spoorvervoer in EU-landen

ma 8 jun 2020  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Treinen, Vliegtuig, Vervuilen, 2021
EU-landen willen het grensoverschrijdende spoorvervoer aantrekkelijker maken. Nu is vliegen vaak goedkoper, maar de lidstaten willen samenwerken zodat mensen vaker en makkelijker de...

Beoordeling van methoden in de asbestverwijdering

ma 8 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asbest, Verwijderen, Van Ark
Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het verzoeken die te beoordelen.

Tijdelijke overbrugging flexibele arbeiders (TOFA) op 22 juni open

ma 8 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: TOFA, Koolmees, Tweede Kamer, Overbruggingsregeling
Minister Koolmees schrijft de Tweede Kamer dat hij het UWV formeel de opdracht heeft gegeven om over te gaan tot invoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele...

Coronacrisis maakt minimumloon in hele EU hard nodig

ma 8 jun 2020  | Bron: Accountant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Coronacrisis, Minimumloon, 2020
Een gegarandeerd minimumloon voor alle werkenden in de EU is door de coronacrisis harder dan ooit nodig. De inkomensverschillen en armoede onder werkenden zijn door de economische...

Mismatch blijft ondanks coronacrisis

ma 8 jun 2020  | Bron: ABN-AMRO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Mismatch, Coronacrisis, 2020, Vacatures
Volgens ABN AMRO is dit deels het gevolg van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Maar ook een structurele: het werk dat de werkzoekende wil of kan...

Corona-dashboard alarm bij 40 ziekenhuisopnames per dag

vr 5 jun 2020  | Bron: RTV Utrecht  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Kabinet
Hetzelfde geldt voor tien opnames op de intensive care per dag, gemiddeld over drie dagen en het veelbesproken 'reproductiegetal', dat niet boven de 1,0 moet uitkomen.

Vaststellingsdatum NOW verschoven naar 7 oktober

vr 5 jun 2020  | Bron: Voogdaccountants  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 2020, Datum
Vanwege de verlenging van de wekentermijn voor het tweede aanvraagtijdvak van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is de vaststellingsdatum verschoven...

Meer flexwerkers komen in aanmerking voor corona-uitkering

vr 5 jun 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Flexwerker, Koolmees, Tweede Kamer, 2020, Uitkering
Meer flexwerkers die door de coronacrisis geen werk meer hebben, kunnen een uitkering krijgen. Maar het bedrag wordt lager. De verwachting is dat meer studenten voor een uitkering in...

Samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland inzake vaccins

vr 5 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Samenwerken, Europa, Coronavirus, 2020
Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland bundelen de krachten in de onderhandeling met ontwikkelaars en producenten van potentiele coronavaccins. Het is de bedoeling de productie van...

Uitzondering tweedegraads bloedverwanten in Participatiewet blijft bestaan

do 4 jun 2020  | Bron: NVG  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, Aanpassing, Eerste Kamer, 2020, Verworpen
De Eerste Kamer heeft gistermiddag tegen het wijzigen van de kostendelersnorm gestemd. De aanscherping van de Participatiewet die hiervoor nodig was, gaat niet door.

Pensioenfondsen 2020 krabbelen verder op

do 4 jun 2020  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Indexatie, 2020
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei opgelopen van 90% naar 92%.

Nieuw inburgeringsstelsel in wording

do 4 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inburgering, 2021, Concept wetsvoorstel
Met het wetsvoorstel wordt een nieuw inburgeringsstelsel geïntroduceerd dat inburgeraars moet ondersteunen om sneller te starten met inburgering en beter Nederlands te leren. Het liefst...

Rustregels vrachtwagenchauffeurs weer normaal

wo 3 jun 2020  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrachtwagen, Rusttijd, Corona, 2020, Normale arbeidsduur
Wekenlang mochten vrachtwagenchauffeurs maximaal 11 uur per dag de weg op, maar vanaf maandag geldt het maximum van 9 uur opnieuw. Een vrachtwagenchauffeur mag nu weer maximaal 56 uur...

