Leerplicht    Onderwijsstructuur in Nederland 


MBA-opleidingen

Datum laatste wijziging: 8 oktober 2017  |  Trefwoorden: Opleiding, Master of Business Administration, MBA

Inhoud

  1. Opzet
  2. Specialisatie
  3. Leeftijd
  4. MBA in Nederland
  5. GMAT-examen
  6. Instellingen die MBA-opleidingen aanbieden
  7. Werkgelegenheid
  8. HBO Associate Degree

Opzet

De opzet van de MBA-studie is afkomstig uit de Verenigde Staten, maar MBA wordt inmiddels in vele landen onderwezen. Anders dan bij gewone masters zijn MBA-opleidingen sterk praktijkgericht. Een MBA wordt niet altijd met een scriptie afgesloten, maar daartegenover staat dikwijls wel een zekere inspanning die gedurende het programma geleverd wordt in de vorm van werkstukken en casestudies.

Specialisatie

Een MBA-kandidaat kiest gewoonlijk ook een hoofdrichting ("major") waarin hij zich wil specialiseren: marketing management, financieel management, accounting, operationeel onderzoek, bedrijfseconomie, personeelsbeleid, bedrijfsinformatica, internationaal bedrijfsbeheer, kwaliteitsbeleid, non-profit, enzovoorts. Naar gelang de traditie in de MBA-school wordt het studieprogramma verder aangevuld met "minors" (tweede specialiteit met minder "credits" dan de hoofdrichting) of een reeks keuzevakken uit andere bedrijfskundige disciplines.

Leeftijd

In 2015 verscheen er een onderzoek van Bloomberg naar wat de beste leeftijd is voor het behalen van je MBA-diploma. Het onderzoek is gehouden onder 10.000 Amerikaanse MBA-alumni die over het algemeen eerder voor een MBA kiezen dan Europeanen, maar het geeft een aardige indicatie.

De sprong in salaris (en functie) na het behalen van een MBA wordt steeds groter vanaf 24 jaar. Met elk jaar erbij beschikt de MBA’er over net iets meer werkervaring om de MBA effectiever te maken. De piek wordt bereikt tussen de 28 en 30 jaar. Daarna neemt het positieve effect af. Als je boven de 30 een MBA volgt, verklaart Bloomberg, lijkt het erop dat het niet goed met je carrière ging en je daarom maar een MBA bent gaan doen. Je wordt dus niet meer gezien als de high potential die wel wordt gespot onder de 30.

MBA in Nederland

Evenals de traditionele universitaire bedrijfskundeopleidingen in Nederland (tegenwoordig de Master of Science in Business Administration, afgekort tot MScBA) biedt de MBA-opleiding in beginsel toegang tot een promotietraject, wanneer deze MBA-opleiding door de NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) als universitaire master of hbo-master is goedgekeurd. De meeste Nederlandse MBA's zijn door de NVAO goedgekeurd als hbo-mastergraad, sommige zelfs als universitaire mastergraad.
 
De MBA is een opleiding die in Nederland niet rechtstreeks door de overheid wordt bekostigd. Het collegegeld is hoog, voor programma's in Nederland tussen de € 10.000 en circa € 50.000 (universitair) per jaar. In het buitenland, met name de Verenigde Staten, bestaan vaak mogelijkheden voor een studiebeurs of goedkope leningen. Meestal zijn aan dergelijke financieringsvormen voorwaarden verbonden waaronder soms Amerikaans staatsburgerschap of een permanente verblijfsvergunning.

Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever van de student (een deel van) het collegegeld betaalt. Sponsoring door de werkgever wordt bij een aantal programma's meegenomen als criterium in de toelatingsprocedure. De motivatie daarachter is dat indien iemand bereid is in de kandidaat te investeren, hij wellicht ook succesvol het programma zal volbrengen. Ter rechtvaardiging van het hoge collegegeld wordt veelal verwezen naar de salarisstijging wanneer men de MBA met succes heeft afgerond.

GMAT-examen

Vooral de MBA’s die een meer wetenschappelijke aanpak hebben, maken gebruik van het beruchte GMAT-examen (Graduate Management Admission Test) of de vergelijkbare GRE-test (Graduate Record Examination). Deze gestandaardiseerde testen meten elementaire verbale, wiskundige en analytische vaardigheden.

Instellingen die MBA-opleidingen aanbieden

In Nederland zijn dat er vele, verwezen wordt naar de site MBA-opleidingen.

Werkgelegenheid

Management afgestudeerden en post afgestudeerden zijn meestal de voorkeur voor hoge posities in zowel kleine als grote bedrijven vanwege hun vermogen om uitdagingen aan te gaan en de winst te verhogen voor het bedrijf door het nemen van de juiste financiële en strategische beslissingen. Deze afgestudeerden hebben een hoge organisatorische vaardigheden, leiderschap, teambuilding vermogen en een grondige kennis van hun gebied van werk waardoor ze succesvol zijn in de taken die zij op zich nemen. De vraag naar MBA-afgestudeerden is hoog in bijna alle sectoren van de economie. De financiële dienstensector, infrastructuur sector, zware industrie en engineering sector, gezondheidszorg en horeca zijn de ruimtes waar een maximale MBA-afgestudeerden werk vinden.

(Bronnen: Wikipedia, Management Team, Heliview e.a.)

HBO Associate Degree

De Eerste Kamer heeft op 3 oktober 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Invoering associate degree-opleiding. Concreet betekent dit dat er naast de bachelor- en master-opleidingen een nieuwe wettelijk erkende opleiding in het hoger beroepsonderwijs komt. In het komende studiejaar kunnen studenten kiezen uit liefst 150 nieuwe associate degree-opleidingen.

De associate degree-opleiding duurt twee jaar en is bij uitstek geschikt voor afgestudeerden MBO-4 voor wie een vierjarige hbo-bacheloropleiding te veel van het goede is. Maar ook zij die zich willen omscholen of van bepaalde onderwerpen meer willen weten, zal de associate degree-opleiding geschikt zijn. Na het behalen van het HBO associate degree diploma, kan men desgewenst alsnog doorstuderen voor het HBO bachelordiploma. Voor meer informatie, zie onder meer de site van het NTI.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Leerplicht    Onderwijsstructuur in Nederland