Nieuws

Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen

do 19 dec 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Opleiding, SER, 2019, Levenslang, Leren
Het uitgangspunt in de sociale zekerheid dat een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk aan het werk moet, werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op...

In 2021 100,000 deelauto's

do 19 dec 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Deelauto, 2021
De twintig grootste plattelandsgemeenten moeten in 2021 zo'n 100.000 deelauto's hebben, waar ten minste 700.000 mensen gebruik van maken. Minister Van Veldhoven tekende hiervoor een...

Thuiswerken gebruikelijker in steden

do 19 dec 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, 2019, Amsterdam, Verkeer, Steden
Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. Er zijn echter ook regio’s waar andere factoren dan lange...

Bel-inspecties SZW

do 19 dec 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsomstandigheden, Preventiemedewerker, Arbowet, RI&E
De Inspectie SZW zet, na een pilotperiode, bel-inspecties in om bedrijven te bevragen naar de preventiemedewerker en de RI&E. Heeft een bedrijf geen preventiemedewerker en/of RI&E, dan...

Feestdagen en schoolvakanties 2020 en 2021

do 19 dec 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schoolvakanties, 2020, 2021, Bouwvakvakantie, Feestdagen
Handig als je binnenkort of op termijn met de familie op vakantie wil. Maar ook de data van jaarlijkse secretaressedagen kunt u nu in uw agenda schrijven.

19 miljoen inwoners in 2039

wo 18 dec 2019  | Bron: CBS & De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bevolkingsgroei, 2039, CBS
De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18...

Zorgen om morgen

wo 18 dec 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Centraal Planbureau, BBP, Zorg, Financieel
Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bruto binnenland product (bbp*), oftewel 16...

Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2020

wo 18 dec 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jaaropgaaf
Op basis van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is de werkgever vanaf 1 januari 2020 verplicht om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

wo 18 dec 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Kosten, 2015, 2018, Stijging
De kosten van inhuur van medewerkers door ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015...

CNV pleit voor werkweek van dertig uur

di 17 dec 2019  | Bron: Veel bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkweek, 30, CNV, 2019
We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem, aldus CNV-voorzitter Fortuin. Velen staan op instorten, daarom trekken wij aan de noodrem.

Uitzendkracht heeft minder toegang tot bedrijfsarts

di 17 dec 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendarbeid, Bedrijfsarts, Toegang, 2019
Uitzendkrachten hebben vaak geen toegang tot een bedrijfsarts. Hetzelfde geldt voor veiligheidsmaatregelen, het kennen van de veiligheidsvoorschriften en het dragen van beschermende...

Verkorting uitkeringsduur WW en WGA repareren via CAO

di 17 dec 2019  | Bron: Zeker Fiscaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheidswet, WGA, 2020, Uitkeringsduur, CAO
Om de mogelijke financiële gevolgen voor werknemers te voorkomen of beperken, zijn vakbonden en verschillende werkgevers(organisaties) overeengekomen om de verkorting van de...

Beleid ECB in 2020 op de schop

di 17 dec 2019  | Bron: Couranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Lagarde, Rutte, ECB, Inflatie, Pensioenfondsen, 2019, 2020
Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat in 2020 op de schop. Dat kondigde topvrouw Christine Lagarde aan in haar eerste persconferentie. Vanaf januari 2020 gaat een...

Wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand

ma 16 dec 2019  | Bron: Overheid.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, Van Ark, Internetconsultatie, 2019, 2020
Op 11 december 2019 startte de internetconsultatie van het wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand (een wijziging van de Participatiewet). De...

CAO-ziekenhuis krijgt gat van 210 miljoen

ma 16 dec 2019  | Bron: Bing  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ziekenhuis, CAO, 2020, 2021, Incidentele loonsverhoging, Initiële loonsverhoging
Per 1 januari 2020 krijgt het ziekenhuispersoneel er 5 procent bij, gevolgd door 3 procent op 1 januari 2021. Daarnaast krijgt het personeel een eenmalige uitkering van 1200 euro. De...

Brexit, blij en bezorgd

ma 16 dec 2019  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, 2019, VNO-NCW, 2020
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er door de verkiezingswinst van de Conservatieven een overduidelijke meerderheid is in het Britse Lagerhuis, zodat het brexit-proces "verder kan"....