Lage buffers mkb kunnen tot nieuwe bankencrisis leiden

wo 3 jun 2020  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kredieten, Crisis, 2020, MKB, Banken
Een kwart van de Nederlandse mkb-bedrijven heeft zo weinig buffers dat zij na zes maanden omzetverlies in acute geldnood komen ondanks de coronasteun door de overheid. Als deze...

Aanvragen van Klein Krediet Corona nu mogelijk

wo 3 jun 2020  | Bron: Accountant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kredieten, Corona, 2020, Midden- en kleinbedrijf
De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze coronaregeling...

Streefcijferregeling geldt niet voor pensioenfondsen

di 2 jun 2020  | Bron: Pensioenfederatie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenfondsen, Streefcijferregeling, Van Engelshoven
De meeste Nederlandse pensioenfondsen gebruiken de stichting als rechtsvorm, aldus de minister. Dit betekent dat de regeling op de meeste pensioenfondsen niet van toepassing is.

FNV peilt of horecamedewerkers wel veilig kunnen werken

di 2 jun 2020  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vakbond, Coronavirus, Medezeggenschap, 2020
Vakbond FNV heeft op 30 mei 2020 een meldpunt geopend waar horecamedewerkers hun ervaringen over hun werkomstandigheden kunnen delen. De vakbond wil via het meldpunt een vinger aan de...

Thuiswerken voor velen geen probleem

di 2 jun 2020  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, Coronavirus, 2020
Uit onderzoek van Intelligence Group blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking (NBB) uitstekend uit de voeten kan met de 1,5 meter economie. Dat de beroepsgroep...

Website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie

di 2 jun 2020  | Bron: VNO-NCW e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Anderhalvemeter, VNO-NCW, MKB, 2020
MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren in samenwerking met de rijksoverheid op 29 mei 2020 de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl.

Plannen verplichte zelfstandigen-AOV lijken te stranden op Europees recht

di 2 jun 2020  | Bron: Findinet e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Verzekering, AOV, 2020, Europa
Het voorstel is niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag, meldt de Werkvereniging in een persbericht.

Facebook: op afstand werken. Salaris afhankelijk van locatie

di 2 jun 2020  | Bron: FFacts  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, Facebook, Salaris, 2020
Daarnaast wil hij meer werknemers aannamen die altijd op afstand werken. Op die manier kan hij veel meer talent aan zich binden omdat ze niet uit de steden waar Facebook kantoren heeft...

Horeca gretig op reserveringsapps

di 2 jun 2020  | Bron: Emerce e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Horeca, Open, Reservering, 2020
Horecabedrijven zijn massaal op zoek naar apps en diensten waarmee bezoekers stoeltjes kunnen reserveren in café’s en restaurants die 1 juni open mogen. Nieuwe initiatieven schieten uit...

Denktank Coronacrisis komt met advies intelligent herstelbeleid

ma 1 jun 2020  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, SER, Herstelbeleid, Coronacrisis
In het advies staan uitgangspunten voor een intelligent herstelbeleid, die zich richten op herstel van de economie en werkgelegenheid, maar ook op het overeind houden van...

Betere rechtsbescherming voor mbo-studenten

ma 1 jun 2020  | Bron: NOG  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MBO, Studenten, Scholen
De rechten van mbo-studenten rondom schorsing en verwijdering worden opgenomen in de wet. Ook kunnen zij vanaf studiejaar 2021-2022 op een laagdrempelige manier bezwaar maken tegen...

Klein Krediet Corona (KKC)

ma 1 jun 2020  | Bron: Qredits  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, Corona, Banken, Leningen
De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze...

Nieuwe bronbelasting op dividendstromen

ma 1 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belasting, Belastingontduiking, Nederland, 2014
Het kabinet is van plan om vanaf 2024 een nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen in te voeren. Dit betekent opnieuw een grote stap in de strijd tegen...

Kabinet versterkt garantiefonds bij reisvouchers voor geannuleerde pakketreizen

ma 1 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Reis- en verblijfkosten, Voucher, 2020
Het kabinet gaat per 1 juni 2020 het fonds van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) versterken met een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro, zodat consumenten zeker weten dat...

Aparte Kamercommissie digitale zaken

ma 1 jun 2020  | Bron: 4Nieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Digitaal, Tweede Kamer, Commissie, 2020
De Tweede Kamer is niet genoeg toegerust om allerlei ontwikkelingen rond digitalisering goed te beoordelen en te volgen. Daarom moet er een vaste Kamercommissie digitale zaken komen.

