Vliegtuig    Werkgever neemt verkeersboete voor zijn rekening 


Vrachtwagen

Datum laatste wijziging: 27 november 2019  |  Trefwoorden: Vrachtauto

Inhoud

 1. Rij- en rusttijden
 2. Verblijfskosten eigen rijders
 3. Europese regels
 4. Naslag
 5. Zelfde loon voor truckers in ander EU-land
 6. Vrachttaks op lange baan
 7. Acties voor meer vrouwelijk personeel in transport
 8. Belastingdienst wijst bezwaren privégebruik bedrijfsauto af
 9. EU-wetsvoorstellen truckers afgeschoten
 10. Meer veilige parkeerplaatsen voor truckers EU
 11. Ministerraad stemt in met vrachtwagenheffing
 12. Buitenlandse chauffeurs niet altijd recht op CAO
 13. Akkoord EU-lidstaten maatregelen wegvervoer
 14. Kosten Eurovignet oude vrachtwagens omhoog in 2019
 15. In 2030 moet de CO2-uitstoot van trucks 30% minder zijn
 16. Fraude te lang rijdende vrachtwagenchauffeurs steeds geavanceerder
 17. Invoering vrachtwagenheffing
 18. Studie naar beveiligde parkeerplaatsen
 19. Eerlijk loon voor truckers
 20. Gekoelde trein in plaats van vrachtwagen
 21. 2000 nieuwe veilige parkeerplekken voor truckers
 22. Hoge prijzen voor tachograafkaarten
 23. Schadevergoeding wegens truckkarte
 24. Steeds meer Euro 6-motoren
 25. Fileschade vrachtverkeer € 1,4 miljard in 2018

Rij- en rusttijden

 • Een chauffeur mag dagelijks niet meer dan 9 uur in totaal rijden. Tweemaal per week mag dit opgerekt worden tot 10 uur. Een chauffeur mag niet meer dan 4,5 uur onafgebroken rijden, wanneer de chauffeur een pauze van minimaal 45 minuten moet nemen. Deze pauze mag opgesplitst worden in twee pauzes; één van 15 minuten en één van 30 minuten.
 • Daarnaast mag een chauffeur niet meer dan 56 uur per week rijden. Dit is berekend op 2 dagen van 10 uur en 4 dagen van 9 uur. Een chauffeur mag in twee weken niet meer dan 90 uur rijden. Wanneer een chauffeur de eerste week al 56 uur heeft gereden mag de week erna nog maar 34 uur gereden worden.
 • Dagelijks moet een chauffeur minimaal 11 uur onafgebroken rusten. Dit mag 3 keer per week ingekort worden tot 9 uur. In een gehele week moet een chauffeur minimaal 45 uur rusten.Calamiteiten

Op Nederlands initiatief heeft de Europese Commissie een richtlijn opgesteld die het mogelijk maakt dat chauffeurs bij calamiteiten onder bepaalde condities toch een veilige parkeerplaats kunnen bereiken. Tot nu toe was dat soms lastig. Een chauffeur die toe was aan zijn verplichte pauze en door omstandigheden zijn parkeerplaats niet kon bereiken, moest ter plekke op zoek naar een alternatief. Ook al was dat niet altijd even veilig. Sinds kort mag de chauffeur in geval van een calamiteit, zoals een weg die onder water staat, doorrijden naar een veilige plek om te rusten.

Zelfstandige chauffeurs

Zelfstandige chauffeurs vallen op dit moment niet onder de arbeidstijdenregelgeving. De regels voor arbeidstijden zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat chauffeurs in loondienst onder druk van hun baas te lange dagen maken. Binnen Europa wordt er verschillend gedacht of deze algemene regels ook voor zelfstandige chauffeurs zouden moeten gelden. De verkeersveiligheid is niet in het geding omdat ook zelfstandige chauffeurs zich moeten houden aan de rij- en rusttijden.

Verblijfskosten eigen rijders

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken en voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Voor 2019 is dit bedrag € 37,50.

Voorwaarden zijn:

 • De rit moet langer duren dan 24 uur.
 • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
 • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
 • Het aantal gereden dagen moet kunnen worden aangetoond met bijvoorbeeld

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
 • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.
(Bron: Belastingdienst)

Europese regels

Binnen Europa is er een onderscheid tussen de landen van de Europese Unie en de rest van Europa (de zogeheten AETR-landen). Voor de AETR-landen gelden andere spelregels voor de rij- en rusttijden.

