Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen
ABW Algemene bijstandswet
ACTAL Adviescollege toetsing regeldruk
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
ADV Arbeidsduurverkorting
AEX Amsterdam Exchange Index (Amsterdamse Beurs)
AFM Autoriteit Financiƫle Markten
AGO Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek
AIO Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
AKW Algemene Kinderbijslagwet
ANBI Algemeen nut beogende instelling
ANW Algemene Nabestaandenwet
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds
Aok Arbeidsongeschiktheidskas
AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AOW Algemene Ouderdomswet
APF Algemeen pensioenfonds
API Algemene pensioeninstellingen
APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
ARAR Algemeen Rijksambtenaren Reglement
ARBO Arbeidsomstandigheden
ASP Application service providing
ATV Arbeidstijdverkorting
ATW Arbeidstijdenwet
AVAS Afwezigheid van alle schuld
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
AVOM Arbeidsvoorwaarden op maat
AVV Algemeen Verbindend Verklaren
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWF Algemeen Werkloosheidsfonds
AWGB Algemene Wet Gelijke Behandeling
AWIR Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen
AWR Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
AWVN Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet