Nieuws

Vergrijzing in Nederland minder groot probleem dan we denken

wo 21 aug 2019  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vergrijzing, Kinderen, 2019, Onderzoek
Het probleem van de vergrijzing is dat er mensen onderhouden moeten worden. Maar je moet niet vergeten: er is ook een groep jongeren, kinderen die onderhouden moet worden.

DUS ziet omzet opnieuw verdubbelen

wo 21 aug 2019  | Bron: DUS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendbureau, Bouw, Groei, 2019
Dus Dienstverlening dat zp-ers en uitzendkrtachten in de bouw en infra bemiddelt, maakt ook in 2019 een enorme groei door. Het flexbedrijf profiteert van de grote vraag naar vakmensen.

Clubs betaald voetbal geen klant meer van Rabobank

wo 21 aug 2019  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingontduiking, Nederland, Voetbalclubs, Rabobank
Zojuist is bekend geworden dat de Rabobank geen profclubs meer financieel wil steunen. Reden, tal van de betaald voetbalclubs in Nederland hebben te maken met fraude, witwassen,...

Stromer, super-snelle wensen voor het woon-werkverkeer

di 20 aug 2019  | Bron: Stern  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: E-bike, Woon-werkverkeer, 2019, Speed pedelec
De Stromer ST-5 is anno 2019 het topmodel en een van de beste speed pedelecs op de markt.

Gemeentes willen stop op ZZP-thuiskappers

di 20 aug 2019  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Verbod, Opleiding, 2019
Zo'n 20.000 thuiskappers telt Nederland. En dagelijks komen er een à twee bij. Dat is de kappersorganisatie ANKO al jaren een doorn in het oog. Sinds kort probeert de ANKO afspraken te...

Effect gemeentepolis kan groter

di 20 aug 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Gemeente, Polis, 2019
In 2018 bood 98% van de gemeenten een gemeentepolis aan, in totaal aan 740 duizend verzekerden. Contracten tussen gemeenten en verzekeraars over de polis lijken moeilijker tot stand te...

Levensverwachting hoog- en laagopgeleid 2018

di 20 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Levensverwachting, Hoger opgeleiden, Lager opgeleiden, 2018
De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleiden gelijk bleef. Het verschil in levensverwachting tussen hoog- en...

Opvang vluchtelingen is ook verantwoordelijkheid van bedrijfsleven

ma 19 aug 2019  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Multinational, 2019, Bedrijfsleven, Vluchtelingen, Opvang
Het vluchtelingenvraagstuk is een gedeelde uitdaging. Geen enkele regering kan het probleem alleen aan. Het bedrijfsleven is als deel van de samenleving medeverantwoordelijk.

Voorlopig geen AVG-certificering, toezicht ontbreekt

ma 19 aug 2019  | Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Controle, 2019
Omdat een organisatie het noodzakelijke toezichthoudend orgaan nog niet opgericht, verbindt de AP daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring.

Efficiënter gebruik loonaangifteketen mogelijk

ma 19 aug 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loonaangifte, UWV, 2019, Efficiency
Middels de data-koppelingen worden de actuele gegevens over deelnemers aan pensioenregelingen periodiek op één plek opgehaald. Een data-koppeling met de UWV-Polisadministratie biedt...

Verandering rol commissarissen

ma 19 aug 2019  | Bron: BDO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Commissaris, Corporate governance, 2019, Veranderingen
De adviesrol steeds wordt meer een instrumentele rol die samenhangt met corporate governance aspecten en externe ontwikkelingen.

Autokosten in het buitenland van een auto van de zaak

ma 19 aug 2019  | Bron: HR-kiosk RTL  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Auto van de zaak, Buitenland, Autokosten, Brandstofkosten, Personeelshandboek
Het blijft kennelijk nog steeds een nieuwtje, maar het mag al jaren: De benzinekosten (brandstof) en tol in het buitenland aftrekken van de bijtelling. De werkgever mag de kosten ook...

In zomer nog steeds gebruik van winterbanden

ma 19 aug 2019  | Bron: Bovag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Autoband, 2019, BOVAG, Winterbanden
Niet verstandig, bij een buitentemperatuur van zo'n 35°C zijn de remprestaties van winterbanden van zo'n 30% minder dan die van zomerbanden. Komt bij dat winterbanden in de zomer...