Chauffeurs die vervoer over de weg verrichten zijn gebonden aan regels voor rij- en rusttijden (zie onderstaande alinea). Deze zijn Europees vastgesteld in de verordening EG/561/2006.
In Nederland zijn de regels uit de verordening opgenomen in nationale wetgeving: het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Meer informatie treft men aan op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Omdat deze chauffeurs waren vrijgesteld van de nascholingsplicht werd code 95 automatisch op het rijbewijs aangebracht. Vanaf 1 juni 2015 kan en mag dat niet meer. (Bron: CNV Vakmensen, 28 jan. 2015)

Naslag

In de Handboeken Loonheffingen wordt de vrachtwagen niet behandeld.

Zelfde loon voor truckers in ander EU-land

Vrachtwagenchauffeurs die minstens drie dagen per maand in een EU-land werken waar het salaris hoger is dan in hun thuisland, hebben recht op datzelfde hogere loon. De chauffeurs moeten via hun tachograaf aangeven wanneer ze de grens zijn overgegaan. Ook hebben ze tijdens hun internationale ritten recht op wekelijke rusttijden buiten de cabine in ,,een behoorlijke accommodatie.

Ook mogen chauffeurs in aansluiting op een buitenlandse rit zoveel binnenlandse ritten maken als ze willen in een periode van vijf dagen. Nu is cabotage (het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land) in de EU beperkt tot drie leveringen binnen zeven dagen.

Werkgevers blijven verplicht de buitenlandse activiteiten van hun chauffeurs te melden. Daarvoor komt een digitaal formulier. Volgens de commissie garanderen de nieuwe regels ,,adequate bescherming van chauffeurs en minder concurrentieverstoring op de transportmarkt."

EU-parlementariër Dennis de Jong (SP) is ,,niet te spreken” over de voorstellen. ,,Het minimumloon en CAO-afspraken voor buitenlandse chauffeurs gelden pas na drie dagen. Dit betekent in de praktijk dat Oost-Europese chauffeurs in Nederland voor een hongerloontje aan de slag kunnen. Ik vind dit ronduit asociaal.” (Bron: Europa Nu, 30 mei 2017)

Vrachttaks op lange baan

Dit kabinet gaat de omstreden kilometerheffing voor vrachtwagens niet invoeren. De vrachttaks laat zeker nog vijf jaar op zich wachten, dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) erkend in een debat met de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staat dat het kabinet „zo spoedig mogelijk” rekeningrijden voor vrachtwagens wil invoeren. „Een zorgvuldige invoering duurt minimaal vijf jaar. Dat is ook de ervaring in andere landen, zoals recent nog in België. We hebben een nieuwe wet nodig en dat kost tijd”, zegt de bewindsvrouw.

De minister gaat met haar collega staatssecretaris Snel (Financiën) kijken naar onder anderen de juridische kant van rekeningrijden, de tarieven en de manier waarop het kan worden georganiseerd. Van Nieuwenhuizen komt begin 2018 wel met een stappenplan.

In de transportwereld is nog weinig enthousiasme over de vrachttaks. Veel ondernemers en chauffeurs vrezen voor een lastenverzwaring. (Bron: De Telegraaf, 30 nov. 2017)

Studie meer vrouwelijk personeel in transport

Panteia, Ecorys (lead), ISI-Fraunhofer en PwC werken aan een studie voor de Europese Commissie waarin de impact van meer vrouwelijke werknemers in transport in kaart wordt gebracht.

Uit eerder onderzoek bleek dat het aandeel mannelijke werknemers in alle transportsectoren groter is dan in de rest van de economie. Deze segregatie uit zich zowel horizontaal (in transportsectoren zijn relatief meer mannelijke werknemers te vinden dan in andere sectoren) en verticaal (carrièremogelijkheden voor vrouwen zijn beperkt). Vrouwen zijn voornamelijk ondervertegenwoordigd in technische banen (bijvoorbeeld chauffeurs).

Bent u bekend met succesvol bedrijfsbeleid om het aandeel vrouwelijke werknemers in de transportsector te vergroten, of kunt u op enige andere wijze helpen bij deze studie? Neem dan contact op met Panteia, bericht d.d. 9 jan. 2018.

Belastingdienst wijst bezwaren privégebruik bedrijfsauto af

Bijna 2000 ondernemers die vorig jaar bezwaar aantekenden bij de Belastingdienst omdat ze veel minder privé-kilometers hadden gereden met hun bedrijfsauto, zijn afgewezen. De gegevens die ze hebben aangeleverd, vindt de Belastingdienst niet overtuigend.

