Nieuws

Wijziging Pensioenwet en WOR per 1 januari 2019

do 3 jan 2019  | Bron: OR-net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet op de ondernemingsraden, Pensioen, Personeelsvertegenwoordiging, 2019
Met de onlangs door de Eerste Kamer aangenomen wijziging van de Pensioenwet veranderen per 1 januari 2019 de regels voor kleine en zeer kleine pensioenen. De...

BV Nederland kan tien miljard besparen met e-factureren

do 3 jan 2019  | Bron: Brisk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Factuur, Besparen, e-Facturering
Cijfers van Deloitte laten zien dat de overheid een kleine twaalf miljoen facturen per jaar verwerkt. Alle bedrijven gezamenlijk zijn goed voor nog eens 531 miljoen facturen. Bij elkaar...

Google past Europese privacyvoorwaarden aan

do 3 jan 2019  | Bron: Rendement  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Google, Privacy, 2019
Om aan de Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, verandert Google de privacyregels en gebruiksvoorwaarden. Deze worden in 2019 van...

Wet waardeoverdracht klein pensioen

do 3 jan 2019  | Bron: Rijsoverheid en Centraal Beheer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Waardeaantasting, Pensioen, 2019, Klein pensioen
De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt deels in werking per 1 maart 2018. Het merendeel van de maatregelen uit de wet gaat echter pas in per 1 januari 2019, zoals de automatische...

Laadpaal thuis en elektra door werkgever onbelast vergoed

do 3 jan 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Laadpaal, Elektrische auto, Cafetariasysteem
We hebben er al meerdere keren over geschreven, maar attenderen er nogmaals op dat de aanschaf en het plaatsen van een laadpaal bij huis voor een elektrische auto van de zaak...

Celstraf voor phishing

wo 2 jan 2019  | Bron: Security.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Phishing, Jurisprudentie, 2018
Een verdachte die de inloggegevens van 150 Ziggo-klanten via phishing wist te stelen is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 maanden waarvan 6 maanden...

Affectieschade vanaf 2019

wo 2 jan 2019  | Bron: Slachtofferhulp  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Slachtoffer, Vergoeding
Vanaf 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de...

Koopkracht stijgt, ergernis over de btw-verhoging overheerst

wo 2 jan 2019  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BTW, Verhoging, Ergernis, 2019
Iedereen weet dat de prijzen omhoog gaan door de verhoging van het lage btw-tarief (van 6 naar 9 procent). Maar niemand weet dat daar een grotere belastingverlaging tegenover staat.

Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling

wo 2 jan 2019  | Bron: Veiligthuishollandsmidden  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderopvang, Meldplicht, Mishandelen, Meldcode, 2019
De meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om beroepskrachten te helpen...

Problemen bij Belastingdienst nog niet voorbij

wo 2 jan 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Knelpunt, 2019, ICT, Belastingtelefoon
De problemen bij de Belastingdienst zijn nog niet voorbij. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën zegt in een interview met De Telegraaf dat hij verwacht dat de problemen bij onder...

Beste wensen voor 2019

wo 2 jan 2019  | Bron: Redactie HR-kiosk  | Trefwoorden: 2019, Nieuw
Belastingen, Electrische auto, Subsidies,Transitievergoeding, Europa ---Wetten, Engeland, Nieuwsbrief, Sociale media, Empowerment, Naheffing. Een aantal onderwerpen waarmee u in...

Nieuw jaar, nieuwe kansen

wo 2 jan 2019  | Bron: Sprout  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, Robot, 2019
Nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat geldt niet alleen voor jouw organisatie, maar ook voor hackers. Cybercrime-experts van Motiv, Ictivity, BIT en Bitdefender vertellen wat hun verwachtingen...

Rabobank mag leaseauto's niet zomaar afpakken, bepaalt rechter

di 1 jan 2019  | Bron: FD  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Leaseauto, Auto van de zaak, Kantonrechter, Arbeidsvoorwaarde
De rechter zet een streep door een miljoenenbezuiniging van Rabobank. Medewerkers van drie lokale vestigingen hebben zich met succes verzet tegen het verlies van hun leaseauto. De...