Effect van globalisering op werkgelegenheid beperkt

ma 16 dec 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Globalisering, 2019, Economische veranderingen, CPB
Het effect van globalisering op de industriële werkgelegenheid in Nederland is beperkt. Banenverlies door toegenomen importconcurrentie uit China en de Midden- en Oost-Europese landen...

Betere arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers

ma 16 dec 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Detachering, Koolmees, 2019, Tweede Kamer, Uitbreiding, Arbeidsvoorwaarden
Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus krijgen straks recht op aanvullende...

Scholen krijgen meer vrijheid voor invulling lespakket

vr 13 dec 2019  | Bron: AD, NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basisonderwijs, Slob, Vrijheid, 2019
Scholen krijgen in het nieuwe lespakket de vrijheid om 30 procent van de lessen naar eigen inzicht in te vullen. Zo wil het kabinet voorkomen dat leraren worden overladen met vakken die...

Eerste Kamer wil spoedwet stikstof toch voor Kerst behandelen

vr 13 dec 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, Eerste Kamer, 2019, Spoetwet, Schouten
De Eerste Kamer wil de spoedwet stikstof toch nog voor het kerstreces 2019 behandelen. Minister Schouten moet vooraf nog wel een stapel vragen beantwoorden over de juridische...

Langdurige zorg vaker thuis

vr 13 dec 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Langdurige zorg, 2018, CBS
In 2018 maakten 278 duizend personen gebruik van zorg op grond van de Wet langdurige zorg, 5 procent meer dan bij de invoering van deze wet in 2015. Alleen het aantal cliënten met zorg...

Roer om in EU voor het klimaat

vr 13 dec 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaat, 2019, Veranderingen
Wat willlen voorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie in december 2019? Legio maatregelen om te komen in de landbouw, de industrie en...

SER Jongerenplatform op pad met verkenning Hoge Verwachtingen

do 12 dec 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, Baan, Tweede Kamer, 2019, SER
Er moet structureel meer aandacht komen voor de positie van jongeren. In een hoorzitting in de Tweede Kamer lichtten jongeren van het SER Jongerenplatform dat zelf toe aan de hand van...

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak

do 12 dec 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fiets, Bromfiets, Motorfiets, 2020, Quiz
Als u het antwoord op de volgende vragen weet, mag u het vragen / antwoordenspel overslaan: Ik gebruik de fiets van de zaak niet privé, moet ik dan toch bijtelling betalen? Welke twee...

Stikstofcrisis bedreigt efficiëntere zorg

do 12 dec 2019  | Bron: Skipr.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, Crisis, 2019, Zorg, Efficiency, ABN-AMRO
Door de stikstofcrisis komen bouwprojecten die nodig zijn voor de meest zorgbehoevende groepen in het gedrang. Daarmee komt de omslag naar goedkopere en efficiëntere zorg in gevaar,...

Pilot generieke werkvoorziening 2020

do 12 dec 2019  | Bron: Min SZW en UWV  | Auteur: Fred Barkhuis
Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat...

Leasefietsen populair

wo 11 dec 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leasefiets, 2019, Populair, Auto, Werk
Een op de zeven werknemers zegt de auto vaker te zullen laten staan en in plaats daarvan de (elektrische) fiets naar het werk te pakken.

Aantal kinderen in armoede bleef in 2018 gelijk, langdurige armoede daalde

wo 11 dec 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Armoede, Kinderen, Afname, 2018
Na een stijging in de crisisjaren daalde het aantal kinderen met risico op armoede tussen 2014 en 2017. De groep kinderen met langdurig armoederisico is sinds 2015 jaarlijks kleiner...

Workshop AWVN over kennismigranten

wo 11 dec 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kennismigrant, Workshop, AWVN
AWVN organiseert op donderdag 6 februari 2020 de workshop arbeidsmigratierecht. Tijdens deze dag worden de verplichtingen en mogelijkheden aangegeven evenals hoe voorkomen kan worden...

Plaatsen van camera's geen overtreding en geen boete

wo 11 dec 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontslag op staande voet, Kantonrechter, Hoger beroep, 2019
Omdat het om belangrijke diefstallen ging, was het plaatsen van camera's in dit uitzonderlijke geval rechtsgeldig. Temeer, daar de werkgever vooraf het gezamenlijke personeel had...

Nieuwe ZZP-wetgeving te complex en onuitvoerbaar

wo 11 dec 2019  | Bron: Stichting van de Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, 2019, Kritiek, Onuitvoerbaar
De Stichting van de Arbeid adviseert het kabinet om de voorgestelde wetgeving ten aanzien van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en Wet op de zelfstandigenverklaring niet in te...

