Nieuws

Minister verwacht verdubbeling medicijntekort

wo 25 sep 2019  | Bron: Divere bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Geneesmiddelen, Tekort, Bruins
De medicijntekorten lopen flink op, onder meer door productievertragingen vanuit landen als China en India. Volgens Bruins is Nederland te afhankelijk geworden van die landen.

Schaf zelfstandigenaftrek helemaal af

wo 25 sep 2019  | Bron: CNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zelfstandige zonder personeel, Afschaffen, Zelfstandigenaftrek, 2019, CNV
De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor ZZP'ers, moet volledig worden afgeschaft. In plaats daarvan moet het kabinet een minimumtarief van 25 euro per uur voor zelfstandigen...

Loonsverhogingen afdwingen

wo 25 sep 2019  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loonsverhoging, 2020, Kabinet, Dijkhoff, Afdwingen
Omdat de lonen in 2019 niet genoeg stegen, stelde het kabinet verlaging van de winstbelasting uit. Dijkhoff sluit verdere uitstel van die verlaging als mogelijk drukmiddel voor...

Invoering tweeschijvenstelsel inkomstenbelasting versneld

di 24 sep 2019  | Bron: Accountancy Van Morgen e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Belastingschalen, 2023
De invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting wordt versneld. De invoering die aanvankelijk per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt al per 1 januari 2020...

Stop verkoop beruchte bestrijdingsmiddelen

di 24 sep 2019  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gevaarlijke stoffen, Parkinson
Kamerleden hebben minister Schouten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - vragen gesteld over de relatie tussen landbouwbestrijdingsmiddelen en de ziekte van...

Record aantal gereden kilometers in 2018

di 24 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2018, Auto, Kilometers, Record
Nederlandse personenauto’s hebben in 2018 een recordaantal van 121,4 miljard kilometer afgelegd. Dat is 1,2 procent meer dan in 2017. Vooral auto’s op naam van een bedrijf reden meer....

Extra geld om lerarentekort basisonderwijs te verlagen

di 24 sep 2019  | Bron: NOS, Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basisonderwijs, Lerarentekort, Rutte, CAO, 2019
Het kabinet is bereid te bekijken of er in 2020 eenmalig extra geld kan worden uitgetrokken om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken. Premier Rutte zei ook dat...

Ambtenaren krijgen ook recht op transitievergoeding per 1-1-2020

di 24 sep 2019  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Ambtenaar, Ambtenaren, Transitievergoeding, Ontslag / Transitievergoeding
Vanaf 1-1-2020 krijgt de ambtenaar bij ontslag recht op een transitievergoeding, net als gewone werknemers.Werknemers die bedrijfseconomisch ontslag krijgen, houden recht op het...

Psychische klachten zorg 40 procent hoger

di 24 sep 2019  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Psychisch, Klachten, 2019, Toename
Het aandeel zorgmedewerkers dat psychische zorg ontvangt, is de afgelopen vier jaar met 40 procent gestegen. Vooral werknemers onder de 25 jaar hebben vaker psychische problemen.

Kamer wil dubbel paspoort voor Nederlanders in het VK

ma 23 sep 2019  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Paspoort, 2019, Dubbel paspoort, Tweede Kamer
Vijf partijen van de Tweede Kamer dienen op 23 september 2019 een initiatiefwet in die Nederlanders in Groot-Brittannië moet beschermen tegen de gevolgen van een brexit zonder deal met...

Internetconsultatie wijziging Besluit SUWI Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen 2019

ma 23 sep 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Suwi, 2019, Wetsontwerp, Consultatie, Van Ark
Dit besluit zorgt ervoor dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden, zodat meer mensen (duurzaam) aan het werk geholpen kunnen worden. De einddatum van de...

Nederlandse ondernemers vrezen voor brexit

ma 23 sep 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, VNO-NCW, Grenscontrole, 2019
De grootste kopzorgen krijgen ondernemers van mogelijke importtarieven, extra grenscontroles en minder inkomsten. Meer dan de helft van de ondernemers zegt zich goed te hebben...