Pensioenen omlaag, dan hogere AOW

vr 16 aug 2019  | Bron: AWVN & CBS en vele anderen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, AOW-leeftijd, 2019, Rutte, FNV
Iedereen die maar een klein beetje van pensioen begrijpt, weet dat bevriezing van de AOW-leeftijd en daarmee een vaste ingangsdatum pensioenen leidt tot een verlaging van de...

Bijna net zoveel vacatures als werklozen

vr 16 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacatures, Werklozen, 2019
In het tweede kwartaal van 2019 nam het aantal openstaande vacatures met 6 duizend toe tot 284 duizend. Het aantal werklozen daalde met 11 duizend naar 305 duizend. Hierdoor is de...

Ruim 220 duizend mensen werken niet vanwege zorgtaken

vr 16 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Beroepsbevolking, 2018, CBS
Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege zorg voor een gezin of huishouden is vanaf 2008 met bijna een derde afgenomen. In 2018 gaven 211 duizend vrouwen en 12...

Direct een boete

vr 16 aug 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, 2019, Boete, Risico, Van Ark, Staatscourant
De helft van de bedrijven beschikt niet over een verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Staatssecretaris Van Ark is het beu. Zij heeft twee maatregelen genomen: de...

Europees milieubeleid 2012-2020

do 15 aug 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Milieu, Europa, 2019, Beleid
Voor de periode 2012-2020 heeft de Europese Commissie (EC) het Zevende Milieuactieprogramma opgesteld: 'Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet'. Dit programma dient als leidraad...

Wijziging van Regeling Wfsv gepubliceerd

do 15 aug 2019  | Bron: Staatscourant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: WFSV, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), 2019, Staatscourant
Op 15 juli 2019 is in de Staatscourant de ministeriële regeling gepubliceerd die de Regeling Wfsv wijzigt naar aanleiding van de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen...

Keerzijde pensioenakkoord

do 15 aug 2019  | Bron: De Volkskrant e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, 2019, Keerzijde
Eerder stoppen betekent voor veel mensen een (aanzienlijk) lager aanvullend pensioen. Van het waarom, zijn er drie redenen.

Inhoud uitzend-CAO's 2019-2021

do 15 aug 2019  | Bron: Salaris Informatie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, Uitzendarbeid, 2019, 2021
Behalve dat de twee uitzendorganisaties ABU en NBBU qua inhoud een gelijke CAO hebben, zijn er nogal wat veranderingen afgesproken.

Uber rekent op belastingaftrek van miljarden dollars

do 15 aug 2019  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingontduiking, 2019, Uber
De Amerikaanse onderneming haalde intellectueel eigendom in maart weg bij een brievenbusfirma in Bermuda en bracht deze onder bij zijn Nederlandse dochteronderneming. Voor inkomsten uit...

Landen vragen gegevens op bij cryptobeurzen

wo 14 aug 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cryptomunt, Bitcoin, 2019, Klimaat, Box 3
Verscheidene landen zijn doende om ontduiking door cryptobeleggers aan te pakken. Enkele landen kwamen daardoor in het nieuws: Amerika, Japan, Zuid Korea en er zullen nog meer landen...

Heeft groene waterstof toekomst?

wo 14 aug 2019  | Bron: TNO & Installatiejournaal & VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zonnepanelen, Nederland, België, Groene waterstof, VNO-NCW, 2019
Nederland ontwikkelt componenten voor de nieuwe generatie electrolysers. Deze apparaten gebruiken elektriciteit om water te splitsen in waterstof en zuurstof. In België is soortgelijk...

Overzicht verlofregelingen

wo 14 aug 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verlof, Geboorteverlof
Het overzicht van de verschillende verlofregelingen is aangepast aan de besluiten die het Europese Parlement heeft genomen. Sommige van die besluiten zullen in 2020 of later van kracht...

Toename lachgas-incidenten in verkeer

wo 14 aug 2019  | Bron: Team Alert  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verkeer, Auto, 2018, 2019, Lachgas
Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, is in 2019 al 2,5 keer zo hoog als in heel 2018. Veel jongeren zijn zich niet bewust van de risico's.