En ook Rutte heeft over reiskostenvergoeding naast dienstauto wat uitleggen

di 10 dec 2019  | Bron: Kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rutte, Reiskostenvergoeding, Spijt
Het blijkt dat Rutte, fractieleider VVD tussen 2006 en 2010, een reiskostenvergoeding van in totaal circa € 20.000 ontving en tevens een auto van zijn partij ter beschikking had.

Kennismigranten (tabellen) 2020

di 10 dec 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kennismigrant, 2020, Minimumloon
Zoals ieder jaar wijzigen de bedragen, of dat genoeg is om rond te komen - denk o.m. aan huurkosten - valt te bezien.

Alle rookruimtes gesloten in 2022

di 10 dec 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: roken, 2022, Overheid, Gesloten
Het is de bedoeling dat de laatste rookruimtes in Nederland in 2022 sluiten. In (semi)overheids- en openbare gebouwen sluiten de rookruimtes al in 2021. Dat betekent dat er dan geen...

Roettaks gaat per 1 januari 2020 in

di 10 dec 2019  | Bron: ANWB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Oldtimer (auto), 2020, Belasting
Eigenaren van een personenauto of bestelauto met een dieselmotor zónder af-fabriek roetfilter en een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer krijgen volgend jaar te...

EU staat betaling met cryptogeld nog niet toe

di 10 dec 2019  | Bron: Europese Commissie e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cryptomunt, Europa, Witwassen, 2019, Wet
Volgens de ministers en de Europese Commissie zijn er zonder wettelijke maatregelen risico's met cryptogeld voor consumenten en beleggers en voor de financiële en monetaire stabiliteit....

Eerste Kamer wil meer tijd voor spoedwet stikstof

ma 9 dec 2019  | Bron: Metronieuws e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, Eerste Kamer
De Eerste Kamer wil meer tijd om goed naar de spoedwet stikstof te kijken. Dinsdag 10 december 2019 wordt besloten of de behandeling over het kerstreces heen wordt getild.

Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

ma 9 dec 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Witwassen, Hoekstra, Grapperhaus, 2019, Wetsvoorstel, Consultatie
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus...

Stikstofcrisis kost economie miljarden door gemiste investeringen

ma 9 dec 2019  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fijnstof, Investeren, Economie
Bedrijven laten Nederland links liggen vanwege de stikstofcrisis. Daardoor dreigt de Nederlandse economie zo’n 4 miljard euro aan investeringen mis te lopen. Nu al is zo’n 1,5 miljard...

Milieucriminaliteit komt geregeld voor

ma 9 dec 2019  | Bron: CCV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Milieu, Overheid, 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werd verzocht een verkenning uit te voeren naar knelpunten in de uitvoeringspraktijk. CCV stelt dat bedrijven regelmatig...

Vergrijzing dwingt Nederland tot nieuwe arbeidsmarktideeën

ma 9 dec 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vergrijzing, 2019, CPB, Maatregelen, Arbeidsmarkt
De volgende kabinetsperiode slaat de vergrijzing echt in. Van 2022 tot en met 2025 krimpt voor het eerst de bevolking van 15 tot 75 jaar oud. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten juist...

Gebruik huishoudelijke hulp bij mensen met hoog en middeninkomen sterk gestegen

ma 9 dec 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Huishoudelijke hulp, 2019
In de eerste zes maanden van 2019 maakten ruim 1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is 4 procent meer dan in de...

Achttien procent van de zzp’ers maakt zich (ernstig) zorgen over financiële situatie

za 7 dec 2019  | Bron: Brisk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Problemen, Winsten, Inkomen
Twee derde van de ZZP’ers heeft een fluctuerend inkomen. Deze groep zelfstandigen heeft vaker te maken met een lagere winst en is sterker gericht op de korte termijn.

Cijfers dekkingsgraad november 2019

vr 6 dec 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Pensioen, Dekkingsgraad
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen stijgt in november 2019 naar 102%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, zakte terug naar...

Loondoorbetaling bij ziekte gemakkelijker

vr 6 dec 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Loondoorbetaling bij ziekte, Koolmees, MKB
De verplichting om het loon door te betalen van een zieke werknemer is een groot struikelblok voor veel werkgevers. Ook is een groot deel zich er niet van bewust dat zij...