De ondernemers kregen de kans om bezwaar te maken na een lange juridische strijd. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat ze beroep mochten aantekenen, mits ze goed konden onderbouwen hoeveel kilometers ze privé hadden gereden. Sinds 2011 wordt het btw-bedrag dat over het privégebruik van een zakenauto moet worden betaald anders berekend. Wie geen kilometerregistratie bijhield, kon kiezen voor een vast percentage. De Belastingdienst ging daarbij uit van 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto, maar veel ondernemers vonden dat bedrag te hoog. (Bron: Taxence, 16 mei 2018)

EU-wetsvoorstellen truckers afgeschoten

De vakbonden FNV en CNV zien kans op betere EU-regelgeving voor vrachtwagenchauffeurs nu het Europees Parlement donderdag wetsvoorstellen van zijn eigen transportcommissie heeft afgeschoten. ,,Wij zijn heel blij dat het huiswerk over moet’’, aldus een CNV-woordvoerder. FNV is ,,opgelucht’’.

Het parlement geeft geen groen licht voor onderhandelingen met de EU-regeringen en de Europese Commissie over de rij- en rusttijden, de cabotage (binnenlandse ritten door een buitenlands bedrijf) en detachering (tijdelijk personeel uit het buitenland). Volgens EU-parlementariër Agnes Jongerius (PvdA) ,,verslechterden de rij- en rusttijden en versterkten ze de race naar de bodem op loon- en arbeidsvoorwaarden. ,,Chauffeurs kunnen voorlopig opgelucht ademhalen: de slechte plannen gaan terug naar de tekentafel.’'

Vorige week werd de transportcommissie het eens over nieuwe regels voor het internationale vrachtverkeer die ook een einde moeten maken aan oneerlijke concurrentie met goedkope chauffeurs. De voorstellen kunnen nu alsnog opengebroken en verbeterd worden, meent Jongerius. (Bron: Europa Nu, 14 jun. 2018)

Meer veilige parkeerplaatsen voor truckers EU

Vrachtwagenchauffeurs in de EU krijgen meer plekken waar ze overdag en 's nachts veilig kunnen parkeren zonder het risico te lopen dat hun lading wordt geroofd. Ladingdiefstallen, vaak door bendes, gebeuren in 70 procent van de gevallen op onbeveiligde parkeerplaatsen. Daar proberen migranten ook steeds vaker in vrachtwagens te klimmen. (Bron: Europa Nu, 6 nov. 2018)

Ministerraad stemt in met vrachtwagenheffing

Het kabinet heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing. Met de heffing gaat binnen- en buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de weg betalen. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de vervoerssector gebruikt voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto's en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer.

In het beleidskader dat minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer stuurt wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de heffing er uit komt te zien. De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele kranen en motorrijtuigen met beperkte snelheid zullen worden uitgezonderd van de vrachtwagenheffing omdat deze voertuigen niet primair bedoeld zijn voor goederenvervoer. Hetzelfde geldt voor bussen. Het beleidskader noemt verder een beperkt aantal voertuigcategorieën die worden vrijgesteld van heffingsplicht zoals militaire voertuigen, brandweerwagens en vuilniswagens.

De invoering van de heffing zal volgens planning in 2023 kunnen plaatsvinden. (Bron: Infrasite, 9 nov. 2018)

Drie uitspraken over buitenlandse chauffeurs 

Buitenlandse chauffeurs die vanuit Nederland de grens overgaan hebben niet per definitie recht op de CAO. Dat is afhankelijk van omstandigheden. Dat is een belangrijke nuancering van berichtgeving in de pers naar aanleiding van de beroepszaak tussen de vakbond FNV en transportbedrijf Brinkman uit Emmen. “Het al of niet aanspraak kunnen maken op geldende arbeidsvoorwaarden is afhankelijk van de situatie: hoe worden chauffeurs tewerk gesteld, hoe vaak rijden en hoe lang rijden ze in Nederland, hoe vindt de aansturing plaats? Deze aspecten zullen van geval tot geval door een rechter gewogen moeten worden. Je kunt deze uitspraak daarom niet generaliseren en van toepassing verklaren voor de hele sector.” (Bron: TTM, 27 aug. 2018)

De Hoge Raad heeft vandaag in een baanbrekende uitspraak bepaald dat het Gerechtshof Den Bosch vorderingen van Hongaarse chauffeurs in dienst van transportbedrijf Van den Bosch in Hongarije ten onrechte heeft afgewezen. Hoewel de chauffeurs Hongaarse contracten hadden en Hongaarse lonen kregen, reden ze geen ritten in Hongarije maar ritten in en vanuit Nederland. Het oordeel van de Hoge Raad is niet alleen geweldig goed nieuw voor de Hongaarse chauffeurs uit de procedure maar ook voor de transportsector omdat er nu duidelijkheid is voor de Nederlandse en Europese transportsector. De zaak wordt nu verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor verdere beoordeling. (Bron: FNV, 23 nov. 2018)

En tenslotte de Hoge Raad op 23 november 2018 die besloten heeft prejudiciële vragen te gaan stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Detacheringsrichtlijn* bij internationaal wegvervoer. 

* De Detacheringsrichtlijn is onderdeel van de Europese Regelgeving die ziet op werknemers die werken in een Europese lidstaat en door hun werkgever tijdelijk worden gedetacheerd in een andere lidstaat. De richtlijn bepaalt dat werknemers een beroep kunnen doen op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die gelden in de staat van tewerkstelling.

NB: Lees ook het artikel van Dirkzwager van 23 november 2018.

Akkoord EU-lidstaten maatregelen wegvervoer

De EU-transportministers hebben in Brussel een akkoord bereikt over maatregelen in de wegvervoerssector die de arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs verbeteren en vervoerders meer vrijheid geven voor grensoverschrijdende diensten.

Het compromis, dat nog moeten worden onderhandeld met het Europees Parlement, houdt onder meer het volgende in:
 • Voor de buitenlandse transporteur, die goederen vervoert in Nederland of een ander EU-land, geldt gelijk loon voor gelijk werk.
 • Om oneigenlijk gebruik van de zogenoemde cabotage tegen te gaan komt er een verplichte pauze van vijf dagen tussen dergelijke ritten.
 • Slapen in de cabine voor de weekendrust van 45 uur blijft verboden.
 • Vanaf 2024 moeten alle internationale vrachtwagens zijn uitgerust met een tachograaf die registreert waar en wanneer een truck de grens is overgegaan en die alle laad- en losbewegingen bijhoudt.
(Bron: Europa Nu, 4 dec. 2018)

In 2030 moet de CO2-uitstoot van trucks 30% minder zijn

De EU-lidstaten zijn het donderdag eens geworden over het terugdringen van de CO2-uitstoot van vrachtwagens en bussen. In 2030 moet de uitstoot volgens de Europese Raad met 30 procent zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 2019.

De maatregelen in het akkoord zijn afgezwakt ten opzichte van het akkoord waar het Europees Parlement in november mee instemde. Het parlement werd het eens over een vermindering van de CO2-uitstoot met 35 procent in 2030. De Europese Raad, bestaande uit de regeringsleiders van de EU-lidstaten, stemde donderdagmiddag 20 december over het akkoord. Naast de emissievermindering in 2030, legden ze ook de wens vast om de uitstoot in 2025 terug te brengen tot 15 procent, maar dit doel staat niet vast. (Bron: Truckstar, 21 dec, 2018)

Kosten Eurovignet oude vrachtwagens omhoog in 2019

Het tarief van een jaarkaart voor een Euro 4-vrachtwagen gaat komend jaar omhoog van 1.250 naar 1.404 euro. Bij Euro 3 gaat het om een stijging van 1.250 naar 1.543 euro per jaar. Het dagtarief wordt voor alle Eurocategorieën verhoogd van 8 naar 12 euro.

TLN laat weten niet blij te zijn met die wijziging. ‘We begrijpen de gedachte om vanwege het milieu oudere, vuilere vrachtvoertuigen zwaarder te belasten dan de schoonste typen. Maar omdat eerst Duitsland en later België het Eurovignet hebben geschrapt, is het wegennet waarop het Eurovignet geldt aanzienlijk kleiner geworden. Daarom is een verhoging van de tarieven verre van logisch.’ (Bron: Nieuwsblad Transport, 19 sep. 2018)geavanceerder Fraude met de tachograaf, het apparaatje dat in vrachtwagens bijhoudt of de chauffeur niet te lang achter het stuur zit en voldoende pauze houdt, neemt steeds geavanceerdere vormen aan. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die daardoor moeite heeft met de handhaving.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) noemt de conclusies van de ILT zorgwekkend. "Fraude kan leiden tot slechtere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs, een vermindering van de verkeersveiligheid en een verstoring van het gelijke speelveld."
Omdat tachograaffraude niet ophoudt bij de grens, moet de aanpak ervan vooral "op Europees niveau" plaatsvinden, aldus Van Nieuwenhuizen. Maar ook op nationaal niveau wordt volgens haar gewerkt aan een hardere aanpak van monteurs, transportbedrijven en chauffeurs die de regels overtreden. (Bron en meer: Nu, 7 feb. 2019)