Autorijden met koptelefoon op verboden?

ma 23 sep 2019  | Bron: ANWB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Veiligheid, Nederland, 2019
In Nederland is dit niet verboden. Dat geldt overigens niet voor sommige andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk.

SER: ''vrouwenquotum topfuncties moet er komen"

ma 23 sep 2019  | Bron: Diverse kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Topvrouwen, 2019, Koolmees, Van Engelshoven, SER
Voor de Sociaal Economische Raad is het geen vraag meer; een vrouwenquotum moet er komen, om zo sneller en méér vrouwen door te laten stromen naar de top. "Het is tijd om een doorbraak...

Kan HR leren van sprezzature?

ma 23 sep 2019  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Human Relations, Leren, Oplossing, Rutte
Sprezzature betekent het schijnbaar moeiteloos oplossen van problemen. Het woord sprezzature kwam boven drijven naar aanleiding van de manier waarop minister-president Rutte tijdens de...

Onderzoek slechte dienstverlening overheidsinstanties

ma 23 sep 2019  | Bron: NOS & Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dienstverlening, UWV, Belastingdienst, CBR, 2019
Er moet een einde komen aan slechte functioneren van overheidsinstanties als UWV, CBR* en belastingdienst. Het CDA en de ChristenUnie stellen voor een parlementair onderzoek in te...

Aantal werklozen weer enigszins gestegen afgelopen maanden

vr 20 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Werkloosheid, UWV, CBS, Bijstand
Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gestegen naar 321 duizend in augustus 2019.  Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van...

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

vr 20 sep 2019  | Bron: Capgemini  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ICT, IT-ers, 2019
Een nieuwe subparagraaf die u informeert over een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen op IT gebied met focus op de ontwikkeling en operations van IT systemen.

Uitbreiding nabestaandenbegrip TAS

vr 20 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asbest, 2020, Nabestaande
Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid. Dit sluit aan bij het nabestaandenbegrip in het burgerlijk wetboek. Deze...

Lage en hoge WW-premie

vr 20 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheid, 2019, Gedifferentieerd, Laag, Hoog, WW-premie
Werkgevers betalen voor vaste contracten een lagere WW-premie dan voor flexibele contracten. De hoogte van de premies zijn: lage WW-premie 2,94% en hoge WW-premie 7,94%.

Dekkingsgraden pensioenfondsen onder 90%

vr 20 sep 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Dekkingsgraad, 2019, Koolmees
De dekkingsgraden van de twee grootste pensioenfondsen van Nederland zijn in augustus 2019 onder de 90% gedaald. Ook andere pensioenfondsen zijn onderuit gegaan.

Er komt geen verplicht pensioenplan bij echtscheiding

vr 20 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Echtscheiding, 2019, 2021
Het kabinet vindt een verplicht plan niet nodig omdat er al voldoende bij wet is geregeld. Ook komt er een wetvoorstel dat vanaf 2021 ex-partners zelfstandig recht geeft op pensioen...

Tata Steel gaat beter om met asbestslachtoffers

do 19 sep 2019  | Bron: Volkskrant / ANP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asbest, Vergoeding, Schadevergoeding, 2019
Staalfabrikant Tata Steel buigt beleid inzake de slachtoffersoffers radicaal om. Voormalige werknemers of nabestaanden hoeven voortaan geen langdurige procedures meer te volgen om een...

WW-premie 2020 stijgt aanmerkelijk voor tijdelijke contracten

do 19 sep 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: WW-premie, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd
De verwachting is dat de premielasten voor de WW in 2020 zullen stijgen naar 7,78% voor een medewerker met een contract voor bepaalde tijd en 2,78% voor de medewerker met een contract...

Beleidsregel boeteoplegging Arbo-wetgeving aangescherpt

wo 18 sep 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, Boete, AWVN, 2019, Arbo
De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State.

Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt nieuw arbeidsovereenkomst mogelijk

wo 18 sep 2019  | Bron: Diverse kanalen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsovereenkomst, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Omdat het niet is toegestaan om een historisch contract op te stellen met de datum van toen, zal in bepaalde gevallen een nieuw document moeten worden opgesteld.

FNV zakt onder een miljoen leden

wo 18 sep 2019  | Bron: CBS & Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vakbond, Aantal, Vakbondsleden, 2019
De grootste vakbond van Nederland, FNV, is onder de symbolische grens van één miljoen leden gezakt. In totaal zijn in Nederland anno 2019 circa 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een...

Maatschappelijke diensttijd februari 2020 officieel van start

wo 18 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Maatschappelijk diensttijd, 2019
De maatschappelijke diensttijd gaat zich richten op jongeren tussen 14 en 27 jaar. Het is de bedoeling dat zij daar minimaal 80 uur aan besteden binnen 6 maanden. Nieuwe projecten op...

Maatschappelijke kosten en baten beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

wo 18 sep 2019  | Bron: SEO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BBL, Beroepsopleiding
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combineert een middelbare beroepsopleiding met het minimaal drie dagen per week opdoen van praktijkervaring bij een leerbedrijf. Die combinatie...

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

wo 18 sep 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Handreiking, Arbo, Uitzendwerk, 2019, SER
De handreiking beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten.

Nederlanders benoemen bovengemiddeld veel talen op cv

di 17 sep 2019  | Bron: CV Ster  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Curriculum Vitae, CV, Talen
Naast de moedertaal vermelden Nederlanders namelijk 22,9% meer talen dan wereldwijd gemiddeld. Dit en meer blijkt uit onderzoek van dienstverlener CVster, dat ruim honderdduizend...

Transavia weegt passagiers

di 17 sep 2019  | Bron: Welingelichtekringen.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CO2-uitstoot, 2019, Brandstof, Meting
Door een exactere bepaling van het gewicht aan boord kan de brandstofberekening nog nauwkeuriger worden uitgevoerd met als doel minder CO2-uitstoot.

Extra regels en verplichtingen schaden doel Participatiewet

di 17 sep 2019  | Bron: Divosa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatie, Wet, 2019, Gemeenten
Meer regels en verplichtingen belemmeren gemeenten om het doel van de Participatiewet te verwezenlijken. Met name de hulp aan werkzoekenden zonder arbeidsbeperking komt hierdoor in de...

Schadevergoeding wegens truckkartel

di 17 sep 2019  | Bron: Boon  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schade, Kartel, Vrachtauto, 2011
Als een bedrijf in de periode 1997 tot en met 2011 een of meerdere trucks of vrachtwagencombinaties heeft gekocht, kan het zijn dat er teveel is betaald. Het gaat om te hoge...

Inkomsten uit sociale premies 6,1 miljard hoger in 2018

di 17 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sociale premies, 2018, CBS, Hoger
De premie-inkomsten van de sociale fondsen zijn gestegen van 101,9 miljard euro in 2017 naar 108,0 miljard euro in 2018. Vanuit de sociale fondsen worden sociale verzekeringen...

Waar het kan is het circulair

di 17 sep 2019  | Bron: Facto  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duurzaam, Circulair, 2019, MBO, HBO
Biosintrum is een kenniscentrum dat voor meer dan 80 procent uit biobased materialen bestaat. Het gebouw in Ooststellingwerf is tot stand gekomen door slim samen te (blijven) werken.

EU-wetgeving voor cryptogeld is noodzakelijk

ma 16 sep 2019  | Bron: ANP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cryptomunt, Europa, 2019, Centraal, Wetgeving
De EU-ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) maar ook de Europese Commissie en de ECB maken zich zorgen over de financiële stabiliteit in Europa zonder een wettelijk...

Draghi verlaagt de rente nog verder

ma 16 sep 2019  | Bron: DNB e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europese Centrale Bank, ECB, 2018, Negatief
Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank grijpt - een maand voor zijn aftreden (oktober 2019) - andermaal fors in om de Europese economie stimuleren. De depositorente gaat...

