1. Gelijke behandeling (inleiding)   22 januari 2011
4 juli 2020  |  Gelijke behandeling, Grondwet, AWGB, WGB, Gelijkheidsbeginsel, Uitzendbureau
... zijn uitgewerkt in wetten gelijke behandeling, te weten: Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (WGB). Verder zijn er in ...

2. Transgender en intersekse personen   4 juli 2018
4 juli 2018  |  Transgender, Intersekse personen, AWGB, Gelijke behandeling
... een voorstel om deze vormen van seksualiteit op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). En dat is geen symboolpolitiek, zegt mede-indiener Kirsten van den Hul (PvdA). 'Nog steeds ...


2 items