Fraude te lang rijdende vrachtwagenchauffeurs steeds geavanceerder

Gesjoemel met tachografen opsporen is steeds moeilijker, omdat de fraude geavanceerder is geworden. Zo wordt er onder meer gerommeld met de printplaten en software van het apparaat.

Daardoor is het steeds lastiger om na te gaan of een vrachtwagenchauffeur wel lang genoeg pauze houdt, schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie heeft haar rapport over tachograaffraude vanochtend naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Van Nieuwenhuizen noemt de bevindingen van de inspectie zorgwekkend. Niet alleen kan het leiden tot gevaarlijke situaties en slechtere werkomstandigheden voor truckers, het zorgt ook voor oneerlijke concurrentie tussen transportbedrijven. (Bron: ANP, 7 feb. 2019)

Invoering vrachtwagenheffing

Het kabinet wil voor 2023 een vrachtwagenheffing invoeren voor het vrachtverkeer uit binnenland en buitenland. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. Meer in detail:
 • De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg.
 • De vrachtwagenheffing gaat gelden op alle snelwegen in Nederland en een aantal regionale en lokale wegen.
 • De hoogte van de heffing zal afhangen van milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe lager de heffing.
 • De inkomsten uit de heffing komen weer bij de vervoerssector terecht.
 • De invoering van de heffing staat gepland voor 2023.
Met de invoering van de vrachtwagenheffing sluit het kabinet aan bij de situatie in de ons omringende landen. Ook wil het kabinet de logistieke keten optimaliseren en de uitstoot van vrachtverkeer verminderen. (Bron: Rijksoverheid)

Gaan alle opbrengsten van de vrachtwagenheffing nu naar verduurzaming en innovatie van het wegtransport? Of verdwijnt een deel in de staatskas? Over die vraag wil de Tweede Kamer duidelijkheid van het kabinet, blijkt uit ingediende Kamervragen.

Terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dat alle opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtverkeer zouden terugvloeien naar de transportsector, om verduurzaming en innovatie te stimuleren, kwam het kabinet met het plan om een deel van de opbrengsten direct naar de staatskas te laten gaan. (Bron: De Jong & Laan, 5 mrt. 2019)

Studie naar beveiligde parkeerplaatsen

In de Europese Unie is een groot tekort aan parkeerplaatsen waar trucks beveiligd kunnen parkeren en die daarnaast ook een minimum voorzieningenniveau hebben voor de chauffeurs.

Wat is de behoefte is aan dergelijke parkeerplaatsen en waar moeten deze moeten aan voldoen? Reden voor de Europese Commissie om aan Panteia e.a. te verzoeken een studie naar beveiligde parkeerplaatsen te doen. In februari 2019 is het rapport “Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks” openbaar gemaakt.

Eerlijk loon voor truckers

Het Europees Parlement wil dat vrachtwagenchauffeurs eerlijker worden beloond en betere werkomstandigheden krijgen. Het parlement heeft daarover op 4 april 2019 een reeks voorstellen goedgekeurd, onder meer:
 • Truckers mogen de weekendrust van 45 uur of meer niet in de cabine doorbrengen. Dat moet thuis of in een door de werkgever betaald hotel.
 • Is de rusttijd tussen de 21 en 45 uur dan kan dat ook op een beveiligde parkeerplaats met faciliteiten.
 • Trackers moeten minstens één keer per maand thuis zijn.
 • In iedere wagen een tachograaf om fraude met rij- en rusttijden te voorkomen.
 • Een chauffeur krijgt straks in de kern betaald volgens het loon in het land waar de lading gelost wordt, als die lonen hoger liggen dan in het thuisland.
De onderhandelingen met de lidstaten over de wetgeving zal vermoedelijk na de Europese verkiezingen van mei 2019 plaats vinden.