Circulair organiseren: veel woorden minder daden

ma 31 dec 2018  | Bron: CM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Circulaire economie, Organisatie, Bedrijven
Nog niet veel bedrijven zijn in hun praktijk bezig met circulair ondernemen. Wel komen er wel steeds meer organisaties die een gedeelte van hun organisatie circulair maken.

Zorgpremie in 13 jaar bijna 75 procent gestegen

ma 31 dec 2018  | Bron: Upiva  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorgkosten, 2019, Stijging
In 2006 betaalden verzekerden nog € 68,10 per maand voor een basisverzekering (zonder gebruik te maken van zorg). Hun premie voor komend jaar is al € 118.

Huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

ma 31 dec 2018  | Bron: VVP Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belonen, Transitie
Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek met als...

Minder drempels om aan het werk te gaan

ma 31 dec 2018  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeid, Drempel, Werk, 2019
Het afgelopen jaar is ministerie SZW in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen om er...

Grote fabrikanten houden vast aan fraudegevoelige framenummer

ma 31 dec 2018  | Bron: Fiestenbond  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Diefstal, Fiets, Fraude, Omkatten, Framenummer
Uit vonnissen tegen fietsendieven blijkt dat zij systematisch gestolen fietsen omkatten. Omkatten houdt in dat dieven originele framenummers vervangen door een vals nummer.

Bijstandsgerechtigden met schulden baat bij integrale aanpak gemeenten

ma 31 dec 2018  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Gemeente, 2018, Bijstand
Uit onderzoek van Panteia komen een aantal belemmeringen naar voren waarmee bijstandsgerechtigden te maken hebben wanneer zij de arbeidsmarkt willen betreden. Gemeenten die...

Blunderen bij burn-outklachten

ma 31 dec 2018  | Bron: Xpert  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Burn-out, Klachten
De eerste blunder: 'Een werknemer heeft al meerdere keren aangegeven dat de werkdruk te hoog is, maar op deze signalen en burn-outklachten worden (al dan niet door omstandigheden)...

Wetsvoorstellen tegen belastingontduiking

ma 31 dec 2018  | Bron: Min Fin  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingontduiking, Internetconsultatie, Wetsvoorstel, 2019
De Belastingdienst krijgt als het aan het kabinet ligt de bevoegdheid om vergrijpboeten openbaar te maken die zijn opgelegd aan intermediairs die meewerken aan belastingontduiking....

Verlaging korting zorgpremie ondergraaft vitaliteitsbeleid werkgevers

vr 28 dec 2018  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorgpremie, Kabinet, Werkgevers, 2020, Verlaging
Een slecht idee. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland van het voornemen van het kabinet om de maximale korting op de nominale zorgpremie per 2020 omlaag te brengen van 10 naar 5 procent....

AFM: interesse in crypto’s daalt scherp, ICO’s gelden als risicovol

vr 28 dec 2018  | Bron: AFM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cryptomunt, ICO, DNB, AFM, 2019
De interesse in crypto’s nam begin 2018 nog toe. In januari 2018 waren er 580.000 Nederlanders cryptobezitters. Dit aantal is tot 480.000 gedaald in oktober. Een vergelijkbaar beeld...

Ministerie SZW 100 jaar

vr 28 dec 2018  | Bron: Min. SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ministerie SZW, 100 jaar
Deze maand is het precies een eeuw geleden dat in ons land het toenmalige ministerie van Arbeid van start ging. De lancering vanmiddag van het digitaal magazine 100jaarSZW.nl en een...

Lerarenontwikkelfonds verder via CAOP

vr 28 dec 2018  | Bron: CAOP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Lerarenontwikkelfonds, CAOP, 2019
Het ministerie van OCW heeft het CAOP gevraagd om de ondersteuning van het Lerarenontwikkelfonds (LOF)* vanaf 1 januari 2019 op zich te nemen.

Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen

do 27 dec 2018  | Bron: IMVO/SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenfonds, SER, Convenant
Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid om duurzaam te beleggen. Samen tekenen zij vandaag het Convenant...

pagina Karakteristieken en tarieven ZZP’ers

do 27 dec 2018  | Bron: SEO Economisch Onderzoek  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Uurtarief
Bijna de helft van alle ZZP’ers met zakelijke opdrachtgevers berekent een uurtarief van maximaal € 50, ongeveer 13 procent heeft een uurtarief onder de € 25, 6 procent onder de € 15 en...

Pakketbezorgers maken wijken onveiliger

do 27 dec 2018  | Bron: VVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onveilig, Pakketbezorgers, Koeriersdiensten
De toename van het aantal pakjesbezorgers maakt de straten in woonwijken onveiliger, waarschuwt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Binnen de 30 km-zones wordt regelmatig te hard en...

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

do 27 dec 2018  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Burgerservicenummer, 2020, Autoriteit Persoonsgegevens
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te...

Aanvullend pensioen valt in 2019 vaak lager uit

do 27 dec 2018  | Bron: FM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Pensioen
Pas bij een aanvullend pensioen van boven de 1800 euro per maand houden gepensioneerden meer over. Dat kleinere pensioenen afnemen wordt veroorzaakt door een hoger tarief in de laagste...

Hoogste gemiddelde loonafspraak sinds 10 jaar

do 27 dec 2018  | Bron: Loonzaken  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loonsverhoging, AWVN, 2018
De gemiddelde loonafspraak bij de in november afgesloten cao’s bedroeg gemiddeld 2,63%. Dit is het hoogste maandgemiddelde sinds tien jaar. geleden. Drie maanden op rij zijn daarmee...

Kandidaten willen gezien worden

do 27 dec 2018  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sollicitatie, Kandidaat, Kennis, Arbeidsmarkt
In de war for talent gaat het niet om de grote verschillen en de grote gevechten op de arbeidsmarkt, maar juist om de kleine verschillen en de gunfactor van de kandidaat. Het...

Aantal cyberverzekeringen is in 2018 ruim verdubbeld

do 27 dec 2018  | Bron: Findinet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cyberaanval, Verzekeren, 2018
Nederlandse organisaties sloten dit jaar massaal een cyberverzekering af. Het aantal cyberverzekeringen is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Alleen verzekeren is echter niet genoeg.

FNV’ers vrij op 1 mei, CNV’ers op hun verjaardag

ma 24 dec 2018  | Bron: Nederlands Dagblad  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: FNV, CNV, Schoonmaker, Dag van de arbeid
FNV viert dat schoonmakers voortaan vrij zijn op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Maar het christelijke CNV heeft niet zoveel met die dag. Dus mogen werknemers in plaats daarvan ook vrij op...

Bouwpensioen kan omhoog

ma 24 dec 2018  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioen, Dekkingsgraad, Inflatie, Indexatie
Pensioenfonds bpfBouw, het fonds voor de bouwsector, kan de pensioenen voor komend jaar verhogen. Het fonds is het enige van de "grote vijf" dat zijn deelnemers wat extra's kan bieden....

Burger verleiden tot klimaatmaatregelen

ma 24 dec 2018  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaatakkoord, Tweede Kamer, MKB, Vervuilen, Industrie
Het kabinet zal bij de keuze van klimaatmaatregelen rekening houden met burgers en het midden- en kleinbedrijf. In een brief aan de Tweede Kamer over het vandaag gepresenteerde...

Eigen bijdrage medicijnen gemaximeerd

ma 24 dec 2018  | Bron: Rijksoverheud  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, 2019, Medicijnen, Maximum bedrag
Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor medicijnen maximaal € 250 eigen bijdrage per jaar.

Benzine- en dieselrijders draaien op voor klimaatplan

ma 24 dec 2018  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaatakkoord, Elektrische auto, Kabinet
Benzine- en dieselrijders dreigen diep in de buidel te moeten tasten om nieuwe miljardensubsidies voor elektrische auto’s te financieren. Zo moet er een ‘innovatietoeslag op bezit’...

Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven

ma 24 dec 2018  | Bron: Arboportaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Geaccrediteerd, Arbodienst, Certificatie
Op 5 en 6 december zijn de eerste schema’s – voor Arbodiensten en Asbest procescertificatie – gepubliceerd die door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt zijn bevonden om onder...

Crowdfunding groeit van 175 naar 260 miljoen in 2018

ma 24 dec 2018  | Bron: Fundwijzer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crowdfunding, 2018
De groei kwam vooral van vastgoedfinanciering en duurzame energie, toppers onder de platformen zijn Collin Crowdfund, Duurzaaminvesteren en Funding Circle.

Kosten Eurovignet oude vrachtwagens omhoog in 2019

ma 24 dec 2018  | Bron: Nieuwsblad Transport  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, 2019, Eurovignet
TLN laat weten niet blij te zijn met die wijziging. ‘We begrijpen de gedachte om vanwege het milieu oudere, vuilere vrachtvoertuigen zwaarder te belasten dan de schoonste typen. Maar...

Landelijke dag basisvaardigheden

ma 24 dec 2018  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Analfabetisme, Laaggeletterdheid, 2018
Jaarlijks organiseert ‘Bibliotheek en basisvaardigheden’ de Landelijke dag basisvaardigheden. Dit jaar stond in het teken van hoger bereik en de vraag hoe de bibliotheek samen met de...

EU-landen eens over verbod wegwerpplastic

zo 23 dec 2018  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Plastic, Afvalreductie, EU-landen
Er komt een verbod in de EU op plastic wegwerpartikelen waarvoor betaalbare alternatieven zijn, zoals rietjes, bestek en borden. Het gaat om tien producten die het meest als zwerfvuil...

Voorstel loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers

vr 21 dec 2018  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kleine werkgever, Loondoorbetaling bij ziekte, Koolmees, CAO, 2022
Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te...

3FM Serious Request 2018 en het doneren van verlof

vr 21 dec 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verlof, Onbelast, Vakantiedagen (bovenwettelijk), Serious Request
De vijftiende editie van dit het evenement vindt in een nieuwe stijl plaats, zonder Glazen Huis. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Rode Kruis. Gedurende de...

Werkloosheid lager dan voor de crisis

vr 21 dec 2018  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheid, 2019, Laag, Crisis
Het aantal WW-uitkeringen blijft in snel tempo afnemen. In 2018 neemt het aantal WW-uitkeringen naar verwachting met 23 procent af tot circa 250.000. De stijging van de WIA-instroom is...

Bezuinigingen WIA 2019 van tafel

vr 21 dec 2018  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: WIA, Koolmees, 2019
Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke...

Militaire bonden slepen ABP voor rechter om pensioen

vr 21 dec 2018  | Bron: Limburger  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Eindloon, ABP, Pensioen, Ambtenaren, 2019
De vakbonden verwijten het ambtenarenpensioenfonds dat het eenzijdig afspraken over de pensioenen voor defensiepersoneel heeft gewijzigd, terwijl de sociale partners over de regeling...

Personeelsdossier: bewaarbeleid AVG al op orde?

do 20 dec 2018  | Bron: PW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Personeelsdossier, AVG, Bewaartermijn
In de AVG liggen nog maar enkele zaken vast, bijvoorbeeld dat je informatie mag bewaren als die ‘historische of wetenschappelijke doelen dient. Verder liggen er nog enkele...

Onbelaste vergoeding vrijwilligerswerk indexeren

do 20 dec 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrijwilligersvergoeding, 2020, Onbelast, Indexeren, Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft de regering verzocht de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren vanaf 1 januari 2020.

EU: 37,5 % minder CO2-uitstoot in 2030

do 20 dec 2018  | Bron: AMT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europees parlement, CO2, 2030
Het Europees Parlement had ingezet op een uitstootvermindering van 40 %, maar de lidstaten kwamen in oktober op 35 % uit. Na verdere onderhandelingen is het compromis 37,5 %. De...