Is een pannenkoek een soort koek, of niet?

di 13 aug 2019  | Bron: Rechtspraak.nl  | Auteur: Linda Bongers  | Trefwoorden: Kantonrechter, Pensioenplicht, Navordering, Pensioenpremie
Die vraag heeft de rechtbank Rotterdam beziggehouden. Aanleiding was een conflict tussen het pensioenfonds voor de zoetwaren (waarbij werknemers in de zoetwarenindustrie verplicht...

Kwijtschelding schuld belast als schuldenaar kon betalen

di 13 aug 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schuldpreventie, Jurisprudentie, 2019, schenk
Een schenking die bedoeld is als kwijtschelding van een schuld is niet vrijgesteld van schenkbelasting als de schuldenaar zijn schuld uit eigen middelen had kunnen terugbetalen.

Tandarts terug in basispakket?

di 13 aug 2019  | Bron: Dokters van de Wereld  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basispakket, tandarts, 2019, Kosten
Vergoeding voor tandheelkundige zorg moet weer terug in het basispakket van de zorgverzekering. In 2019 maakt ontwikkelingsorganisatie Dokters van de Wereld zich daar hard voor. Een...

Controle Blockchain blijft nodig

di 13 aug 2019  | Bron: CM e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Blockchain, Controle, 2019, Enquête, Privacy
Hoewel een meerderheid van de respondenten er van overtuigd is dat blockchain-toepassingen een plaats zullen veroveren binnen de bedrijfsvoering van organisaties, zien ze dat nog niet...

Enquête FNV over werkdruk en overwerk van chauffeurs

ma 12 aug 2019  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Overwerk, Chauffeur, Werkdruk, 2019
De FNV-enquête werkdruk en overwerk is door 1190 collega’s ingevuld. Het overgrote merendeel is werkzaam als chauffeur nationaal of chauffeur internationaal. De uitkomsten -...

Fiscus verstuurt onterechte herinneringen en aanmaningen

ma 12 aug 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Aanmaning, Onterecht, 2019, Excuses
De Belastingdienst meldt op de eigen site dat er herinneringen en aanmaningen zijn verstuurd om aangifte erfbelasting 2017 te doen aan nabestaanden die al aangifte hadden gedaan.

Meer bewegen

ma 12 aug 2019  | Bron: Healthy Workplace  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bewegen, Gezond, Werken, 2019
Beweging is een belangrijk onderdeel van gezond werken. Kenniswerkers zitten namelijk erg veel wat veel ongezonde effecten als gevolg kan hebben. Maar hoe kunnen kenniswerkers bewegen...

Kantoor UWV wordt grondstoffendepot

ma 12 aug 2019  | Bron: consortium CircularOffice  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, Milieu, 2019, Afvalreductie
Een afvalcoach, nieuwe manieren van afval inzamelen en recycling tot nieuwe producten: Het kantoor van UWV in Utrecht is dankzij hulp van het consortium CircularOffice op weg om een...

Geen Britse verkiezingen meer voor brexit

za 10 aug 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, 2019, Verkiezingen
Als de Britse regering onder leiding van premier Boris Johnson na de vakantie ten val wordt gebracht door een meerderheid van het Lagerhuis, worden er geen nieuwe verkiezingen meer...

Dekkingsgraad pensioenen gemiddeld onder 100 procent

za 10 aug 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Dekkingsgraad, 2019
De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen, die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is begin augustus gedaald van 102 naar 98 procent.

Aantal verkeersdoden stijgt hard in 2018

za 10 aug 2019  | Bron: AD e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Politie, 2019, Gedrag, Auto
Het aantal verkeersdoden stijgt hard. Liefst 678 mensen zijn vorig jaar omgekomen op de Nederlandse wegen. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017, een stijging van 11 procent.

Nederland telt recordaantal groeibedrijven

za 10 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2018, CBS, Groeibedrijf
De meeste snelgroeiende bedrijven zaten in 2018 in de zakelijke dienstverlening (2 710), op de voet gevolgd door de handel (2 470). Hier vond ook de grootste absolute groei plaats,...