Pensioenkorting moet van tafel

ma 16 sep 2019  | Bron: Metronieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, 2019, Koolmees, FNV
Vakcentrale FNV wil dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken voorkomt dat pensioenen worden gekort. „Hier hebben wij niet voor getekend". Hij doelt daarmee op het eerder door de...

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2019

ma 16 sep 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tegemoetkoming, Arbeidsongeschikten
Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2019 is € 179,81 netto. De tegemoetkoming wordt eind september aan de persoon zelf overgemaakt.

Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind

ma 16 sep 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrouwen, Inkomen, Geboorte, Kind, CPB
Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het...

Cijfers broeikasuitstoot 2018

ma 16 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Broeikasgas, 2018, CBS, Uitstoot, CO2
In 2018 stootte de industrie 30 miljard CO2-equivalenten minder uit dan in 1990. De sectoren gebouwde omgeving (stoken van aardgas voor verwarming) en landbouw realiseerden allebei een...

Ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering

ma 16 sep 2019  | Bron: Mercer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ouderen, 2018, Automatisering
Automatisering maakt een ongekend hoge productiviteit mogelijk, waardoor bedrijven kunnen investeren in zowel nieuwe inkomstenstromen als jongere werknemers. Investeren in jong talent...

Toestaan 1 jaar rijden met verlopen rijbewijs onzeker

vr 13 sep 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rijbewijs, Grapperhaus, Wet, Verlopen
Oudere automobilisten mogen niet doorrijden met een verlopen rijbewijs. Minister Grapperhaus is niet bereid om een verlopen rijbewijs van 75-plussers te gedogen. Oudere automobilisten...

ZZP-ers met AOV en pensioenopbouw worden vergeten

vr 13 sep 2019  | Bron: InFinance  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, Pensioen, AOW
Bij het opstellen van nieuwe regels rondom pensioen en arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen moeten beleidsmakers de ZZP-ers die hun zaakjes goed voor elkaar hebben niet vergeten.

Bedrijven nemen steeds meer cybersecuritymaatregelen

vr 13 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, 2019, CBS, Maatregelen
Bedrijven nemen steeds meer maatregelen om zich te weren tegen cyberaanvallen van buitenaf. Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met de invoering van authenticatie via...

Korten op subsidie praktijkleren kost overheid geld

vr 13 sep 2019  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MBO, Subsidie, Praktijkleren, 2019
De overheid snijdt zichzelf flink in de vingers als er wordt geschrapt in de subsidieregeling praktijkleren, die bedrijven tegemoet komt in hun kosten voor het opleiden van...

Verkorte versie SER-rapport voor jongeren

do 12 sep 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, SER, Uitstel
De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen. Jongeren stellen mijlpalen in hun leven steeds meer uit. Ze blijven langer thuis wonen, werken steeds...

Ontslaggronden vanaf 2020

do 12 sep 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontslaggronden, 2020
Met ingang van 2020 zijn er negen ontslaggronden, i-grond is nieuw.

BPM-tarieven 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode

do 12 sep 2019  | Bron: TNO e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BPM, 2019, CO2
Vanaf 1 juli 2020 zullen de bpm-tarieven voor auto’s gebaseerd worden op de nieuwe CO2-testmethode WLTP*, die sinds 1 september 2018 verplicht is voor alle nieuw verkochte auto’s. De...

Toch nog extra geld voor leraren basisonderwijs

do 12 sep 2019  | Bron: Kabinet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Slob, Leraren, Basisonderwijs, 2019, Loonbijstelling
Pal voor Prinsjesdag 2019 geeft minister Slob de verlossende mededeling, voor de basisleraren komt 285 miljoen extra. De reden is dat de leraren qua salaris meer in de pas zullen lopen...