29% werkgevers heeft geen pensioenregeling

do 20 dec 2018  | Bron: Amweb  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenregeling, 2016, Witte werkgever
Van alle bedrijven is 29% een witte werkgever: een ondernemer die voor geen enkele werknemer een pensioenregeling heeft. In totaal gaat het om 80.000 bedrijven, vrijwel allemaal met...

SER onderzoekt effecten arbeidsrelaties op arbo

do 20 dec 2018  | Bron: VVP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbo, SER, Onderzoek, 2019
Arbeidsrelaties veranderen: er zijn meer flexwerkers, meer ZZP’ers en de kluseconomie is sterk in opkomst. Welke gevolgen heeft dit voor gezond en veilig werken? De minister heeft de...

Strengere procedure toelating nieuwe taalscholen inburgering

do 20 dec 2018  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inburgering, Taalscholen, Inspectie SZW, Fraude
Deze strengere procedure is nodig om te voorkomen dat malafide taalscholen kunnen toetreden tot het inburgeringstelsel en zo wordt fraude voorkomen. Dit n.a.v. van een analyse van de...

Beloningsregels aangescherpt in 2019

wo 19 dec 2018  | Bron: VVP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belonen, Commissaris, Bestuurder, Ondernemingsraad
Financiële ondernemingen worden wettelijk verplicht om zich rekenschap te geven van en verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen tot de functie van de onderneming...

5 tips voor cyberveilig gedrag

wo 19 dec 2018  | Bron: Centraal Beheer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime
Bij cyber security denkt u al snel aan techniek. Maar wist u hoe belangrijk mensen zijn bij de beveiliging van uw bedrijf? Centraal Beheer geeft 5 tips voor cyberveilig gedrag van de...

Kwart van de organisaties nog geen AVG-bedrijfsbeleid

wo 19 dec 2018  | Bron: Persberichten.com  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Beleid
Branches die op dit moment nog veel moeten doen om AVG-proof te worden, zijn de auto-industrie (64%), horeca en reizen (53%) en handel (37%).

Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting

wo 19 dec 2018  | Bron: BG Magazine  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fysieke belasting, Zorg, Inspectie SZW, Zwaar werk
De Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting. Daarom voert zij inspecties uit bij diverse verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Naast inspecties start de...

Sportclubs dupe van verruiming BTW

wo 19 dec 2018  | Bron: Tax Life  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BTW, Sportverenigingen
De regering stelt 241 miljoen euro subsidie beschikbaar aan gemeenten en sportclubs om de nadelige gevolgen van de btw-verhoging te compenseren. Volgens SRO is dat niet genoeg.

Evaluatie en aanpassing middelingsregeling

wo 19 dec 2018  | Bron: Fintool & MKB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Middeling, 2019, Snel
De benutting van de middelingsregeling is laag: 85% van de belastingplichtigen die recht hebben op een middelingsteruggave maakt er geen gebruik van. Het is daarom goed dat de regeling...

Inzicht bedrijfsactiviteiten: wijzigingen NEN 4400-1 en NEN 4400-2

wo 19 dec 2018  | Bron: Mazars  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: NEN-normen, 2019, Administratie, Bedrijfsactiviteiten
Met ingang van 1 januari 2019 worden er wijzigingen in het SNA-keurmerk doorgevoerd (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Vanaf deze datum zult u verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd...

Administratief medewerkers wisselden het meest van werkgever in 2018

wo 19 dec 2018  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wisselen, Baan, Administratie, Werkgever
Voor het vakgebied Administratief waren de belangrijkste redenen om te wisselen van werkgever: ontevredenheid (39%), ontslag/faillissement (21%) en geen contractverlenging (16%).

Werknemers missen kansen rond eigen ontwikkeling

di 18 dec 2018  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Opleiding, Werkgevers, Werknemers, Ontwikkelbudget
De vervulling van de werkgeverswens om aan werknemers meer eigen regie te geven, verloopt in de ogen van de respondenten niet snel genoeg. Werknemers zijn nog te weinig met het thema...