Tweede Kamer wil vrouwenquotum commissarissen

vr 6 dec 2019  | Bron: Diverse kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrouwen, Commissaris, Quotum, 2019, Tweede Kamer
Het gaat gelden voor 88 beursgenoteerde bedrijven, daarvan voldoen er nu dertig aan het quotum. Het gemiddelde percentage vrouwen in de raden van commissarissen van beursgenoteerde...

Klaas Dijkhoff ziet verder af van wachtgeld

do 5 dec 2019  | Bron: HP de Tijd  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dijkhoff, Wachtgeld, 2019, Declaratie
Klaas Dijkhoff gaat overstag nu hij opnieuw in opspraak is gekomen door een ten onrechte ontvangen reiskostenvergoeding.

FNV verliest rechtszaak tegen online supermarkt Picnic

do 5 dec 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: FNV, Picnic, Rechter, 2019
Het personeel dat andere activiteiten verricht, zoals het ontwikkelen van software of inpakwerkzaamheden in de fulfilment centers, werkt niet in winkels, verkoopt niets en valt dus niet...

ZZP'er in 2020 meer tevreden over financiële positie

do 5 dec 2019  | Bron: CBS & TNO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, 2019
De afgelopen jaren is het aantal ZZP'ers voortdurend gestegen. Met het aantrekken van de economie en de toename van de koopkracht is ook de stemming onder die groep ondernemers...

Ingangsdatum 100 kilometer per uur maart 2020

do 5 dec 2019  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Auto, maximum, 2020, Van Nieuwenhuizen, 100 km/uur
De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur gaat in de tweede helft van maart 2020 in. Dit schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Er is nog tijd...

Scholen gedwongen tot meer burgerschapsonderwijs

wo 4 dec 2019  | Bron: ND.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basisonderwijs, Slob, 2019, Burgerschap, Onderwijs
Minister Arie Slob komt met een strengere wet om scholen te dwingen het burgerschapsonderwijs op een hoger plan te brengen. Er zijn nu grote verschillen tussen scholen hoe zij met...

Onderzoek of strafvervolging staatssecretaris mogelijk is

wo 4 dec 2019  | Bron: NOS, Kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Snel, Tweede Kamer, Belastingdienst, Strafvervolging, Toeslagenwet, 2019
De Tweede Kamer onderzoekt of staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en zijn ambtenaren strafrechtelijk kunnen worden vervolgd in de toeslagenaffaire, waarin door de Belastingdienst...

Docenten in hoger onderwijs krijgen eigen prijs

wo 4 dec 2019  | Bron: Metro  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Prijs, 2019, Hoger onderwijs, Van Engelshoven
De overheid komt met een Onderwijsprijs (€ 2,5 miljoen) om goed onderwijs aan hogescholen en universiteiten te waarderen. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een...

PFAS norm november 2019 is tijdelijke norm

wo 4 dec 2019  | Bron: RIVM e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vervuilen, 2020, Kabinet, PFAS
De nieuwe norm is slechts tijdelijk. In de zomer van 2020 wordt een definitieve nieuwe norm voor PFAS verwacht.

Instroom zorg vanaf 2016 groter dan uitstroom

di 3 dec 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Toename, 2019, 2016
De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter dan de uitstroom. Het saldo is vanaf begin 2017 vrijwel elk kwartaal groter. Het...

Vooral minder personen onder de 45 jaar met bijstand

di 3 dec 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, 2019, Jongeren, AOW-gerechtigd
Eind september 2019 telde Nederland 416 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit zijn er 20 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral personen jonger dan 45...

Extra geld geëist voor inburgering

di 3 dec 2019  | Bron: Diverse kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inburgering, Gemeenten, 2019, Geld
Gemeenten eisen meer geld van het Rijk als zij migranten moeten helpen met inburgeren. Krijgen ze dat niet, dan weigeren ze de verantwoordelijkheid voor het nieuwe inburgeringsstelsel...

EU-parlement roept klimaatnoodtoestand uit

di 3 dec 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Milieu, Europees parlement, 2019
Het Europees Parlement roept de noodtoestand over het klimaat in Europa uit. In een resolutie die met 429 stemmen voor en 225 tegen in Straatsburg is aangenomen, eist het parlement...