Kom uit uw schuld

wo 11 sep 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Campagne, 2019, Koningin, Van Ark
Koningin Máxima woonde het congres ‘Kom uit je schuld’. Centraal stond de vraag hoe de taboes die spelen rondom schulden doorbroken kunnen worden.

Nederland komt Europese klimaatafspraken niet na

wo 11 sep 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Klimaatakkoord, Nakomen, 2019
De Nederlandse regering komt haar belofte niet na te stoppen met verlenen van subsidies aan de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat stellen Milieudefensie en de...

Britse bedrijven brengen 80 miljard naar Nederland

wo 11 sep 2019  | Bron: NRC e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, 2019, Investeren, Nederland
Britse bedrijven zijn sinds het Brexit-referendum drie jaar geleden bijna zes keer zo veel gaan investeren in Nederland. In 2018 brachten Britse bedrijven 80 miljard euro naar...

Meer verzuim en meer verloop in de zorg

wo 11 sep 2019  | Bron: Barometer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verloop, Ziekteverzuim, Zorg, Hoog, 2018
Na een periode van vier jaar met een stabiele sectorrating daalt deze in 2018. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een verdere toename van verzuim en verloop. Het verzuim neemt...

Groei buitenlandse studenten remmen

di 10 sep 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Buitenlandse student, 2019, Groei, Remmen, Van Engelshoven
Minister Van Engelshoven wil de groei van het aantal buitenlandse studenten in Nederland terugdringen.

Sterke toename van privacyklachten in 2019

di 10 sep 2019  | Bron: Autoriteit Persoonsgegevens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Autoriteit Persoonsgegevens, 2019, Groei, Aantal
Het aantal privacyklachten blijft sterk toenemen. Ruim 15.000 mensen hebben in de eerste zes maanden 2019 een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is bijna 60%...

Kleine helft vacatures moeilijk te vervullen

di 10 sep 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacatures, UWV, 2019
Bijna de helft van de vacatures (45%) is in 2019 moeilijk te vervullen. Dit aandeel is gelijk aan 2018. Voor het eerst zijn er ook moeilijk vervulbare vacatures in verkoop-, overheids-...

Dood na roken e-sigaret

di 10 sep 2019  | Bron: AD e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Doden, USA, Roken, E-sigaret, 2019
De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft alarm geslagen over het roken van e-sigaretten. Het gaat inmiddels om 450 patiënten, waarvan vijf zijn overleden.

Werkgever mag vingerscan niet verplichten

ma 9 sep 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Kantonrechter, Alternatief, 2019
Allereerst, een vingerscan/vingerafdruk een persoonsgegeven valt onder de AVG: het gaat om biometrische gegevens die informatie over een bepaalde persoon vestrekken. Wat de werkgever...

Zorgpremies in 2020 fors omhoog

ma 9 sep 2019  | Bron: Zorgwijzer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Zorgpremie, Omhoog
In 2020 zal naar verwachting de basisverzekering circa 40 euro per jaar stijgen. De collectieve zorgverzekering en de gemeentelijke zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen...

Dekkingsgraad blijft 98 procent

ma 9 sep 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dekkingsgraad, Pensioen, 2019
Eind augustus 2019 kwam de dekkingsgraad pensioenen gemiddeld weer op 98%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, liep terug naar 105%.

Inflatie in Nederland 3x hoger dan rest eurozone

ma 9 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inflatie, Nederland, Europa, BTW-correctie, CAO-lonen
De goederen en diensten in Nederland volgens de HICP waren in augustus 2019 ruim 3 procent duurder dan een jaar eerder, in juli was dat nog 2,6 procent. De prijsstijging in de eurozone...

Minder belasting box 3 voor spaarders

ma 9 sep 2019  | Bron: Rijksoverheid e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Box 3, 2022, Belasting, Aanpassingen, Wetsontwerp
Vanaf 2022 hoeft over spaartegoeden tot 440.000 euro (per persoon) geen belasting meer te worden betaald. Aan de andere kant zullen mensen met grote aandelenportefeuille, overige...