Social media wint het niet van vacaturesites

di 18 dec 2018  | Bron: HR Praktijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sociale media, Vacatures, Netwerk
Vacaturesites winnen het nog steeds van social media in de zoektocht naar een nieuwe baan. 37 procent van de werkzoekenden raadpleegt vacaturesites, waar 32 procent kiest voor social...

Structurele afname werknemers in financiële sector

di 18 dec 2018  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Afname, Financiële sector, Werknemers
Het aantal werknemers in de financiële dienstverlening neemt al jaren af. Sinds 2008 verlaten meer werknemers deze bedrijfstak dan er starten. Ondanks de krimp zijn er meer financieel...

Geen sprake van hoge werkdruk en te lage beloning

di 18 dec 2018  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkdruk
De snelgroeiende online supermarkt Picnic herkent zich niet in de klachten van medewerkers over slechte werkomstandigheden. De werkdruk zou te hoog zijn, de beloningen te laag en de...

De 7 belangrijkste werktrends voor 2019

di 18 dec 2018  | Bron: F-Facts  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019
Gaan robots ons werk overnemen? Welke vaardigheden zijn toekomstbestendig? Wat verwachten medewerkers van de werkomgeving? De werktrends voor 2019 laten zien welke kant het opgaat.

Veel privacyklachten over ICT-bedrijven

di 18 dec 2018  | Bron: Computable  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, ICT, Personeelsgegevens
De meeste klachten gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen inzage in hun gegevens als ze...

Brandbrief vakbonden moet voor doorbraak zorgen in metaalsector

di 18 dec 2018  | Bron: RTV Drenthe  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Staking, Metaal, Vakbonden
Vakbonden laten een brandbrief bezorgen bij circa achthonderd bedrijven in de metaalsector. Met deze stap willen ze een doorbraak forceren in hun ruzie met werkgeverskoepel FME, die ze...

Zelfrijdende auto's gepest en belaagd

di 18 dec 2018  | Bron: MSN.com  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zelfrijdende auto's, Pesten
De vooruitgang gaat snel en deze mensen zijn bang dat technologie hen werkloos maakt. Het is moeilijk voor gewone hardwerkende mensen om enthousiast te zijn over technologische...

Ontslag bestuurder: een juridisch mijnenveld

ma 17 dec 2018  | Bron: CM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontslag, DGA
Wie statutair bestuurder is van een bv of een niet-beursgenoteerde nv, heeft zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke verhouding met de vennootschap.

Mobiliteitstafel te eenzijdig gericht op elektrisch vervoer

ma 17 dec 2018  | Bron: BNR  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaat, Elektrische auto, rekening, Kilometerbeprijzing
De gesprekken aan de mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord zijn te eenzijdig gericht op elektrische vervoermiddelen. Dat zegt voorzitter Steven van Eijck RAI Vereniging, in BNR's...

Ziekenhuismedewerkers die nachtdiensten draaien krijgen vaker griep

ma 17 dec 2018  | Bron: BG Magazine  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderzoek, Griep, Nachtdienst
Ziekenhuismedewerkers die regelmatig nachtdiensten draaien, hebben 20 procent meer kans op griep- en luchtwegklachten dan personeel dat alleen dagdiensten draait.

Mag een medewerker het oude salaris claimen na een demotie?

ma 17 dec 2018  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Demotie, CAO, Hoge Raad, Salarisverlaging
De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever er pas op mag vertrouwen dat een werknemer een lagere functie heeft aanvaard als duidelijk blijkt uit zijn gedrag of uit verklaringen dat de...

In Nederland rookverbod in auto met kinderen? Nee

ma 17 dec 2018  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Auto, Roken, Kinderen, Verboden, Kabinet
Wie in Vlaanderen een sigaret opsteekt in een auto met kinderen, riskeert straks een boete van maximaal 1000 euro. Ook in sommige andere landen is het verboden om te roken in een auto...

Meldingen van beroepsziekten in 2017 in beeld

ma 17 dec 2018  | Bron: Arbo-online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beroepsziekte, 2017
Net als in de afgelopen drie jaar gaat het merendeel van de meldingen van beroepsziekten over psychische aandoeningen. Dat is het geval bij maar liefst 57 procent van de in totaal 4.619...