Gekoelde trein in plaats van vrachtwagen

Om het aantal vrachtwagentransporten fors te verminderen, brengt de Cool Rail groente en fruit van Valencia naar Rotterdam. Cool Rail is een nieuwe treinverbinding voor versproducten tussen Spanje en Noordwest-Europa. Hiermee wordt een CO2-reductie van meer dan 70% gerealiseerd en bereiken verse producten snel de consument.

Door het vervoer per trein wordt het aantal vrachtwagentransporten jaarlijks met 12.096 verminderd en worden 22 miljoen wegkilometers bespaard. Daardoor wordt jaarlijks circa 15.000 ton CO2 minder uitgestoten. Ter vergelijking: dit is dezelfde besparing als de jaaropbrengst van bijna 6 grote windturbines.

2000 nieuwe veilige parkeerplekken voor truckers

Het kabinet wil dat er 2000 langparkeerplaatsen voor trucks bij komen langs de belangrijkste routes voor het goederenvervoer. Nu zijn er zo'n 4200 plekken, maar de praktijk wijst uit dat er veel meer nodig zijn.

Het gaat om commerciële, beveiligde parkeerplaatsen waar chauffeurs kunnen uitrusten, douchen en een hapje eten. (Bron: NOS, 6 mei 2019)

Hoge prijzen voor tachograafkaarten

De kaart, die de rijtijd en snelheid vastlegt van een bus of vrachtwagen, kost vanaf juni 2019 € 100. In Zweden kost de kaart € 10, ook in andere Europese landen is de kaart veel goedkoper.

De kaarten, waarop bus- en vrachtwagenchauffeurs hun verplichte rusttijd registreren, zijn in heel Europa hetzelfde, maar Nederlandse bedrijven zijn verplicht de kaarten in Nederland aan te schaffen. Volgens Kiwa, de leverancier van de kaarten, wordt de prijs van de kaarten in Nederland bepaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Schadevergoeding wegens truckkartel

Als een bedrijf in de periode 1997 tot en met 2011 een of meerdere trucks of vrachtwagencombinaties heeft gekocht, kan het zijn dat er teveel is betaald. Reden is de verboden prijsafspraken (kartel) tussen niet de kleinste fabrikanten als DAF, Volvo, Scania, Man, Iveco, Renault en Daimler (Mercedes-Benz). Het gaat om te hoge aankoopbedragen van 10 tot 15 procent.

Inmiddels heeft de Europese Commissie de fabrikanten een recordboete opgelegd van in totaal € 3,8 miljard. Maar daarmee is de kous niet af. In Nederland maken organisaties gespecialiseerd in schadeclaims zich hard voor schadevergoedingen.

Steeds meer Euro 6-motoren

Van elke 100 ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van 2019 maakten, werden er 58 gereden door voertuigen met Euro 6-motoren. Naarmate de ritten langer zijn, neemt het gebruik van deze voertuigen toe.

Sinds de introductie van vrachtauto’s met motoren uit de Euro 6-milieuklasse in 2013 neemt het gebruik hiervan elk kwartaal met gemiddeld 2,2 procentpunt toe. Euro 6-motoren stoten 97 procent minder stikstof uit dan motoren uit de Euro 1-klasse. Ten opzichte van motoren uit de Euro 5-klasse is de uitstoot van stikstof door Euro 6-motoren verder teruggebracht van 2 gram naar 0,4 gram per kilometer. De uitstoot van fijnstof is bij Euro 6-motoren de helft van de uitstoot bij Euro 4 en Euro 5-motoren. (Bron: CBS, 25 sep. 2019)

Fileschade vrachtverkeer € 1,4 miljard in 2018

Jaarlijks brengt TLN in samenwerking met evofenedex de Economische Wegwijzer uit. In de Economische Wegwijzer staat een overzicht van de duurste files van Nederland op het hoofdwegennet voor het vrachtverkeer. Panteia heeft voor het jaar 2018 de cijfers voor de Economische Wegwijzer samengesteld en gerapporteerd.

De grootste economische schade in 2018 vond plaats op de A4 tussen Burgerveen en het Prins Clausplein: 26,1 miljoen euro. De schade op de A20 tussen Terbregseplein en Gouwe steeg het meeste ten opzichte van 2017, met ruim 3 miljoen euro naar 15,1 miljoen euro. Een andere grote stijger was de A12 tussen Gouwe en Oudenrijn, waar de schade ten opzichte van 2017 steeg met 2,7 miljoen euro naar 15,7 miljoen euro.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vliegtuig    Werkgever neemt verkeersboete voor zijn rekening