Veranderingen ECB-rentebeleid?

vr 6 sep 2019  | Bron: Kranten & Europees Parlement  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ECB, Rente, Laag, 2019, Lagarde
Cristine Lagarde, sinds juli 2011 directrice van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zal naar verwachting in oktober 2019 worden benoemd tot voorzitter van de Europese Centrale...

Aanpassingen wetsvoorstel faillissement

vr 6 sep 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, Wetsvoorstel, 2019
Bij een doorstart zal de nieuwe werkgever aan alle werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst in faillissement is opgezegd, een nieuwe arbeidsovereenkomst moet aanbieden. Deze...

Buitenlandse student levert meer op dan hij de schatkist kost

vr 6 sep 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Studenten, Buitenland, Kosten, 2018, Europa
Een buitenlandse student uit een Europees land levert Nederland 5 tot 17 duizend euro op, een student van buiten Europa zelfs 69 tot 94 duizend euro.

Geen uitstel uit het zicht halen sigaretten

vr 6 sep 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, Sigaretten, Verboden, Onzichtbaar, 2020, 2021, Kabinet
Winkeliers krijgen geen uitstel om hun sigaretten en tabakswaar uit het zicht te halen. Het kabinet wil dat in supermarkten vanaf 1 juli 2020 geen enkel sigarettenpakje meer te zien is....

Gevecht om de hoogte van de rekenrente pensioenfondsen

vr 6 sep 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenfondsen, 2019, Rekenrente, DNB, Hoekstra, Koolmees
Midden 2019 - met de naderende verlaging van pensioenen in het vooruitzicht - is de discussie over de hoogte van de rekenrente van de pensioenen verhevigd.

Nieuw woord: levensloopstress

do 5 sep 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Levensloopstress, Privacy, 2018, Privé, Loopbaan, Schulden
Levensloopstress is stress die je privé ervaart. Bijvoorbeeld door overlijden of ziekte van een naaste, een echtscheiding, problemen met opgroeiende kinderen, financiële problemen, te...

Helft kantoren voldoet nog steeds niet aan energielabel C

do 5 sep 2019  | Bron: Calsasa e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Energielabel, Kantoor, 2013, 2019
In 2019 voldoet ruim de helft van de kantoren in Nederland nog altijd niet aan het de vereiste energielabel C of hoger. Het tempo van de verduurzaming zal fors omhoog moeten om binnen...

Zorgmedewerkers vaker ziek en nemen vaker ontslag

do 5 sep 2019  | Bron: BNG & EY  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, 2018, Ziekteverzuim, Ontslag op eigen verzoek
Het verzuim steeg naar een ‘recordhoogte’ van 5,9 procent, het verloop kwam in 2018 uit op 15,7 procent, het hoogste niveau in jaren.

Steeds meer partijen tegen studielening

wo 4 sep 2019  | Bron: NOS & kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Regeerakkoord, Studenten, Leenstelsel, Studiefinanciering, 2019
De coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie hebben van meet af aan zich tegen het leenstelsel gekeerd. Dat neemt niet weg dat deze partijen in het regeerakkoord steun hebben beloofd aan...

Verzekeren tegen AVG-boete aanbevolen

wo 4 sep 2019  | Bron: Aon en AP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Boete, 2019, Ziekenhuis, Verzekeren
Boetes opgelegd op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn onder voorwaarden verzekerbaar. Nederland is daarmee een van de weinige landen in Europa waar dit...

Minder werkdruk op basisscholen

wo 4 sep 2019  | Bron: DUO e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basisonderwijs, 2018, 2019, Werkdruk, Kabinet
De scholen kregen in schooljaar 2018 - 2019 een extra bedrag van 237 miljoen, 155 euro per leerling voor minder werkdruk. Dat is gelukt.

Een op de vijf werknemers is gebonden aan een concurrentiebeding

wo 4 sep 2019  | Bron: De Volkskrant & derden  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Concurrentiebeding, 2019, Rechtspraak
Nu de werkloosheid historisch laag is en het aantal vacatures historisch hoog gebruiken bedrijven het beding steeds vaker op oneigenlijke gronden.

Kabinet, doe meer voor middenklasse

di 3 sep 2019  | Bron: De Telegraaf & HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jan Modaal, 2019, Problemen, Financieel, Fiscaal, Huizenmarkt, Arbeidsmarkt
Agenten, bouwvakkers, administrateurs, verpleegkundigen, secretaresses, boekhouders: miljoenen mensen met een modaal inkomen kampen met tal van problemen, waardoor ze steeds meer in de...

Voorkomen van inbraak en agressie

di 3 sep 2019  | Bron: Heinen Malmédy  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Veiligheid, Beveiliging, 2019
Wat zijn in de markt de meest toegepaste maatregelen tegen inbraak, vandalisme en andere agressie? Heinen Malmédy stelde op basis van een enquête een top 10 van beveiligingsmaatregelen...

Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

di 3 sep 2019  | Bron: Sociaal-Economische Raad  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: SER, Jongeren, 2019, Knelpunt
Er tekent zich steeds duidelijker een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer en minder kansen. Wie de juiste relaties heeft, heeft meer kans op interessant werk, op...

Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan autokosten

di 3 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kosten, Auto, Openbaar vervoer, 20, 2019
De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer in juli 2019 bijna 30...

En toch zijn er nog mensen die roken

di 3 sep 2019  | Bron: Stiching Rokersbelangen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, 2019
Rokers komen buiten steeds meer in het gedrang en zijn daar boos over. "Rokers worden weggezet als misdadigers." Rokers worden continu geconfronteerd met negatieve berichtgeving,...

Minder bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar

ma 2 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, 2019
Eind juni 2019 hadden 426 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dit zijn er 21 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27...

Mantelzorg vraagt om maatwerk van werkgevers

ma 2 sep 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Mantelzorg, 2018, CBS, Werkloosheid, Maatwerk, Werkgevers
Er mensen die wel willen werken, maar een zorgreden opgeven waarom ze niet werken. Zij geven aan dat de combinatie van zorg en arbeid te grote druk geeft, dat ze geen geschikte betaalde...

Rechter bepaalt dat Deliveroo pensioenpremies moet betalen

ma 2 sep 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Kantonrechter, 2019
De rechter in Amsterdam heeft bepaald dat Deliveroo met terugwerkende kracht pensioenpremie moet afdragen voor haar medewerkers.

Inspectie SZW: geen boete wel veiligheidsplan

ma 2 sep 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, 2019, Pilot, Veiligheidsplan
Eerder kwam de Inspectie SZW er achter dat boetes vaak niet worden gemeld om het boetegeld te besparen. In plaatst van een boete wordt in 2019 een pilot gehouden waarbij geen boete...

Freelancer spint garen bij krappe arbeidsmarkt

ma 2 sep 2019  | Bron: Hoofdkraan.nl  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Uurtarief, Freelance, Onderzoek, 2019
Op basis van recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat freelancers steeds beter gaan verdienen. Het gemiddelde uurtarief stijgt naar gemiddeld € 47 per uur, terwijl dit twee jaar...

75-plussers toestaan 1 jaar rijden met verlopen rijbewijs

vr 30 aug 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rijbewijs, Verlopen, 75-plussers, 2019
Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt.

Deliveroo valt onder verplichtstelling pensioenfonds Vervoer

vr 30 aug 2019  | Bron: Pensioen Pro  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verplichte deelneming, Pensioenfonds, Kantonrechter, Pensioenpremie, ZZP, Verzekeringsplicht
Maaltijdbezorger Deliveroo valt onder de verplichtstelling van pensioenfonds Vervoer, vindt de kantonrechter. Deliveroo gaat tegen de uitspraak in beroep. Zolang dat loopt hoeft het...