De WGA-premie inhouden van het netto loon blijft uiterst vreemd

ma 17 dec 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: WGA-premie, Brutoloon, Nettoloon, Omkeerregel, Verruilen
Mag de WGA premie ook van het bruto loon worden ingehouden?Nee, volgens de wet mag dat niet. Eigenlijk uiterst vreemd. Immers de omkeerregel zegt dat een premie onbelast is,...

850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)

vr 14 dec 2018  | Bron: BNR  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioen, Minimumloon, AOW-franchise, Franchise
Ruim 850-duizend werknemers hebben geen pensioenregeling, blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Schrikken voor minister Koolmees, zegt...

Wetsvoorstel strenger toezicht op cryptogeld

vr 14 dec 2018  | Bron: Accountancy Van Morgen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cryptomunt, Witwassen, DNB, Criminaliteit, Wetsvoorstel
Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan...

MBO-scholen moeten aandacht besteden aan alle vormen van diversiteit

vr 14 dec 2018  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gelijke behandeling, MBO, Diversiteit
De wet wordt zo aangepast dat het voor iedereen duidelijk is dat er aandacht moet worden besteed aan acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit op mbo-scholen.

Tweede Kamer niet enthousiast over verplichte AOV voor ZZP’ers

vr 14 dec 2018  | Bron: VanEekhoutgoep  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Verplicht verzekerd, AOV, Tweede Kamer
Het kabinet hoeft geen voorstel te maken waarin een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor ZZP’ers wordt geregeld. Een motie van de linkse oppositie die daartoe opriep, werd...

Evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

vr 14 dec 2018  | Bron: SEO Economisch Onderzoek  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, Kleine werkgever
Kleine ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de overbruggingsregeling - die ze tijdelijk ontziet van het uitbetalen van een hoge transitievergoeding bij ontslaggevallen om...

Conflictdossiers kosten de Belastingdienst veel geld

vr 14 dec 2018  | Bron: Tax Life  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Overheid, Conflictdossier, Kosten
De Belastingdienst heeft ongeveer 300 á 400 conflictdossiers die veel tijd en geld kosten. Het gaat om langlopende zaken waarvan de kosten extreem hoog oplopen en naar schatting per...

UWV bereikbaar via goedkoper 088-telefoonnummer

vr 14 dec 2018  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, Telefoon, Goedkoper
Vanaf 27 november 2018 zijn UWV Telefoon Werknemers, UWV Telefoon Werkgevers en UWV Klachtenservice bereikbaar via nieuwe 088-telefoonnummers.

Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen

vr 14 dec 2018  | Bron: Zembla  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Witwassen, Banken
Het Openbaar Ministerie laat weten de aangifte, die al dateert uit 2017 (!) maar nog niet eerder openbaar werd, te bestuderen op aanknopingspunten voor strafrechtelijk ingrijpen.

Tabaksfabrikant: sjoemelsigaret bestaat niet

vr 14 dec 2018  | Bron: Nieuws.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, Sjoemelsigaret, Strafbaar
Zolang de tabaksproducenten zich houden aan de regels, kan niet gesteld worden dat hun sigaretten illegale producten zijn en is er ook geen sprake van strafbaar gedrag, aldus het hof.

Co-ouders beter geďnformeerd over aanvragen kindgebonden budget

do 13 dec 2018  | Bron: Nationale ombudsman  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kindgebonden budget, Onduidelijk, Belastingdienst, Ombudsman
De Nationale ombudsman is met de Belastingdienst Toeslagen en de SVB in gesprek gegaan over een oplossing voor de problemen met het kind gebonden budget bij co-ouderschap.

Stijgende lijn in banengroei MKB

do 13 dec 2018  | Bron: MKB Belangen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkgelegenheid, Stijging, MKB, 2018
De sterke toename in bepaalde tijd contracten is opvallend. In 2015 was dit percentage nog 22%, in het derde kwartaal van 2018 is dit ruim 34%. Dit kan komen door de toenemende...

