Financieel    Lerarentekort 


Jongeren

Datum laatste wijziging: 17 februari 2020  |  Trefwoorden: Opleidingen, Jongeren

Inhoud

  1. Steeds minder voortijdig schoolverlaters (VSV)
  2. Steeds minder jongeren zonder diploma van school
  3. Scholen weren zwakke leerlingen van examen
  4. EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen bereik

Steeds minder voortijdig schoolverlaters (VSV)

Panteia onderzocht (2015) waarom er zoveel jongeren zijn die zonder diploma het mbo of VO-scholen voortijdig verlaten en kwam met aanbevelingen. Voor mbo-instellingen kwam men tot drie belangrijke oorzaken die het voortijdig verlaten van de school in positieve zin beïnvloeden: de mogelijkheid om tussentijds in te stromen, het gezamenlijk opstellen van VSV-doelen door onderwijsteams en beter onderwijs.

Steeds minder jongeren zonder diploma van school

Er zijn steeds minder jongeren die zonder diploma schoolverlaten, het percentage van schooljaar 2014-2015 ligt voorlopig op 1,8. Kort gezegd betekent dit dat jongeren met een startkwalificatie (diploma HAVO, VWO of mbo2) meer kans maken op een baan wat leidt tot minder jeugdwerkloosheid. En ook, de ouders/familie van deze kinderen slapen weer beter.

Scholen weren zwakke leerlingen van examen

Sommige middelbare scholen in Nederland stellen tegen de regels in contracten op om slecht presterende leerlingen uit te kunnen sluiten van het centraal eindexamen. Zeker zeven scholen hebben de afgelopen twee jaar leerlingen en hun ouders een overeenkomst laten ondertekenen.

In de contracten stellen de scholen eisen aan de resultaten en de inzet van leerlingen. Wanneer de scholieren bijvoorbeeld te veel onvoldoendes halen of geen huiswerk maken, zouden ze niet meer mogen deelnemen aan het eindexamen. De zeven scholen zouden de contracten inmiddels niet meer gebruiken nu ze weten dat het verboden is. (Bron: Volkskrant, 7 sep. 2016)

EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen bereik

Nederland heeft in 2010 in EU-verband afgesproken dat eind 2020 niet meer dan 8 procent van de 18- tot 25-jarigen voortijdig het onderwijs verlaat. Dat onderwijsdoel is in zicht. Een tweede onderwijsdoelstelling, dat minimaal 40 procent van de 30- tot 35-jarigen hoogopgeleid is, was in 2010 al ruimschoots bereikt. (Bron en meer: CBS, 1 juli 2016)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:



 Financieel    Lerarentekort