Klimaat- en energiebeleid kost 3 miljard euro per jaar

ma 1 jun 2020  | Bron: Planbureau voor de Leefomgeving  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaatakkoord, 2020, Kosten
De maatregelen die genomen moeten worden om de doelstellingen van het klimaat- en energiebeleid te bereiken, kosten alles bij elkaar gemiddeld zo'n 3 miljard euro per jaar, in de...

Corona-kosten maatregelen Overheid verder uitgebreid

ma 1 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Maatregelen, Ondernemers
Kabinet trekt ruim half miljard coronasteun uit voor gemeenten, uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie etc. etc. Het aantal en de inhoud van financiële...

Vakbonden moeten meer taken naar zich toe trekken

za 30 mei 2020  | Bron: RD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CNV, Arbeid, Vakbonden, 2020, Crisis
Vakbonden moeten terugkeren op de arbeidsmarkt en op de markt voor de sociale zekerheid. Juist in deze crisistijd is het hoognodig dat vakorganisaties in Nederland meer taken naar zich...

Extra afspraken over noodpakket banen en economie

vr 29 mei 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Verlenging, 2020, Koolmees, Hoekstra, Wiebes, Tweede Kamer
Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn...

Aon-medewerkers eens met loonoffer van 20%

vr 29 mei 2020  | Bron: AON, VVP e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Loonoffer, Werknemers, 2020
De salarismaatregel is onderdeel van een breder bezuinigingspakket, waarin onder meer een verlaging van de reiskostenvergoeding zit en het vertrek van tijdelijke krachten. Wereldwijd...

Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt

vr 29 mei 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Cultuur, 2020
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen...

Sportscholen, sportkantines, sauna's en casino's open op 1 juli?

do 28 mei 2020  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Kabinet-Rutte, 2020, Open, Sportscholen, Kantine
Sportscholen moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Ze moeten zorgen voor goede luchtverversing, toezicht houden op naleving van de hygiëneregels en moeten vooraf een gezondheidscheck...

Eerste kamer stemt in met nieuwe regels Wajong

do 28 mei 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wajong, Van Ark, Eerste Kamer, 2020, Coronavirus
Op 26 meo 2020 stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staatssecretaris Van Ark. Hiermee is het wetvoorstel aangenomen. Nieuw is onder meer dat de...

Belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

do 28 mei 2020  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Belasting, 2020, Werkgevers, Ondernemers
Desgewenst kunnen komende drie maanden werkgevers en ondernemers uitstel van betaling aanvragen voor een groot aantal belastingen e.d.

Bedrijfsartsen buiten spel

do 28 mei 2020  | Bron: Nederlands Dagblad e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Medische keuring, Corona, 2020, Buitenspel, Keuring
Het klinkt als de kortste en meest logische route. Dat iedereen met bijvoorbeeld hoestklachten per 1 juni 2020 rechtstreeks, zonder tussenkomst van de bedrijfsarts, bij de GGD...

Zicht op de samenleving in coronatijd

do 28 mei 2020  | Bron: SCP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Maatschappelijk, 2020, Sociaal, Samenleving
Het SCP heeft vanuit bestaand onderzoek beschreven welke maatschappelijke gevolgen zij ziet en verwacht naar aanleiding van maatregelen en de routekaart die de overheid heeft...

Recht op onderwijs

do 28 mei 2020  | Bron: Mensenrechten.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderwijs, Recht, 2020, College voor de Rechten van de Mens
Het recht op onderwijs is een speerpunt voor het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. Dit najaar brengt het College voor de Rechten van de Mens advies uit...

Minder jongeren vrijwilliger in 2019

wo 27 mei 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrijwilligerswerk, 2019, Meisjes, Jongens, Jongeren
In 2019 waren minder Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. De belangrijkste reden voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen is omdat...

Aan de slag voor gezondheid

wo 27 mei 2020  | Bron: Ministerie VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbowet, 2020, Gemeenten, Blokhuis
Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden, verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen en...
Bekijk items: 301 tot 400 (10 154 totaal)