Rijden met verlopen rijbewijs toegestaan

ma 2 dec 2019  | Bron: CBR  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rijbewijs, Verlopen, Auto, Buitenland, 2019
Van de Divisie Rijgeschiktheid (behorende bij het CBR) kregen de mensen met een (bijna) verlopen rijbewijs een brief waarin wordt meegedeeld dat, te rekenen vanaf 1 december 2019, één...

Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij aanstelling keuringsarts

ma 2 dec 2019  | Bron: CAOP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Instemmingsrecht, Ondernemingsraad, Bedrijfsarts
Samen met de werkgever, bedrijfsarts en preventiemedewerker is de ondernemingsraad (OR) belast met de uitvoering van de Arbowetgeving. Zo heeft de OR instemmingsrecht bij het aanstellen...

Werkende ouder en partner met zorgindicatie krijgen recht op kinderopvangtoeslag

ma 2 dec 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderopvang, wet, Langdurige zorg, Van Ark, 2019, Internetconsultatie
Het kabinet breidt het recht op kinderopvangtoeslag uit voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner een permanente zorgindicatie heeft in het kader van de Wet...

Mannen en vrouwen worden alsmaar langer en dikker

ma 2 dec 2019  | Bron: Diverse kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Overgewicht, Mannen, Vrouwen, Dik, Lang, 2018
Van de mannen heeft 54 procent overgewicht en van de vrouwen 48 procent. En langer worden we ook.

Daling uitzenduren en omzet gaat onverminderd door

vr 29 nov 2019  | Bron: ABU  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendarbeid, 2019, Verminderen, Omzet, Uren
In week 421 t/m 44 (2019) daalde het aantal uren met 9% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

AWVN tekent convenant ‘psychisch kwetsbaar’

vr 29 nov 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kwetsbaar, Werk, 2019, Convenant
AWVN heeft zich aangesloten bij het convenant om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan duurzaam werk te helpen. Algemeen directeur Harry van de Kraats zette zijn handtekening...

Jaarlijks overzicht wachtgeld

vr 29 nov 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wachtgeld, Anoniem, 2020
Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat jaarlijks een overzicht publiceren van alle wachtgelduitkeringen aan ex-politici. De lijst is geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de bedragen...

Werkplekchecker nodig?

do 28 nov 2019  | Bron: Arbo Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verzuim, Arbo, Beeldschermen, 2019, Werkhouding
Het is tijd voor meer aandacht voor werkplek, werkhouding en beweging. De check kan tijdens het werk en op de werkplek, er hoeft geen adviseur ingehuurd te worden en...

Angst op de werkvloer

do 28 nov 2019  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Angst, 2019
De vragenlijst werd naar meer dan 3000 ambtenaren van de Belastingdienst gestuurd. Ruim 935 van hen hebben geantwoord en volgens bijna iedereen heerst er een onveilig sfeer op de...

Fileschade vrachtverkeer € 1,4 miljard in 2018

do 28 nov 2019  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrachtwagen, Schade, 2018, Panteia
Jaarlijks brengt TLN in samenwerking met evofenedex de Economische Wegwijzer uit. In de Economische Wegwijzer staat een overzicht van de duurste files van Nederland op het...

Jurisprudentie niet betalen transitievergoeding

wo 27 nov 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, Werkgever, 2019, Rechtspraak
Volgens de rechtbank (uitspraak 8 oktober 2019) heeft de werkgever gewacht met reageren tot de vervaltermijn was verstreken. Het hof rekent dat de werkgever aan, die alsnog moet...

Wachtregeling in 2019 weer actueel

wo 27 nov 2019  | Bron: Parlement & De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wachtgeld, 2019, Tweede Kamer, Ontslag ambtenaar
Vooral de wachtregeling is bijzonder. Iemand kan zelf bepalen of hij dat geld wil hebben. Een merendeel van bewindslieden ziet er vanaf. De kwestie verdeelt de Tweede Kamer voor de...

Merendeel ZZP'ers is eigenlijk werknemer

di 26 nov 2019  | Bron: NOS, ANP, e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Koolmees, Onderzoek, 2019
Uit een proef met een digitale vragenlijst van het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst blijkt dat het grootste deel van de ZZP'ers waarschijnlijk gezien moet worden als...

Nederlanders tevreden over zorgverleners

di 26 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, 2018, Werknemerstevredenheid
Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners. Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met respectievelijk...

Dienstverlening grensinformatiepunten overheid

di 26 nov 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Van Ark, Grensoverschrijdend, 2019, Duitsland, België
Het kabinet gaat de grensinformatiepunten vanaf 2020 financieel ondersteunen. De tien infopunten, verspreid langs de grens, bieden dienstverlening aan werknemers die werken, wonen of...

Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden

di 26 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, Verboden, 2020, Blokhuis, Scholen, Universiteiten
De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten.

Breed gesprek over kwalificatie ZZP

ma 25 nov 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, Kabinet, 2019, Definitie
Voor welke opdracht mag een bedrijf een zzp’er inhuren en wanneer is iemand eigenlijk een werknemer? Over deze vraag loopt een lange discussie. Het kabinet gaat daarom de komende...

Evaluatie Participatiewet (eind 2019)

ma 25 nov 2019  | Bron: SCP e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, Van Ark, 2019
Het SCP signaleert dat veel werkgevers graag aan de gang willen met het aan werk helpen van bijvoorbeeld medewerkers met een arbeidsbeperking, maar dat het maken van de juiste match een...

Wetsvoorstel 'Tegenprestatie verplicht voor mensen in de bijstand'

ma 25 nov 2019  | Bron: Rjksoverheid & De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, Van Ark, Tegenprestatie, 2019, Gemeenten
Van alle 420 duizend bijstandsgerechtigden moeten gemeenten een tegenprestatie gaan vragen. De vorm – van het aanvaarden van schuldhulpverlening tot het doen van vrijwilligerswerk –...

Wijzigingen Wet op de Medische Keuringen

ma 25 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Medische keuring, Wetswijzigingen, 2020
Onder meer: "De hulpverlener moet de patiënt informeren over de mogelijkheid om níet te behandelen en over de wachttermijn voor mogelijke methoden van onderzoek of behandelingen en de...

Het Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW

vr 22 nov 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jaarplan, 2020, Inspectie SZW, Arbo, Gevaarlijk werk
De speerpunten op het gebied van veilig en gezond werken zijn gevaarlijke stoffen, beroepsziekten en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen en arbeids(markt)discriminatie...

Socialespanningenindicator van het CBS

vr 22 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sociale media, CBS, Angst, 2019, Meting
De indicator is gebaseerd op het percentage berichten in openbaar beschikbare (sociale) media dat woorden bevat die te maken hebben met sociale spanning, onrust en justitie- en...

Vervroegd uittreden terug van weggeweest

vr 22 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Vervroegd uittreden, VUT, 2019
In het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen (20 november 2019) wordt het voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken,...

Kan in een CAO een artikel bestemd voor ZZP'ers staan?

vr 22 nov 2019  | Bron: ZZP e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, ZZP, 2019, Koolmees
Wat staat er in? "Een zelfstandige die in vergelijkbare omstandigheden vergelijkbare werkzaamheden verricht, moet 150 procent van het brutowerknemersloon krijgen."

Liever ZZP-ers dan uitzendkrachten

do 21 nov 2019  | Bron: Meerdere bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendarbeid, ZZP, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), 2019
Van alle flexibele krachten zijn ZZP’ers het belangrijkste stootkussen om de economische schokken op te vangen, wat het voor bedrijven aantrekkelijk maakt hen in te huren. Komt bij dat...

Twee ton aan ontslagvergoeding zal na 1-1-2020 heel veel lager zijn

do 21 nov 2019  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Ontslagvergoeding, Billijke vergoeding, Kantonrechter, Kantonrechtersformule, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Een monteur die zijn ontslag op staande voet aanvocht, werd in eerste instantie bij de kantonrechter in het ongelijk gesteld. In hoger beroep bepaalde het Hof echter dat hij ruim...

Loonverschil tussen mannen en vrouwen tussen 2017 en 2019 groter

do 21 nov 2019  | Bron: CBS, Intermediair e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gelijke beloning, Mannen, Vrouwen, Ongelijkheid, 2019, 2017
Het verschil tussen wat jonge mannen en jonge vrouwen verdienen wordt groter. Vrouwen tot 36 jaar verdienen gemiddeld 6,4 procent minder dan mannen, blijkt uit onderzoek op basis van de...

Economische groei zwakt af, groei zorguitgaven houdt aan

do 21 nov 2019  | Bron: Centraal Planbureau (CPB)  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Economie, CPB, 2019, Zorg, Groei
De vergrijzing leidt er toe dat de bevolking in de leeftijdscategorie 15-74 jaar voor het eerst afneemt. De stijging van de arbeidsproductiviteit is hoger dan in de voorgaande periode...