Overzicht verlof- en vakantiedagen 1919

za 10 aug 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verlof, Vakantie, Europees parlement, 2019, Zorg, Vrije dag
Het Europese Parlement heeft diverse beslissingen over verruiming van verlofregelingen genomen. Had het te maken met de verkiezingen? In de diverse beslissingen worden de mogelijke...

Demotie en duurzame inzetbaarheid

vr 9 aug 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Demotie, AWVN, Duurzame inzetbaarheid, 2019
Demotie wordt in de arbeidsverhoudingen van de toekomst een onvermijdelijk element. AWVN vindt dat er belangrijke redenen zijn om het onderwerp nu bespreekbaar te maken. Pleidooi om...

Vernieuwde verzamelspecificatie overzichtelijker

vr 9 aug 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ziektewet, WAZO, WIA, Wajong, UWV, Verzamelspecificatie
De maandelijkse verzamelspecificatie met daarop de bedragen van uitkeringen is per 1 augustus 2019 vernieuwd: veel korter en overzichtelijker.

Nieuw online platform dat bemiddelt tussen bedrijven en vluchtelingen

vr 9 aug 2019  | Bron: Duojob e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asielzoeker, 2019, Stage, Baan
Op dit platform kunnen vluchtelingen en werkgevers een profiel aanmaken met hun gegevens en worden ze aan elkaar gekoppeld. In de praktijk blijkt dat aantal branches leent zich bij...

In 18 jaar een stijging van de pensioenleeftijd van 4 jaar

do 8 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenleeftijd, Loonstijging, Vervroegd pensioen, AOW-leeftijd, 2000, 2018
Van 2000 tot en met 2018 is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen van 61 naar 65 jaar. De inperking van de vroegde pensionering en het stijgen de AOW-leeftijd zijn hier debet aan.

Gebruik trackingsoftware door DUO niet toegestaan

do 8 aug 2019  | Bron: De Volkskrant e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: DUO, Tracking, 2019, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De dienst erkent de tracking-software te hebben gebruikt, om zo ‘bij iedere wijziging in de persoonlijke situatie van een student vanaf de aanleiding van de wijziging tot en met het...

Absurde tarieven vakmensen een fabeltje

wo 7 aug 2019  | Bron: Zelfstandigen Bouw  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Inkomen, 2019, Inhaalslag
Uit de enquête onder 1000 ZZP’ers blijkt dat 43% een tarief hanteert van nog geen 40 euro per uur. Eveneens 43% vraagt tussen de 40 en 45 euro per uur.

Pensioenakkoord gaat werkgevers veel geld kosten

wo 7 aug 2019  | Bron: CPB & OR.Net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Werkgevers, Geld
Een stelregel is dat werkgevers straks 18%-20% premie per werknemer gaan betalen, terwijl ze nu een staffel hanteren die loopt van grofweg 4% voor jongere medewerkers tot en met 30%...

NIDI coördineert onderzoek naar gevolgen van bevolkingsontwikkeling

wo 7 aug 2019  | Bron: Nidi  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bevolking, 2019, Loonontwikkeling
Het gaat om de gevolgen voor onder meer wonen, ruimtelijke ordening, energiegebruik, sociale zekerheid, zorg, onderwijs en integratie. Namens acht ministeries heeft het ministerie van...

Eco-bruiloft

wo 7 aug 2019  | Bron: Business Insider  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CO2-uitstoot, Alternatief
Zo organiseer je een eco-bruiloft in 8 stappen: vegetarisch diner, synthetische diamanten en gerbera’s

Einde maken aan hybridemismatches

di 6 aug 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingontwijking, 2019, Wetsvoorstel, Vennootschapsbelasting (Vpb), Internationaal, Snel
Het kabinet gaat een einde maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde...

De inflatie in Nederland is hoger dan de meeste Europese landen

di 6 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inflatie, Europa, Nederland, 2019
De inflatie in Nederland bedroeg in het eerste halfjaar 2019 2,6 procent, hoger dan in de meeste Europese landen. In Nederland werden met name de energie en voeding duurder.

Spookfacturen niet meer melden

di 6 aug 2019  | Bron: Fraudehelpdesk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fraude, 2019, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG
Op de site van de Fraudehelpdesk* was altijd een overzicht van verzenders van spooknota's te vinden. Met ingang van 1 augustus 2019 is deze dienstverlening acuut gestopt, omdat de...