Bijna helft werknemers vindt loonstrook onduidelijk

do 13 dec 2018  | Bron: Loonzaken  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loonstrook, Werknemers, Internet, Onduidelijk
De helft (54%) van de werknemers doet dat door na te gaan of de loonstrook overeenkomt met wat er in de arbeidsovereenkomst staat. 28% gaat zelf het internet op voor informatie.

Knelpunten gemeenten op de arbeidsmarkt

do 13 dec 2018  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gemeenten, Vacatures, 2018
De grootste tekorten zijn in de functiegebieden: Automatisering en ICT, Ruimtelijke ordening en milieu, Bouw en civiele techniek, Financieel en economisch en Welzijn en jeugdzorg.

Autoverzekeraars hebben stijging schadelast aan zichzelf te wijten

do 13 dec 2018  | Bron: Findinet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Autoverzekering, Duur
Het bericht over de stijging van de schadelast op autoverzekeringen heeft tot een venijnige reactie geleid van letselschadejurist Johannes de Bruin, directeur van ClaimZorg Letselschade...

Al na dag werk recht op WW in ander EU-land

do 13 dec 2018  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheid, Werken elders, Europa, Europees parlement
Het Europees Parlement wil werknemers uit andere EU-lidstaten die na één dag werken hun baan verliezen het recht geven op een werkloosheidsuitkering in hun ‘gastland’. De aanspraak op...

Nederlander vindt snelheid belangrijker dan duurzaamheid bij bezorgen

do 13 dec 2018  | Bron: Emerce  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duurzaamheid, Nederlander, Snelheid
Meer dan de helft van de Nederlanders verkiest snelheid boven duurzaamheid als het aankomt op de bezorging van bestelde producten. Ook zijn de meeste Nederlanders niet bereid meer te...

Btw-drempel voor kleine ondernemers die ‘TOE-diensten’ verrichten

do 13 dec 2018  | Bron: Bakertilly  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, BTW, 2019, TOE-diensten, E-commerce
De huidige regeling leidt tot veel administratieve complicaties voor kleine ondernemers. Daarom mogen kleine ondernemers die TOE-diensten verrichten voor eindconsumenten vanaf 1 januari...

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

wo 12 dec 2018  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Banen, Energiebesparing, Energie
In 2017 waren er in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing. In 2008 waren dit er nog 35 duizend. Naast banen in conventionele en hernieuwbare...

Ondernemers in actie tegen boete op tijdelijk werk

wo 12 dec 2018  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Seizoenswerk, Wet arbeidsmarkt in balans, Boete, Tijdelijk werk
Tijdelijk werk wordt duurder omdat daarvoor de hoge WW-premie gaat gelden en vanaf dag 1 transitievergoeding verschuldigd is. De mogelijkheid om oproepkrachten in te zetten wordt...

Verlenging proeftijd leidt tot misbruik

wo 12 dec 2018  | Bron: PW e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet arbeidsmarkt in balans, Proeftijd, Kritiek, Koolmees
Er is sterke kritiek op het voorstel om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Vakbonden en arbeidsrechtexperts vrezen voor...

De robot neemt het saaie werk over

wo 12 dec 2018  | Bron: CMWeb  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Mens, Werk, Saai
Het aardige in het artikel van CMWEB - gesponsord door Easy Systems - zijn de voorbeelden wat een robot allemaal niet kan overnemen.

Kantoortuinen, gaan ze ein-de-lijk verdwijnen?

wo 12 dec 2018  | Bron: Arbo-online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoortuin, Concentratie
We doen er al jarenlang onderzoek naar. En eigenlijk weten we het ook al jarenlang: mensen zijn zeer gevoelig voor afleiding. Afleiding zorgt voor concentratieverlies, stress en fouten....

Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen vaak geen hulp

wo 12 dec 2018  | Bron: NU & Nibud  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Preventie, betalingspro
Veel Nederlanders met betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, zegt het Nibud. De helft van de mensen met ernstige betalingsproblemen weet niet waar ze terecht...
Bekijk items: 301 tot 400 (8 649 totaal)