Afkortingen A

Afkorting: Verklaring:
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Bond Uitzendondernemingen
Algemene bijstandswet
Adviescollege toetsing regeldruk
Asymmetric Digital Subscriber Line
Arbeidsduurverkorting
Amsterdam Exchange Index (Amsterdamse Beurs)
Autoriteit Financiƫle Markten
Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
Algemene Kinderbijslagwet
Algemeen nut beogende instelling
Algemene Nabestaandenwet
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Arbeidsongeschiktheidskas
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Algemene Ouderdomswet
Algemeen pensioenfonds
Algemene pensioeninstellingen
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
Algemeen Rijksambtenaren Reglement
Arbeidsomstandigheden
Application service providing
Arbeidstijdverkorting
Bekijk items: 1 tot 25 (38 totaal)