Meer brouwers en vloggers binnen MKB

di 6 aug 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, 2019, Groei, Bier
Het midden- en kleinbedrijf heeft er in de afgelopen tien jaar honderdduizenden nieuwe ondernemingen bijgekregen. Onder andere het aantal vloggers* en kleine bierbrouwers nam toe. H

Autobranche dringt opnieuw aan op aanpassing BPM

di 6 aug 2019  | Bron: ANP & Accountant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BOVAG, BPM, 2019, RAI, Kabinet
De autobranche roept begin augustus 2019 het kabinet andermaal op de aanschafbelasting op auto’s en motoren aan te passen. Door strengere emissietests valt de nog niet-aangepaste...

Flexkracht wordt duurder, de consument betaalt

di 6 aug 2019  | Bron: ABN-AMRO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Koolmees, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), 2020, Duurder
In 2020 zijn er twee WW-tarieven, circa 8 procent voor flex en 3 procent voor vast. En deze verhoging zal naar alle waarschijnlijkheid geheel of deels worden doorberekend naar de klant.

Regionaal overzicht aantal te realiseren garantiebanen in 2019 en 2020

ma 5 aug 2019  | Bron: Stichting vd Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Quotumregeling, 2019, 2020, Garantiebanen (Participatiewet)
Er is een overzicht gemaakt van het totale aantal garantiebanen dat per regio in 2019 en 2020 moet worden behaald om te voldoen aan het tijdspad dat is afgesproken voor de realisatie...

Fors minder pensioenfondsen

ma 5 aug 2019  | Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenverzekering, Afname, 2019
Aan het einde van de vorige eeuw telde Nederland nog zo’n duizend pensioenfondsen. Nu, bijna 20 jaar later, zijn er nog 230 fondsen over. Van de huidige 230 fondsen zijn er nog eens...

Het veranderde klimaat over klimaatverandering

ma 5 aug 2019  | Bron: Demos  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaat
Klimaatverandering is een thema dat ogenschijnlijk de bevolking verdeelt. NIDI-onderzoek laat echter zien dat zorgen over de opwarming van de aarde onder de Nederlandse bevolking breed...

Sigarettenpakjes worden allemaal donkergroen-bruin

ma 5 aug 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, Blokhuis, 2020, Kleur
Alle verpakkingen van sigaretten en shag krijgen dezelfde donkergroen-bruine kleur. Het streven is dat dit op 1 juli 2020 wordt ingevoerd.

Sterke daling wanbetalers zorgverzekering

ma 5 aug 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Wanbetaling, 2019, Afname, Schulden, Afbetalen
Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de zorgverzekerings-premie is flink afgenomen. Eind 2014 waren er circa 325.000 mensen wanbetalers. Op dit moment ligt dat aantal op...

Rapportage Rechten van de Mens 2018

ma 5 aug 2019  | Bron: College voor de Rechten van de Mens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: College voor de Rechten van de Mens, Jaarverslag, 2018
Toegang tot het recht in Nederland staat onder druk, signaleert het College voor de Rechten van de Mens in zijn Jaarlijkse Rapportage 2018. Dit heeft te maken met maatschappelijke...

Kindgebonden budget na stopzetten niet automatisch hervat (update)

vr 2 aug 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kindgebonden budget, Belastingdienst, 2019, Teruggaaf
Soms hadden wij het kindgebonden budget weer moeten uitbetalen. Als u op dat moment zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag kreeg, wisten wij genoeg van uw situatie om te...

Commentaar op Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

vr 2 aug 2019  | Bron: OVAL  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wetsvoorstel, Opleiding, Koolmees, Van Engelshoven, Tweede Kamer, Eerste Kamer, 2019
OVAL - dienstverlener op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan - steunt het recent bekend gemaakte STAP-budget, maar heeft ook tegenvoorstellen: "Het begrip...

Verschillende wegen een VOG aan te vragen (2019)

vr 2 aug 2019  | Bron: Brisk e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: VOG, Verklaring omtrent gedrag, 2019
Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is in, verplicht dan wel gewenst. Het aanvragen kan op drie manieren, kijk naar de duur van de aanvraag en kosten.

