Hulp bij keuze pensioen    Inkomen HR-professional 


Hypotheek

Datum laatste wijziging: 20 oktober 2017  |  Trefwoorden: Hypotheek, Starter, HRM, P&O

Inhoud

 1. Werkgeversverklaring
 2. Tijdelijk contract
 3. Tweeverdieners
 4. Uitzendkrachten
 5. Producten
 6. Startershypotheek
 7. NHG-grens hypotheken omhoog

Werkgeversverklaring

Wat heeft PO te maken met hypotheek? Ook dat nog, het zal toch niet waar zijn, want ik ben geen makelaar en ook geen bemiddelaar? PO heeft er wel mee te maken en wel met het zorgvuldig opstellen van de werkgeversverklaring.

Werknemers in loondienst moeten een werkgeversverklaring aan de hypotheekverstrekker laten zien. De werkgeversverklaring moet aantonen dat de werknemer de hypotheeklasten kan dragen. Deze werkgeversverklaring mag, op het moment dat de werknemer de bindende offerte ontvangt, niet ouder zijn dan drie maanden.

In deze verklaring staat hoeveel u verdient en of u een vast contract heeft. Ze geeft dus weer wat uw inkomen is en hoe u dat verdient. Bij de hypotheekaanvraag moet u ook een recent loonstrookje inleveren. Het is erg belangrijk dat de inkomens op de werkgeversverklaring en het loonstrookje overeenkomen. Als er toch een verschil is, dan moet de werkgever dit in een apart document op officieel briefpapier van het bedrijf toelichten. Deze toelichting moet ondertekend zijn en voorzien van een bedrijfsstempel.

Let er op dat correcties en doorhalingen met Tipp-Ex niet zijn toegestaan en ook belangrijk, het inkomen in de werkgeversverklaring moet gelijk zijn aan dat op de salarisstrook staat.

Tijdelijk contract

Ook als de werknemer een tijdelijk contract heeft, vraagt de bank naar een intentieverklaring. Daarin staat of de werkgever voornemens hem/haar in vaste dienst te nemen. De intentieverklaring geeft geen volledige zekerheid, maar voor de bank waar iemand zijn hypotheek wil afsluiten, heeft met de verklaring meer zekerheid dat de hypotheek blijvend wordt betaald.

Tweeverdieners

Tweeverdieners mogen meer lenen voor een woning. In 2017 wordt het tweede inkomen namelijk voor 60% meegenomen. In 2016 was dit nog 50%. Een groot voordeel omdat dit duizenden euro’s in de te verkrijgen hypotheek scheelt.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten die een woning willen kopen komen nu makkelijker in aanmerking voor een hypotheek dankzij de perspectiefverklaring. In de verklaring wordt opgenomen dat het uitzendbureau voorziet dat het inkomen stabiel blijft. Steeds meer uitzendbureaus werken met deze verklaring. Flexwerkers kunnen deze krijgen als zij minstens één jaar in dienst zijn. Zo kunnen flexwerkers dus zonder vast contract eenvoudiger een hypotheek krijgen.

Het kopen van een eigen huis is binnenkort mogelijk voor veel meer uitzendpersoneel c.q. flexwerkers. Op 8 december 2016 werd bekend dat negen uitzendondernemingen per 1 januari 2017 aansluiten bij de Perspectiefverklaring. In de loop van 2017 volgen nog meer uitzenders. Deze verklaring moet uitgroeien tot de marktstandaard voor flexmedewerkers die een huis willen kopen. De Perspectiefverklaring is ooit gestart als initiatief van Randstad, Obvion en Vereniging Eigen Huis (VEH). De verklaring wordt door de grootste hypotheekverstrekkers geaccepteerd met daarbij de mogelijkheid van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). (Bronnen: Obvion, Randstad e.a.)

Producten

Het kopen van een eerste woning is voor veel starters moeilijk en uiteraard speelt geld daarbij een rol. Toch zijn er voor starters verschillende producten en regelingen:
 • Starterslening
 • Starterssubsidie (inmiddels afgeschaft)
 • Corporatie Starterslening (voor het kopen van een huurwoning) en andere regelingen vanuit woningcorporaties
 • Startershypotheek als speciaal hypotheekproduct van banken

Startershypotheek

Voorwoord

De Startershypotheek is een speciale hypotheek die banken aanbieden aan starters. Deze hypotheek moet het mogelijk maken voor starters om toch een bepaalde woning te kopen die zij volgens de reguliere regels niet zouden kunnen kopen. Een starter heeft vaak een (wat) lager inkomen. Na enige jaren gaan als regel het inkomen omhoog, waardoor een grotere hypotheekschuld gedragen kan worden.

Minder aflossing

In de eerste jaren betaalt de starter minder aan de aflossing. Als het inkomen stijgt, gaat hij/zij meer hypotheek betalen.

Ouders

Een andere vorm van de Startershypotheek is een hypotheek waarbij ouders in de eerste jaren garant staan. Dat maakt een hogere hypotheek mogelijk. Meer informatie, lees Ouders garant hypotheek.

Voorwaarden

De voorwaarden die banken hanteren voor de Startershypotheek verschillen onderling. Uiteraard wordt er gekeken naar het huidige inkomen en naar de verwachting hoe het inkomen zich zal ontwikkelen, lees bovengenoemde alinea 'Werkgeversverklaring'.

Daarnaast kijkt de bank, net als bij andere hypotheken, of de aanvrager iemand een BKR-registratie (Bureau Krediet Registratie) en/of studieschulden heeft.

Alternatieven

Ook is het verstandig om verder te kijken dan de Startershypotheken. Dankzij regelingen als de Starterslening en de regelingen van woningcorporaties, kan een gewone hypotheek een betere optie zijn. Met de Starterslening zijn namelijk de maandlasten in de eerste jaren lager en met de koopregelingen bij woningcorporaties kan iemand een goedkopere woning kopen. Je kunt dan een gewone hypotheek afsluiten. Dit betekent dat er meer keuze.

(Bron en meer informatie: Geld.nl)

NHG-grens hypotheken omhoog

Vanaf 1 januari 2018 stijgt de zogeheten NHG-grens van 245.000 naar 265.000 euro. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen gaat de grens naar maximaal 280.900 euro. (Bron en meer: AVaccountancy, 20 okt. 2017)
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hulp bij keuze pensioen    Inkomen HR-professional