Anderhalve meter    Corona-dashboard 


Cijfers Nederland, Euro, mondiaal

Datum laatste wijziging: 22 november 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Cijfers

Inhoud

 1. Coronavirus nu een pandemie
 2. Aantallen Nederland
 3. Aantallen Europa
 4. Aantallen wereldwijd
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek
 6. Zeer zware omzetdaling door Coronacrisis bij MKB in maart en april
 7. Forse stijging aantal besmettingen in Europa
 8. Aantal coronagevallen kruipt richting half miljoen

Coronavirus nu een pandemie

Corona-uitbraak nu officieel een pandemie*, ongeveer 10.000 Nederlanders getest. Bij 503 Nederlanders is het coronavirus vastgesteld, vijf personen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Wereldwijd is het dodental ruim boven de 4.000 uitgekomen. Ook de beurskoersen lijden onder COVID-19. Het laatste nieuws leest u in dit liveblog. (Bron: De Volkskrant, 12 mrt. 2020)

* Pandemie: Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal. Het woord is afkomstig uit het Grieks: παν (pan) betekent alle, δεμος (demie) betekent mensen-volk.

Aantallen Nederland

In de eerste negen weken van de corona-epidemie (week 11 tot en met week 19) overleden in totaal naar schatting bijna 9 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. In totaal overleden bijna 36 duizend mensen, terwijl naar schatting 27 duizend mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest. Dit komt neer op een relatieve oversterfte van 32 procent. Het verwachte aantal overledenen en de oversterfte is geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren.

Wat valt verder op?
 • Mensen werden ongeacht hun inkomen en welvaart in ongeveer gelijke mate getroffen.
 • De relatieve oversterfte was in de eerste zes weken van de corona-epidemie hoger onder inwoners met een migratieachtergrond dan onder inwoners met een Nederlandse achtergrond. Absoluut gezien was het aantal overledenen met een migratieachtergrond echter klein.
 • In week 11 tot en met week 19 lag de sterfte vooral hoger bij mensen van 65 jaar of ouder. De relatieve oversterfte in deze leeftijdsgroep was naar schatting 34 procent. Bij de groep mensen jonger dan 65 jaar wordt de relatieve oversterfte geschat op 16 procent.
 • De relatieve oversterfte wordt geschat op 36 procent voor mannen en 27 procent voor vrouwen.
 • De geschatte oversterfte tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie was het grootst in Limburg (58 procent meer overledenen dan verwacht)
(Bron: CBS, 15 mei 2020)

Aantallen Europa

Op de site van Nu.nl worden onder meer de aantallen besmette mensen bijgewerkt.

Aantallen wereldwijd

Zie de sites van Johns Hopkins University en Wikipedia (Engels).

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS informeert de lezer met grote regelmaat over cijfers van de coronavirus. Recent verschenen onder meer de rubrieken:
 • Wat zijn de medische gevolgen van de corona? (17 apr. 2020)
 • Wat zijn de sociale gevolgen van de corona? (17 apr. 2020)
 • Wat zijn de economische gevolgen van de corona? (17 apr. 2020)
 • Hoe beïnvloed corona onze productvoorziening (6 apr. 2020) 
 • Hoe beïnvloed corona onze mobiliteit (6 apr. 2020)

Zeer zware omzetdaling door Coronacrisis bij MKB in maart en april

De afgelopen dagen voerde onderzoeksbureau Panteia een groot online onderzoek uit naar de impact van de Coronacrisis in nagenoeg alle MKB-branches. Tot op heden hebben ruim 7.000 ondernemers meegedaan aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek stemmen somber.

De meeste ondernemers zien in maart hun omzet dalen (66%). Zo’n 11% van de ondernemers ziet dat de daling zich beperkt tot 25% of minder. Bij 16% daalt de omzet 25 tot 50% en bij 9% daalt deze 50-75%. Circa 30% geeft aan dat de omzet 75 tot 100% lager uitvalt dan in maart 2019. Voor de maand april zijn de verwachtingen zelfs nog iets negatiever. (Bron en nog meer cijfers: Panteia, 17 apr. 2020)

Forse stijging aantal besmettingen in Europa

Een sombere opsomming (11 augustus 2020):
 • Bovenaan staat daardoor Spanje met dagelijks 94 nieuwe gevallen per 100.000.
 • België met 67 nieuwe gevallen per 100.000.
 • Zweden en Nederland met ieder 32,5 nieuwe gevallen per 100.000.
 • Frankrijk met 26 nieuwe gevallen per 100.000.
 • Het Verenigd Koninkrijk met 15,9 nieuwe gevallen per 100.000.
 • Duitsland met 12,9 nieuwe gevallen per 100.000.
 • Italië met 7,4 nieuwe gevallen per 100.000.
Zie ook het overzicht van alle Europese landen (Bron: Welingelichte kringen) 

Aantal coronagevallen kruipt richting half miljoen

Het aantal coronagevallen stijgt niet meer zo snel als in oktober 2020, maar toch stevent Nederland gestaag af op een nieuwe mijlpaal. In de loop van komende week wordt waarschijnlijk de 500.000e besmetting in Nederland vastgesteld. Het is vooral een symbolische grens, want het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger. (Bron: ND, 22 nov. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Anderhalve meter    Corona-dashboard