Juridische aspecten van het nieuwe beoordelen

vr 2 aug 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beoordelen, Beoordelingsgesprek
De nieuwe manier van gespreksvoering op de werkvloer legt de nadruk op doelen stellen, talenten benutten en ontwikkeling van de medewerker. Het gaat hierbij om een continue dialoog...

Onacceptabel dat half miljoen Nederlanders forse inkomensval maakt bij ziekte

vr 2 aug 2019  | Bron: CNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Verplicht verzekerd, 2019, CNV
Maar liefst 4 op de 10 zelfstandigen treft geen voorziening tegen arbeidsongeschiktheid, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS en TNO. Slechts 1 op de 5 heeft een...

Q en A’s over de nieuwe CAO ambtenaren

vr 2 aug 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ambtenaren, CAO (ambtenaren), Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
De Q en A’s over de vereisten voor CAO’s naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn te...

Wereldwijd benoemen Nederlanders meeste vervolgopleidingen op cv.

vr 2 aug 2019  | Bron: CV Ster  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Curriculum Vitae, Vervolgstudie, Cursus
Nederlandse werkzoekenden vermelden wereldwijd het hoogste aantal vervolgopleidingen op hun cv. Ook zijn Nederlanders -bij het maken van het cv- op Europees niveau het sterkst in het...

ProRail wil dat de stations rookvrij worden

do 1 aug 2019  | Bron: Pro Rail  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rookverbod, Treinen
ProRail wil dat de stations rookvrij worden. Op dit moment is het alleen nog toegestaan te roken op de aangewezen rookplekken op het perron. Deze rookzones op stations worden binnen...

UWV stapt af van laagste beslagvrije voet bij meerdere beslagleggers

do 1 aug 2019  | Bron: Nationale ombudsman  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Armoede, Beslagvrije voet, UWV, Ombudsman, 2019
UWV hanteert binnenkort niet langer de laagst berekende beslagvrije voet als meerdere partijen beslag leggen op een uitkering. In plaats daarvan zal UWV de beslagvrije voet aanhouden...

Jaarlijkse CAO-afspraken

do 1 aug 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, Jaarverslag, 2018
In deze jaarlijkse rapportage komen diverse onderwerpen aan de orde: contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt en...

Gewijzigd Besluit Aanmelding CAO’s en Toetsingskader AVV

do 1 aug 2019  | Bron: UAW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Algemeen verbindend verklaren, CAO, 2019
Het gewijzigde Besluit Aanmelding CAO’s en het verzoeken om AVV treedt in werking per 12 juli 2019. Directe aanleiding van deze wijziging is de inrichting van het nieuwe loket voor...

Beroepsziekte liesbreuk uitgezocht

do 1 aug 2019  | Bron: Ned. Centrum van Beroepsziekten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beroepsziekte, 2019, Onderzoek
Ieder jaar krijgt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten meerdere vragen via de helpdesk of een liesbreuk wel of niet door werk kan zijn veroorzaakt. Dit was aanleiding voor de...

Fiscus zegt vaststellingovereenkomst op

do 1 aug 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vaststellingsovereenkomst, 2019, Opzegging, Fiscus, Rechter
Uit rechtzaken blijkt dat een vaststellingsovereenkomst (VOK) door de fiscus eenzijdig kan worden opgezegd als wetswijzigingen plaats vinden en ook als "de redelijkheid en billijkheid...

Loonstroken stikken van fouten in vakantiebijslag

wo 31 jul 2019  | Bron: Rendement  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Vakantiegeld, Vakantietoeslag, Vakantiebijslag, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Provisie, Overwerk
Veel werknemers kregen dit jaar minder vakantiebijslag dan waar zij recht op hebben, meldt Rendement. Dat komt vooral doordat werkgevers overwerkuren ten onrechte niet meetellen voor...

Boerkaverbod vanaf 1 augustus 2019

wo 31 jul 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Boerka, Verbod, 2019
Morgen, vanaf 1 augustus is het verboden boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en in overheidsgebouwen. Er is...

Tarieven huishoudelijke hulp Gooi en Vechtstreek blijven wat ze zijn

wo 31 jul 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiszorg, 2019, Voorzieningenrechter
Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet te verhogen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald.