Personeelskosten horeca

vr 30 aug 2019  | Bron: Ondernemen met personeel e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, Vrijstelling, 2019, Personeel, Kosten
Ondernemen met personeel (27 augustus 2019) somde een aantal personeelskosten op voor de horeca. De lijst ziet er op het eerste oog gelijk uit voor bedrijven buiten de horeca. Toch...

CAO-afspraken 2019

vr 30 aug 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, 2019, Vakbonden, Loonsverhoging, 2018, 2017
Nieuwe afspraken over loonstijgingen bedroegen in juli 3,04 procent, een iets hoger percentage dan in juni. Daarmee blijven de loonafspraken op het hoogste niveau sinds de financiële...

Tweemaal solliciteren, onder eigen naam en onder verzonnen Nederlandse naam

vr 30 aug 2019  | Bron: College voor de Rechten van de Mens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Marokko, 2018, College voor de Rechten van de Mens
De sollicitant werd onder zijn eigen Marokkaanse naam afgewezen en onder de Nederlandse naam uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Toch werd de man afgewezen. Oordeel: geen...

Meer duidelijkheid van medicijnenfabrikanten over prijzen gewenst

vr 30 aug 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Medicijnen, Duur, 2019, Bruins
De farmaceutische industrie werkt nauwelijks mee aan betaalbare zorg en is niet transparant over de prijsopbouw van medicijnen. Dat moet veranderen, zegt minister Bruno Bruins voor...

Amsterdam verliest controle drugsbestrijding

do 29 aug 2019  | Bron: NOS, AD, RTL en vele andere  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Drugs, Amsterdam, 2019, Misdaad, Witwassen
De top van de Amsterdamse onderwereld is vrijwel onaantastbaar. Kopstukken verdienen miljarden euro’s. Geld dat niet af te pakken is en via het buitenland wordt witgewassen.

Handboek Loonheffingen 1 juli 2019

do 29 aug 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Handboek Loonheffingen, 2019
Aan de online versie is de vergoeding van studiekosten van een kind van de werknemer toegevoegd.

Vertrouwen auto- en motorbranche zakt verder weg

do 29 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Auto, 2019, Gerechtvaardigd vertrouwen
Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche is voor het derde kwartaal op rij gedaald. Het vertrouwen zakte van -5,3 begin tweede kwartaal naar -12,7 aan het begin van...

Eigen tarieven en eigen levensverwachting verzekeraar bij pensioenaanbod

do 29 aug 2019  | Bron: CBS, Kifid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, 2018, Levensverwachting, CBS
Een pensioenverzekeraar mag voor zijn pensioenaanbod afwijken van levensverwachting CBS. Voortaan dus vragen of de verzekeraar afwijkt van de levenverwachting van het CBS en waarom.

Eigenrisicodragerschap 2020 aanvragen vóór 2 oktober

do 29 aug 2019  | Bron: Rendement  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Eigenrisicodrager
Werkgevers die per 2020 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen

De schijnwerpers op Jan Modaal en de Kleinverdiener

wo 28 aug 2019  | Bron: Salarisnet, De Telegraaf e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Jan Modaal, Kleinverdiener
De inkomens van Jan Modaal en de Kleinverdiener - categorieen werknemers voor het kabinet Rutte 3 op Prinsjesdag 2019 mogelijk goed nieuws zal brengen - zijn aangepast voor het jaar...

Flexwerkers verdienen minder dan werknemers in vaste dienst

wo 28 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Flexibel werken, Verdienen, 2019, Vaste dienst
Flexwerkers verdienen gemiddeld 48% minder per uur dan werknemers in vaste dienst (2019). Dit komt vooral door de verschillen in leeftijd en opleiding. Flexwerkers zijn vaak jonger en...

Kankermedicijnen in het basispakket

wo 28 aug 2019  | Bron: Metronieuws e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kanker, Medicijnen
In het basispakket worden twee nieuwe soorten medicijnen tegen kanker toegevoegd. Het gaat om durvalumab, een middel dat kan worden gebruikt bij de behandeling van een specifieke vorm...
Bekijk items: 401 tot 500 (9 859 totaal)