Persioenfondsen met dekkingsgraad minimaal 90 procent gespaard in 2020

wo 20 nov 2019  | Bron: Bijna alle dagbladen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Pensioen, Dekkingsgraad, Koolmees, Pensioenakkoord
Pensioenfondsen die een actuele dekkingsgraad hebben van minimaal 90 procent krijgen van minister Koolmees vrijstelling tot minstens 31 december 2020.

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie

wo 20 nov 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Internetconsultatie, 2019
Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord gaat op 19 november 2019 in internetconsultatie. Het kabinet wil met het wetsvoorstel ‘Wet bedrag...

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

wo 20 nov 2019  | Bron: Pensioenfederatie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Premiebasissysteem, Koolmees, 2019, Verbetering
Voornaamste conclusie van de evaluatie is dat het belangrijkste doel van de wet, het in de praktijk de keuze geven voor een variabele uitkering is gehaald. De minister noemde ook een...

Hoeveel mensen zijn er werkloos volgens CBS?

wo 20 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Werkloosheid, CBS
En waarom telt niet iedereen mee als werkloos? Over het juiste aantal mensen dat als werkloos staat geregistreerd bestaat vaak een misverstand.  

Groei crowdfunding 2019

di 19 nov 2019  | Bron: Crowdfundmarkt.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crowdfunding, Nederland, 2019
In novemebr 2019 is in Nederland voorlopig al meer dan 275 miljoen euro via crowdfunding opgehaald, dat is nu al 10 miljoen euro meer dan in 2018.

Oproep voor Europese vliegbelasting

di 19 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Vliegtuig, CO2, 2019, EU-landen
Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije zeggen samen met Nederland in de verklaring dat de CO2-uitstoot van vliegen nu niet voldoende wordt...

Staalproducent Tata Steel moet beter gaan presteren in IJmuiden

di 19 nov 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Tata, Bezuinigingen, Collectief ontslag, Personeelskosten
Dat zegt de topman van Tata Steel Europa, Henrik Adam. Tata Steel is van plan om in Nederland in ieder geval 170 miljoen euro te bezuinigen door het verlagen van de personeelskosten....

Meer milieuwinst mogelijk bij recycling plastic afval

di 19 nov 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Afval, Recycling, Nederland, 2019, CPB
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan meer milieuwinst behaald worden door bepaalde maatregelen te treffen op het gebied van recyclen. Het planbureau stelt onder meer een...

Nederlandse bedrijven hebben vaak uitval van clouddiensten

di 19 nov 2019  | Bron: Computable e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cloud, 2019, Uitval, Cybercrime, Nederland
Het aantal incidenten waarbij clouddiensten uitvallen groeit. In 2018 meldde 13 procent van de bedrijven uitval van clouddiensten, in 2019 steeg dat percentage naar 22 procent. Vooral...

De Kunstenbond daagt de Opera voor de rechter

di 19 nov 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: ZZP-er, Schijnzelfstandigheid, Nationale Opera, Verzekeringsplicht
De Kunstenbond daagt Nationale Opera & Ballet voor de rechter vanwege de tarieven voor zzp'ers. Volgens de bond is er bij de gerenommeerde kunstinstelling sprake van...

De-activering Quotumwet

ma 18 nov 2019  | Bron: AWVN e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Quotumregeling, Eerste Kamer, Wetsvoorstel, 2019, Van Ark
Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om de quotumheffing op te schorten, als overheids- of marktwerkgevers de afgesproken aantallen extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking...

Omgekeerde wereld, mensen nemen werk over van robots

ma 18 nov 2019  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Mensen, 2019
Robots vervingen mensen om delen van de romp van een vliegtuig aan elkaar vast te klinken. Dat ging verkeerd. Boeing laat mensen en robots nu samenwerken.

Bijna 13 miljard euro witgewassen in Nederland

ma 18 nov 2019  | Bron: iCOV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Witwassen, Nederland, 2019
Uit onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht blijkt dat in Nederland jaarlijks bijna 13 miljard euro crimineel geld wordt witgewassen waarvan het...

Nogmaals e-Herkenning

ma 18 nov 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, e-Herkenning, 2019
Vanaf 1 november 2019 wordt het inloggen via UWV-accounts in fasen afgesloten. Vooraf stuurt UWV een e-mail met de datum van afsluiting.
Bekijk items: 401 tot 500 (10 168 totaal)