Nieuwe School Autotechniek, topopleiding MBO niveau 3 en 4

wo 31 jul 2019  | Bron: MBO Midden Nederland  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Auto, Autotechniek, Beroepsopleiding, Nieuws
De nieuwe opleiding is opgezet door ROC Midden Nederland in samenwerking met Innovam en Goflex, aanbieders van werk-leertrajecten. De proef met deze nieuwe opleiding start met ten...

Versobering Lage-Inkomensvoordeel

wo 31 jul 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Lage inkomensvoordeel, 2020, Kosten, Pensioenakkoord, Werkgevers
Als gevolg van het aannemen van het pensioenakkoord, zullen de extra kosten vanaf 2020 mede worden gevonden in het afbouwen van het Lage-inkomensvoordeel. Voor de werkgevers betekent...

Kamervragen over BTW-plicht commissarissen

di 30 jul 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tweede Kamer, Commissaris, BTW, 2019, Europa
De belastinginspecteur moet per geval moet beoordelen of sprake is van BTW-ondernemerschap of niet met inachtneming van het arrest van het Hof van Justitie. Het arrest zelf biedt...

Vijf jaarsalarissen in plaats van nabestaandenpensioen geen gelopen race

di 30 jul 2019  | Bron: VCP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nabestaandenpensioen, Vereenvoudiging, Stichting van de Arbeid
Het klopt volstrekt niet dat vakbonden en werkgevers het erover eens zijn dat een dergelijke eenmalige uitkering een wenselijke optie is. Daarbij komt dat de gevolgen voor verschillende...

Onderneming starten vanuit de WW

di 30 jul 2019  | Bron: Tentoo  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zelfstandig ondernemer, Werkloosheid, UWV, Kamer van Koophandel, Onderneming, WW-uitkering
Een grote groep WW’ers kiest ervoor om vanuit de WW een onderneming te beginnen. In de periode 2011 - 2016 bleken gemiddeld 44.000 mensen naast óf na hun WW-uitkering te starten als...

Nieuwe Gedifferentieerde WW-premie toch naar de Tweede Kamer

di 30 jul 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Koolmees, 2019, Raad van State, Tweede Kamer, Gedifferentieerd, WW-premie
Alles overwegende heeft het kabinet geconcludeerd dat het wenselijk is om op het moment van invoering te kiezen voor een minder complexe en eenvoudiger uitvoerbare regeling. Daarom...

Wijziging Wet kinderopvang ivm ouderparticipatiecreches

ma 29 jul 2019  | Bron: Min Fin  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderopvang, Ouderparticipatiecrèche, 2019, Internetconsultatie
De opc’s krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wko – de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium – onder beperkingen en voorwaarden die in het...

SER-advies over termijnen actief en passief kiesrecht

ma 29 jul 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: SER, Ondernemingsraad, Actief, Passief, Kiesrecht, 2019
Minsiter Koolmees heeft begin 2019 aan de SER gevraagd hoe zij aankijkt tegen de in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) opgenomen minimale termijnen voor actief en passief kiesrecht....

ABU en NBBU stemden CAO-uitzendpersoneel op elkaar af

ma 29 jul 2019  | Bron: ABU  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ABU, NBBU, CAO, 2018, 2019
ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe, vereenvoudigde en geharmoniseerde CAO’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland bereikt.

Actielijst Wet WAB

ma 29 jul 2019  | Bron: Salaris Net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), 2020, HRM, Salarisadministratie, 2019
Het duurt nog een klein half jaar tot de WAB in werking treedt: 1 januari 2020. In die periode moeten de afdelingen HR en salarisadministratie intensief samenwerken om zich goed voor te...

In 5 jaar tijd ruim 35.000 migranten uit India

ma 29 jul 2019  | Bron: Nieuwsmeldingen e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Migranten, 2017, India, ICT
Kwamen er in 2012 nog 3955 Indiase immigranten onze kant op, in 2017 waren dat er al 8630. In die vijf jaar kwamen in totaal 35.490 Indiërs hierheen. Het betreft vrijwel allemaal...

Grip krijgen op burn-out: 6 aandachtspunten

vr 26 jul 2019  | Bron: Harvard Business Review & PW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Burn-out, Onderzoek, 2019
Elizabeth Grace Saunders is time management coach in de VS. Ze heeft vele klanten begeleid met burn-outverschijnselen. Uit die praktijk heeft ze in een artikel over burn-out zes...

Bezuinigingen Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

vr 26 jul 2019  | Bron: SBB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beroepsopleiding, Stichting, Beroepsonderwijs, Bedrijfsleven, 2019
Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) stuurde op 26 juni 2019 een brief aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor een op handen zijnde bezuiniging van 1,5 miljoen euro....

Meer duidelijkheid over berekenen 30%-grens voor lage WW-premie

vr 26 jul 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AWVN, 2019, WW-premie, Uitzendbedrijven, Werknemersverzekeringen
De Regeling Wfsv is recent gewijzigd in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen. De aanpassingen hebben betrekking op de berekening van de...

Beleidsdekkingsgraad pensioenen in juni 2019 stabiel

vr 26 jul 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Dekkingsgraad, 2019
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni onveranderd gebleven op 104%. Na de daling in mei, is de rente in juni verder teruggelopen en de...

Moratorium op schuldeninning een feit

vr 26 jul 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Moratorium, Kantonrechter, 2019
Het heeft even geduurd, maar een rechterlijke uitspraak inzake het instellen van een moratorium op schuldinning is een feit. Een echtpaar dat diep in de schulden zit krijgt een half...

Keuken te heet voor personeel

vr 26 jul 2019  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Hitteverlet, 2019
Een willekeurig voorbeeld van de vele organisaties die vanwege de hitte moesten sluiten: Taverne Paulus in Hilvarenbeek houdt woensdag en donderdag (24 en 25 juli 2019) de deuren...

Fransen bemoeilijken detachering en zakenreizen

vr 26 jul 2019  | Bron: AWVN & Meijburg  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Detachering, Frankrijk, 2019, AWVN, Zakenreizen
Frankrijk en andere EU-landen maken misbruik van de Europese wetgeving over detachering van werknemers om zakenreizen te bemoeilijken. Ze jagen Nederlandse bedrijven die hun mensen...

ZZP’ers kunnen collectief afspraken maken over minimuminkomen

do 25 jul 2019  | Bron: ACM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Inkomen, Collectief, Tariefafspraken, 2019
ZZP’ers kunnen collectief afspraken maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat in de nieuwe ‘concept-leidraad tariefafspraken ZZP’ers’ van de Autoriteit...

Niet meer naar gemeentehuis voor vermist rijbewijs

do 25 jul 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rijbewijs, Paspoort, Digitaal, 2019, Raad van State
Minister Van Nieuwenhuizen van Verkeer wil dat een vermist rijbewijs in de toekomst direct via internet gemeld kan worden. Hetzelfde geldt voor een paspoort.

Hitterecord gebroken

do 25 jul 2019  | Bron: Kranten en berichten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Hitteverlet
Blij of niet blij, het hitterecord werd op 24 juli 2019 gebroken: 38,8 graden in Gilze-rijen. En 5 minuten later bleek Eindhoven met 39,3 graden de 'kampioen'.

Nederlander heeft geen zin in freelancen

do 25 jul 2019  | Bron: ADP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Freelance, ZZP'er, 2018, Europa
Nederlandse werknemers staan er in Europa het minst voor open om te freelancen of te werken als zelfstandige. Bijna zes op de tien (59 procent) Nederlanders zijn niet geïnteresseerd in...

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant gaan juridische strijd aan met Nederlandse Staat over pensioenwetgeving

do 25 jul 2019  | Bron: Stichting Pensioenbehoud  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Bodemprocedure, Indexering, Pensioen, De Nederlandse Staat
Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en een derde partij zijn voornemens een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen. De dagvaarding zal naar...

Amsterdam wil bedrijven die discrimineren uitsluiten van aanbestedingen

do 25 jul 2019  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Racisme, Amsterdam, Aanbestedingen, Uitsluiten, 2019
De gemeente Amsterdam onderzoekt in 2019 of het bij aanbestedingen van opdrachten bedrijven kan weren die discrimineren. Daarnaast laat Amsterdam nagaan of het van bedrijven waarmee het...
Bekijk items: 401 tot 500 (9 743 totaal)